Bauskas Tūrisma informācijas centrs

Kontaktinformācija

Nozare:

Pārvaldes institūcijas >> Tūrisma centrs

Adrese:

Rātslaukums 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
TIC vadītāja Inese Turkupole-Zilpure 63923797 @
Tūrisma organizatore Vija Grūbe 63923797 @
Tūrisma organizatore Valentīna Metniece 63923797 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība

Pārziņā esošās kultūras iestādes:

Bauskas rātsnams

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Apraksts

Dibināšanas gads:

1999

Misija:

Bauskas TIC mērķi: 1. informēt par tūrisma pakalpojumiem un sniegt palīdzību, konsultācijas tūristiem tūrisma pakalpojumu izmantošanā Bauskas novadā, iespēju robežās Zemgalē, Latvijā; 2. veicināt tūristiem draudzīgas tūrisma vides veidošanu, iniciēt tūrisma attīstības un mārketinga aktivitātes, izstrādāt tūrisma attīstības stratēģijas un plānus, apvienot tūrisma pakalpojumu sniedzējus, veidojot sadarbību starp privāto un publisko sektoru, lai veicinātu tūrisma attīstību, jaunu tūrisma produktu attīstību un Bauskas novada kā tūrisma galamērķa atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs; 3. veicināt Bauskas rātsnama kā novada reprezentācijas un apskates objekta iesaisti tūrisma apritē.

Darbība:

Bauskas TIC funkcijas: 1. Bauskas TIC darbības nodrošināšana; 2. tūrisma informācijas un datu bāzes www.tourism.bauska.lv uzturēšana un atjaunošana; 3. tūrisma pakalpojumu sniedzēju izglītošana, konsultēšana un savstarpējās sadarbības veidošana; 4. tūrisma mārketinga un reklāmas aktivitāšu īstenošana Latvijā un ārvalstīs; 5. Bauskas novada tūrisma interešu pārstāvēšana valsts, pašvaldību un sabiedriskajās organizācijās; 6. tūrisma attīstības stratēģiju izstrādāšana, īstenošana un tūrisma produktu veidošana un īstenošana Bauskas novadā; 7. Bauskas rātsnama darbības nodrošināšana un iesaistīšana tūrisma apritē.

Pārskata periods
2016
Statistikas dati tiek ielādēti!

IT aprīkojums

Bezmaksas Wi-Fi: