BIBLIOTĒKAS VADĪTĀJS/ DIREKTORS

BIBLIOTĒKAS VADĪTĀJS/ DIREKTORS

Iestāde:

Kurmāles pagasta Priedaines bibliotēka

Darbības joma:

Vadība / Administrēšana

Slodze:

Viena vesela slodze

Pieteikšanās līdz:

16.12.2019.

Pienākumu apraksts

1.plānot, organizēt un vadīt bibliotēkas darbu;
2. uzturēt un papildināt bibliotēkas grāmatu krājumu;
3. pārzināt un lietot bibliotēkas informācijas sistēmas;
4. plānot, organizēt un īstenot bibliotēkas lasīšanas veicināšanas pasākumus un norises dažāda vecuma un interešu grupām;
5. konsultēt bibliotēkas apmeklētājus par bibliotēkā pieejamiem resursiem un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu;
6. nodrošināt novadpētniecības materiālu vākšanu, digitalizēšanu, saglabāšanu un popularizēšanu;
7. iesaistīties projektos, kas saistīti ar bibliotēku pakalpojumiem;
8.sagatavot pārskatus par bibliotēkas darbu;
9. organizēt bibliotēkas publicitāti.

Prasības

  • augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā izglītība bibliotēku darba jomā vai augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā izglītība citā jomā;
  • informācijas iegūšanas, apstrādes un analīzes prasmes;
  • prasme pastāvīgi pieņemt lēmumus, noteikt prioritātes, ievērot termiņus,
  • labas sadarbības veidošanas un komunikācijas prasmes;
  • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
  • teicamas datorprasmes;
  • pieredze darbā ar klientu apkalpošanu;
  • pieredze darbā ar BIS Alise;
  • iepriekšēja darba pieredze bibliotēkā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Papildinformācija

Pieteikumus var iesniegt līdz 2019.gada 16.decembrim uz e-pastu daina.girvaite@kuldiga.lv ar norādi “Priedaines bibliotēkas
vadītāja vakancei”.
Visatbilstošākie kandidāti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski,
ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.

Izglītības līmenis:

Augstākā izglītība (bakalaura grāds)

Alga:

614,00

Darba režīms:

Nakts darbs

Darba valsts:

LATVIJA

Darba veids:

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Valsts valodas prasme:

Latviešu- augstākā pakāpe

Algas izmaksas veids:

Laika darba alga

Atrašanās vieta:

Kuldīgas nov., Kurmāles pag.

Darba vietu skaits:

1