Vecākais INSPEKTORS

Vecākais INSPEKTORS

Iestāde:

Latvijas Nacionālais arhīvs

Darbības joma:

Valsts pārvalde

Slodze:

Viena vesela slodze

Pieteikšanās līdz:

27.01.2020.

Latvijas Nacionālais arhīvs izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu Arhīvu inspekcijas vecākais inspektors/-e uz nenoteiktu laiku (darbavieta Rīgā)

Pienākumu apraksts

Galvenie amata pienākumi:
− veikt pārbaudes institūcijās dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā un likumā noteiktajos gadījumos - akreditētos privātos arhīvos dokumentu pārvaldības un nacionālā dokumentārā mantojuma saglabāšanas, pieejamības un izmantošanas jautājumos atbilstoši Arhīvu likuma un citu normatīvo aktu prasībām;
− izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas, izvērtēt pārkāpumus, sastādīt protokolus administratīvo pārkāpumu lietās un pieņemt lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu par dokumentu un arhīvu pārvaldības pārkāpumiem;
− kontrolēt institūciju pārbaudēs doto norādījumu un uzlikto administratīvo sodu izpildi un pārkāpumu novēršanu;
− izskatīt un pārbaudīt fizisko, juridisko personu un institūciju iesniegumus par Arhīvu likuma normu neievērošanu un sagatavot atbildi likumā noteiktajā kārtībā;
− darbs saistīts ar darba braucieniem.

Prasības

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā izglītība (vēlama juridiskā vai izglītība, kas papildināta ar nozarei atbilstošām speciālām mācībām);
 • ne mazāk kā trīs gadu praktiskā darba pieredze un profesionālās iemaņas dokumentu un arhīvu pārvaldības jomā;
 • amata darbību reglamentējošo normatīvo aktu – Arhīvu likuma, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa, Sodu reģistra likuma un citu ar amata pienākumu izpildi saistītu normatīvo aktu pārzināšana;
 • labi attīstītas kompetences: patstāvība, komunikācija, elastīga domāšana, iniciatīva, precizitāte un kvalitāte, ētiskums.
 • labas latviešu valodas zināšanas (svešvalodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību);
 • iemaņas darbā ar datoru MS Office (Word, Excel,Power Point) pieredzējuša lietotāja līmenī.

Mēs piedāvājam

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • profesionālu izaugsmi, atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
 • specializēto iekšējo mācību programmu;
 • mēnešalgu pārbaudes laikā no 1025 euro (1090 euro atbilstoši profesionālajai pieredzei 3.kategorijai) pirms nodokļu nomaksas.

Papildinformācija

Konkursa pretendentiem līdz 2020.gada 27.janvārim jānosūta Konkursa pretendenta aptaujas lapa, CV, motivācijas vēstule un augstākās izglītības apliecinoša dokumentu kopija uz e–pasta adresi: personals@arhivi.gov.lv vai jāiesniedz Latvijas Nacionālā arhīva Personāla vadības nodaļai Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV–1050. Uzziņas pa tālruni: 29579108 un 29802322 (Arhīvu inspekcijas vadītāja).
Konkursa pretendenta aptaujas lapa pieejama Latvijas Nacionālā arhīva mājas lapā www.arhivi.gov.lv sadaļā ”Aktualitātes”, ”Vakances”.

Izglītības līmenis:

Augstākā izglītība (bakalaura grāds)

Alga:

1025,00

Darba režīms:

Normāls

Darba valsts:

LATVIJA

Darba veids:

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Valsts valodas prasme:

Latv.-augstākā pakāpe C1 (pēc 01.09.2009 izsniegtām apliecībām)

Atrašanās vieta:

Rīga

Darba vietu skaits:

1