Vecākais EKSPERTS

Vecākais EKSPERTS

Iestāde:

Daugavpils zonālais valsts arhīvs

Darbības joma:

Valsts pārvalde

Slodze:

Viena vesela slodze

Pieteikšanās līdz:

18.12.2019.

Latvijas Nacionālais arhīvs izsludina atklātu konkursu uz vakanto ierēdņa amatu
Latvijas Nacionālā arhīva Daugavpils zonālā valsts arhīva Vecākais/ā eksperts/-e
uz nenoteiktu laiku

Pienākumu apraksts

Galvenie amata pienākumi:
− organizēt Daugavpils ZVA uzraugāmo institūciju arhīvu un dokumentu pārvaldības uzraudzību, nodrošinot normatīvo aktu un personu datu aizsardzības prasību ievērošanu;
− veikt arhīvu nozares eksperta funkcijas, sniedzot metodisko un praktisko palīdzību Daugavpils ZVA uzraudzībā esošām institūcijām dokumentu pārvaldības, sakārtošanas, aprakstīšanas, izmantošanas un glabāšanas jautājumos;
− izvērtēt amata uzraudzībā esošo institūciju dokumentu klasifikācijas shēmas, lietu nomenklatūras, dokumentu glabāšanas termiņus, vairāklīmeņu arhīviskā apraksta shēmas, arhīviskos aprakstus un uzskaites sarakstus, dokumentu iznīcināšanas aktus;
− uzraudzīt uz laiku lietošanā atstāto dokumentu glabāšanu institūcijās līdz to nodošanai Daugavpils ZVA;
− pārzināt lēmumus par uzraugāmo institūciju likvidācijas un reorganizācijas procesiem, nodrošinot dokumentu nodošanu Daugavpils ZVA atbilstoši noteiktajai kārtībai;
− izmantot darbā Vienoto valsts arhīvu informācijas sistēmu (VVAIS).

Prasības

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība arhīvniecībā, kas papildināta ar nozarei atbilstošām speciālām mācībām;
 • pieredze arhīvu jomā vai dokumentu pārvaldībā un darbā ar informācijas sistēmām ne mazāk kā 3 gadi;
 • labas zināšanas par normatīvajiem dokumentiem, kas saistīti ar Arhīva nozari un dokumentu izmantošanu, kā arī dokumentu juridiskā spēka pielietošanu un īstenošanu;
 • labi attīstītas kompetences: komunikācija, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • angļu un krievu valodas zināšanas (citas svešvalodas tiks uzskatītas par priekšrocību), kas nepieciešamas amata pienākumu izpildei;
 • iemaņas darbā ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī, vēlama pieredze darbā ar datu bāzēm.

Mēs piedāvājam

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • profesionālu izaugsmi, atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
 • specializēto iekšējo mācību programmu;
 • mēnešalgu pārbaudes laikā 800 euro (830 euro atbilstoši profesionālajai pieredzei 3.kategorijai) pirms nodokļu nomaksas.

Papildinformācija

Konkursa pretendentiem līdz 2019.gada 18.decembrim, jāiesniedz vai jānosūta pretendenta pieteikuma un aptaujas lapu, CV, motivācijas vēstuli un augstākās izglītības apliecinoša dokumentu kopiju uz e–pasta adresi: personāls@arhivi.gov.lv vai Latvijas Nacionālā arhīva Personāla vadības nodaļai Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV–1050. Uzziņas pa tālruni: 29579108 un 25618981 (Daugavpils ZVA direktore).
Konkursa pretendenta pieteikuma un aptaujas lapa pieejama LNA mājas lapā www.arhivi.gov.lv sadaļā ”Aktualitātes”, ”Vakances”.

Izglītības līmenis:

Augstākā izglītība (bakalaura grāds)

Alga:

830,00

Darba režīms:

Normāls

Darba valsts:

LATVIJA

Darba veids:

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Valsts valodas prasme:

Latv.-augstākā pakāpe C1 (pēc 01.09.2009 izsniegtām apliecībām)

Algas izmaksas veids:

Laika darba alga

Atrašanās vieta:

Daugavpils

Darba vietu skaits:

1