Biedrība "Balvu teātris"

Kontaktinformācija

Nozare:

Nevalstiskas organizācijas >> Teātra nozare

Adrese:

Baznīcas iela 7-16, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Vadītājs/ direktors:

Māris Lāpāns

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītājs 64522745 @
Informācija citās internetvietnēs:
www vietne
Balvu novads

Apraksts

Dibināšanas gads:

1999

Sākums:

Biedrību un nodibinājumu reģistrā kopš 10.02.2006. Biedrība „Balvu Teātris” – tie ir Balvu Tautas teātra aktieri, kas apvienojušies neformālā pulciņā.

Misija:

Attīstīt un popularizēt teātra mākslas, literatūras un kultūras tradīcijas;veicināt tautu internacionālu savstarpēju dialogu, sadraudzību dažādu paaudžu vidū: - stiprināt un izkopt bērnu, jaunatnes, vidējās un vecākās paaudzes cilvēku atbildību par kultūras vērtību atjaunošanu, saglabāšanu un izmantošanu; - veicināt dažādu paaudžu psiholoģisku un sociālu problēmu atrisināšanu, organizējot masu pasākumus (seminārus, konferences, klubus, nometnes u.tml.);teātra mākslas darbības veicināšana valstī un ārzemēs: - rīkot teātra un dzejas izrādes, literāro darbu dramatizējumu un lasījumus, izstādes un citus pasākumus; - sniegt materiālu, metodisku un morālu atbalstu profesionālās un pašdarbības mākslas attīstībā, interešu kopu iedibināšanā;veicināt radošu personību aktivizēšanos organizācijā.

Darbība:

Biedrība "Balvu Teātris" jau vairāk kā desmit gadus nodarbojas ar teātra izrāžu, dažādu kultūras un atpūtas pasākumu organizēšanu vai atbalstīšanu gan Balvu novadā, gan arī ārpus tā robežām. Tās ir bijušas izrādes "Mēs uzcēlām pili...", "Mazā raganiņa", starptautiskais teātru festivāls "Kiršu dārzs", bērnības svētku un Ziemassvētku sarīkojumi bērniem, Jāņu sarīkojumu veidošana Balvos un daudzi citi pasākumi. Īstenoti divi LEADER projekti "Ezera sonāte" un “Gaismas nekad nav par daudz”.

Juridiskais statuss

Juridiskais statuss:

Biedrība

Juridiskā adrese:

Baznīcas iela 7-16, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Reģistrācija

Komercreģistra kods:

40008042125

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Papildus informācija:

Tikšanās laiks jāsaskaņo