Kontaktinformācija

Nozare:

Pārvaldes institūcijas >> Pašvaldību kultūras darba organizators

Adrese:

Skolas iela 8, Auri, Auru pag., Dobeles nov., LV-3710

Informācija citās tīmekļvietnēs: