Balvu novada biedrība "Radošās idejas"

Kontaktinformācija

Nozare:

Nevalstiskas organizācijas >> Sabiedrības integrācija

Adrese:

Ezera iela 16-12, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Vadītājs/ direktors:

Sanita Putniņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Valdes priekšsēdētāja Sanita Putniņa 28316943 @
Informācija citās internetvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

2011

Sākums:

Biedrība „Radošās Idejas” ir dibināta 2011.gada 12.oktobrī, Balvos. Biedrībā ir apvienojušies biedri, kas pārstāv tādas jomas kā mūžizglītība, kultūra, māksla un lauku reģionu attīstība (t.sk. uzņēmējdarbības veicināšana, veselīgs dzīvesveids u.c.). Biedrības biedri ir izglītības, kultūras, mākslas un sociālās sfēras darbinieki, mākslinieki, amatnieki, kā arī pedagogi.

Misija:

Biedrības biedri ir apvienojušies, lai veicinātu Balvu pilsētas un novada attīstību un starptautisko atpazīstamību, mazinātu sociālo izstumšanu un risinātu kopienai svarīgus jautājumus, izstrādājot un īstenojot projektus un aktivizējot vietējo sabiedrību.

Darbība:

Biedrības mērķi un darbības virzieni ir daudzveidīgi, nozīmīgākie no tiem ir: - veicināt kultūras, mākslas, mūzikas, neformālās, interešu, profesionālās, formālās izglītības un mūžizglītības nozares ilgtspējīgu attīstību; - sekmēt atbildīgas pilsoniskās sabiedrības attīstību un sabiedrības integrāciju, kurā iedzīvotājiem ir motivācija un nav šķēršļu sadarboties sabiedrības jautājumu risināšanā; - veicināt lauku reģionu ekonomikas dažādošanu, uzņēmējdarbības iniciatīvas un celt dzīves kvalitāti un labklājību iedzīvotājiem, it īpaši trūcīgajiem un sociāli mazaizsargātām personu grupām, padarot lauku teritorijas pievilcīgas dzīvošanai, nodarbinātībai un brīvā laika pavadīšanai; - popularizēt, izskaidrot un informēt sabiedrību nacionālā un starptautiskā līmenī par nacionālām, ārvalstu un EK politikām un finanšu atbalsta programmām, kā arī veidot sabiedrības izpratni par sadarbības nozīmīgumu, izplatot īstenoto politiku, programmu, projektu un sadarbības rezultātus un metodes; - veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām Latvijā un ārvalstīs, kas sekmē biedrības un sabiedriski svarīgu mērķu īstenošanu un resursu piesaisti mērķu sasniegšanai. Biedrības biedri ir organizējuši vietēja, reģionāla, nacionāla un starptautiska mēroga pasākumus, t.sk. apmācības, seminārus un mācību nometnes, veikuši pētījumus, izstrādājuši attīstības plānošanas dokumentus u.tml. Biedru izglītība un ilggadējā pieredze nodrošina mērķu profesionālu realizāciju un kvalitatīvu projektu administrēšanu un īstenošanu. Biedrības biedri sadarbojas ar pašvaldības iestādēm (mākslas skolu, bibliotēku, veco ļaužu pansionātu, muzeju u.c.), lai atbalstītu pašvaldību risināt dažādus sociālus, kultūras, izglītības, un citus jautājumus; kā arī sadarbojas ar nevalstiskajām un starptautiskām organizācijām, lai atnestu pieredzes apmaiņu un labās prakses piemērus uz kopienu, kas vecina Balvu novada attīstīb

Juridiskais statuss

Juridiskais statuss:

Biedrība

Juridiskā adrese:

Ezera iela 16-12, Balvi, Balvu nov., LV-4501

NVO darbība

Biedru skaits:

13

Dalība organizācijās:

Latvijas Pilsoniskā alianse Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība Latvijas Lauku forums

Reģistrācija

Komercreģistra kods:

50008184511

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Papildus informācija:

Tikšanās laiks jāsaskaņo