Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Specializētais muzejs (arī personībām veltītie memoriālie un piemiņas muzeji)

Adrese:

Lejenieki, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3901

Vadītājs/ direktors:

Baiba Šulce

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Baiba Šulce 63960506 @
Vadītāja Elīna Kūla-Braže 26184631 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1968

Sākums:

Muzejs izveidots 1968. gada 20. martā. No 2011. gada 1. aprīļa Viļa Plūdoņa muzejs ir Bauskas muzeja (toreiz - Bauskas Novadpētniecības un mākslas muzeja) struktūrvienība.

Misija:

Saglabāt dzejnieka Viļa Plūdoņa piemiņu viņa dzimtajās mājās. Iepazīstināt sabiedrību ar V.Plūdoņa devumu latviešu literatūrā, viņa dzimtas likteņiem Latvijā un trimdā. Rosināt sabiedrības, īpaši skolu jaunatnes, interesi par V.Plūdoņa dzīves gaitām.

Darbība:

Kultūra, tūrisms, izglītība, pētniecība

Mājaslapa

Mājaslapas adrese:

bauskasmuzejs.lv

Kas aktualizē informāciju:

L. Grosbarde

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

17A4

Akreditācijas datums:

21.12.2015

Muzejs akreditēts līdz:

20.12.2020

Muzeja šifrs:

PMMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība:

Bauskas muzejs

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība, Zemgales Tūrisma asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 16:00
Svētdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Sezonas darbs no 1.maija līdz 31.oktobrim

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja un teritorijas apskate bez maksas - Trešdienās, uzrādot apliecinošus dokumentus: pensionāriem, invalīdiem, bērnu nama audzēkņiem - Pirmsskolas vecuma bērniem - Muzeju darbiniekiem uzrādot apliecību - Bauskas novada skolu audzēkņu pedagogu organizētām grupām - Grupu vadītājiem (grupai virs 15 personām)
2 Muzeja un teritorijas apskate bez maksas -Ekspozīcijas "Lejenieku saimniecība" apskate klētī un kūtī. - Apmeklētāji var doties pastaigā pa Plūdoņa taku. Netālu atrodas kapsēta, kurā apglabāts dzejnieks un viņa tuvinieki.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Ieejas biļete - pieaugušajiem Ekspozīcija "V.Plūdoņa dzīve un daiļrade" dzejnieka dzīvojamā mājā euro 1,40
2 Ieejas biļete - skolēniem/ studentiem Ekspozīcija "V.Plūdoņa dzīve un daiļrade" dzejnieka dzīvojamā mājā. Zaķīšu pirtiņas apskate euro 0,70
3 Ģimenes biļete (vismaz 3 cilvēki) euro 2,80
4 Ekskursijas vadīšana (iepriekš piesakoties) Ekskursijas vadīšana ekspozīcijās: "V.Plūdoņa dzīve un daiļrade" "Lejenieku saimniecība" klētī un kūtī euro 7,00
5 Pasākums - jaunlaulātajiem (pieteikties vismaz 5 dienas iepriekš) Programma jaunlaulātajiem, ar pārsteigumiem jaunajam pārim un kāzu viesiem. Programmas ilgums - 1 stunda euro 36,00
6 Telts vieta Diennaktī - euro 2,80
7 Malkas iepakojums ugunskuram (40 l) euro 4,20
8 Teritorijas izmantošana pasākuma organizēšanai Par vienu personu - euro 0,70
9 Programma "Ciemos pie Zaķu mammas" (bērnu dārza audzēkņiem, 1. - 4.klasei) (pieteikties vismaz 5 dienas iepriekš) Iepazīšanās ar dzejnieku Viļa Plūdoņa daiļradi, multfilmas "Zaķīšu pirtiņa" noskatīšanās, atraktīvas un izzinošas aktivitātes. Programmas ilgums - 40 min. euro 7,0 + ieejas biļete
10 Programma "Putni Lejeniekos" (bērnu dārza audzēkņiem, 1. - 9.klasei) (pieteikties vismaz 5 dienas iepriekš) Programmas laikā ir iespēja saskatīt un saklausīt apkaimē ligzdojošos putnus. Interaktīvās nodarbības laikā var uzzināt, kā putni attēloti latviešu folkloras žanros un V.Plūdoņa dzejā. Nodarbības ilgums - 40 min. euro 1,50 no dalībnieka
11 Programma "V.Plūdonis dzīvē un dzejā" (7.-12.klase) (pieteikties vismaz 5 dienas iepriekš) Rosina programmas dalībniekus iegūt izpratni par V.Plūdoņa dzejas tematiku un viņa dažādiem dzīves posmiem. Nodarbība norisinās interaktīvā formā, uzturot dialogu starp programmas vadītāju un skolēniem. Programmas ilgus - 1 stunda euro 1,50 no dalībnieka
12 Programma "Mana sēta" (1.-9.klasei) (pieteikties vismaz 5 dienas iepriekš) Interaktīva nodarbība Zemgales novada etnogrāfiskās sētas iepazīšanai. Nodarbības ilgums - 1 stunda euro 1,50 no dalībnieka
13 Orientēšanās spēle "Pa dzejnieka takām" Orientēšanās spēle V.Plūdoņa dzimto māju "Lejenieki" apkārtnē. Spēles ilgums - 1 stunda euro 1,50 no dalībnieka
14 Gadskārtu programmas "Lielā diena", "Ziemas saulgrieži" (visām vecuma grupām) (pieteikties vismaz 5 dienas iepriekš) Programmas ilgums - 1 stunda euro 1,50 no dalībnieka
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Viļa Plūdoņa memoriālā māja muzejs, vāc, saglabā, pēta un popularizē garīgās un materiālās kultūras vērtības par dzejnieku Vili Plūdoni.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments muzeja reglaments 05.01.2015 .
2. Noteikumi par krājumu krājuma noteikumi 01.09.2015
3. Nacionālā krājuma aizsardzība krājuma noteikumi 01.09.2015
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības un ētikas noteikumi
5. Darba drošības u.c. noteikumi DA organizatoriskās struktūras nolikums 04.01.2014
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Ievadinstruktāža DA 06.01.2014 1
2 Ugunsdrošības instrukcija 17.08.2018 2
3 DA instrukcija palīgstrādniekam 08.08.2016 19
4 DA instrukcija darbam ar datoru 05.01.2015 5
5 DA instrukcija speciālistiem 05.01.2015 4

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 1886
Individuālie 505
Apmeklētāji grupās 1381
Skolēni grupās 874
Pārējie grupās 507
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

875

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

182

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1221

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

318

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

19

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

14

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

486

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

1

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 S.Samsone "Ciemos pie Zaķu mammas" 2000 11 430 bērni
2 E.Kūla-Braže "Putni Lejeniekos" 2017 1 10 skolēni
3 E. Kūla-Braže Gadskārtu programma "Ziemas saulgrieži" 2019 1 26 bērnudārza audzēkņi
4 E.Kūla-Braže "Mana sēta" ( Novada mācība) 2019 1 20 skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 E. Kūla-Braže Gadskārtu programma "Ziemas saulgrieži" 2019 1 bērni un pieaugušie
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Programma jaunlaulātajiem 01.01.-31.12.2019 V.Plūdoņa muzejs un teritorija 1 4 ģimene
2 Lielā diena 24.03.2019 V.Plūdoņa muzejs 1 42 dažāds
3 Muzeju nakts 18.05.2019 V.Plūdoņa muzejs 1 93 dažāds
4 Viļa diena - sadarbībā ar aktieri V.Daudziņu "Plūdons un Upes Dievs" 28.05.2019 V.Plūdoņa muzejs 1 92 dažāds
5 Maizes diena 04.08.2019 V.Plūdoņa muzejs 1 23 dažāds
6 Dzejas diena 14.09.2019. V.Plūdoņa muzejs 1 45 skolēni
7 Veļu vakars 24.10.2019 V.Plūdoņa muzejs 1 34 dažāds
8 Ziemas saulgrieži 21.12.2019 V.Plūdoņa muzejs 1 17 dažāds
9 V.Plūdoņa dzimšanas dienas pasākums V.Plūdoņa kapsētā 09.03.2019 V.Plūdoņa muzejs un V.Plūdoņa kapi 1 19 dažāds

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Ir mobīla uzbrauktuve pie muzeja ieejas, vajadzības gadījumā to uzliek uz pakāpieniem

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
V.Plūdoņa muzeja ēku komplekss "Lejenieki", Ceraukstes pag., Bauskas novads Pašvaldības īpašums 8
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
"Lejenieki", Ceraukstes pag.,Bauskas nov.

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

431

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 376
Krājuma telpas 12
Pārējās telpas 43