Balvu pilsētas Jauniešu padome

Kontaktinformācija

Nozare:

Nevalstiskas organizācijas >> Bērnu un jauniešu NVO

Adrese:

Dārza iela 2, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Vadītājs/ direktors:

Kristaps Keišs

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
26144498
Informācija citās internetvietnēs:
www vietne
Balvu novada dome

Apraksts

Dibināšanas gads:

2005

Misija:

Jauniešu pašdarbības attīstības veicināšana un atbalstīšana;- jauniešu brīvā laika lietderīga izmantošana;- dažādu pasākumu organizēšana;- labdarības pasākumu organizēšana;- informējošas avīzes izdošana;- jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošana;- jauniešu interešu pārstāvēšana.

Darbība:

Veicināt jauniešu iesaistīšanos sabiedriski politiskajos procesos, neformālās izglītības attīstības veicināšana jauniešu vidū, veicināt jauniešu integrēšanos sabiedrībā, jauniešu tiesību aizsardzība, piedalīšanās valsts un vietējā līmeņa jaunatnes politikas veidošanā un īstenošanā, jauniešu problēmu risināšana (izglītības, veselība, sociālā, labklājība, zinātne, drošība, integrēšanās darba tirgū, brīvais laiks, u.c.), kas tieši vai netieši ietekmē jaunatnes sociālo grupu, bērnu un jauniešu ar īpašām un speciālām vajadzībām problēmu risināšana un integrēšana sabiedrībā, veicināt un atbalstīt jaunatnes organizācijas un klubus, to darbībā un izveidē.

Juridiskais statuss

Juridiskais statuss:

Biedrība

Reģistrācija

Komercreģistra kods:

40008090892

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Papildus informācija:

Pēc iepriekšēja pieteikuma