Skaitļotāju/ sistēmu INŽENIERIS

Skaitļotāju/ sistēmu INŽENIERIS

Iestāde:

Latvijas Nacionālais arhīvs

Darbības joma:

Valsts pārvalde

Slodze:

Viena vesela slodze

Pieteikšanās līdz:

20.09.2019.

Latvijas Nacionālais arhīvs aicina darbā Informācijas tehnoloģiju nodaļas sistēmu inženieri uz nenoteiktu laiku. Informācijas tehnoloģiju nodaļa ir Latvijas Nacionālā arhīva funkcionāla struktūrvienība, kas nodrošina LNA informācijas sistēmu drošību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, LNA pārziņā esošo informācijas sistēmu izstrādes, ieviešanas un uzturēšanas atbalsta nodrošināšanu, kontrolē resursu pieejas tiesības un datu kvalitāti.

Pienākumu apraksts

Galvenie pienākumi: veikt personālo datoru un to perifērijas iekārtu un failu tīkla servisu darbības un pieejamības nodrošināšanu un attīstību saskaņā ar spēkā esošajiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem; instalēt, konfigurēt un atjaunināt programmatūru atbildībā esošajos resursos; modificēt programmatūras instalācijas un konfigurācijas pakotnes un veidot to automātiskās izplatīšanas pakotnes; veikt pasākumus atbildībā esošo resursu aizsargāšanai pret nesankcionētu piekļuvi un/vai nesankcionētas programmatūras palaišanu; atbildībā esošajiem resursiem veikt aparatūras un instalētās programmatūras uzskaiti, licenču auditu un sistemātiski veidot rezerves kopijas; veidot rīkus automatizētam programmatūras un konfigurācijas auditam; diagnosticēt atbildībā esošo resursu darbības traucējumus, novērst tos vai ieteikt risinājumus traucējumu novēršanai; pieņemt un reģistrēt LNA darbinieku pieteikumus par problēmām darbā ar LNA lietoto datortehniku, perifērijas iekārtām un programmatūru, kompetences ietvaros risināt šīs problēmas vai sadarboties ar citiem atbalsta avotiem; uzstādīt personālos datorus un to perifērijas iekārtas LNA lietotāju darba vietā.

Prasības

 • informātikas nozarei atbilstoša augstākā izglītība vai augstākā izglītība, kas papildināta ar speciālām mācībām profesionālajā jomā;
 • vismaz 2 gadu pieredze attiecīgajā profesijā vai specialitātē;
 • profesionālas prasmes datortehnikas, programmu un datortīkla darba traucējumu diagnosticēšanā un novēršanā ar operētājsistēmu saimi Microsoft Windows vismaz MTA: Windows Operating System Fundamentals līmenī;
 • profesionālas prasmes datortīkla darba traucējumu diagnosticēšanā ar tīkla aparatūras operētājsistēmu Mikrotik RouterOS vismaz MTCNA līmenī;
 • svešvalodu zināšanas (angļu), kas nepieciešamas amata pienākumu izpildei;
 • spēj patstāvīgi uzrakstīt strādājošo kodu vismaz vienā no programmēšanas valodām:C/C++, VBScript, JScript, Python un izskaidrot, kāpēc tas strādā;
 • labas komunikācijas prasmes.

Mēs piedāvājam

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • profesionālu izaugsmi, atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu;
 • mēnešalga pārbaudes laikā atbilstoši profesionālajai pieredzei 816 euro (1.kategorija),
 • 833 euro (2.kategorija), 850 euro (3.kategorija) pirms nodokļu nomaksas.

Papildinformācija

Pretendentiem līdz 20.09.2019. jāiesniedz vai jānosūta CV un motivācijas vēstuli un augstākās izglītības apliecinoša dokumentu kopiju uz e–pasta adresi: personals@arhivi.gov.lv vai Latvijas Nacionālā arhīva Personālā vadības nodaļai Šķūņu ielā 11, Rīgā, LV–1050. Uzziņas pa tālruni: 29579108 un 26437636. Lūdzam ievērot, ka sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks izvirzīti atlases otrajai kārtai.

Izglītības līmenis:

Augstākā izglītība (bakalaura grāds)

Alga:

850,00

Darba režīms:

Normāls

Darba valsts:

LATVIJA

Darba veids:

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Darba sākšanas datums:

01.01.1800.

Valsts valodas prasme:

Latv.-augstākā pakāpe C1 (pēc 01.09.2009 izsniegtām apliecībām)

Atrašanās vieta:

Rīga

Darba vietu skaits:

1