Eiropas kultūras un biznesa izglītības centrs

Kontaktinformācija

Nozare:

Nevalstiskas organizācijas >> Kultūrizglītība

Adrese:

Kurbada iela 2, Rīga, LV-1009

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
67240774

Apraksts

Darbība:

Apvienot izglītības komersantus, kas saistīti ar izglītību, valodu mācību un interešu kursiem, mācību braucieniem uz ārzemēm, kā arī fiziskas personas, lai sekmētu izglītības un kultūras līmeņa paaugstināšanu. Tās biedru pārstāvēšana valsts un pašvaldību institūcijās, un sadarbības veicināšana ar ārvalstu partneriem. Biedru profesionālo interešu aizstāvēšana attiecībās ar citām fiziskajām un juridiskajām personām. Metodisko, informatīvo un konsultatīvo pakalpojumu sniegšana. Sadarbība ar Eiropas Savienības izglītības un kultūras iestādēm. Izglītošana svešvalodās un biznesa izglītības un kultūras jomās. Sagatavošana starptautiskajiem eksāmeniem. Izdevējdarbības un ar izglītību saistīto darbinieku izglītošanas un kvalifikācijas paaugstināšanas jautājumu risināšana. Sadarbības veicināšana ar valsts un starptautiskajām izglītības biedrībām un asociācijām. Izglītības un kultūras izpratnes veicināšanas jautājumu risināšana, organizējot konferences un seminārus gan valsts, gan starptautiskajā mērogā, kā arī piedaloties dažādās izstādēs. Veicināt ilgtspējīgas izglītības kvalitātes nodrošināšanu biedrības mērķauditorijai - izglītības iestāžu vadītājiem, darbiniekiem, jauniešiem un citiem interesentiem. Valodu mācību, kvalifikācijas celšanas, interešu izglītības un profesionālo kursu organizēšana. Veicināt ar izglītību un kultūru saistītus ceļojumus gan pa Latviju, gan Eiropas Savienību un citām pasaules valstīm. Piedalīties Eiropas Savienības izglītības programmu, kā arī citu valsts mēroga vai starptautisku izglītības pasākumu īstenošanā. Organizēt mācību un atpūtas nometnes gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Juridiskais statuss

Juridiskais statuss:

Biedrība

Reģistrācija

Komercreģistra kods:

50008101191