Kontaktinformācija

Nozare:

Nevalstiskas organizācijas >> Vēstures, muzeju nozare
Nevalstiskas organizācijas >> Tradicionālā kultūra

Adrese:

Ziedulejas iela 3, Alsunga, Alsungas nov., LV-3306

Vadītājs/ direktors:

Inga Šēna-Laizāne

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Inga Šēna-Laizāne 29446594
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

2011

Sākums:

Biedrība "Suitu amatnieki" dibināta 2011.gada februārī. To dibināja 13 mākslinieki, amatnieki un rokdarbnieces, kas dzīvo Suitu novadā.

Misija:

Popularizēt amatniecību Suitu novadā, Latvijā un pasaulē, saglabāt Suitu kultūras mantojumu, reklamēt Suitu novada unikalitāti.

Darbība:

• Izveidot amatniecības un mākslas centru Alsungā; • Organizēt un veicināt bērnu un pieaugušo apmācību dažādās amatniecības un mākslas nozarēs; • Organizēt un atbalstīt lekcijas, seminārus, plenērus, izstādes, radošas nometnes, meistardarbnīcas, ekskursijas, talkas; • Veikt tirgus izpēti. Piedalīties, organizēt un atbalstīt tirgošanos, gadatirgus, izstādes-pārdošanas, izsoles; • Reģistrēt preču zīmi "Tapis Suitos"; • Organizēt labdarības pasākumus un iespēju robežās piesaistīt finanšu līdzekļus; • Izveidot Suitu amatnieku un viņu darbu datu bāzi, uzturēt to; • Informēt sabiedrību par plāniem, veiktajām darbībām un sasniegumiem; • Piedalīties kultūras apmaiņas un kultūras kontaktu tīkla attīstīšanā vietējā un starptautiskā mērogā; • Radīt darba vietas; • Atbalstīt amatniecības izstrādājumu ražošanu gādājot par materiāliem, iekārtām, telpām,instrumentiem, metodiskiem materiāliem u.c.; • Veikt saimniecisku darbību un atbalstīt citas darbības, kas palīdz sasniegt Biedrības mērķus, ja tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Biedrībā laipni aicināti visi darboties griboši un radoši cilvēki, kas jūt sevī piederību Suitiem.