Apes jauniešu klubs "Sliedes"

Kontaktinformācija

Nozare:

Nevalstiskas organizācijas >> Bērnu un jauniešu NVO

Adrese:

Skolas iela 4, Ape, Apes nov., LV-4337

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
64307217 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

2004

Sākums:

2004.gadā pēc iedzīvotāju foruma grupiņa jauniešu nolēma veidot jauniešu klubu, kuru nosauca "Sliedes". Klubs tika veidots, lai pēc iespējas vairāk iesaistītu jauniešus, lai viņiem būtu interesanti pavadīt savu brīvo laiku. Jaunieši tiek iesaistītidažādu aktivitāšu plānošanā un realizēšanā. Pasākumu organizēšanā un vadīšanā.

Misija:

Apes pilsētas ar lauku teritoriju jauniešu interešu pārstāvniecība un aizsardzība, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu izglītošanai un aktivizēšanai, jauniešu veselības un sociālā klimata uzlabošanai, jauniešu līdzdalības veicināšanai savas un vienaudžu dzīves kvalitātes uzlabošanā, kvalitatīva brīvā laika organizēšanai un jauniešu sociālās kultūras attīstībai, demokrātiskas, pilsoniskas sabiedrības attīstības veicināšanai, vides jautājumu risināšanai.

Juridiskais statuss

Juridiskais statuss:

Biedrība

Reģistrācija

Komercreģistra kods:

40008092376