Dienvidlatvijas vecticībnieku kultūrizglītības biedrība "Belovodije"

Kontaktinformācija

Nozare:

Nevalstiskas organizācijas >> Kultūrizglītība
Nevalstiskas organizācijas >> Reliģiska kopiena

Adrese:

Andreja Pormaļa iela 28, Jēkabpils, LV-5201

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Valērijs Plotņikovs 29197301 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Darbība:

Uz garīguma, labdarības un savstarpējas palīdzības pamatiem apvienot Latvijas vecticībniekus, kā arī piesaistīt citas ieinteresētās fiziskās un juridiskās personas, lai sekmētu vecticībnieku kā Latvijā reģistrētas reliģiskās konfesijas un vēsturiski veidojušās etniskas grupas reliģisko un kultūras vērtību un tradīciju atdzimšanu, kultūras, garīgo un tikumisko vērtību popularizēšanu un vecticībnieku integrāciju sabiedrībā.

Juridiskais statuss

Juridiskais statuss:

Reliģiska organizācija