Biedrība "Mazirbes draugu kopa"

Kontaktinformācija

Nozare:

Nevalstiskas organizācijas >> Sabiedrības integrācija

Adrese:

Mazirbes Jūrskola, Mazirbe, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275

Vadītājs/ direktors:

Lilita Kalnāja

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Lilita Kalnāja 29237185

Apraksts

Dibināšanas gads:

2014

Sākums:

Biedrība ‘’Mazirbes draugu kopa’’ dibināta 2014.gadā, Mazirbē .Biedrībā aktīvi darbojas 3 biedri, bet dažādās biedrības aktivitātēs iesaistās aptuveni 30 personas. 2014.gadā biedrība saņēmusi sabiedriskā labuma organizācijas statusu par pilsoniskās sabiedrības labuma attīstību, izglītības veicināšanu, vides aizsardzību un kultūras veicināšanu.

Misija:

Biedrības darbības mērķi: uzlabot Kurzemes sabiedrības mūsdienu dzīves kvalitāti, iesaistot pašus pilsoņus, veicinot mūsdienu procesus tautsaimniecībā. Biedrības darbības mērķa grupas ir: ģimenes, kas audzina vismaz trīs bērnus, nepilnās ģimenes, cilvēki ar invaliditāati, jaunieši, bērni, politiski represētās personas un pensijas vecuma cilvēki.

Darbība:

Biedrība piedalījusies 2014. gada Slīteres ceļotāju dienā. Biedrība piedalījusies 12 mākslinieku izstādes Lībiešu tautas namā, tulkotājas, atdzejotājas un dzejnieces Margitas Gailītes 75. gadu jubilejas Literāros lasījumus Lībiešu tautas namā organizēšanā. kurā piedalījušies Latvijā pazīstami un ievērojami cilvēki. Biedrība piedalījusies koncerta organizēšanā un organizējusi vasaras nometnes brīvprātīgajiem sadarbībā ar citām nevalstiskām organizācijām. Biedrība piedalījusies organizēšanā un īstenojusi sekojošus projektus: 2014. gadā biedrība piedalījusies projektos : Dundagas novada domes atbalstītajā projektā ‘’Rīgas Lutera draudzes mākslinieku izstāde Mazirbē Lībiešu tautas namā’’ ar nosaukumu ''Katram savs stāsts'', kurā bija apskatāmi dažādi keramikas darinājumi un gleznas dažādās tehnikās. Projektā ‘’Tulkotājas Margitas Gailītes 75 gadu jubilejas literārie lasījumi Mazirbē, Lībiešu tautas namā, latviešu un angļu valodā’’, kurā piedalījās Latvijā ievērojami cilvēki veltot lasījumus Margitai Gailītei jubilejā. Projektā ‘’Līvu svētku ieskaņu koncerts Mazirbes baznīcā'' Īstenojusi projektu: LR Kultūras ministrijas un Kurzemes NVO atbalsta centra atbalstīto projektu projektu konkursa ''Iesaisties Kurzemē!'' ietvaros - ‘’Dzīvesstāsti par Mazirbi no 1945. līdz 1990. gadam’’, projekta laikā tika veiktas intervijas ar Mazirbes iedzīvotājiem, apkopotas fotogrāfijas un vēsturiskās relikvijas. Biedrība šobrīd īsteno sekojošus projektus: ‘’Mazirbes ciema dzīvesstāstu vākšana’’ , īstenošanas laiks līdz 2015. gada 31.decembrim ‘’Mazirbes Jūrskolas kultūrvēstures izpēte’’, īstenošanas laiks līdz 2016. gada 31.decembrim ‘’Mazirbes Jūrskolas padomju laika armijas daļas vēstures izpēte, atmiņu vākšana’’, īstenošanas laiks līdz 2015.gada 31.decembrim

NVO darbība

Biedru skaits:

3

Reģistrācija

Komercreģistra kods:

40008221619