Biedrība "Līgatnes upes saimnieki"

Kontaktinformācija

Nozare:

Nevalstiskas organizācijas >> Sabiedrības integrācija

Adrese:

Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes nov., LV-4110

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
26532556

Apraksts

Dibināšanas gads:

2010

Darbība:

Zivsaimniecība. Veikt zivsaimniecības projektu ietvaros vietējās upes zivju (galvenokārt - strauta foreļu, taimiņu, lašu un alatu u.c.) ūdens faunas ietilpības palielināšanas pasākumus un malu zvejniecības samazināšanu;Ekotūrisms. Publiskās tūrisma infrastruktūras izveide un apsaimniekošana, un ilgtspējīga tūrisma aktivitāšu koordinēšana; mērķtiecīgs mārketings un reklāma visiem gadalaikiem, attīstot aktīvo un rekreācijas tūrismu, tā sekmējot privāto tūrisma uzņēmēju biznesa attīstību un sadarbību;Vides aizsardzība. Visa veida piesārņojuma samazināšana upes ūdenī un Līgatnes upes krastu meža un pļavu atjaunošana, saglabāšana un nenoplicinošu apsaimniekošanu t.sk. Līgatnes upes tauvas un aizsargjoslā, kā arī sabiedrības vides apziņas izglītošana;Vides izglītība. Sekmēt sabiedrības, īpaši bērnu un jauniešu iesaisti projektu realizācijā. Izstrādāt un uzturēt ilgtspējīgu informatīvo un vizuālo bāzi, kas parāda un pierāda vides aizsardzības un saglabāšanas nozīmi. Organizēt pasākumus un sabiedrisko attiecību kampaņas par vides tūrisma un cita veida uzņēmējdarbību, kas sekmē vides saglabāšanu un atjaunošanu.

Juridiskais statuss

Juridiskais statuss:

Biedrība

Reģistrācija

Komercreģistra kods:

40008124953