Aizkraukles novada pensionāru biedrība

Kontaktinformācija

Adrese:

Daugavas iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Apraksts

Misija:

Pensionāru interešu aizstāvēšana sociāli ekonomisko tiesību, garīgās un materiālās labklājības uzlabošanā. Organizēt labdarības pasākumus. Aktīvi līdzdarboties tādu likumu un lēmumu izstrādāšanā un pieņemšanā, kuri skar pensionāru intereses. Iesniegt priekšlikumus valsts iestādēm par izmaiņām likumdošanā, kas skar pensionāru materiālās, kultūras un citas sadzīves problēmas. Tradīciju atjaunošana un turpināšana, kā arī aktīva iesaistīšanās pilsētas kultūras dzīvē; sadarboties ar dažādām valsts un starptautiskajām nevalstiskām organizācijām. Veikt naudas līdzekļu piesaistīšanu; veicināt pensionāru dzīves kvalitātes paaugstināšanu, integrējot informācijas un pilsoniskajā sabiedrībā.

Juridiskais statuss

Juridiskais statuss:

Biedrība