Fonds "Academy KIDSTV"

Kontaktinformācija

Nozare:

Nevalstiskas organizācijas >> Mūzikas nozare

Adrese:

Smilšu iela 3, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
28699856
Informācija citās internetvietnēs:

Apraksts

Darbība:

Sekmētu kultūras, izglītības un komunikatīvās integrācijas procesus, stiprinātu kultūras sakarus, attīstītu mazākumtautību kultūru intereses, saglabātu mazākumtautību etnisko savdabību un attīstītu starpetnisko un starpnacionālo dialogu. Sekmētu sadarbību izglītības, kultūras, zinātnes, mākslās un izglītības sfērās, radītu un pilnveidotu personas garīgās attīstības mācību un materiālo bāzi mācību - audzināšanas procesā, paplašinātu sniegto izglītības pakalpojumu sarakstu, tostarp papildus izglītības pakalpojumus, kā arī stimulētu izglītības procesa darbinieku izglītojošās un audzinošās darbības uzlabošanu un paplašināšanu. Realizētu un sekmētu sociālās aizsardzības pasākumus talantīgo un apdāvināto bērnu attīstībai. Sekmētu darbību bērnu un jaunatnes veselības aizsardzības un profilakses sfērā, kā arī veidotu veselīga dzīves veida propagandu bērnu un jaunatnes morālā un psiholoģiskā stāvokļa uzlabojumam. Līdzdarbotos maternitātes, paternitātes, bērnu un jauniešu aizsardzībā. Sekmētu iedzīvotāju sociālās aizsargātības paaugstinājumu. Piedalītos uzņēmumu investīciju un jauninājumu potenciālā analīzē, pārvaldītu, konsultētu un kontrolētu izglītības un kultūras sfēras vadības un uzņēmumu attīstību

Juridiskais statuss

Juridiskais statuss:

Nodibinājums

Reģistrācija

Komercreģistra kods:

40008165877