Auces kultūrizglītības biedrība "Ausma"

Kontaktinformācija

Nozare:

Nevalstiskas organizācijas >> Kultūrizglītība

Adrese:

Ausmas iela 3, Auce, Auces nov., LV-3708

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
29159059 @

Apraksts

Darbība:

Veidot pozitīvu Auces pilsētas tēlu; Veicināt un atbalstīt kultūrizglītības darbu; Saglabāt, papildināt un atjaunot kultūrvēsturiskās vērtības Aucē; Veicināt kultūras un izglītības iestāžu sadarbību ar vietējiem iedzīvotājiem; Sniegt iespēju saturīgi un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku un sevi pašapliecināt; Paaugstināt pašdarbības kolektīvu māksliniecisko līmeni, uzlabojot materiāli tehnisko bāzi un paplašinot darbošanās iespējas; Iesaistīt bērnus un jauniešus kultūrizglītojošos pasākumos, lai nodrošinātu paaudžu pēctecību un sadarbību; Veicināt jaunu tradīciju veidošanu un esošo popularizēšanu; Popularizēt kultūrizglītības darbu ārpus pilsētas un Latvijas robežām; Piesaistīt līdzekļus kultūrizglītības mērķu sasniegšanai, rīkojot dažādus masu pasākumus.

Juridiskais statuss

Juridiskais statuss:

Biedrība