Dundagas novada biedrība "Randalist"

Kontaktinformācija

Nozare:

Nevalstiskas organizācijas >> Sabiedrības integrācija

Adrese:

Maija iela 8-17, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Vadītājs/ direktors:

Veronika Millere

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Veronika Millere 20383578
Informācija citās internetvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

2013

Sākums:

Biedrības darbības mērķis: veicināt kultūras un sabiedrisko dzīvi, organizēt sociālos atbalsta pasākumus Kolkas pagasta piekrastes ciemos. Veicināt sadarbību ar citām nevalstiskajām organizācijām un pašvaldību. Atbalstīt kultūras un vēstures objektu saglabāšanu un apsaimniekošanu piekrastes ciemos.

Darbība:

Biedrība organizē dažādus kultūras pasākumus, gadskārtu svētkus, dzejas dienas, koncertus, kino vakarus. Biedrība organizē arī mākslas plenērus, kuru rezultātā tiek veidotas mākslas izstādes gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Vēl viens veids kā tiek organizētas izstādes ir radošo darbnīcu veidošana. Biedrība aktīvi iestājas arī par apkārtnes sakopšanu, tādēļ organizē dažādas talkas. Biedrība organizē arī ekskursijas un teātru, koncertu apmeklējumus vietējiem iedzīvotājiem un pensionāriem. Biedrība piedalās Slīteres ceļotāju dienu organizēšanā. Biedrība realizējusi Eiropas Savienības (EZF) pasākuma ''Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana''atbalstītu projektu ''Līvu etnogrāfiskās istabas izveide Lībiešu tautas namā'', kura ietvaros tika veikts telpu remonts un tika izgatavoti interjera priekšmeti un plaukti, 2014. gadā biedrība piedalījusies arī Kurzemes NVO atbalsta centra administrētajā LR Kultūras ministrijas finansētajā projektu konkursā Kurzemes biedrībām un nodibinājumiem pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā „Iesaisties Kurzemē!”un ieguvusi finansējumu projektam ‘’Līvu etnogrāfiskās istabas iekārtošana Lībiešu tautas namā'', kura ietvaros tika sistematizēts Līvu etnogrāfiskais materiāls, notika materiāla tīrīšanas darbi un istabas atklāšanas pasākums. Biedrība realizējusi Eiropas Savienības (EZF) pasākuma ''Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana'' atbalstītu projektu ''Informatīvo stendu komplektu izvietošana divos Lībiešu krasta ciemos''. Biedrība realizējusi Eiropas Savienības (EZF) pasākuma ''Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana'' atbalstītu projektu ''Baltijas jūras piekrastes Līvu kultūras mantojuma norādes zīmes - Mazirbē, Košragā, Saunagā, Vaidē''. Biedrības īstenotā projekta ''Līvu etnogrāfiskās istabas iekārtošana Lībiešu tautas namā'' apraksts apskatāms ŠEIT

Juridiskais statuss

Juridiskais statuss:

Biedrība

NVO darbība

Dalība organizācijās:

Biedrībai izveidojusies veiksmīga sadarbība ar biedrību ''Lībiešu (Līvu) savienība Līvod IT'', ''Mazirbes draugu kopu'' un biedrību ''Zaļais novads''. Sadarbība izveidusies organizējot kopīgus svētkus, izstādes un literāros lasījumus. Biedrībai izveidojusies laba sadarbība arī valsts pārvaldes iestādēm - Dundagas novada pašvaldību un Kolkas pagasta pārvaldi. Sadarbībā ar Šveices Baltijas palīdzības komiteju biedrība organizē Humānās palīdzības sūtījumus.

Reģistrācija

Komercreģistra kods:

40008206319