"Liepāja okupāciju režīmos"

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

Klāva Ukstiņa iela 7/9, Liepāja, LV-3401

Vadītājs/ direktors:

Sandra Šēniņa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Filiāles vadītāja Sandra Šēniņa 63420274 27048864 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

2018

Sākums:

Liepājas muzeja ekspozīcija “Liepāja okupāciju režīmos” atklāta 2001. gada 21. janvārī, bet muzeja filiāles statusu ieguva 2018. gada 16. augustā ar Liepājas domes lēmumu "Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas muzejs" nolikums Tās misija ir uzturēt dzīvu tautas kolektīvo vēsturisko atmiņu, lai stiprinātu tās nacionālo pašapziņu, kas ir valstiskuma ideoloģiskais un emocionālais pamats, skaidrot valstiskuma zaudēšanas un okupācijas periodu vēstures jautājumus. Ekspozīcija atrodas namā, kas Atmodas laikā bija Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas mītne.

Misija:

Liepājas muzeja filiāle “Liepāja okupāciju režīmos” ( turpmāk – Filiāle) ir sabiedrībai pieejama, izglītojoša un pētnieciska institūcija, kura vāc, glabā, pēta un popularizē sabiedrībā Latvijas, Liepājas un tās apkārtnes, okupāciju (1940-1990) un Trešās Atmodas raksturojošās materiālās un nemateriālās kultūras vērtības. Filiāles misija ir uzturēt dzīvu tautas kolektīvo vēsturisko atmiņu, lai stiprinātu tās nacionālo pašapziņu, kas ir valstiskuma ideoloģiskais un emocionālais pamats, skaidrot valstiskuma zaudēšanas un okupāciju režīmu sekas, kā arī vēstīt par Trešās Atmodas laika un Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas nozīmi Latvijas Republikas valstiskuma un neatkarības atgūšanā.

Darbība:

1. Komplektēt un uzturēt Filiāles krājumu atbilstoši tās misijai. 2. Nodrošināt Filiāles krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamību. 3. Pētīt okupāciju laika un Atmodas laika notikumus Liepājā un tās apkārtnē, vākt un apkopot represēto cilvēku un citu aculiecinieku atmiņu stāstus, vākt un dokumentēt tā laika priekšmetus u.c. 4. Organizēt dažādus tematiskos pasākumus un lekcijas par okupāciju un Atmodas laika vēsturi, vēstures un mākslas izstādes, tikšanās ar laikabiedriem un ievērojamām personībām u.c. 5. Turpināt sadarbību ar nacionāli patriotiskajām organizācijām: Liepājas politiski represēto klubu, “Daugavas Vanagi Latvijā” Liepājas nodaļu, Latvijas Nacionālo partizānu apvienības Liepājas nodaļu, Latvijas Rezerves virsnieku Liepājas nodaļu, Latviešu Strēlnieku apvienības Liepājas nodaļu, Liepājas Optimistu pulku un koordinēt kopējo darbu nosprausto mērķu sasniegšanai. 6. Kopdarbībā ar Liepājas pilsētas un apkārtnes nacionāli patriotiskajām organizācijām rīkot Latvijas Brīvību cīņu varoņu un komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumus gan Filiālē, gan ārpus tās telpām. 7. Saskaņā ar Liepājas muzeja stratēģiju uzturēt māju, kurā no 1989. gada darbojās Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas Koordinācijas centrs un šobrīd atrodas Filiāle.

Mājaslapa

Izveides (un pārveides) gads:

2018

Kas aktualizē informāciju:

Katru nedēļu

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Krievu valoda
Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

19A4

Muzejs akreditēts līdz:

05.11.2023

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Liepājas muzejs

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 18:00
Svētdiena 10:00 18:00
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Vēsturiskā ekspozīcija un izstādes
2. Skolēnu ekskursija ekspozīcijā "Liepājas okupāciju režīmos"
3. Muzeja rīkotie nacionāli patriotiskie pasākumi 1991. gada janvāra barikāžu piemiņas pasākums, Oskara Kalpaka piemiņas pasākums, komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums 25. martā, 4. maija Latvijas neatkarības deklarācijas atjaunošanas dienas pasākums, 14. jūnija komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākums.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Izglītojošie pasākumi

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

1. Komplektēt un uzturēt Filiāles krājumu atbilstoši tās misijai. 2. Nodrošināt Filiāles krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamību. 3. Pētīt okupāciju laika un Atmodas laika notikumus Liepājā un tās apkārtnē, vākt un apkopot represēto cilvēku un citu aculiecinieku atmiņu stāstus, vākt un dokumentēt tā laika priekšmetus u.c. 4. Organizēt dažādus tematiskos pasākumus un lekcijas par okupāciju un Atmodas laika vēsturi, vēstures un mākslas izstādes, tikšanās ar laikabiedriem un ievērojamām personībām u.c. 5. Turpināt sadarbību ar nacionāli patriotiskajām organizācijām: Liepājas politiski represēto klubu, “Daugavas Vanagi Latvijā” Liepājas nodaļu, Latvijas Nacionālo partizānu apvienības Liepājas nodaļu, Latvijas Rezerves virsnieku Liepājas nodaļu, Latviešu Strēlnieku apvienības Liepājas nodaļu, Liepājas Optimistu pulku un koordinēt kopējo darbu nosprausto mērķu sasniegšanai. 6. Kopdarbībā ar Liepājas pilsētas un apkārtnes nacionāli patriotiskajām organizācijām rīkot Latvijas Brīvību cīņu varoņu un komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumus gan Filiālē, gan ārpus tās telpām. 7. Saskaņā ar Liepājas muzeja stratēģiju uzturēt māju, kurā no 1989. gada darbojās Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas Koordinācijas centrs un šobrīd atrodas Filiāle. Filiāle savu mērķu īstenošanai veic šādas funkcijas: 1. Filiāles krājuma uzskaite, saglabāšana, papildināšana un izmantošana notiek saskaņā ar LR MK Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu. 2. Komplektē, zinātniski apstrādā, popularizē un glabā materiālus, kas atspoguļo okupāciju laiku un Latvijas Tautas frontes Liepājas nodaļas darbību. Krājuma priekšmetu uzskaite notiek Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā. 3. Izstrādā un veido Filiāles pastāvīgās ekspozīcijas, stacionārās un ceļojošās izstādes. 4. Organizē un vada pārskata un tematiskās ekskursijas, pārrunas, lekcijas un citus sabiedrību izglītojošus pasākumus.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Liepājas muzeja nolikums 16.08.2018 36
2. Noteikumi par krājumu Liepājas muzeja krājuma noteikumi 14.06.2018
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 11.08.2014
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības u.c. noteikumi 04.08.2014
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības instrukscijas personālam 26.11.2018
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Liepājas muzeja filiāles "Liepāja okupāciju režīmos" nolikums 16.08.2018

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Liepājas muzeja filiāle "Liepāja okupāciju režīmos" K.Ukstiņa iela 7/9, Liepāja, LV-3401 Pašvaldības īpašums 19.gs. beigas
Teritorijas kopējā platība (m2):

500

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
K.Ukstiņa iela 7/9, Liepāja

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

500

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 295
Krājuma telpas 20
Pārējās telpas 185
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas