Tukuma Audēju darbnīca

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Etnogrāfijas un antropoloģijas muzejs

Adrese:

Tidaholmas iela 3, Tukums, Tukuma nov., LV-3101

Vadītājs/ direktors:

Agrita Ozola

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
vadītāja Vineta Šulca 63125539 25622267 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1988

Sākums:

1988.gada novembris

Misija:

Tukuma Audēju darbnīca darbojas, lai popularizējot tekstiltehniku vēsturiskās tradīcijas un audēju meistarību nodrošinātu novada etnogrāfisko tradīciju, pārmantojamību un rosinātu radošumu.

Darbība:

Tukuma novada etnogrāfisko tradīciju dokumentēšana, izpēte un saglabāšana. Tukuma muzeja krājuma pieejamības nodrošināšana, veicinot jaunu zināšanu un prasmju apguvi sabiedrībā, sadarbojoties ar Tautas lietišķās mākslas studiju (TLMS) "Durbe" un citām institūcijām. Popularizējot kultūrvēsturiskā mantojuma un aušanas meistaru darba prasmes un sekmēt apmeklētāju piesaisti, jaunu prasmju,iemaņu un zināšanu apguvi aušanā.

Mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2013

Kas aktualizē informāciju:

Komunikācijas nodaļas vadītāja

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Latvijas Muzeju biedrības Muzeju katalogs Atbilstoši izmaiņām

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1A5

Akreditācijas datums:

27.02.2019

Muzejs akreditēts līdz:

26.02.2024

Muzeja šifrs:

TMNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība:

Tukuma muzejs

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Pirmdienās un svētdienās Tukuma Audēju darbnīca apmeklētājiem slēgta. Muzejs slēgts oficiālajās svētku dienās: 1. janvārī, Lielajā Piektdienā, Vasaras saulgriežos (23.-24. jūnijā), Ziemassvētkos (24.-25. decembrī) un 31. decembrī.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Ieeja izstādēs, ekspozīcijā Tukuma novada speciālo skolu, internātskolu un bērnu namu audzēkņiem (uzrādot skolēna apliecību vai izziņu). Tukuma novada invalīdiem (uzrādot apliecību), I grupas invalīdu pavadošajām personām (uzrādot apliecību). Latvijas Republikas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību). Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot apliecību). Izstāžu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem (uzrādot ielūgumu). Personām ar ielūgumiem (uzrādot ielūgumu). Personām ar Tukuma muzeja Goda kartēm (uzrādot karti). Tukuma muzeja struktūrvienību draugu kopu biedriem (uzrādot apliecību). Tukuma muzeja darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem. Skolēnu grupas pavadošajām personām (ne vairāk kā divām). Tūristu grupas pavadošajam gidam, ja grupā ir vairāk kā 20 cilvēki. Pirmsskolas vecuma bērniem. Audēju darbnīcā skolēniem un studentiem
2 Ieeja pasākumos Pirmsskolas vecuma bērniem. Tukuma novada internātskolu un bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem (uzrādot skolēna apliecību vai bāreņu apliecību). Personām, kurām noteikta invaliditāte (uzrādot apliecību) personas, kurai noteikta I grupas invaliditāte pavadošai personai (uzrādot apliecību). Pasākumu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem (uzrādot ielūgumu). Personām ar ielūgumiem (uzrādot ielūgumu). Personām ar Tukuma muzeja Goda kartēm (uzrādot karti). Personām ar muzeja administrācijas/direktora izdotu atļauju (uzrādīt iesniegumu ar rezolūciju). Tukuma muzeja struktūrvienību draugu kopu biedriem (uzrādot apliecību).
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Gida pakalpojumi Grupa līdz 10 personām 1 h Latviešu valodā: EUR 8.00 Svešvalodā: EUR 15.00
2 Gida pakalpojumi Grupa līdz 30 personām 1 h Latviešu valodā: EUR 12.00 Svešvalodā: EUR 21.00
3 Gida pakalpojumi ārpus muzeja Grupa līdz 30 personām 1 h Latviešu valodā: EUR 18.00 Svešvalodā: EUR 30.00
4 Aušanas pamatu apguve 63 h vienai /personai EUR 5.00
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

1.Nodrošināt Tukuma muzeja krājuma tekstiliju kolekcijas un aušanas amata darba rīku komplektēšanu atbilstoši Tukuma muzeja noteikumiem par krājuma saglabāšanu. 2.Nodrošināt tekstiliju kolekcijas un aušanas amata darba rīku pētniecību atbilstoši krājuma politikas un zinātniski pētnieciskā darba politikai. 3.Popularizēt pētniecības rezultātus, nodrošināt Muzeja pieejamību sabiedrībai un veikt izglītojošo darbu atbilstoši komunikācijas darba politikas nostādnēm.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Tukuma Audēju darbnīcas reglaments 03.01.2019
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Tukuma muzeja krājuma veidošanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu 15.12.2018
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Tukuma muzeja rīcības plāns ārkārtas situācijās 02.01.2019
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi Tukuma muzeja 29.01.2016
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Tukuma muzeja darbības attīstības stratēģija 2019-2023. gadam 20.12.2018 prot. Nr. 26, 7. §.
2 Noteikumi par Tukuma muzeja maksas pakalpojumu cenrādi 28.09.2017 prot. Nr.16, 19. §.

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2018.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 1 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

8

no tiem realizēti:

7

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

3

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
2 V.Šulca Ziemeļaustrumkurzemes tautas tērpu kolekcija 05.06.2017 30.12.2018 Muzeja krājuma papildināšana ar Tukuma un novadu, pārnovadu tautastērpu sastāvdaļām, izstāde, raksts turpinās
3 V.Šulca Sieviešu kurpju valkāšanas tradīcijas 19.gs. Tukumā un citur Kurzemē 05.06.2017 30.12.2018 Muzeja krājuma papildināšana ar 19.gs.Kurzemes kurpju atdarinājumiem, izstāde, raksts pabeigts
4 V.Šulca Sieviešu rotas pie tautastērpa 07.04.2018 21.12.2018 Atdarinājumi tautastērpu komplektēšanai, muzeja krājuma papildināšanai pabeigts
5 V.Šulca Tukuma 19.gs. segas atdarinājums 05.06.2017 30.12.2019 Muzeja krājuma papildināšana, raksts turpinās
6 V.Šulca Vīriešu un bērnu tautastērpi 04.01.2018 31.12.2019 Atdarinājumi tautastērpu komplektēšanai, muzeja krājuma papildināšanai turpinās
7 V.Šulca Sieviešu zeķes – tautastērpa sastāvdaļa 20.03.2018 31.12.2019 Atdarinājumi tautastērpu komplektēšanai, muzeja krājuma papildināšanai turpinās
8 V.Šulca Par Viļumsona stellēm Kurzemē 05.06.2017 30.12.2019 Steļļu atjaunošana, ekspozīcijas papildināšana, raksts turpinās
9 V.Šulca Viduslaiku augstmaņa tērps Durbes pilī 05.06.2017 30.12.2019 Muzeja krājuma papildināšana, raksts turpinās
10 V.Šulca Jostas 01.07.2017 30.12.2018 Muzeja krājuma papildināšana pabeigts
11 V.Šulca Sieviešu galvassegas 03.09.2017 31.12.2018 Atdarinājumi, tautastērpu komplektēšana, muzeja krājuma papildināšana pabeigts
12 V.Šulca Sieviešu krekli 03.02.2018 31.12.2018 Atdarinājumi, tautastērpu komplektēšana, muzeja krājuma papildināšana pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 A.Kunkulberga Zemgales (Jaunpils) 19. gadsimta sieviešu tautastērpa izgatavošana Tukuma muzeja krājumam Tukuma muzeja 12. rakstu krājums "Tukuma novada kultūrvēsture" 10 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 E.Mednis, V.Šulca “Mūsu spēka zīmju raksti” 1 lpp.
2 M.Maniņš, V.Šulca “Tautumeita rotājās” 1 lpp.
3 V.Šulca, A.Kunkulberga “Manas tautas tērps” 3 lpp.
4 V.Šulca, M.Bartkeviča “Kā latvieši rotājās” (Lietuvā, Gargždai) 3 lpp.
5 V.Šulca “Pastaiga pa brāļa sētu” 1 lpp.
6 V.Šulca, S.Zarupska “Adiet, meitas, ko adāt…” 1 lpp.
7 V.Šulca, D.Šmitenberga “Visiem silti” 1 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 L.Lindenbauma, V.Šulca "Orientējies Tukuma laikā un telpā" - Atrodi savu dzīparu un Atrodi savu tautas tērpu Skolēnu kultūras kompetences attīstīšana 2 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 6126
Individuālie 4479
Pārējie 731
Apmeklētāji grupās 916
Skolēni grupās 700
Ārzemnieki grupās 0
Pārējie grupās 216
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

2176

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

251

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2004

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

400

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

1

Lekciju skaits muzejā:

2

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

11

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

170

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

23

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

221

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

8

tai skaitā muzejā:

7

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Melita Medne “Pērkonkrusts un citas spēka zīmes latviešu un citu tautu etnogrāfijā” 1 12 pieaugušie
2 Solvita Zarupska “Latvieši izstādē EKSPO 2018 Ķīnā” 1 12 pieaugušie
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 L.Lindenbauma, V.Šulca Orientējies Tukuma laikā un telpā - Atrodi savu dzīparu, Atrodi savu tautas tērpu 2018 3 114 skolēni
2 Z.Neilande-Sieradzka, V.Šulca Dārgumu meklētāji 2000 2 20 skolēni
3 V.Šulca A.Kunkulberga “Trijstūru lakatu darināšana” 2018 6 36 skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A.Pumpure V.Šulca Etnogrāfiskā krekla šūšana 2012 5 65 pieaugušie
2 A.Pumpure V.Šulca Aušanas apmācība pieaugušajiem 2009 8 76 pieaugušie
3 Iveta Liepiņa Meistarklase - audumu apdruka (kokvilna, lins u.c.) 2018 2 11 pieaugušie, bērni
4 Melita Medne Cimdu adīšanas meistarklase 2018 1 8 pieaugušie, bērni
5 Māris Maniņš Celaiņu aušana 2017 4 30 pieaugušie
6 S.Zarupska, M.Medne Etnogrāfisko Kurzemes cimdu valnīšu adīšana un cimdu raksti 2018 3 31 pieaugušie
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Izstādes “Mūsu spēka zīmju raksti” atklāšana 13.01.2018 Tukuma Audēju darbnīca 1 20 pieaugušie, bērni
2 “Tautumeita rotājās” TLMS “Rīdze” un “Cilnis” izstādes atklāšana 10.03.2018 Tukuma Audēju darbnīca 1 40 pieaugušie, bērni
3 “Satiec savu meistaru” Latvijas Nacionālā kultūras centra rīkotais pasākums. M.Medne “Cimdu adīšana” un M.Smilga “Mezglošana” 07.04.2018 Tukuma Audēju darbnīca 1 24 pieaugušie, bērni
4 Muzeju nakts “Šūpulis” 19.05.2018. Tukuma Audēju darbnīca 1 455 pieaugušie
5 Izstādes “Manas tautas tērps” atklāšana 09.06.2018 Tukuma Audēju darbnīca 1 52 pieaugušie, bērni
6 TLMS “Durbe” darbības sezonas atklāšana, dziju krāsošana ar augu krāsām 29.09.2018 Pastariņa muzejs 1 30 pieaugušie
7 Izstādes “Pastaiga pa brāļu sētu” atklāšana 08.12.2018 Tukuma Audēju darbnīca 1 65 pieaugušie, bērni
8 Ziemassvētku pasākums 22.12.2018 Tukuma Audēju darbnīca 1 17 pieaugušie

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Viesu grāmata

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

6

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

5

Tai skaitā no muzeja krājuma:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

2

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

2

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

2

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 “No vilnas līdz audumam” TM

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
“Kā latvieši rotājās”, Gargždai rajona muzejs Izveidot Baltijas valstu 100 gadei veltītu izstādi 06.10. – 27.10.2018 Gargždai rajona muzejs Gargždai Lietuva
“Pastaiga pa brāļu sētu”, Tukuma Audēju darbnīca, Tukums Izveidot Baltijas valstu 100 gadei veltītu izstādi 08.12. – 26.01.2019 Gargždai rajona muzejs Gargždai Lietuva

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Tukuma Audēju darbnīca Tidaholmas iela 3, Tukums Pašvaldības īpašums 1975
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Tidaholmas iela 3, Tukums

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

374

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 224
Pārējās telpas 150
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: