Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Etnogrāfijas un antropoloģijas muzejs

Adrese:

Liepu iela 4, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Engures nov., LV-3118

Vadītājs/ direktors:

Anita Alberta

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Muzeja vadītāja Anita Alberta 27000380 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1999

Misija:

Muzeja misija ir pagasta kultūrvēsturisko vērtību izpēte un saglabāšana no 19. gadsimta līdz mūsdienām, pievēršot īpašu uzmanību zvejniecības vēsturei un sadzīvei, kā arī apmeklētāju izglītošanai, veidojot interesi par Lapmežciema pagastu.

Darbība:

Muzeja krājuma pilnveidošana, saglabāšana un pieejamības nodrošināšana. Pagasta vēstures pētīšana, izmantojot muzeja materiālus, iedzīvotāju atmiņas, arhīvu materiālus, atbilstoši muzeja misijai. Izglītojošais darba- pasākumu, izstāžu, konkursu, atraktīvu nodarbību organizēšana, apmeklētāju un tūristu grupu iepazīstināšana ar muzeja ekspozīciju un pagasta ievērojamākajām vietām.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

93 AA

Akreditācijas datums:

16.12.2015

Muzejs akreditēts līdz:

15.12.2020

Muzeja šifrs:

LPM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Engures novada Lapmežciema pagasta pārvalde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena
Otrdiena 10:00 16:00
Trešdiena 10:00 16:00
Ceturtdiena 10:00 16:00
Piektdiena 10:00 16:00
Sestdiena 10:00 16:00
Svētdiena
Papildu informācija:

Pirmdienas un svētdienas - slēgts

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja ekspozīcijas apskate Lapmežciema pagasts,, Laika griežos''. Ekspozīcija ,, Zvejniecība un zvejnieku sadzīve pagastā.'' ,,Poētiskā jūra''- Imanta Ziedoņa dzīves pieturvietas. Mainīgās izstādes.
2 Krājuma pieejamība Muzeja Noteikuma noteiktajā kārtībā ir iespēja iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēku un muzeja priekšmetiem.
3 Uzziņu materiālu pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, ceļvežiem un literatūru.

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Engures novada Lapmežciema pagasta mzeja Nolikums 21.07.2015 7
2. Noteikumi par krājumu Lapmežciema pagasta mzeja Noteikumi par krājumu 09.06.2015 6
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Nacionālā krājuma aizsardzība ārkārtas situācijās 01.09.2009 3
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Muzeja iekšējās darba kārtības noteikumi 15.03.2010 3
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības noteikumi 15.03.2010 3
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Krājuma komisijas Nolikums 11.02.2019 1
2 Muzeja padomes Nolikums 11.02.2019 4
3 Muzeja padomes sastāvs 11.02.2019 3
4 Krājuma komisijas sastāvs 11.02.2019 1
5 Esības komisijas sastāvs 11.02.2019 2

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

3356

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

1417

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

7

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

1

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 1 1
6. Citi iegūšanas veidi 6

Ekspedīcijas

Ekspedīcijas:
N.p.k. Veids, tēma Vieta Norises laiks Dalībnieku skaits Iegūto vienību skaits
1 ,,Senāk un tagad'' - pēc muzeja arhīvā esošajām senajām fotogrāfijām, kurās redzamas dažādas pagasta vietas, ēkas u.t.t., apzinātas šīs vietas un ēkas šodien un iemūžinātas fotogrāfijās. Lapmežciema pagasts 2019- 2021 2 7

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

110

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

No palīgkrājuma izņemtās vienības:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Vienību skaits Izņemšanas pamatojums Rīkojuma Nr., datums
1 Albums ,,Internacionālo draudzības klubu festivāls un nometne Kocēnos 1974.g.'' 1 Nolietots, bojāts Nr.1 2019
2 Albums ,, Internacionālo tautu draudzības klubu salidojumu vēsture'' 1 Nolietots, bojāts Nr.1 2019
3 Albums ,,Lapmežciema 8 gad. skolas 130.g. jubileja'' 1 Nolietots, bojāts Nr.1 2019
4 Albums ,, Lapmežciema skolas izlaidums, absolventu saraksti 1925./26.m.g., 1942./43.m.g., 1927./28.m.g.,2003./04.m.g. 1 Nolietots, bojāts Nr.1 2019
5 Albums ,,Skola laiku lokos'' 1 Nolietots, bojāts Nr.1 2019
6 Albums ,,Lapmežciema skolas skolotājas H. Miezes albums'' 1 Nolietots, bojāts Nr.1 2019
7 Albums ,, Lapmežciema skolas 140 gadadiena'' 1 Nolietots, bojāts Nr.1 2019
8 Grāmata ,, Tukuma gadagrāmata 2005'' 1 Bojāta, ieplēsta Nr.1 2019
9 Videokasete ,, Pašdarbnieki z/k ,,Selga '' 1986.g. 1 Bojāta, ieplēsta Nr.1 2019
10 Videokasete ,, Z/k ,,Selga'' 40 gadu jubilejas svinības'' 1 Bojāta, ieplēsta Nr.1 2019
11 Videokasete Nr.30 1 Bojāta, ieplēsta Nr.1 2019
12 Videokasete Nr.31 1 Bojāta, ieplēsta Nr.1 2019
13 Videokasete ,,Nāc līdzi'' ekskursija gar jūras krastu 2004.g. 1 Bojāta lenta Nr.1 2019
14 Diskete Digitālie fotouzņēmumi ,, Muzeja nakts Lapmežciemā 2006.g.'' 1 Bojāta, nekvalitatīvi uzņēmumi Nr.1 2019
15 Videokasete ,,Muzeju nakts Lapmežciemā 2009'' 1 Bojāta lenta Nr.1 2019
16 DVD ,,Ragaciema svētki 2012./2013.g.'' 1 Bojāta lenta Nr.1 2019
17 Albums ,,Muzeja naktis Lapmežciemā'' 1 Nolietots, bojāts Nr.1 2019
18 Putnu olu kolekcija 55 Saplēstas Nr.2 2019
19 Foto izstāde ,,Somu Jēgeru cīņu vietas'' 8 Pārvietotas uz ZA Nr.2 2019
20 Lapmežciema pamatskolas albumi. 30 Bojātas fotogrāfijas līmējuma vietās. Neatbilst muzeja krājuma misijai Nr.3 2019

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

3356

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

1415

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

29

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

29

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

343

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

391

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

299

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Lapmežciema pagasts,, Laika griežos'', ekspozīcija ,,Zvejniecība un zvejnieku sadzīve pagastā'' 391 299

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

89

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

44

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Lapmežciema pamatskolai 155 89 44

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

6

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

6

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Gleznas Dot iespēju apskatīt darbus plašākai publikai Lapmežciema pagasta pārvalde 6 6 28.06.2019 28.06.2020 10.12.2019 Gleznu eksponēšanas apstākļi atbilst LVMK Noteikumiem un Lapmežciema muzeja krājuma noteikumiem par muzeja priekšmetu saglabāšanu

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

8

no tiem realizēti:

8

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 A. Alberta Lapmežciema pagasts Rīgas kinostudijas filmās 03.04.2017 20.09.2019 Radīt interesi par Lapmežciema pagastu ceļotājiem. Pabeigts
2 A. Alberta, V. Ozola ,,Lapmežciema pamatskola,,Laika lokos", skolai 155. 05.11.2019 08.11.2019 Sagatavot foto un dokumentālus materiālus izstādei ,,Skolai 155''. Pabeigts
3 V. Ozola Pēc muzejā savāktajiem materiāliem izpētīt un apkopot atsevišķi katra ciema vēsturi Lapmežciema pagastā. 14.05.2019 31.05.2021 Savākt foto un rakstisku materiālu par pagasta ciemiem. Par katru ciemu apkopot atsevišķu informāciju Daļēji
4 V. Ozola Lapmežciema pamatskolas deju kolektīva vēsture. 03.10.2019 10.10.2019 Savākt foto un rakstisku materiālu par Lapmežciema pamatskolas deju kolektīvu. Pabeigts
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 A. Alberta Muzeja nakts Lapmežciema pagastā 1 Engures novada ziņas
2 A. Alberta 8. marts ,,Starptautiskā sieviešu diena'' 1 Engures novada ziņas
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Anita Meldere ,,Dārzs pie jūras'' 1. lpp.
2 Lapmežciema gleznošanas studija ,,Esam klāt'' 1. lpp.
3 Jūrmalas foto studija ,,Aspazija'' Foto izstāde 1. lpp.
4 Livija Brigita Pavlovska ,,Tā zilā ilgu puķe'' 1. lpp.
5 Valentīna Legzdiņa Rokdarbi 1. lpp.
6 Foto izstāde Lapmežciema pamatskolas jubilejai "Lapmežciema skolai 155" 1. lpp.
7 Ieva Strazdiņa Stikla mākslas izstāde 1. lpp.
8 Jūrmalas mākslinieki ,,Jūra iedvesmo'' 1. lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 3668
Individuālie 1998
Pārējie 213
Apmeklētāji grupās 1457
Skolēni grupās 647
Ārzemnieki grupās 59
Pārējie grupās 751
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

3668

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

258

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1548

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

54

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

68

Lekciju skaits muzejā:

1

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

29

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

542

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

8

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

235

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

13

tai skaitā muzejā:

10

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 ĶNP darbinieki ,, Svešinieki Latvijas dabā. Vai tie mūs apdraud?'' 1 35 Pagasta iedzīvotāju un viesi
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Anita Alberta ,,Pie jūras dzīve mana'' 2017 29 542 Pirmsskolas iestāžu audzēkņi, skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Gleznotāji, cita profila mākslinieki Iepazīstina ar savu daiļradi, mākslu 2017 8 235 Pagasta iedzīvotāji, viesi
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Lapmežciema pagasta muzeja atklāšanas pasākums pēc rekonstrukcijas 25.01 Lapmežciema muzejs 1 90 Pagasta iedzīvotāji un viesi
2 Zaļā pēcpusdiena ,, Svešinieki Latvijas dabā. Vai tie mūs apdraud?'' 28.02 Lapmežciema muzejs 1 35 Pagasta iedzīvotāji un viesi
3 ''Latvijas Zvejnieku Federācijas'' seminārs 01.03 Lapmežciema muzejs 1 60 Pagasta iedzīvotāji un viesi
4 8. marta pasākums 08.03 Lapmežciema muzejs 1 30 Pagasta iedzīvotāji un viesi
5 Jaunpils,Tukuma, Engures un Kandavas novadu sadraudzības pasākums 26.04 Ragaciema Sedums, Lapmežciema muzejs 1 100 Pagasta iedzīvotāji un viesi
6 ĶNP Ceļotāju diena 05.05 Lapmežciema muzejs 1 115 Pagasta iedzīvotāji un viesi
7 Muzeju nakts pasākums 18.05 Lapmežciema muzejs 1 600 Pagasta iedzīvotāji un viesi
8 Ragaciema svētki Sedumā 27.07 Ragaciema Sedums 1 700 Pagasta iedzīvotāji un viesi
9 Senās uguns nakts ,,Piekrastes aicinājums'' 31.08 Lapmežciema muzejs, Ragaciema Sedums 1 135 Pagasta iedzīvotāji un viesi
10 Biedrības Kurzemes NVO seminārs aktīviem novada cilvēkiem 20.09 Lapmežciema muzejs 1 15 Pagasta iedzīvotāji un viesi
11 Ilggadējas Lapmežciema pamatskolas direktores jubilejas pasākums 18.10 Lapmežciema muzejs 1 25 Pagasta iedzīvotāji
12 Lāčplēša dienas atzīmēšanas pasākums 11.11 Lapmežciema teritorija, TN 1 58 Pagasta iedzīvotāji, skolēni
13 Skolai viktorīna starp klasēm par Valsts un pagasta vēsturi 15.11 Lapmežciema tautas nams 1 115 Lapmežciema pamatskolas skolēni, skolēnu vecāki,pedagogi.

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Rakstiskas aptaujas anketas par muzeja darbību. Ieraksti muzeja viesu grāmatā. Mutiskas aptaujas.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

8

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

8

Tai skaitā no muzeja krājuma:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

1

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Lapmežciema pagasts ,, Laika griežos''. Ekspozīcija ,, Poētiskā jūra''- Imanta Ziedoņa dzīves pieturvietas. Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds, Engures novada līdzfinansējums

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Lapmežciema pagasta muzejs Liepu iela 4, Lapmežciems, Engures novads, LV-3118 Pašvaldības īpašums 1979
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Lapmežciema muzejs

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

349

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 193
Krājuma telpas 13
Pārējās telpas 143
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas