Biedrība "Slāvu vārds un mūzika"

Kontaktinformācija

Nozare:

Nevalstiskas organizācijas >> Nacionālās kultūras biedrība

Adrese:

Lēpju iela 13-2, Rīga, LV-1016

Apraksts

Dibināšanas gads:

2007

Darbība:

Mazākumtautību integrācija Latvijas sabiedrībā. Krievu tautas identitātes un kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība. Mazākumtautību, īpaši bērnu un jauniešu, valstij piederības sajūtas veicināšana. Kultūras kontaktu attīstība starp etniskām, sociālām un reģionālām grupām. Krievu tautas mūzikas, literatūras un to savstarpējas sakarības pētījumi.

Juridiskais statuss

Juridiskais statuss:

Biedrība