Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācija (LVLKSA)

Kontaktinformācija

Nozare:

Nevalstiskas organizācijas >> Kultūrizglītība
Nevalstiskas organizācijas >> Literatūra, grāmatniecība

Adrese:

"Skolasmāja", Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV-4652

Vadītājs/ direktors:

Veronika Dundure

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Valdes priekšsēdētāja Veronika Dundure 26481524 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

2000

Sākums:

Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācija ir nodibinājusies 2000. gada 1. aprīlī, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 2001. gada 17. janvārī, bet 2006. gada 29. maijā pārreģistrēta par Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures asociācijas nodibinājumu.

Misija:

Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures skolotāju asociācijas uzdevums ir saglabāt latgaliešu rakstu valodu un veicināt tās apguvi Latgales skolās.

Darbība:

LVLKSA, kopš 2001. gada aprīļa, ir organizējusi Latgales novada olimpiādi latgaliešu rakstu valodā un kultūrvēsturē vidusskolēniem, skatuves runas konkursu „Vuolyudzāni” 1.- 12. klašu skolēniem; 2000. – 2006.g. ar Latgales Studentu Centru – vasaras kursus- nometni „Vosoruošana”; skolēnu vasaras nometni ”Atzolys”; ar Valsts KKF un Latgales Reģionālās Attīstības aģentūras atbalstu ir realizējusi projektus: mājas lapu izveidošanu internetā; Latgaliešu valodas, literatūras un kultūrvēstures apguves MC pilnveide ;MC bukleta veidošana; Ļatgales kultūrmantojuma apguve skolā; DVD izveide „Dzeive gleznuos” par A. Kūkoju u.c.; izveidojusi brošūru par olimpiādi „Latgale – Latvijā, Latgale – Eiropā”; organizējusi Rēzeknē skolotāju konferenci par Latgales kultūrmantojuma apguvi skolā; izstrādāja standartu un mācību priekšmeta programmu latgaliešu rakstu valodā. LVLKSA ir atbalstījusi un piedalījusies iespēju robežās dažādās kultūras aktivitātēs gan Latgalē, gan Rīgā, gan Lietuvā. Katru gadu asociācija un MC ir piedalījies Pēterdienas (veltīta dzejnieka P. Jurciņa piemiņai) un jauno literātu konkursa organizēšanā Nautrēnos 29. jūnijā.

Juridiskais statuss

Juridiskais statuss:

Nodibinājums

Juridiskā adrese:

"Skolasmāja", Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV-4652