Daugavpils amatnieku biedrība

Kontaktinformācija

Nozare:

Nevalstiskas organizācijas >> Tradicionālā kultūra

Adrese:

Saules iela 36, Daugavpils, LV-5401

Vadītājs/ direktors:

Paulis Lubgans

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Lietvede Vija Zvīdrāne 65427726 26234019 @
Priekšsēdētājs Paulis Lubgans 25427726 @
Informācija citās internetvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

2004

Sākums:

Daugavpils amatnieku biedrība Latvijas Amatniecības kamerā reģistrēta 1997. gada 15. februārī, Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2004. gada 20. jūlijā. Sabiedriskā labuma organizācijas statuss biedrībai piešķirts 2005. gada 19. jūlijā.

Misija:

Veicināt amatniecību valstī, sekmēt augstu arodu profesionālo līmeņu sasniegšanu, aizstāvēt un pārstāvēt amatnieku intereses dažādās valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī ārvalstīs.

Darbība:

Biedrība aktīvi darbojas amatnieku izglītošanā, piedāvā kvalifikācijas celšanas kursus, seminārus un cita veida pasākumus, kas veicina amatu apgūšanu. Atbalstam centienus amatniecības popularizēšanā – rīkojam izstādes, gadatirgus. Līdzarboties to likumdošanas aktu izstrādāšanā, kuri skar amatiecības intereses. Sadarboties ar ieinteresētajām personām un organizācijām savu programmu un koncepciju izstrādāšanā un realizācijā. Aktīvi sadarboties ar LAK tās mērķu realizācijai. Piedalīties amtu apmācības un pārbaudes programmu izstrādē. Veikt amata mācekļu apmācību, uzraudzīt apmācības procesu, reģistrēt mācekļus. Veikt amata zeļļu pārbaudes. Organizēt amata meistaru un zeļļu diplomu izsniegšanu. Darboties Amatu padomē, Goda tiesā. Veicināt starptautisko amatnieku pieredzes apmaiņu. Izveidot ekspertu komisiju strīdu novēršanai starp amatniekiem un viņu klientiem. Sniegt palīdzību amatniecības uzņēmumu veidošanā.

Juridiskais statuss

Juridiskais statuss:

Biedrība

Juridiskā adrese:

Cietokšņa iela 84-1, Daugavpils, LV-5401

NVO darbība

Biedru skaits:

105

Dalība organizācijās:

Latvijas Amatniecības kamera

Reģistrācija

Komercreģistra kods:

40008083513

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Papildus informācija:

Tikšanās laiks jāsaskaņo