Marka Rotko Mākslas centrs

Kontaktinformācija

Nozare:

Nevalstiskas organizācijas >> Vizuālā māksla

Adrese:

Teātra iela 2 - 9, Daugavpils, LV-5401

Vadītājs/ direktors:

Aleksejs Burunovs

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
@

Apraksts

Misija:

Vairot Latvijas un Daugavpils starptautisko atpazīstamību un konkurētspēju, sekmēt jaunu unikālu kultūras produktu izveidi un kultūras pakalpojuma attīstību, Latvijas un Daugavpils kultūras procesu iekļaušanos Eiropas un pasaules kultūras apritē un radīt Latvijas un Daugavpils iedzīvotājiem un viesiem iespēju gūt pieeju augstvērtīgām profesionālās mākslas izpausmēm.

Darbība:

Marka Rotko mākslinieciskā mantojuma pētīšana, saglabāšana, popularizācija;Latgales vēstures un kultūras saglabāšana, atbalsts un palīdzības sniegšana:Daugavpils un Daugavpils reģiona mākslinieku un kultūras darbinieku apzināšana;materiālu vākšana;materiālās kultūras saglabāšana un muzeja izveidošana;savākto materiālu apstrāde un izdošana;grāmatu izdošana, konferenču, semināru organizēšana un vadīšana, kino, foto uzskates līdzekļu veidošana;arhīva - dokumentālā centra un bibliotēkas izveide;finansu līdzekļu piesaistīšana biedrības projektu organizēšanai;izstāžu organizēšana, kuru tematika saistīta ar biedrības mērķiem;biedrības stipendijas nodibināšana māksliniekiem, kuru darbība saistīta ar biedrības mērķiem;sadarbība ar Latvijas un ārvalstu organizācijām;veikt saimniecisko darbību, kas saistīta ar sava īpašuma uzturēšanu un izmantošanu, kā arī veikt citu saimniecisko darbību biedrības mērķu sasniegšanai.

Juridiskais statuss

Juridiskais statuss:

Biedrība

Juridiskā adrese:

Teātra iela 2 - 9, Daugavpils, LV-5401