Biedrība "Talsu folkloras kopa"

Kontaktinformācija

Nozare:

Nevalstiskas organizācijas >> Tradicionālā kultūra

Adrese:

Linduļa iela 4, Talsi, Talsu nov., LV-3201

Vadītājs/ direktors:

Lija Dunska

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Lija Dunska 29493691 @
Informācija citās internetvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

2014

Sākums:

Biedrība ''Talsu folkloras kopa'' dibināta 2014. gadā, bet folkloras kopa kā tāda izveidojusies jau tālajos deviņsdesmitajos gados. Biedrībai ir 4 biedri. Kolektīvā dzied visu paaudžu cilvēki - sākot no vecvecākiem, vecākiem un arī pašiem jaunākajiem. Kopā tiek baudīti senie svētki, kuplināti dažādi pasākumi gan Talsu novadā, gan citos Latvijas novados, arī Rīgā, Ventspilī, Liepājā - visur tur, kur aicināti un gaidīti. Arī Bulgārijā, Lietuvā, Igaunijā, Anglijā, Ungārijā, Holandē, Briselē.

Misija:

Biedrības darbības mērķis: veicināt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu plašākā sabiedrībā Talsos, Latvijā un ārvalstīs.

Darbība:

Biedrības darbības jomas: Talsu novada nemateriālā kultūras mantojuma prasmju nesējus, kuri ar savu darbību veicina tautas tradīciju pārmantojamību. Biedrība piedalījusies dažādu nozīmīgu un ievērojamu pasākumu organizēšanā - V Ūsiņi Talsos, Lielās dienas, Vasaras saulgriežu, Rudenāju un Ziemas saulgriežu rituāla veidošanā Tiguļkalna Ozolu aplī, Laucienes "Ziņģes" organizēšanā. Lielākais pasākums gaidāms 2015. gada vasarā, biedrība sadarbībā ar LNKC, Latvijas folkloras biedrību, Talsu novada pašvaldības kultūras nodaļu un Talsu tautas namu organizēs Baltica - 2015 novadu dienu Talsos.

Juridiskais statuss

Juridiskais statuss:

Biedrība

Juridiskā adrese:

Linduļa iela 4, Talsi, Talsu nov., LV-3201

NVO darbība

Biedru skaits:

4

Dalība organizācijās:

Biedrība veiksmīgi sadarbojas ar citām sava novada NVO, NVO no citiem novadiem, sava novada pašvaldību, citu novadu pašvaldībām, ar uzņēmējiem. Sadarbība veidojusies dažādu projektu īstenošanā, kā arī kopīgā dažādu pasākumu organizēšanā.

Reģistrācija

Komercreģistra kods:

40008220666