Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pag., Vārkavas nov., LV-5337

Vadītājs/ direktors:

Elvīra Āboliņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Krājuma glabātāja Inga Krekele 27059046 22152891 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

2008

Sākums:

1845. gadā brāļi Upenieki no Šķilteriem par saviem līdzekļiem uzceļ pirmo tautskolu zemnieku bērniem. Skola atrodas Vārkavas pagasta Rengentavas ciemā (tagad Sutru pagasts). 1861. gadā skolu pārceļ uz Šķilteru ciemu, vēlāk uz Lielajiem Klapariem. 1888. gadā skolai uzceļ jaunu ēku, tajā skola darbojas līdz 1975. gadam. Pašlaik tajā atrodas Vārkavas tautas nams. Šis vēsturiskais fakts 2000. gadā iedvesmoja Vārkavas tautas nama vadītāju Elvīru Āboliņu un Vārkavas pamatskolas pedagoģi Solvitu Deiduli, kuras, entuziasma un patriotisku jūtu vadītas, sāka vākt 20. gadsimta vēsturiskās liecības. Savāktie priekšmeti un apkopotā informācija kļuva par pamatu muzeja pirmajai ekspozīcijai „Pirmā tautskola Latgalē”. Tajā var iepazīties ar skolas vēsturi no Latvijas brīvvalsts laikiem līdz mūsdienām. Muzejā ir savāktas liecības un apkopota informācija arī par Vārkavas novada nozīmīgākajiem notikumiem un cilvēkiem.

Misija:

Vākt,glabāt, pētīt un popularizēt materiālās un nemateriālās kultūras vērtības Vārkavas novadā, sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai, lai celtu vietējo iedzīvotāju pašapziņu un izpratni par Vārkavas novada vēsturi un tā īpašo devumu nacionālās kultūras attīstībā, lai sekmētu novada resursu izmantošanu tūrisma industrijā, sniegtu informāciju par notikumiem novadā no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām un ar muzejiskiem līdzekļiem uzturētu aktīvu dialogu ar novada iedzīvotājiem un viesiem

Darbība:

Muzejs vāc, sistematizē un dokumentē Vārkavas novada kultūrvēstures materiālo un nemateriālo mantojumu, nodrošina muzeja krājuma un ar to saistītas informācijas saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Tiek veidota datu bāze par muzeja krājumu, kas tiek ievadīta arī Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā. Muzejs īsteno ekspozīciju un izstāžu politiku, balstoties uz muzeja krājumu un deponējumiem. Muzeja veidotās pastāvīgās ekspozīcijas un izstādes nodrošina muzeja krājuma pieejamību dažādām sabiedrības grupām. Tiek veidots muzeja izglītojošo programmu un pasākumu piedāvājums dažādām mērķauditorijām. Muzeja speciālisti izstrādā ekskursiju maršrutus un tūrisma piedāvājumu novada teritorijā un sniedz tūrisma pakalpojumus. Muzejs savas funkcijas un uzdevumus veic atbilstoši vidējā termiņa darbības stratēģijai un kārtējā gada darbības plānam un budžetam.

Mājaslapa

Kas aktualizē informāciju:

sabiedrisko attiecību speciālists

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

127

Akreditācijas datums:

21.04.2016

Muzejs akreditēts līdz:

20.04.2021

Muzeja šifrs:

VNMk

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Vārkavas novada dome

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Otrdienās, ceturtdienās un piektdienās pēc 16:00 muzeju var apmeklēt, piesakoties pa tālruni 27059046. Muzeja apmeklējumu sestdienās un svētdienās vēlams pieteikt vismaz dienu iepriekš pa tālruni 27059046.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Pamatekspozīcija “Pirmā Tautskola Latgalē zemnieku bērniem” Muzejā ir apskatāma pamatekspozīcija “Pirmā Tautskola Latgalē zemnieku bērniem” ar iespēju iemēģināt roku glītrakstīšanā, pavingrināt prātu matemātikā pie skaitīkļiem, izmēģināt pirkstu veiklību pie “senā datora “klaviatūras un apsēžoties pie stellēm ieaust lupatu deķī kādu krāsu gammu.Ekspozīcijā apskatāmas senās mācību un lūgšanu grāmatas. formas tērpi, origami darinājumi un citi eksponāti Grupām piedāvājam mācību stundu (glītrakstīšanu, matemātiku, dabas zinības, rokdarbus)
2 Muzeja -klēts ekspozīcija "Senču aicinājums" Muzeja- klēts telpās tiek piedāvāta pamatekspozīcija “Senču aicinājums”, kurā ir iespēja apskatīt senos darba un sadzīves priekšmetus, kā arī piedalīties muzejizglītības programmā “No graudiņa līdz maizītei” (20 minūšu gara).
3 Piedāvājam ekskursijas maršrutus pa novada teritoriju. Izstrādājam maršrutus pēc apmeklētāju vēlmēm gan ekskursantu grupām, gan individuālai apskatei. Ir iespēja tikties ar Vārkavas novada amatniekiem un mājražotājiem. Piedāvājam ekskursijas maršrutus pa novada teritoriju. Apskates objektus un maršrutus izstrādājam gan ekskursantu grupām, gan individuālai apskatei. Ir iespēja tikties gan ar Vārkavas novada amatniekiem, gan mājražotājiem.
4 Velotūrisma cienītājiem piedāvājam velo maršrutu 36 km garu, izbraucamu ar velosipēdiem 4 stundu garumā. Maršrutu var izbraukt arī ar automašīnu. Apskates objekti: novadpētniecības muzejs, Borkovas muižas klēts, krucifiksi, Pilišķu pilskalns, Gavarišķu senkapi, brāļu Kovaļevsku piemiņas vieta, Vārkavas katolu draudzes baznīca, Vārkavas muiža.
5. Rokdarbu mācību klasē piedāvājam interesentiem mācīties aust stellē, veidot savas rokdarbu personālizstādes un citas aktivitātes kas saistās ar amatniecību un rokdarbiem. Pieejams pakalpojums visiem interesentiem

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Vārkavas novadpētniecības muzeja-kultūrvēstures un tūrisma centra nolikums 30.01.2013 lēmums nr.3/6
2. Noteikumi par krājumu Vārkavas novadpētniecības muzeja krājuma veidošanas, uzskaites,saglabāšanas un izmantošanas kārtība 20.10.2015 lēmums nr.11/7 27.06.14

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Vārkavas novadpētniecības muzejs Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts Pašvaldības īpašums 1890
Klēts - muzejs Kovaļevsku iela5, Vārkava, Vārkavas pagasts Pašvaldības īpašums 2009
Teritorijas kopējā platība (m2):

635

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Vārkavas novadpētniecības muzejs
muzejs-klēts

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

305

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 250
Krājuma telpas 25
Pārējās telpas 30
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas
Deju vakari