Biedrība "Smiltenes Muiža"

Kontaktinformācija

Nozare:

Nevalstiskas organizācijas >> Sabiedrības integrācija

Adrese:

Kalnamuiža 10, Kalnamuiža, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729

Vadītājs/ direktors:

Kaspars Stūrmanis

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Kaspars Stūrmanis 26372957 @
Informācija citās internetvietnēs:

Apraksts

Darbība:

1. Saglabāt un attīstīt Smiltenes novada un pilsētās vēsturiskās un kultūras vērtības. 2.Veicināt sabiedrībai noderīgu projektu realizēšanu Smiltenes novadam un pilsētai. 3. Iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos, cilvēkresursus un cita veida resursus biedrības mērķu sasniegšanai. 4.Veicināt Smiltenes novada un pilsētas attīstību, organizējot lietderīgu un produktīvu brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem un citām sociālām grupām, organizējot un popularizējot dažādus hobijus un aktivitātes. 5. Veicināt papildus praktisko iemaņu apguvi bērniem, jauniešiem un citām sociālām grupām, organizējot dažādas nodarbības, radošās darbnīcas, kursus, seminārus, pieredzes apmaiņas un citus pasākumus. 6. Pilsoniskas sabiedrības stiprināšana, tradīciju, kultūras un izglītības veicināšana 7. Organizēt un iesaistīt labdarības pasākumos, iesaistīt brīvprātīgos sociālās palīdzības sniegšanā. 8.Veicināt ilgtspējīgu sabiedrības sociālo un ekonomisko attīstību, stratēģiski un inovatīvi izmantojot kultūras resursus. 9. Veicināt un attīstīt sadarbību ar Smiltenes sadraudzības pilsētām. 10. Iesaistīties pārrobežas projektos un veicināt sadarbību ar pārrobežas organizācijām, pilsētām un apgabaliem.

Juridiskais statuss

Juridiskais statuss:

Biedrība

Juridiskā adrese:

Kalnamuiža 10, Kalnamuiža, Smiltenes pag., Smiltenes nov., LV-4729

Reģistrācija

Komercreģistra kods:

50008200021