Kontaktinformācija

Nozare:

Nevalstiskas organizācijas >> Nacionālās kultūras biedrība

Adrese:

Lāčplēša iela 31-6, Rīga, LV-1011

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Biedrības vadības pārstāve Līna Ferbere 29430851 29623422 @

Apraksts

Misija:

Radīt iespēju ebrejiem iegūt neformālu izglītību un vispusīgu apmācību, piesaistīt Latvijā dzīvojošos ebrejus savas tautas reliģiskajam un kultūras mantojumam, attīstīt ebreju pašapziņu, nodrošināt Latvijā dzīvojošiem ebrejiem garīgu, psiholoģisku un materiālu palīdzību, veicināt ebreju integrāciju sabiedrībā, kā arī atbalstīt maznodrošinātas un nepilnas ebreju ģimenes, bērnus - bāreņus un invalīdus. Veicināt starpetnisko dialogu, organizējot regulāras tikšanās, pieredzes un informācijas apmaiņas ar citu Latvijas Valsts mazākumtautību bērnu organizācijām. Īstenot bērnu interešu neformālo izglītības programmu.

Juridiskais statuss

Juridiskais statuss:

Biedrība

Juridiskā adrese:

Lāčplēša iela 31-6, Rīga, LV-1011

Reģistrācija

Komercreģistra kods:

40008078809