Kontaktinformācija

Nozare:

Pārvaldes institūcijas >> Pašvaldību kultūras darba organizators

Adrese:

Papardes, Vecbebri, Bebru pag., Kokneses nov., LV-5135

Informācija citās internetvietnēs:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ar iestādi saistīto kolektīvu raksturojums Latvijas Digitālajā KULTŪRAS KARTĒ