Kontaktinformācija

Nozare:

Nevalstiskas organizācijas >> Sabiedrības integrācija

Adrese:

Raiņa iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Vadītājs/ direktors:

Zinaīda Logina

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Zinaīda Logina 64521996 29203754 @
Informācija citās internetvietnēs:
www vietne
Balvu novada dome

Apraksts

Sākums:

Biedrība tika izveidota, lai sekmētu pensionāru iesaistīšanos sociāli ekonomisko interešu aizstāvēšanā, pēc pašu vēlēšanās iesaistītos dažādās aktivitātēs.

Misija:

Biedrības mērķis ir Balvu novada pensionāru sociāli ekonomisko interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana pensionāru materiālo apstākļu uzlabošanā un garīgās dzīves pilnveidošanā, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

Darbība:

Biedrība savu mērķu un uzdevumu īstenošanai veic naudas līdzekļu piesaisti, izstrādājot projektus, piedaloties projektu konkursos, kā arī pieņemot ziedojumus. Balvu pensionāru biedrības sadarbības partneri ir Balvu novada Dome, vietējie uzņēmēji, vietējās banku filiāles, Tālākizglītības centrs, jauniešu biedrība „Raibais kaķis”, sieviešu biedrība „Rudzupuķe”, biedrība „Riteneits”. Katru gadu pensionāru biedrības mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi piedalās Latgales senioru dziesmu un deju festivālā. Organizē dažādus pasākumus, kopīgi dodas ekskursijās. Biedrība veicina pensionāru iesaisti kultūras, izglītības un sporta aktivitātēs, veselības profilakses pasākumos, organizējot izglītojošas lekcijas, caur pieredzes apmaiņas braucieniem.

Juridiskais statuss

Juridiskais statuss:

Biedrība

Juridiskā adrese:

Raiņa iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501

NVO darbība

Biedru skaits:

180

Reģistrācija

Komercreģistra kods:

40008100283

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Papildus informācija:

Tikšanās laiks jāsaskaņo