Tukuma Mākslas muzejs

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Mākslas muzejs

Adrese:

Harmonijas iela 7, Tukums, Tukuma nov., LV-3101

Vadītājs/ direktors:

Agrita Ozola

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja p. i. Paula Stutiņa 63182391 25494677 @
Vadītāja Inese Klestrova 63182391 27843190 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1935

Sākums:

1935. gada 30. decembris

Misija:

Tukuma Mākslas muzejs ar savu Latvijas mērogam unikālo mākslas kolekciju un augstvērtīgajām mākslas izstādēm tiecas izglītot vietējo sabiedrību un uzturēt tajā mākslas tradīciju, piedāvājot Latvijas izcilāko mākslinieku labākos darbus.

Darbība:

Veidot, saglabāt, pētīt un popularizēt Muzeja mākslas kolekciju, lai Tukums lepotos ar to. Popularizēt Muzeju kā vietu, kurā pieejami augstvērtīgi Latvijas mākslas darbi un neformālā gaisotnē iespējams gūt zināšanas un pieredzi mākslās.

Mājaslapa

Mājaslapas adrese:

Tukuma muzeja mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2013

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Tukuma Mākslas muzeja lapa Facebook Atbilstoši aktualitātēm
Latvijas Muzeju biedrības Muzeju katalogs Reizi gadā
Tukuma novada pašvaldības mājaslapa Atbilstoši aktualitātēm

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1A5

Akreditācijas datums:

27.02.2019

Muzejs akreditēts līdz:

26.02.2024

Muzeja šifrs:

TMNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība:

Tukuma muzejs

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 17:00
Trešdiena 11:00 17:00
Ceturtdiena 11:00 17:00
Piektdiena 11:00 17:00
Sestdiena 11:00 16:00
Svētdiena 11:00 16:00
Papildu informācija:

Pirmdienās muzejs apmeklētājiem slēgts. Muzejs ir slēgts arī oficiālajās svētku dienās: 1. janvārī, Lielajā Piektdienā, Vasaras saulgriežos (23.-24. jūnijā), Ziemassvētkos (24.-25. decembrī) un 31. decembrī.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Ieeja izstādēs, ekspozīcijās Tukuma novada speciālo skolu, internātskolu un bērnu namu audzēkņiem (uzrādot skolēna apliecību vai izziņu). Tukuma novada invalīdiem (uzrādot apliecību), I grupas invalīdu pavadošajām personām (uzrādot apliecību). Latvijas Republikas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību). Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot apliecību). Tukuma mākslinieku grupas biedriem (Mākslas muzejā uzrādot apliecību). Latvijas Mākslinieku savienības biedriem (Mākslas muzejā uzrādot apliecību). Izstāžu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem (uzrādot ielūgumu). Personām ar ielūgumiem (uzrādot ielūgumu). Personām ar Tukuma muzeja Goda kartēm (uzrādot karti). Tukuma muzeja struktūrvienību draugu kopu biedriem (uzrādot apliecību). Tukuma muzeja darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem. Skolēnu grupas pavadošajām personām (ne vairāk kā divām). Tūristu grupas pavadošajam gidam, ja grupā ir vairāk kā 20 cilvēki. Pirmsskolas vecuma bērniem. Mākslas muzejā skolēniem un studentiem
2 Ieeja pasākumos Pirmsskolas vecuma bērniem. Tukuma novada internātskolu un bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem (uzrādot skolēna apliecību vai bāreņu apliecību). Personām, kurām noteikta invaliditāte (uzrādot apliecību) personas, kurai noteikta I grupas invaliditāte pavadošai personai (uzrādot apliecību). Pasākumu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem (uzrādot ielūgumu). Personām ar ielūgumiem (uzrādot ielūgumu). Personām ar Tukuma muzeja Goda kartēm (uzrādot karti). Personām ar muzeja administrācijas/direktora izdotu atļauju (uzrādīt iesniegumu ar rezolūciju). Tukuma muzeja struktūrvienību draugu kopu biedriem (uzrādot apliecību).
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Gida pakalpojumi Grupa līdz 10 personām/ h Latviešu valodā: EUR 8.00 Svešvalodā: EUR 15.00
2 Gida pakalpojumi Grupa līdz 30 personām/ h Latviešu valodā: EUR 12.00 Svešvalodā: EUR 21.00
3 Gida pakalpojumi ārpus muzeja Grupa līdz 30 personām/ h Latviešu valodā: EUR 18.00 Svešvalodā: EUR 30.00
4 Programma "Kopējam gleznas" 1 h / 1 personai EUR 1.00
5 Orientējies Tukuma laikā un telpā 1 h / 1 personai EUR 1.00
6 Gleznu krājuma apskate Tukuma Mākslas muzejā un stāstījums 1 apmeklējums EUR 15.00
7 Ieejas maksa pensionāriem un invalīdiem EUR 1.00
8 Ieejas maksa pieaugušajiem EUR 1.50
9 Ieejas maksa ģimenes biļetēm EUR 3.00
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Tukuma Mākslas muzeja reglaments 02.01.2019
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Tukuma muzeja krājuma veidošanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu 15.12.2018
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Tukuma muzeja rīcības plāns ārkārtas situācijās 02.01.2019
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi Tukuma muzeja 29.01.2016
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Tukuma muzeja darbības attīstības stratēģija 2019-2023. gadam 20.12.2018 prot. Nr. 26, 7. §.
2 Noteikumi par Tukuma muzeja maksas pakalpojumu cenrādi 28.09.2017 prot. Nr.16, 19. §.

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

0

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

0

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

130

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

0

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

89

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

87

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Anša Artuma 110 gadu jubilejas izstāde “Gadalaiki” 15 15
2 Izstāde “Aizbraukušie” 31 31
3 “Plenērā” 34 32
4 Izstāde “Zigfrīds Anna Meierovics (1887-1925)” 9 9

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

43

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

43

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Izstāde “Latvijas māksla. Tukuma muzeja zelta izlase” 43 43

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

93

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

92

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 glezna Tukuma muzeja krājuma izstāde TND Tukuma novada Dome 22 21 08.02.2018 08.02.2019
2 glezna Tukuma muzeja krājuma izstāde Izglītības pārvaldei Tukuma novada Izglītības pārvalde 2 2 12.03.2018 12.03.2019
3 glezna restaurācijai LMA 1 1 10.04.2018 10.08.2018
4 gleznas Izstāde “MARINA 2018” Jūrmalas pilsētas muzejs 8 8 28.05.2018 30.08.2018
5 gleznas izstādei “Portrets Latvijā” LNMM 5 5 23.10.2018 15.03.2019
6 gleznas Izstādei “Līvija Endzelīna” Cēsu vēstures un mākslas muzejs 1 1 10.12.2018 31.01.2019
7 gleznas un grafikas Izstāde Šlokenbekas muižā Engures novada dome 6 6 14.04.2018 07.06.2018
8 gleznas un grafikas Fotografēšana publicēšanai grāmatā LNOB 5 5 18.05.2018 25.05.2018
9 gleznas, grafikas, skulptūras Izstāde “Latvijas māksla. Tukuma muzeja zelta izlase” Pluņģe, Žemaitijas Mākslas muzejs 43 43 12.10.2018 22.11.2018

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 11 46 57
Digitālo attēlu izgatavošanai 6 5 11

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2018.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 1 1
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 1 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

5

no tiem realizēti:

5

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

3

no tām uzsāktas īstenot:

3

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Inese Klestrova Tukuma Mākslas muzeja izstādes. 04.09.2018 15.12.2019 Raksts Tukuma muzeja 13. rakstu krājums "Tukuma novada kultūrvēsture", izstāžu ceļveži, scenāriji. Turpinās
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Inese Klestrova Tukuma Mākslas muzeja izstādes: 1946. – 1964. Tukuma muzeja 12. rakstu krājums "Tukuma novada kultūrvēsture" 14 lpp.
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Paula Stutiņa Izstādes ceļvedis “Those Who Left” 2 lpp.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
Inese Klestrova “Saruna par gleznošanu, par vēsturi un sajūtām”// Neatkarīgās Tukuma ziņas. – Nr. 80 (2018. gada 20. novembris), 9. – 11. lpp 3 lpp intervija
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Paula Stutiņa Anša Artuma 110 gadu jubilejas izstāde “Gadalaiki” 4,5 lpp.
2 Paula Stutiņa Izstāde “Aizbraukušie” 11 lpp.
3 Inese Klestrova „Plenērā” 2 lpp.
4 Inese Klestrova Ilzes Pauliņas un Alberta Pauliņa jubileju izstādes „Mēs abi” 2 lpp.
5 Inta Dišlere „Z. A. Meierovics (1887–1925)” 13 lpp
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Inese Klestrova “Orientēšanās Tukuma laikā un telpā” – Mākslai pa pēdām! Skolēnu izpratnes veicināšana par Latvijas vēsturi, kultūras un dabas mantojumu, pilnveidotu prasmes meklēt informāciju un strādāt ar avotiem (attēliem, tekstiem, priekšmetiem) un tos salīdzināt, analizēt, argumentēt un interpretēt, veicināt sadarbības prasmes un spēju strādāt grupās, kā arī reflektēt par aktuālām tēmām un radoši izpausties. 3880/2
2 Inese Klestrova “Orientēšanās Tukuma laikā un telpā” – Kurš te tik drosmīgs? Skolēnu izpratnes veicināšana par Latvijas vēsturi, kultūras un dabas mantojumu, pilnveidotu prasmes meklēt informāciju un strādāt ar avotiem (attēliem, tekstiem, priekšmetiem) un tos salīdzināt, analizēt, argumentēt un interpretēt, veicināt sadarbības prasmes un spēju strādāt grupās, kā arī reflektēt par aktuālām tēmām un radoši izpausties. 4700/2
3 Inese Klestrova “Orientēšanās Tukuma laikā un telpā” – Atdzīvini gleznu Skolēnu izpratnes veicināšana par Latvijas vēsturi, kultūras un dabas mantojumu, pilnveidotu prasmes meklēt informāciju un strādāt ar avotiem (attēliem, tekstiem, priekšmetiem) un tos salīdzināt, analizēt, argumentēt un interpretēt, veicināt sadarbības prasmes un spēju strādāt grupās, kā arī reflektēt par aktuālām tēmām un radoši izpausties. 1200/1

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

1

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

74

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 3978
Individuālie 1442
Pārējie 897
Apmeklētāji grupās 1639
Skolēni grupās 1492
Ārzemnieki grupās 93
Pārējie grupās 54
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

2945

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

346

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2727

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

494

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

54

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

42

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

629

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

1

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

22

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

9

tai skaitā muzejā:

9

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 I. Runkovska, I. Klestrova Kopējam gleznas 2000 29 373 skolēni
2 Z.Neilande-Sieradzka, O. Ošupe Dārgumu meklētāji 2014 2 15 skolēni
3 L.Lindenbauma, I.Klestrova Orientējies Tukumā laikā un telpā: Mākslai pa pēdām! 2018 3 85 1.– 4. kl. skolēni
4 L.Lindenbauma, I. Klestrova Orientējies Tukumā laikā un telpā: Kurš te tik drosmīgs? 2018 5 109 5.– 7. kl. skolēni
5 L.Lindenbauma, I. Klestrova Orientējies Tukumā laikā un telpā: Atdzīvini gleznu 2018 3 47 8.– 10. kl. skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Inese Klestrova, Sņežana Tišlere Vizuālās mākslas skolotāju kursi "Aptver. Radi. Īsteno. Dizaina metodoloģijas pielietošana mākslas nodarbībās" 2018 1 22 Vizuālās mākslas skolotāji
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Tukuma, Engures un Jaunpils novada skolu karikatūru konkursa noslēguma pasākums izstādes “Ar vieglāku skatu uz dzīvi” ietvaros 10.01.2018. 1 49 Bērni un pieaugušie
2 Anša Artuma 110 gadu jubilejas izstādes “Gadalaiki” atklāšana 15.01.2018 1 31 Bērni un pieaugušie
3 Seminārs Tukuma, Engures, Jaunpils novada vizuālās mākslas skolotājiem 18.01.2018. 1 12 Vizuālās mākslas skolotāji
4 Izstādes “Aizbraukušie” atklāšana 14.04.2018. 1 29 Bērni un pieaugušie
5 Muzeju nakts "Šūpulis" 19.05.2018. 1 598 Bērni un pieaugušie
6 Izstādes “Plenērā” atklāšana 25.08.2018. 1 32 Bērni un pieaugušie
7 Mākslas skolas audzēkņu darbu parāde 03.11.2018 1 55 Bērni un pieaugušie
8 Ilzes un Alberta Pauliņu jubileju izstādes "Mēs abi" atklāšana 01.12.2018. 1 32 Bērni un pieaugušie
9 Ziemassvētku brokastis 21.12.2018. 1 15 Pieaugušie

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Viesu grāmata.
Vizuālās mākslas skolotāju anketēšana.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

6

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

5

Tai skaitā no muzeja krājuma:

5

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

1

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

1

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Izstāde “Latvijas māksla. Tukuma muzeja zelta izlase”, Žemaišu mākslas muzejs Latvijas un Lietuvas simtgades atzīmēšana 12.10. – 20.11.2018. Žemaišu mākslas muzejs Plunge Lietuva

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Tukuma Mākslas muzejs Harmonijas iela 7 Pašvaldības īpašums 1880
Teritorijas kopējā platība (m2):

454,8

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Tukuma Mākslas muzejs

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

388

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 135
Krājuma telpas 110
Pārējās telpas 143
Telpās ir iespējamas norises:

Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: