Tukuma muzejs - Tukuma pilsētas vēstures muzejs "Pils tornis"

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

Brīvības laukums 19A, Tukums, Tukuma nov., LV-3101

Vadītājs/ direktors:

Agrita Ozola

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Tukuma pilsētas vēstures muzeja "Pils tornis" vadītāja Linda Lūse 25622131 @
Tukuma pilsētas vēstures muzeja "Pils tornis" vadītāja Loana Šulca 25622131 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1995

Misija:

Tukuma pilsētas vēstures muzejs „Pils tornis” darbojas, lai popularizētu Tukuma pilsētas vēsturi un veidotu pilsētas tēlu, saglabātu pilsētai raksturīgo kultūrvidi un sekmētu tās attīstību.

Darbība:

Tukuma pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma pieejamības sekmēšana, pilsētas vēstures kultūras mantojuma liecību pētniecība, saglabāšana un eksponēšana vēsturiskajā vidē un aktualizācija interaktīvās programmās. Veidot un attīstīt Muzeju par tādu vietu, kurā kultūrvēsturiskā vide sekmē apmeklētāju piesaisti un jaunu prasmju, iemaņu un kompetenču apguvi.

Mājaslapa

Mājaslapas adrese:

Tukuma muzejs

Izveides (un pārveides) gads:

2013
2019

Kas aktualizē informāciju:

komunikāciju nodaļas vadītāja

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

1128

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1A5

Akreditācijas datums:

27.02.2019

Muzejs akreditēts līdz:

26.02.2024

Muzeja šifrs:

TMNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība:

Tukuma muzejs

Dalība organizācijās:

Latvijas Piļu un muižu asociācija

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00 Ziemas sezona (21. oktobris - 19. aprīlis) 11.00 - 16.00
Svētdiena 11:00 16:00 Ziemas sezona (21. oktobris - 19. aprīlis) 11.00 - 16.00
Papildu informācija:

Pirmdienās muzejs apmeklētājiem slēgts.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Ieeja izstādēs, ekspozīcijās un pasākumos:
1.1. Tukuma novada speciālās izglītības iestādes audzēkņiem Uzrādot apliecību
1.2. Tukuma novada personām ar invaliditāti, personu ar I grupas invaliditāti pavadoņiem Uzrādot apliecību
1.3. Latvijas Republikas muzeju darbiniekiem Uzrādot apliecību
1.4. Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem Uzrādot apliecību
1.5. Tukuma mākslinieku grupas biedriem Mākslas muzejā, uzrādot apliecību
1.6. Latvijas Mākslinieku savienības biedriem Mākslas muzejā, uzrādot apliecību
1.7. Izstāžu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem Uzrādot ielūgumu
1.8. Personām ar ielūgumiem Uzrādot ielūgumu
1.9. Personām ar Tukuma muzeja Goda kartēm Uzrādot karti
1.10. Tukuma muzeja darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem
1.11. Skolēnu grupas pavadošajām personām (ne vairāk kā divām)
1.12. Tūristu grupas pavadošajam gidam Ja grupā ir vairāk kā 20 cilvēki
1.13. Pirmskolas vecuma bērni
1.14. Skolēniem un studentiem Pilsētas vēstures muzejā „Pils tornis”, Mākslas muzejā un Audēju darbnīcā
1.15. Bērnu un jauniešu centra «Sapņi» iemītniekiem un bērniem-bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem Uzrādot bāreņa apliecību
1.16. Personām ar muzeja administrācijas/direktora izdotu atļauju Uzrādīt iesniegumu ar rezolūciju
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Pārskata ekskursija - Latviešu valodā Grupa līdz 20 personām/ h. Latviešu valodā: EUR 20.00
2. Pārskata ekskursija - Svešvalodā Grupa līdz 20 personām/ h. Latviešu valodā: EUR 22.00
3. Tematiskā ekskursija Grupa līdz 20 personām/ h. Latviešu valodā: EUR 24.00
4. Ieejas maksa Pensionāriem un studentiem - EUR 1.00
5. Ieejas maksa Pieaugušajiem - EUR 1.50
6. Ieeja pasākumos Personai - EUR 3.00
7. Pārskata ekskursija ārpus muzeja Grupa līdz 20 personām/h. EUR 20.00
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Tukuma muzeja mājaslapa

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

1. Sekmēt Tukuma pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma dokumentēšanu, komplektēšanu un pieejamību plašai sabiedrībai atbilstoši krājuma politikas nostādnēm un Tukuma muzeja noteikumiem par krājuma saglabāšanu; 2. Nodrošināt krājuma materiālu par Tukuma pilsētas vēstures tematiku zinātnisko izpēti atbilstoši pētnieciskā darba politikas nostādnēm un popularizēt pētījumu rezultātus; 3. Nodrošināt Muzeja pieejamību sabiedrībai un veikt izglītojošo darbu atbilstoši komunikācijas darba politikas nostādnēm;

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Tukuma pilsētas vēstures muzejs "Pils tornis" reglaments 02.01.2019

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

141

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

107

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

96

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Savējo stāsti, ne svešo 107 96

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

53

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

23

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Kino Tukumā 12 10
2 Parole:1991-42-51 26 13
3 Tukuma Livonijas ordeņa pils 15

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

130

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

22

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Virtuālajā ekspozīcijā "Vārti no pagātnes uz nākotni" 130 22

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 6 6

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2020.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
3. Izstāžu, krājuma katalogi 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

no tiem realizēti:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 L.Šulca Kino Tukumā - kinostāsti 02.01.2019 30.05.2020 Materiāls izstādes sagatavošanai, katalogs pabeigts
2 L.Lūse Tukuma 42.Zemessardzes bataljona darbība 01.01.2017 01.12.2020 Izstādes veidošana, publicēšanai turpinās
3 L. Lūse Tukuma rūpniecības vēsture: Fermentu rūpnīca Tukumā 01.11.2020 15.07.2021 izstāde, publikācija turpinās
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 L.Lūse Izstāde “Parole 1991-42-51” 9 lpp. ceļvedis izstādē
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 L.Lūse Izstāde “Parole: 1991-41-52 21 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 1736
Individuālie 1160
Pārējie 300
Apmeklētāji grupās 276
Skolēni grupās 153
Pārējie grupās 123
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

956

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

249

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1615

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

474

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

3

Lekciju skaits muzejā:

1

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

1

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

20

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

1

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A.Ozola Vēstules no Sibīrijas uz bērza tāsīm 1 24 latviešu valodas skolotāji
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 L. Šulca “Kā top kino” 2019 1 20 pamatskolas skolēni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Barikāžu atceres dienas pasākums – J.,Strazda un J.Petera koncertuzvedums “Lins” ar TRĢ jauktā kora “Savējie” piedalīšanos 19.01.2020 Tukuma pilsētas kultūras nams 1 120 Barikāžu dalībnieki, pieaugušie, skolēni
2 Tikšanās sarunu ciklā “Aizkadri” ar Gintu Sprēdi – “Kā top video”. 08.02.2020 Tukuma pilsētas vēstures muzejs "Pils tornis" 1 19 interesenti
3 “Viduslaiki Tukumā”, Pils torņa 25. gadu jubileja, izstādes “Parole: 1991-42-51” 13.07.2020 Tukuma pilsētas vēstures muzejs "Pils tornis", Brīvības laukums 19a 1 149 interesenti
4 Vēstures skolotāju sanāksme, iepazīšanās ar muzeja piedāvājumu 26.08.2020 Tukuma pilsētas vēstures muzejs "Pils tornis" 1 10 vēstures skolotāji
5 Tikšanās ar zemessargiem – starptautisko misiju dalībniekiem (tiešsaiste facebook) 09.12.2020 Tukuma pilsētas vēstures muzejs "Pils tornis" 1 2 Zemessargi, pieaugušie (tiešsaistē - 20)

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Nav iespējams nokļūt 2. stāvā
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Viesu grāmata

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

3

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

2

Tai skaitā no muzeja krājuma:

3

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

6

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

6

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

1

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Tukuma pilsētas vēstures muzejs "Pils tornis" Brīvības laukums 19a, Tukums Pašvaldības īpašums 1769 6844
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Brīvības laukums 19a

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

128

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 89
Pārējās telpas 39

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: