Garīgās attīstības centrs "RADUGA 2005"

Kontaktinformācija

Nozare:

Nevalstiskas organizācijas >> Kultūrizglītība

Adrese:

Rūpniecības iela 9-3, Rīga, LV-1010

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
28266145
Informācija citās internetvietnēs:
www vietne
RADUGA 2005

Apraksts

Darbība:

Iepazīstināšana ar dažādu ticību mācībām un tradīcijām. Dažādu tautu tradīciju, deju, paražu un valodu izpēte, novadpētniecība;veselīga dzīvesveida popularizēšana. Tautas medicīnas metožu popularizēšana. Lekciju, semināru, izstāžu un koncertu organizēšana un noturēšana. Atbalsta sniegšana bērniem un jauniešiem no maznodrošinātām un nelabvēlīgām ģimenēm. Atbalsta sniegšana invalīdiem un sociāli neaizsargātām sabiedrības grupām. Atbalsta sniegšana bērnu namiem un veco ļaužu un invalīdu pansionātiem. Cita veida nodarbību un pasākumu, kas sekmē cilvēka garīgo vai fizisko attīstību, organizēšana un noturēšana. Ekoloģija un vides aizsardzība. Ekoloģisko tūru un svētceļojumu organizēšana. Izdevējdarbība. Izglītojošā darbība. Sadarbība un pieredzes apmaiņa ar citām līdzīgām organizācijām

Juridiskais statuss

Juridiskais statuss:

Biedrība

Reģistrācija

Komercreģistra kods:

40008094254