Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Etnogrāfijas un antropoloģijas muzejs

Adrese:

Bisnieki, Zentenes pag., Tukuma nov., LV-3123

Vadītājs/ direktors:

Agrita Ozola

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Pastariņa muzeja vadītāja Sanita Ratniece 63154518 28651091 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1967

Sākums:

1967.gads

Misija:

Pastariņa muzeja darbības mērķis ir novada kultūrvides vērtību izpēte, saglabāšana un popularizēšana sabiedrības izglītības, attīstības un atpūtas nodrošināšanai. Pastariņa muzejs ir Tukuma muzeja struktūrvienība. Pastariņa muzeja misija ir Tukuma novada lauku kultūrvides vērtību izpēte caur Ernesta Birznieka Upīša daiļdarbu prizmu, to saglabāšana un popularizācija sabiedrības izglītošanas, atpūtas un attīstības labā.

Darbība:

1.Sekmēt Ziemeļkurzemes lauku materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma liecību pētniecība, saglabāšana un eksponēšana vēsturiskajā vidē un aktualizācija interaktīvās programmās. 2.Papildināt lauku sētas vēsturiskā interjera ekspozīciju. 3.Turpināt sētas ēku restaurāciju un renovāciju. 4. Pilnveidot zinātniskās pētniecības kvalitāti iespējami plaši pētot Latviešu reālā stāsta un bērnu literatūras žanra veidotāja rakstnieka E. Birznieka-Upīša daiļradi.

Mājaslapa

Mājaslapas adrese:

Tukuma muzeja mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2013

Kas aktualizē informāciju:

komunikāciju nodaļas vadītāja

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Pastariņa muzeja lapa Facebook atbilstoši aktualitātēm
Latvijas Muzeju biedrības Muzeju katalogs atbilstoši aktualitātēm

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1A5

Akreditācijas datums:

27.02.2019

Muzejs akreditēts līdz:

26.02.2024

Muzeja šifrs:

TMNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība:

Tukuma muzejs

Dalība organizācijās:

ICOM Latvijas Nacionālās komitejas Memoriālo muzeju apakškomiteja

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Pirmdienās un otrdienās muzejs apmeklētājiem slēgts. Grupas pieteikt iepriekš.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Ieeja izstādēs, ekspozīcijā 1.Tukuma novada speciālo skolu, internātskolu un bērnu namu audzēkņiem (uzrādot skolēna apliecību vai izziņu). 2.Latvijas Republikas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību). 3.Tukuma novada invalīdiem (uzrādot apliecību), I grupas invalīdu pavadošajām personām (uzrādot apliecību). 4.Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot apliecību). 5.Tukuma mākslinieku grupas biedriem (Mākslas muzejā, uzrādot apliecību). 6.Latvijas Mākslinieku savienības biedriem (Mākslas muzejā, uzrādot apliecību). 7.Izstāžu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem (uzrādot ielūgumu). 8.Personām ar ielūgumiem (uzrādot ielūgumu). 9.Personām ar Tukuma muzeja Goda kartēm (uzrādot karti). 10.Tukuma muzeja struktūrvienību draugu kopu biedriem (uzrādot apliecību). 11.Tukuma muzeja darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem. 12.Skolēnu grupas pavadošajām personām (ne vairāk kā divām). 13.Tūristu grupas pavadošajam gidam, ja grupā ir vairāk nekā 20 cilvēki.
2 Ieeja pasākumos 1.Pirmsskolas vecuma bērniem. 2.Tukuma novada speciālo skolu, internātskolu un bērnu namu audzēkņiem (uzrādot skolēna apliecību vai izziņu). 3.Tukuma novada invalīdiem (uzrādot apliecību), I grupas invalīdu pavadošajām personām (uzrādot apliecību). 4.Pasākumu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem (uzrādot ielūgumu). 5.Personām ar ielūgumiem (uzrādot ielūgumu). 6.Personām ar Tukuma muzeja Goda kartēm (uzrādot karti). 7.Personām ar muzeja administrācijas/direktora izdotu atļauju (uzrādīt iesniegumu ar rezolūciju). 8.Tukuma muzeja struktūrvienību draugu kopu biedri (uzrādot apliecību). 9.Tukuma muzeja darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem.
3 Ieeja muzejā Projekta „Jauna ekspozīcija Pastariņa muzejā” realizācijas ietvaros no 2017. gada 1. oktobra ieeja Pastariņa muzejā bezmaksas. (ERAF projekts)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Gida pakalpojumi Pastariņa muzejā (grupā līdz 10 personām/stundā). 8,00 EUR - latviešu valodā 15,00 EUR - svešvalodā
2 Gida pakalpojumi Pastariņa muzejā (grupā līdz 30 personām/stundā). 12,00 EUR - latviešu valodā 21,00 EUR - svešvalodā
3 Muzeja pedagoģiskā programma Maizes cepšana (garā programma: ekskursija, mīklas mīcīšana, krāsns kurināšana, maizes kukulīša veidošana, cepšana un citi ikdienas darbi, rotaļas). Latviešu valodā: EUR 18.00 Svešvalodā: EUR 30.00
4 Muzeja pedagoģiskā programma Maizes cepšana (īsā programma: ekskursija, maizītes nogaršošana, ikdienas darbi, rotaļas). 75,00 EUR (grupai līdz 30 personām)par katru nākamo (2,50 EUR no personas)
5 Muzeja pedagoģiskā programma Latvieša dzīvesgudrība. 50,00 EUR (grupai līdz 20 personām) par katru nākamo (1,70 EUR no personas)
6 Muzeja pedagoģiskā programma 2 h - 80.00 EUR (grupai līdz 20 personām) par katru nākamo (2,50 EUR no personas)
10 Kāzu programma Kāzinieku godināšana lauku sētā 75,00 EUR
8 Telpu īre Pastariņa muzejā (150 m2) konferencēm, semināriem 50,00 EUR
9 Muzeja pedagoģiskā programma "Lielā maizes cepšana" Garā programma: ekskursija, mīklas mīcīšana, krāsns kurināšana, maizes kukulīša veidošana, cepšana un citi ikdienas darbi, rotaļas (4 h) 110,00 EUR (5,50 EUR no personas) (grupai līdz 20 personām)
10 Saulgriežu skoliņa "Bērni un jaunieši programmas laikā iepazīs senču sadzīvi. Programmas dalībnieki tiek motivēti svinēt Ziemas, pavasara, vasaras un rudens saulgriežu svētkus savās ģimenēs, apgūstot visus sentēvu darbus un rituālus Pastariņa muzejā. Tiek stiprinātas patriotisma jūtas, tā sekmējot ģimeņu stiprumu un latvisko identitāti.Dalībnieki apgūst dažādus darbus, kuri nepieciešami gatavojoties svētkiem, apgūst tradicionālo ēdienu gatavošanu .Iemācās spēles un rotaļas, kuras raksturīgas saulgriežos. Iepazīs rakstnieka Ernesta Birznieka –Upīša daiļradi caur darbiņu darīšanu." (4 h) 80,00 EUR (grupa līdz 20 personām)
11 Ceļojums laikā Programma ir pieejama gan 2 h, gan 4 h Programmas pamatā ir vēsturiskā situācija Ziemeļkurzemes lauku sētā “Bisnieki”, kur rudenī, kad lauku darbi padarīti, māte mudina gatavoties dievgaldam. Tā bija sena tradīcija: katru rudeni uz pāris dienām sapulcināt tālos radus. „Bisniekos”. Parasti jau sestdienā steidza padarīt visus darbus, vārīja un šmorēja, cepa raušus un kurināja pirti un tad klāja lielo galdu. Ciemos ieradās arī kaimiņos dzīvojošie radi. Radu satikšanās „Bisniekos” bija laba iespēja noslēgt grūta darba cēlienu un pārrunāt svarīgas lietas. Pieaugušie 7,50 EUR Bērni 3,00 EUR 2 h (grupa līdz 15 personām)
12 Ceļojums laikā Programma ir pieejama gan 4 h, gan 2 h. Programmas pamatā ir 1918. gada situācija lauku sētā, kad vācieši ir devušies projām. Pamazām savās mājās atgriežas iedzīvotāji, kas bija devušies bēgļu gaitās. Sāk organizēties skolas, kurās kā galveno nosaka latviešu valodu. Skolotājiem notiek apmācības Talsos. Tāpēc bēgļu starpā ir arī skolotāji, kas dodas no Talsiem uz Džūksti. Bisnieku mājās saimnieko vaļinieki Fricis un Alma Ozoli. Viņi dzirdējuši, ka Bisnieku sētai tuvojas bēgļi un pieļauj domu, ka tie ir Birznieki, kas atgriežas no Vidzemes, kur bijuši bēgļu gaitās. Fricis un Marija dodas sagaidīt, taču tur ir ieradušies bēgļi no Latvijas citām vietām. Vaļinieki uzņem bēgļus/darba meklētājus. Bisnieku sētas iemītnieki viņus paēdina un izmitina, kā arī dod darbu. 105,00 EUR 4 h (grupa līdz 30 personām)
13 "Mīts vai patiesība" Programma izstrādāta, izmantojot kompetencēs balstītu mācīšanās pieeju. Pastariņa muzejā skolēni iepazīst Ziemeļkurzemes lauku sētas dzīvi un rakstnieka E.Birznieka-Upīša daiļradi un 1905. gada notikumu interpretāciju viņa stāstos. Skolēni pilnveido prasmes, iemaņas un attieksmes, kā arī zināšanu nozīmi personības attīstībā un socializācijā. Mērķis: attīstīt skolēnu patriotiskās jūtas, piederību savai tautai un zemei Uzdevumi: • Veicināt klausīšanās, skatīšanās, lasīšanas un informācijas meklēšanas prasmes muzeja ekspozīcijā; • Veicināt izpratni par vēsturiskiem notikumiem un to atspoguļojumu; • Veicināt izpratni par tautas nemateriālo mantojumu: stāstiem, nostāstiem, pasakām; • Mācīt kritiski domāt un atšķirt mītus no īstenības; • Veicināt sadarbības prasmes; • Rosināt radoši interpretēt gūtās zināšanas un prasmes. Metodes un paņēmieni: • Verbālās saziņas (saruna, abstrakto jēdzienu skaidrošana, skaidrojums ar salīdzinājumu), • Praktiskā darbība, • Individuālais darbs, • Grupu darbs. Plānotie rezultāti: • Prot atlasīt un izmantot ticamus avotus • Izveidojies priekšstats par kultūras mantojuma saglabāšanu. • Prot paust savas domas, emocijas radošos darbos. • Prot sadarboties ar citiem dalībniekiem." 3.00 EUR/personai
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Projekts "Mantojuma tilts", Pastariņa muzejs Izstrādāt un ieviest jaunas muzejpedagoģiskās darba metodes, izstrādāt jauniem cilvēkiem piemērotus un interesantus izglītības modeļus, reflektējot par pagātni mūsdienu sabiedrībā, un veicināt skolas, muzeju un kultūras institūciju sadarbību. 2017-2018 Gargždu Kraštos muzejs, BARAK Somija, Igaunijas Nacionālais muzejs Vaasa, Tartu, Gargždai Somija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Pastariņa muzejs Projekts "Mantojuma tilts" 2017-2018 Gargždu Kraštos muzejs Lietuva