Kontaktinformācija

Nozare:

Pārvaldes institūcijas >> Pašvaldību kultūras pārvaldes institūcija

Adrese:

Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430

Vadītājs/ direktors:

Linda Pričina

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Kultūras nodaļas vadītāja Linda Pričina 29188714 @
Informācija citās internetvietnēs:

Apraksts

Misija:

Atbalstīt Grobiņas novada kultūras nodaļas pārraudzībā esošās kultūras institūcijas, veicināt radošo amatierkolektīvu darbu un piedāvāt radošus kultūras notikumus Grobiņas novadā, atbilstoši visu paaudžu interesēm un vajadzībām.

Darbība:

Plāno, koordinē un vada kultūras nozares darbību Grobiņas novadā; Rūpējas par kvalitatīvu kultūras pakalpojumu kopuma radīšanu atbilstoši novada iedzīvotāju interesēm; Nodrošina kultūras pakalpojuma pieejamību; Veicina Grobiņas novada tēla atpazīstamību; Koordinē novada amatierkolektīvu dalību skatēs, pasākumos un konkursos. Institūcijas pārziņā ir visa novada kultūras darbs

Institūcijas pārziņā ir visa novada kultūras darbs

Ir visa novada kultūras darba koordinators:

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:30 17:00
Otrdiena 8:30 19:00
Trešdiena 8:30 17:00
Ceturtdiena 8:30 17:00
Piektdiena 8:30 14:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
www vietne
Grobiņas novads

Partneri

Sadarbības partneri:

Lejaskurzemes pašvaldības
Liepājas pilsētas kultūras nodaļa

Starptautiskā sadarbība:
Valsts Pārējās sadarbības valstis Projekta nosaukums Sākums Līdz Apraksts
Polija

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2018.gadā:

Norišu skaits pavisam:

0

Maksas norišu skaits pavisam:

0

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

0

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

0

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

0

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

0

Darbība pārskata periodā izbraukumos

Kopējais izbraukuma norišu skaits:

0

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ