Ezeres pagasta biedrība "Mūsu ligzda"

Kontaktinformācija

Nozare:

Nevalstiskas organizācijas >> Sabiedrības integrācija

Adrese:

Centra iela 4, Ezere, Ezeres pag., Saldus nov., LV-3891

Vadītājs/ direktors:

Agrita Pilibaite

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Agrita Pilibaite 29437218 @
Raina Boguža 22122713 @
Informācija citās internetvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

2007

Sākums:

Biedrība ‘’Mūsu ligzda’’ dibināta 2007.gada 1.martā un sabiedriskā labuma organizācijas statusu saņēmusi 2012. gadā labdarības un pilsoniskās sabiedrības attīstības jomās. Biedrībā darbojas 28 biedri un tai ir ap 200 atbalstītāju. Biedrībā darbojas ļoti daudz brīvprātīgo un 9 zemnieku saimniecības, kuras regulāri atbalsta biedrības projektu īstenošanu.

Misija:

Biedrības darbības mērķi: - Apzināt un risināt Ezeres pagasta iedzīvotāju vēlmes un problēmas, veicināt viņu aktīvāku darbību, kas sekmētu pagasta attīstību un iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanos, aktivizēt uzņēmējsabiedrību pagastā; - Veicināt sabiedrības aktivitāti rūpēs par apkārtējo vidi, izglītību, sporta pasākumu aktivitātēm un katra paša veselību. - Veicināt pagasta iedzīvotāju kultūras dzīves pilnveidošanu un kultūrvēsturiskā mantojuma izzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu. Biedrības darbības jomas: bērni, jaunieši, seniori, invalīdi, sports, izglītība u.c.

Darbība:

Biedrībai ir patstāvīga struktūrvienība "Ezeres kultūrvēstures un novadpētniecības materiālu krātuve "Muitas nams". 2008.gadā biedrība īstenojusi projektu ''Pa sentēvu pēdām'', kura ietvaros izveidota dabas un vēstures taka. 2011. gadā biedrība piedalījusies arī Caparol un Kuršu izsludinātajā konkursā „Nāk draugi izkrāsot bērnību” un ieguvuši finansiālu atbalstu, lai izremontēt sporta aktivitāšu bloku Ezeres vidusskolas PII bērnudārzā „Buratīno” ar projektu „Krāsaini sapņi pa pasauli klejo, meklējot prātus, kas brīnumiem tic”. 2014. gadā biedrība īstenojusi projektu ''Grezna bija tautu meita..'' ar Kurzemes kultūras programmas atbalstu. Projekta mērķis bija popularizēt, saglabāt, atjaunot un veicināt ikviena cilvēka interesi par Lielezeres kultūrvēsturisko mantojumu, Latvijas Kultūras kanona pamatvērtību – tautas tērpu.

Juridiskais statuss

Juridiskā adrese:

Centra iela 4, Ezere, Ezeres pag., Saldus nov., LV-3891

NVO darbība

Dalība organizācijās:

Biedrībai izveidojusies ļoti laba sadarbība ar vietējo pašvaldību, ar Saldus novada nevalstiskajām organizācijām, kā arī ar NVO no citiem novadiem, ar pagasta pārvaldi, kā arī uzņēmējiem.

Reģistrācija

Komercreģistra kods:

40008112615