Alūksnes Ritma un Mākslas studija

Kontaktinformācija

Nozare:

Nevalstiskas organizācijas >> Kultūrizglītība

Adrese:

Jāņkalna iela 44, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301

Vadītājs/ direktors:

Mārcis Kalniņš

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Mārcis Kalniņš 27418518 @
Rita Staune 26364800

Apraksts

Darbība:

Sekmēt jauniešu attīstību mūzikas un mākslas jomā Alūksnē un tās rajonā. Bērnu un jauniešu invalīdu integrācija mūzikas un mākslas jomā. Palīdzēt cilvēkiem ar sociālajām problēmām un atšķirībām kultūrā. Veicināt aktīvu kultūras dzīvi (mūzika, māksla) Alūksnē un tās rajonā. Sekmēt mazākumtautības bērnu un jauniešu izglītošanu mūzikas un mākslas jomā, kā arī iesaistīt tos kultūras pasākumos. Veicināt vienlīdzību starp latviešu, mazākumtautību, kā arī bērniem un jauniešiem invalīdiem. Sadarboties ar Alūksnes pilsētas pašvaldību, Alūksnes pilsētas skolām un bērnudārziem. Pilnveidot pirmsskolas vecuma bērniem sensomotoro attīstību, kas nepieciešama psihisko funkciju un valodas apguves pilnvērtīgai attīstībai

Juridiskais statuss

Juridiskais statuss:

Biedrība

Reģistrācija

Komercreģistra kods:

40008140568