Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Etnogrāfijas un antropoloģijas muzejs

Adrese:

Bisnieki, Zentenes pag., Tukuma nov., LV-3123

Vadītājs/ direktors:

Agrita Ozola

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Pastariņa muzeja vadītāja Sanita Ratniece 63154518 28651091 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1967

Sākums:

1967.gads

Misija:

Pastariņa muzeja darbības mērķis ir novada kultūrvides vērtību izpēte, saglabāšana un popularizēšana sabiedrības izglītības, attīstības un atpūtas nodrošināšanai. Pastariņa muzejs ir Tukuma muzeja struktūrvienība. Pastariņa muzeja misija ir Tukuma novada lauku kultūrvides vērtību izpēte caur Ernesta Birznieka Upīša daiļdarbu prizmu, to saglabāšana un popularizācija sabiedrības izglītošanas, atpūtas un attīstības labā.

Darbība:

1.Sekmēt Ziemeļkurzemes lauku materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma liecību pētniecība, saglabāšana un eksponēšana vēsturiskajā vidē un aktualizācija interaktīvās programmās. 2.Papildināt lauku sētas vēsturiskā interjera ekspozīciju. 3.Turpināt sētas ēku restaurāciju un renovāciju. 4. Pilnveidot zinātniskās pētniecības kvalitāti iespējami plaši pētot Latviešu reālā stāsta un bērnu literatūras žanra veidotāja rakstnieka E. Birznieka-Upīša daiļradi.

Mājaslapa

Mājaslapas adrese:

Tukuma muzeja mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2013

Kas aktualizē informāciju:

komunikāciju nodaļas vadītāja

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda
Krievu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Pastariņa muzeja lapa Facebook atbilstoši aktualitātēm
Latvijas Muzeju biedrības Muzeju katalogs atbilstoši aktualitātēm

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1A5

Akreditācijas datums:

27.02.2019

Muzejs akreditēts līdz:

26.02.2024

Muzeja šifrs:

TMNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība:

Tukuma muzejs

Dalība organizācijās:

ICOM Latvijas Nacionālās komitejas Memoriālo muzeju apakškomiteja

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Pirmdienās un otrdienās muzejs apmeklētājiem slēgts. Grupas pieteikt iepriekš.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Ieeja izstādēs, ekspozīcijā 1.Tukuma novada speciālo skolu, internātskolu un bērnu namu audzēkņiem (uzrādot skolēna apliecību vai izziņu). 2.Latvijas Republikas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību). 3.Tukuma novada invalīdiem (uzrādot apliecību), I grupas invalīdu pavadošajām personām (uzrādot apliecību). 4.Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot apliecību). 5.Tukuma mākslinieku grupas biedriem (Mākslas muzejā, uzrādot apliecību). 6.Latvijas Mākslinieku savienības biedriem (Mākslas muzejā, uzrādot apliecību). 7.Izstāžu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem (uzrādot ielūgumu). 8.Personām ar ielūgumiem (uzrādot ielūgumu). 9.Personām ar Tukuma muzeja Goda kartēm (uzrādot karti). 10.Tukuma muzeja struktūrvienību draugu kopu biedriem (uzrādot apliecību). 11.Tukuma muzeja darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem. 12.Skolēnu grupas pavadošajām personām (ne vairāk kā divām). 13.Tūristu grupas pavadošajam gidam, ja grupā ir vairāk nekā 20 cilvēki.
2 Ieeja pasākumos 1.Pirmsskolas vecuma bērniem. 2.Tukuma novada speciālo skolu, internātskolu un bērnu namu audzēkņiem (uzrādot skolēna apliecību vai izziņu). 3.Tukuma novada invalīdiem (uzrādot apliecību), I grupas invalīdu pavadošajām personām (uzrādot apliecību). 4.Pasākumu autoriem, dalībniekiem un viņu ģimenes locekļiem (uzrādot ielūgumu). 5.Personām ar ielūgumiem (uzrādot ielūgumu). 6.Personām ar Tukuma muzeja Goda kartēm (uzrādot karti). 7.Personām ar muzeja administrācijas/direktora izdotu atļauju (uzrādīt iesniegumu ar rezolūciju). 8.Tukuma muzeja struktūrvienību draugu kopu biedri (uzrādot apliecību). 9.Tukuma muzeja darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem.
3 Ieeja muzejā Projekta „Jauna ekspozīcija Pastariņa muzejā” realizācijas ietvaros no 2017. gada 1. oktobra ieeja Pastariņa muzejā bezmaksas. (ERAF projekts)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Gida pakalpojumi Pastariņa muzejā (grupā līdz 10 personām/stundā) 8,00 EUR - latviešu valodā 15,00 EUR - svešvalodā
2 Gida pakalpojumi Pastariņa muzejā (grupā līdz 30 personām/stundā) 12,00 EUR - latviešu valodā 21,00 EUR - svešvalodā
3 Muzeja pedagoģiskā programma Maizes cepšana (garā programma: ekskursija, mīklas mīcīšana, krāsns kurināšana, maizes kukulīša veidošana, cepšana un citi ikdienas darbi, rotaļas) Latviešu valodā: EUR 18.00 Svešvalodā: EUR 30.00
4 Muzeja pedagoģiskā programma Maizes cepšana (īsā programma: ekskursija, maizītes nogaršošana, ikdienas darbi, rotaļas) 75,00 EUR (grupai līdz 30 personām)par katru nākamo (2,50 EUR no personas)
5 Muzeja pedagoģiskā programma Latvieša dzīvesgudrība 50,00 EUR (grupai līdz 20 personām) par katru nākamo (1,70 EUR no personas)
6 Muzeja pedagoģiskā programma (2 h) 80.00 EUR (grupai līdz 20 personām) par katru nākamo (2,50 EUR no personas)
10 Kāzu programma Kāzinieku godināšana lauku sētā 75,00 EUR
8 Telpu īre Pastariņa muzejā (150 m2) konferencēm, semināriem 50,00 EUR
9 Muzeja pedagoģiskā programma "Lielā maizes cepšana" Garā programma: ekskursija, mīklas mīcīšana, krāsns kurināšana, maizes kukulīša veidošana, cepšana un citi ikdienas darbi, rotaļas (4 h) 110,00 EUR (5,50 EUR no personas) (grupai līdz 20 personām)
10 Saulgriežu skoliņa "Bērni un jaunieši programmas laikā iepazīs senču sadzīvi. Programmas dalībnieki tiek motivēti svinēt Ziemas, pavasara, vasaras un rudens saulgriežu svētkus savās ģimenēs, apgūstot visus sentēvu darbus un rituālus Pastariņa muzejā. Tiek stiprinātas patriotisma jūtas, tā sekmējot ģimeņu stiprumu un latvisko identitāti.Dalībnieki apgūst dažādus darbus, kuri nepieciešami gatavojoties svētkiem, apgūst tradicionālo ēdienu gatavošanu .Iemācās spēles un rotaļas, kuras raksturīgas saulgriežos. Iepazīs rakstnieka Ernesta Birznieka –Upīša daiļradi caur darbiņu darīšanu." (4 h) 80,00 EUR (grupa līdz 20 personām)
11 Ceļojums laikā Programma ir pieejama gan 2 h, gan 4 h Programmas pamatā ir vēsturiskā situācija Ziemeļkurzemes lauku sētā “Bisnieki”, kur rudenī, kad lauku darbi padarīti, māte mudina gatavoties dievgaldam. Tā bija sena tradīcija: katru rudeni uz pāris dienām sapulcināt tālos radus. „Bisniekos”. Parasti jau sestdienā steidza padarīt visus darbus, vārīja un šmorēja, cepa raušus un kurināja pirti un tad klāja lielo galdu. Ciemos ieradās arī kaimiņos dzīvojošie radi. Radu satikšanās „Bisniekos” bija laba iespēja noslēgt grūta darba cēlienu un pārrunāt svarīgas lietas. Pieaugušie 7,50 EUR Bērni 3,00 EUR 2 h (grupa līdz 15 personām)
12 Ceļojums laikā Programma ir pieejama gan 4 h, gan 2 h. Programmas pamatā ir 1918. gada situācija lauku sētā, kad vācieši ir devušies projām. Pamazām savās mājās atgriežas iedzīvotāji, kas bija devušies bēgļu gaitās. Sāk organizēties skolas, kurās kā galveno nosaka latviešu valodu. Skolotājiem notiek apmācības Talsos. Tāpēc bēgļu starpā ir arī skolotāji, kas dodas no Talsiem uz Džūksti. Bisnieku mājās saimnieko vaļinieki Fricis un Alma Ozoli. Viņi dzirdējuši, ka Bisnieku sētai tuvojas bēgļi un pieļauj domu, ka tie ir Birznieki, kas atgriežas no Vidzemes, kur bijuši bēgļu gaitās. Fricis un Marija dodas sagaidīt, taču tur ir ieradušies bēgļi no Latvijas citām vietām. Vaļinieki uzņem bēgļus/darba meklētājus. Bisnieku sētas iemītnieki viņus paēdina un izmitina, kā arī dod darbu. 105,00 EUR 4 h (grupa līdz 30 personām)
13 "Mīts vai patiesība" "Programma izstrādāta izmantojot kompetencēs balstītu mācīšanās pieeju. Pastariņa muzejā skolēni iepazīst Ziemeļkurzemes lauku sētas dzīvi un rakstnieka E.Birznieka-Upīša daiļradi un 1905. gada notikumu interpretāciju viņa stāstos. Skolēni pilnveido prasmes, iemaņas un attieksmes, kā arī zināšanu nozīmi personības attīstībā un socializācijā. Mērķis: attīstīt skolēnu patriotiskās jūtas, piederību savai tautai un zemei Uzdevumi: • Veicināt klausīšanās, skatīšanās, lasīšanas un informācijas meklēšanas prasmes muzeja ekspozīcijā; • Veicināt izpratni par vēsturiskiem notikumiem un to atspoguļojumu; • Veicināt izpratni par tautas nemateriālo mantojumu: stāstiem, nostāstiem, pasakām; • Mācīt kritiski domāt un atšķirt mītus no īstenības; • Veicināt sadarbības prasmes; • Rosināt radoši interpretēt gūtās zināšanas un prasmes. Metodes un paņēmieni: • Verbālās saziņas (saruna, abstrakto jēdzienu skaidrošana, skaidrojums ar salīdzinājumu), • Praktiskā darbība, • Individuālais darbs, • Grupu darbs. Plānotie rezultāti: • Prot atlasīt un izmantot ticamus avotus • Izveidojies priekšstats par kultūras mantojuma saglabāšanu. • Prot paust savas domas, emocijas radošos darbos. • Prot sadarboties ar citiem dalībniekiem." 3.00 EUR/personai
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Pastariņa muzejs kā viena no Tukuma muzeja sastāvdaļām pilda LR Muzeju likumā noteiktās funkcijas: kultūrvēsturisko vērtību uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana; muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība; sabiedrības izglītošana, kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī citos veidos.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Pastariņa muzeja reglaments 03.01.2019
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Tukuma muzeja krājuma veidošanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu 15.12.2018
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Tukuma muzeja rīcības plāns ārkārtas situācijās 02.01.2019
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi Tukuma muzeja 29.01.2016
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Tukuma muzeja darbības attīstības stratēģija 2019-2023. gadam 20.12.2018 prot. Nr. 26, 7. §.
2 Noteikumi par Tukuma muzeja maksas pakalpojumu cenrādi 28.09.2017 prot. Nr.16, 19. §.

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

617

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

959

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

617

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ziemeļkurzemes lauku sēta - Pastariņa pasaule 247 96
2 Klēts – dzimtas turības spogulis 210 210
3 Modernā lauksaimniecība 100 90
4 Saldūdens zveja Pastariņa stāstos 123 23
5 Pastariņš mājās, skolā un dzīvē 49 49
6 “Bisnieki” – Latvijas vēstures līkloču modelis 230 149

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

0

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 55 55
Digitālo attēlu izgatavošanai 54 54

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2018.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

2

no tiem realizēti:

2

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

5

no tām uzsāktas īstenot:

2

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Sanita Ratniece Pagrabs lauku sētā 02.01.2017 30.12.2018 Rekonstruēt pagrabu lauku sētā turpinās
2 Sanita Ratniece Modernā un kolektīvā saimniekošana lauku sētā 02.02.2016 30.04.2017 ekspozīcija turpinās
3 Sanita Ratniece Ernesta Birznieka-Upīša literārā darbība 30.04.2017 31.12.2018 raksts turpinās
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Santa Silava Ekspozīcija "Pastariņš mājās, skolā un dzīvē" 7 lpp.
2 Agrita Ozola Virtuālā ekspozīcija „Bisnieki’’ - Latvijas vēstures līkloču modelis 30 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 A.Ozola, S.Silava „Ceļojums laikā” 1918. gads Bisnieku sētā. Veicināt skolēnu izpratni par vēstures notikumiem un to ietekmi uz dzimtu lauku sētā un veicināt piederības sajūtu dzimtajai vietai, valstij. 23 lpp.
2 S.Ratniece Pastariņš lauku sētā Iepazīt latviešu sētas ļaužu dzīves ritmu par piemēru ņemot rakstnieka Ernesta Birznieka-Upīša ģimenes locekļu sarežģītos dzīves notikumus. 56 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 7440
Individuālie 1294
Pārējie 1418
Apmeklētāji grupās 4728
Skolēni grupās 4578
Ārzemnieki grupās 60
Pārējie grupās 90
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

4092

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

260

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1820

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

693

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

61

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

87

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

2394

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

7

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

539

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

14

tai skaitā muzejā:

13

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Sanita Ratniece Latvieša dzīvesgudrība 2008 20 461 skolēni
2 Sanita Ratniece Maizes cepšana 2000 45 1353 skolēni
3 Sanita Ratniece Saulgriežu skoliņa 2010 14 413 skolēni
4 Z.Neilande-Sieradzka, Sanita Ratniece Dārgumu meklētāji 2017 2 16 skolēni
5 Agrita Ozola, Santa Silava „Ceļojums laikā” 1918.gads Bisnieku sētā. 2018 3 86 skolēni
6 Sanita Ratniece Pastariņš lauku sētā 2018 3 65 skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Sanita Ratniece Kāzu programma 2008 7 539 pieaugušie, bērni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Muzeja draugi Pastariņa muzejā 01.01.2018 Pastariņa muzejs 1 88 bērni, pieaugušie
2 Izbraukuma pasākums. "Ar priekšmetu vezumā-koncerts " 15.02.2018 Laucienas pansionāts 1 55 pieaugušie
3 Pavasara saulgrieži 18.03.2018 Pastariņa muzejs 1 56 bērni, pieaugušie
4 Lieldienu pasākums skolām 28.04.2018 Pastariņa muzejs 1 30 bērni, pieaugušie
5 Rakstnieka Ernesta Birznieka-Upīša dzimšanas dienai veltīts pasākums 8.04.2018 Pastariņa muzejs 1 15 bērni, pieaugušie
6 Lieldienas 01.04.2018 Pastariņa muzejs 1 130 bērni, pieaugušie
7 Lielā talka 28.04.2018 Pastariņa muzejs 1 31 bērni, pieaugušie
8 Muzeja nakts “Šūpulis” 19.05.2018 Pastariņa muzejs 1 628 bērni, pieaugušie
9 Vasaras saulgrieži 21.06.2018 Pastariņa muzejs 1 130 bērni, pieaugušie
10 Baltijas valstu konferences “Ceļojums laikā – muzeju komunikācijas instruments” dalībnieku uzņemšana 28.06.2018 Pastariņa muzejs 1 30 pieaugušie
11 Saimnieka un saimnieces dienas pasākums 28.07.2018 Pastariņa muzejs 1 95 bērni, pieaugušie
12 Rīgas Jūgendstila muzeja darbinieku uzņemšana 27.08.2018 Pastariņa muzejs 1 20 pieaugušie
13 Rudens saulgrieži 22.10.2018 Pastariņa muzejs 1 60 bērni, pieaugušie
14 Ziemas saulgrieži 21.12.2018 Pastariņa muzejs 1 50 bērni, pieaugušie

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Viesu grāmata

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

4

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

2

Tai skaitā no muzeja krājuma:

3

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

6

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

2

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Pastariņš mājās, skolā un dzīvē. (tostarp Animācijas spēle “Pastariņa piedzīvojumi”) LEADER, TND, TM
2 Digitālā ekspozīcija “Bisnieki- Latvijas vēstures līkloču modelis ” TM, VKKF, TND
Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Ziemeļkurzemes lauku sēta - Pastariņa pasaule. (Sētas makets) TND simtgades programma
2 Ziemeļkurzemes lauku sēta – Pastariņa pasaule. (6 informācijas stendi, latviešu, angļu, krievu, vācu valodās) Tukuma muzejs

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Projekts "Mantojuma tilts", Pastariņa muzejs Izstrādāt un ieviest jaunas muzejpedagoģiskās darba metodes, izstrādāt jauniem cilvēkiem piemērotus un interesantus izglītības modeļus, reflektējot par pagātni mūsdienu sabiedrībā, un veicināt skolas, muzeju un kultūras institūciju sadarbību. 2017-2018 Gargždu Kraštos muzejs, BARAK Somija, Igaunijas Nacionālais muzejs Vaasa, Tartu, Gargždai Somija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Pastariņa muzejs Projekts "Mantojuma tilts" 2017-2018 Gargždu Kraštos muzejs Lietuva

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Rakstnieka E.Birznieka - Upīša dzimtās mājas ‘’Bisnieki” Zentenes pagasts, Tukuma novads Pašvaldības īpašums 1871 96
pirts-dāre ‘’Bisnieki” Zentenes pagasts, Tukuma novads Pašvaldības īpašums 19.gs.
klēts ‘’Bisnieki” Zentenes pagasts, Tukuma novads Pašvaldības īpašums 1894
vāgūzis un stallītis ‘’Bisnieki” Zentenes pagasts, Tukuma novads Pašvaldības īpašums 1820, restaurēta 2013
kūts ‘’Bisnieki” Zentenes pagasts, Tukuma novads Pašvaldības īpašums 2014
Teritorijas kopējā platība (m2):

30000

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Pastariņa muzejs

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1459

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 1319
Pārējās telpas 140
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri