Vārkavas novadpētniecības muzejs - tūrisma informācijas centrs

Kontaktinformācija

Adrese:

Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pag., Preiļu nov., LV-5337

Vadītājs/ direktors:

Elvīra Āboliņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja-centra vadītāja Elvīra Āboliņa 27059046 27099432 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

2008

Sākums:

1845. gadā brāļi Upenieki no Šķilteriem par saviem līdzekļiem uzceļ pirmo tautskolu zemnieku bērniem. Skola atrodas Vārkavas pagasta Rengentavas ciemā (tagad Sutru pagasts). 1861. gadā skolu pārceļ uz Šķilteru ciemu, vēlāk uz Lielajiem Klapariem. 1888. gadā skolai uzceļ jaunu ēku, tajā skola darbojas līdz 1975. gadam. Pašlaik tajā atrodas Vārkavas tautas nams. Šis vēsturiskais fakts 2000. gadā iedvesmoja Vārkavas tautas nama vadītāju Elvīru Āboliņu un Vārkavas pamatskolas pedagoģi Solvitu Deiduli, kuras, entuziasma un patriotisku jūtu vadītas, sāka vākt 20. gadsimta vēsturiskās liecības. Savāktie priekšmeti un apkopotā informācija kļuva par pamatu muzeja pirmajai ekspozīcijai „Pirmā tautskola Latgalē”. Tajā var iepazīties ar skolas vēsturi no Latvijas brīvvalsts laikiem līdz mūsdienām. Muzejā ir savāktas liecības un apkopota informācija arī par Vārkavas novada nozīmīgākajiem notikumiem un cilvēkiem.

Misija:

Apzināt, vākt, pētīt, saglabāt un popularizēt Vārkavas novada kultūrvēsturiskās materiālās un nemateriālās vērtības, vairot iedzīvotāju izpratni un zināšanas par sava novada kultūras mantojumu. Īpašu uzmanību veltīt zemnieku bērnu pirmās tautskolas Latgalē vēstures gaitai un citu novada skolu vēsturei, vietējām kultūras un tautsaimniecības tradīcijām.

Darbība:

Muzejs vāc, sistematizē un dokumentē Vārkavas novada kultūrvēstures materiālo un nemateriālo mantojumu, nodrošina muzeja krājuma un ar to saistītas informācijas saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Tiek veidota datu bāze par muzeja krājumu, kas tiek ievadīta arī Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā. Muzejs īsteno ekspozīciju un izstāžu politiku, balstoties uz muzeja krājumu un deponējumiem. Muzeja veidotās pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes nodrošina muzeja krājuma pieejamību dažādām sabiedrības grupām. Tiek veidots muzeja izglītojošo programmu un pasākumu piedāvājums dažādām mērķauditorijām. Muzeja speciālisti izstrādā ekskursiju maršrutus un tūrisma piedāvājumu novada teritorijā un sniedz tūrisma pakalpojumus. Muzejs savas funkcijas un uzdevumus veic atbilstoši vidējā termiņa darbības stratēģijai un kārtējā gada darbības plānam un budžetam.

Mājaslapa

Mājaslapas adrese:

Preiļu novada mājas lapa

Kas aktualizē informāciju:

domes sabiedrisko attiecību speciālists

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Pakalpojumi
Atrašanās vieta

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

127A

Akreditācijas datums:

01.07.2021

Muzejs akreditēts līdz:

30.06.2026

Muzeja šifrs:

VNMk

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Preilu novada Kultūras un Tūrisma pārvalde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Otrdienās, ceturtdienās un piektdienās pēc 16:00 muzeju var apmeklēt, piesakoties pa tālruni 27059046. Ziemas un rudens mēnešos muzeja darba laiks darbdienās ir no plkst.8:00 līdz 16:30, brīvdienās un svētku dienās pēc iepriekšēja pieteikuma. Pavasara un vasaras mēnešos darbdienās no plkst.8:00 līdz 16:30, sestdienās no plkst.10:00 līdz 16:00 (ja apmeklētāji iepriekš sarunā citus laikus tad, strādājam pēc pieteikuma.)

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Pamatekspozīcija “Pirmā Tautskola Latgalē zemnieku bērniem” Muzejā ir apskatāma pamatekspozīcija “Pirmā Tautskola Latgalē zemnieku bērniem” ar iespēju iemēģināt roku glītrakstīšanā, pavingrināt prātu matemātikā pie skaitīkļiem, izmēģināt pirkstu veiklību pie “senā datora “ klaviatūras. Ekspozīcijā apskatāmas senās mācību un lūgšanu grāmatas. formas tērpi, origami darinājumi un citi eksponāti Grupām piedāvājam mācību stundu (glītrakstīšanu, matemātiku, dabas zinības, rokdarbus)
2 Klēts ekspozīcija "Senču aicinājums" Klēts telpās tiek piedāvāts apskatīt senos darba un sadzīves priekšmetus, kā arī piedalīties muzejizglītības programmā “No graudiņa līdz maizītei” (20 minūšu gara).
3 Piedāvājam ekskursijas maršrutus pa novada teritoriju. Izstrādājam maršrutus pēc apmeklētāju vēlmēm gan ekskursantu grupām, gan individuālai apskatei. Ir iespēja tikties ar Vārkavas novada amatniekiem un mājražotājiem. Piedāvājam ekskursijas maršrutus pa novada teritoriju. Apskates objektus un maršrutus izstrādājam gan ekskursantu grupām, gan individuālai apskatei. Ir iespēja tikties gan ar Vārkavas novada amatniekiem, gan mājražotājiem.
4 Velotūrisma cienītājiem piedāvājam velo maršrutu 36 km garu, izbraucamu ar velosipēdiem 4 stundu garumā. Maršrutu var izbraukt arī ar automašīnu. Apskates objekti: novadpētniecības muzejs, Borkovas muižas klēts, krucifiksi, Pilišķu pilskalns, Gavarišķu senkapi, brāļu Kovaļevsku piemiņas vieta, Vārkavas katolu draudzes baznīca, Vārkavas muiža.
5. Radošajā darbnīcā piedāvājam interesentiem mācīties aust, veidot savas rokdarbu personālizstādes un citas aktivitātes, kas saistās ar amatniecību un rokdarbiem. Pieejams pakalpojums visiem interesentiem

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Vārkavas novadpētniecības muzeja-tūrisma centra nolikums 30.01.2013 nr.13, pr. 2/9 ,grozījumi 2021.gada
2. Noteikumi par krājumu Vārkavas novadpētniecības muzeja krājuma veidošanas, uzskaites,saglabāšanas un izmantošanas kārtība 27.01.2021 lēmums nr.11/7 27.06.14
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns 10.10.2017 nr. 3/2017
5. Darba drošības u.c. noteikumi Noteikumi un instrukcijas 10.01.2021 nr.9

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Vārkavas novadpētniecības muzejs Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts Pašvaldības īpašums 1890
Klēts Kovaļevsku iela5, Vārkava, Vārkavas pagasts Pašvaldības īpašums 2009
Teritorijas kopējā platība (m2):

1000

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Vārkavas novadpētniecības muzejs
klēts

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

305

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 250
Krājuma telpas 25
Pārējās telpas 30
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas