Biedrība "Kandavas partnerība"

Kontaktinformācija

Nozare:

Nevalstiskas organizācijas >> Sabiedrības integrācija

Adrese:

Dārza iela 6, Kandava, Kandavas nov., LV-3120

Vadītājs/ direktors:

Inta Haferberga

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Inta Haferberga 28390394 @

Apraksts

Darbība:

Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā. Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus. Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot "Kandavas Partnerības" teritorijas attīstību. Veicināt sabiedriskā labuma darbību pilsoniskas sabiedrības attīstības jomā. Veicināt mūžizglītības attīstību Kandavas Partnerības teritorijā. Veicināt kopienu sadarbības tīkla veidošanos. Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Partnerības mērķu sasniegšanai. Pārstāvēt lauku iedzīvotāju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī.

Juridiskais statuss

Juridiskais statuss:

Biedrība

Reģistrācija

Komercreģistra kods:

40008104976