Tukuma pilsētas vēstures muzejs „Pils tornis”

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

Brīvības laukums 19A, Tukums, Tukuma nov., LV-3101

Vadītājs/ direktors:

Agrita Ozola

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Tukuma pilsētas vēstures muzeja "Pils tornis" vadītāja Loana Šulca 63124348 25622131 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1995

Misija:

Tukuma pilsētas vēstures muzejs „Pils tornis” darbojas, lai popularizētu Tukuma pilsētas vēsturi un veidotu pilsētas tēlu, saglabātu pilsētai raksturīgo kultūrvidi un sekmētu tās attīstību.

Darbība:

Tukuma pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības sekmēšana, pilsētas vēstures kultūras mantojuma liecību pētniecība, saglabāšana un eksponēšana vēsturiskajā vidē un aktualizācija interaktīvās programmās. Veidot un attīstīt Muzeju par tādu vietu, kurā kultūrvēsturiskā vide sekmē apmeklētāju piesaisti un jaunu prasmju, iemaņu un kompetenču apguvi.

Mājaslapa

Mājaslapas adrese:

Tukuma muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2013

Kas aktualizē informāciju:

komunikāciju nodaļas vadītāja

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Informācija citās internetvietnēs:

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1A5

Akreditācijas datums:

27.02.2019

Muzejs akreditēts līdz:

26.02.2024

Muzeja šifrs:

TMNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība:

Tukuma muzejs

Dalība organizācijās:

Latvijas Piļu un muižu asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00 Ziemas sezona (21. oktobris - 19. aprīlis) 11.00 - 16.00
Svētdiena 11:00 16:00 Ziemas sezona (21. oktobris - 19. aprīlis) 11.00 - 16.00
Papildu informācija:

Pirmdienās muzejs apmeklētājiem slēgts.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Ieeja izstādēs, ekspozīcijās Tukuma novada speciālo skolu, internātskolu un bērnu namu audzēkņiem (uzrādot skolēna apliecību vai izziņu). Tukuma novada invalīdiem (uzrādot apliecību), I grupas invalīdu pavadošajām personām (uzrādot apliecību). Latvijas Republikas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību). Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot apliecību). Izstāžu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem (uzrādot ielūgumu). Personām ar ielūgumiem (uzrādot ielūgumu). Personām ar Tukuma muzeja Goda kartēm (uzrādot karti). Tukuma muzeja struktūrvienību draugu kopu biedriem (uzrādot apliecību). Tukuma muzeja darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem. Skolēnu grupas pavadošajām personām (ne vairāk kā divām). Tūristu grupas pavadošajam gidam, ja grupā ir vairāk kā 20 cilvēki. Pirmsskolas vecuma bērniem. Pilsētas vēstures muzejā “Pils tornis” skolēniem un studentiem
2 Ieeja pasākumos Pirmsskolas vecuma bērniem. Tukuma novada internātskolu un bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem (uzrādot skolēna apliecību vai bāreņu apliecību). Personām, kurām noteikta invaliditāte (uzrādot apliecību) personas, kurai noteikta I grupas invaliditāte pavadošai personai (uzrādot apliecību). Pasākumu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem (uzrādot ielūgumu). Personām ar ielūgumiem (uzrādot ielūgumu). Personām ar Tukuma muzeja Goda kartēm (uzrādot karti). Personām ar muzeja administrācijas/direktora izdotu atļauju (uzrādīt iesniegumu ar rezolūciju). Tukuma muzeja struktūrvienību draugu kopu biedriem (uzrādot apliecību).
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Gida pakalpojumi Grupās līdz 10 personām/ h Latviešu valodā: EUR 8.00 Svešvalodā: EUR 15.00
2 Gida pakalpojumi Grupās līdz 30 personām/ h Latviešu valodā: EUR 12.00 Svešvalodā: EUR 21.00
3 Gida pakalpojumi ārpus muzeja Grupās līdz 30 personām/ h Latviešu valodā: EUR 18.00 Svešvalodā: EUR 30.00
4 Ieejas maksa pensionāriem un studentiem EUR 1.00
5 Ieejas maksa pieaugušajiem EUR 1.50
6 Ieejas maksa ģimenes biļetes EUR 3.00
7 Telpu izmantošana 1 h EUR 35.00
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

1. Sekmēt Tukuma pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma dokumentēšanu, komplektēšanu un pieejamību plašai sabiedrībai atbilstoši krājuma politikas nostādnēm un Tukuma muzeja noteikumiem par krājuma saglabāšanu; 2. Nodrošināt krājuma materiālu par Tukuma pilsētas vēstures tematiku zinātnisko izpēti atbilstoši pētnieciskā darba politikas nostādnēm un popularizēt pētījumu rezultātus; 3. Nodrošināt Muzeja pieejamību sabiedrībai un veikt izglītojošo darbu atbilstoši komunikācijas darba politikas nostādnēm;

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Tukuma pilsētas vēstures muzejs "Pils tornis" reglaments 02.01.2019
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Tukuma muzeja krājuma veidošanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu 15.12.2018
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Tukuma muzeja rīcības plāns ārkārtas situācijās 02.01.2019
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi Tukuma muzeja 29.01.2016
5. Darba drošības u.c. noteikumi Instrukcija par drošības pasākumiem Tukuma muzejā 02.01.2014
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Tukuma muzeja darbības attīstības stratēģija 2019-2023. gadam 20.12.2018 prot. Nr. 26, 7. §.
2 Noteikumi par Tukuma muzeja maksas pakalpojumu cenrādi 28.09.2017 prot. Nr.16, 19. §.

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2018.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 1 1
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 4 4
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

no tiem realizēti:

1

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

3

no tām uzsāktas īstenot:

3

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 L. Šulca Tukumnieki 03.01.2018 30.12.2018 Izstāde, publikācijas pabeigts
2 L. Šulca Dzelzceļa līnijas Rīga – Tukums attīstība 01.10.2016 30.10.2018 Izstāde, publikācijas Turpinās
3 L. Lūse Tukuma 42.zemessardzes bataljons. 01.03.2017 30.03.2019 Atmiņu dokumentēšana, publikācija Turpinās
4 L. Lūse Tukuma pilsētas vēsturisko ēku elektroniskās datu bāzes izveidošana 01.10.2016 30.12.2021 Informatīvas datu bāzes izveidošana Turpinās
5 L. Lūse Rūdolfa Kronberga dienasgrāmata no 1943.- 1949.gadam. 05.02.2018 21.12.2018 Publikācija, gida stāstījumam pabeigts
6 L. Šulca Tukuma pilsētas notikumu hronika pēc 1997.gada. 04.06.2018 30.06.2018 izstāde papildināšana pabeigts
7 L. Šulca Kino Tukumā 04.09.2018 30.06.2019 Izstāde, publikācija turpinās
8 L. Lūse Tukumnieku aptauja un analīze 02.03.2018 13.04.2018 izstādes papildināšna pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 L. Šulca Tukuma slimnīca. 1945.-2017. Rakstu krājums “Tukuma novada kultūrvēsture.” XII 4 lpp.
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 L.Šulca Darba lapas izstādē “Tukumnieki un draugi” 2 lpp. 1,5 lpp.
2 L.Šulca Uzdevumu lapas programmai “Dārgumu meklētāji” par Tukuma novada vēsturi 2 lpp.
3 L. Lindenbauma, L.Šulca Uzdevumu lapas “Orientējies Tukuma laikā un telpā” 3 lpp.
4 L.Šulca Informatīvs teksts izstādei “Tukumnieki un draugi” (krievu un angļu valodās) 2 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Loana Šulca Tukumnieki un draugi 7 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 L. Šulca “Dārgumu meklētāji” (7.-11. gadus veciem bērniem) Iepazīstināt bērnus ar pilsētas vēstures muzeju, veidojot izpratni par pilsētas vēsturi, tostarp, akcentējot aktuālo izstāžu vēsturiskos faktus. 2 lpp.
2 L. Lindenbauma, L. Šulca Orientējies Tukuma laikā un telpā Attīstīt skolēnu kultūras kompetences 3 lpp.
3 L. Šulca, O. Ošupe Drošības stunda Veicināt skolēnu izpratni par drošību uz dzelzceļa 5 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 4194
Individuālie 1133
Pārējie 2126
Apmeklētāji grupās 935
Skolēni grupās 801
Ārzemnieki grupās 109
Pārējie grupās 25
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

3682

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

291

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1977

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

652

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

11

Lekciju skaits muzejā:

1

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

21

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

633

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

7

tai skaitā muzejā:

6

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 J.Medisons “Holokausts Tukuma novadā” un kino filmas “Tēvs nakts” demonstrēšana 1 200 skolēni, pieaugušie
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 L.Šulca, O.Ošupe Drošības stundas 2018 14 433 skolēni
2 L.Šulca, L.Lūse Dārgumu meklētāji 2018 1 8 skolēni
3 L.Šulca, L.Lūse Orientējies Tukuma laikā un telpā 2018 6 192 skolēni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 “Esi formā” – Barikāžu ugunskurs un atceres dienu ietvaros organizēts pasākums ar aktivitātēm. 19.01. 2018 Brīvības laukums 21 1 39 skolēni, pieaugušie
2 “Latviešu valoda ir pašpietiekama” . Pasākums Valsts valodas dienas ietvaros ar rakstnieces un Tukuma literātu apvienības vadītājas Gunas Rozes piedalīšanos. 12.05.2018 Tukuma pilsētas vēstures muzejā „Pils tornis” 1 7 skolotāji
3 Muzeju nakts “Šūpulis” 2018. 19.05.2018 Tukuma pilsētas vēstures muzejā „Pils tornis” 1 1457 skolēni, pieaugušie
4 Izstādes “Tukumnieki un draugi” atklāšana 13.07.2018 Tukuma pilsētas vēstures muzejā „Pils tornis” 1 591 skolēni, pieaugušie
5 Tukuma, Engures, Jaunpils novadu vēstures skolotāju metodiskās apvienības seminārs 02.10.2018 Tukuma pilsētas vēstures muzejā „Pils tornis” 1 7 skolotāji
6 Filmas “Atmodas impresijas” demonstrēšana UNESCO dienas ietveros 20.10. 2018 Tukuma pilsētas vēstures muzejā „Pils tornis” 1 7 pieaugušie
7 “Pirmo nacionālo vienību veidošanās Tukumā 1919.gadā”. Latvijas Kara muzeja Starpkaru nodaļas speciālista – vēsturnieka Kristapa Pildiņa priekšlasījums. 14.11.2018 Tukuma pilsētas vēstures muzejā „Pils tornis” 1 18 skolēni, pieaugušie

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Viesu grāmata.
Aptauja.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

2

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Tai skaitā no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

7

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

7

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

1

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Tukuma pilsētas vēstures muzejs "Pils tornis" Pašvaldības īpašums 1769 6844
Teritorijas kopējā platība (m2):

127,6

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Brīvības laukums 19a

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

128

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 89
Pārējās telpas 39

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: