Kontaktinformācija

Nozare:

Pārvaldes institūcijas >> Pašvaldību kultūras pārvaldes institūcija

Adrese:

Dobeles iela 30, Daugavpils, LV-5404

Vadītājs/ direktors:

Ināra Mukāne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Ināra Mukāne 65476832 29191840 @
Informācija citās internetvietnēs:

Padotība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Darbība:

1.Novada attīstības plānam atbilstošas kultūras politikas izstrāde un īstenošana. 2.Novada iedzīvotāju jaunrades attīstība, to iesaistīšana amatiermākslas kolektīvos, kultūras pasākumos un mūžizglītības procesā. 3.Organizatoriskās un metodiskās palīdzības sniegšana novada kultūras iestādēm, amatierkolektīviem, kultūras darbinieku profesionālās pilnveides nodrošinājums. 4.Novada kultūras institūciju un amatierkolektīvu līdzdalības nodrošināšana Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos un to sagatavošanas procesā . 5.Kultūrizglītības procesa nodrošināšana. 6.Kultūras mantojuma saglabāšana un kultūras pieminekļu aizsardzība.

Institūcijas pārziņā ir visa novada kultūras darbs

Ir visa novada kultūras darba koordinators:

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Partneri

Sadarbības partneri:

Biedrība "Dienvidlatgales pašvaldību mācību centrs"
Latgales centrālā bibliotēka
Biedrība "Teātris un izglītība"
Biedrība "Latvijas bibliotekāru izglītības apvienība"
Latvijas Kultūras koledža
Daugavpils teātris
Latvijas Nacionālais kultūras centrs
Kultūras informāciju sistēmu centrs
Daugavpils Universitāte
Sabiedrības integrācijas fonds

Atbalstītāji:

Laikraksts "Latgales Laiks"
Nacionālā ziņu apvienība LETA
Laikraksts "Latvijas Avīze"
A/S "Latgales Piens"
A/S "Aldaris"

Starptautiskā sadarbība:
Valsts Pārējās sadarbības valstis Projekta nosaukums Sākums Līdz Apraksts
Malta Lietuva, Itālija "Pilsētu un vecpilsētu tēla atjaunošana" ES programma "Eiropa pilsoņiem" 01.08.2013 01.11.2014
Lietuva Baltkrievija "Pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas “Augšdaugava-Braslavas ezeri” izveide un priekšnoteikumu radīšana tās integrētai pārvaldībai" Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 01.07.2013 01.12.2014

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ