Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Pils iela 5, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

Vadītājs/ direktors:

Eduards Dambergs

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītājs Eduards Dambergs 27025463 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1935

Sākums:

Pirmā izstāde ar muzejisku nozīmi Kuldīgā tika organizēta 1899. gada pavasarī rātsnama zālē Baznīcas ielā. Izstādes sarīkošanai tika izveidota speciāla komiteja, kura vērsās pie Kuldīgas un apkārtnes iedzīvotājiem ar lūgumu deponēt izstādīšanai priekšmetus no viņu īpašuma. Izstādē bija skatāmi vēsturiski eksponāti (dažādi ieroči, mājturības priekšmeti, drukas darbi un manuskripti), mākslas darbi, piemiņas lietas no skolām un universitātēm, heraldika, zīmogi un zīmoggredzeni, monētas, medaļas, ordeņi un citi retumi. Izveidojoties neatkarīgai Latvijas valstij, liela uzmanība tika pievērsta kultūrvēsturiskajam mantojumam, veidoja jaunus valsts un pašvaldības muzejus. Tika īstenota oficiāli noteiktā politika arheoloģisko, etnogrāfisko un vēsturisko materiālu vākšanā. 1935. gada 10. oktobrī pilsētas valde pieņēma lēmumu par muzeja dibināšanu Kuldīgā. Muzeja vajadzībām ierādīja četras telpas O.Kalpaka ielā 1 (tagadējā Liepājas ielā 37). 1937. gada 11. aprīlī muzejs tika iesvētīts un oficiāli atklāts. Ilgus gadus tas funkcionēja kā vērtīgu priekšmetu glabātuve, kurā priekšmeti tika sadalīti pa kolekcijām un bija pieejami apskatei. 1940. gada pavasarī muzejam piešķīra telpas Pils ielā 5. Šajā pašā gadā darbā tika pieņemts pirmais algotais darbinieks – muzeja pārzinis Fricis Spinga.

Misija:

Kuldīgas novada muzeja misija ir nemateriālā un materiālā cilvēces un vides mantojuma, kas raksturo Kuldīgas novadu no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām Latvijas un pasaules kontekstā, uzkrāšana, saglabāšana, pētīšana, popularizēšana un eksponēšana. Kuldīgas novada muzejs ir vienīgais muzejs Latvijā un pasaulē, kurā vienkopus ir pieejamas liecības, kas ataino Kuldīgas pilsētu un tās apkārtni kā unikālu kultūrvēstures telpu, īpaši akcentējot vecpilsētu ar tās daudzpusīgo arhitektūru un krāšņo kultūrainavu. Kuldīgas novada muzejs ir nozīmīga pētniecības iestāde Viduskurzemes reģionā. Muzejs piedāvā pētījumus, ekspozīcijas, izstādes un pasākumus, kuru rezultātā iespējami plašākas sabiedrības grupas iepazīst Kuldīgas novada daudzveidīgo mantojumu. Muzejs rosina novada cilvēkos vēlmi apzināties savas vērtības, audzina patriotismu un veido piederības sajūtu Kuldīgas novadam un Latvijai. Muzejs veicina izpratni par Latvijas kultūrvēsturi un tradīcijām – to saglabāšanu, uzturēšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm, sekmējot sabiedrības izglītošanu un attīstību.

Darbība:

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde „Kuldīgas novada muzejs” ir Kuldīgas novada Domes izveidota un tās pārraudzībā esoša publiski pieejama bezpeļņas pašvaldības iestāde, kura darbojas saskaņā ar Muzeju likumu, Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu un pašvaldības saistošajiem noteikumiem, pašvaldības nolikumu un iestādes nolikumu. Iestāde ir sabiedrībai pieejama un izglītojoša pētniecības institūcija, kuras mērķis ir iegūt, saglabāt, dokumentēt, pētīt un popularizēt materiālo un nemateriālo cilvēces un vides mantojumu, kas raksturo Kuldīgas novadu no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām Latvijas un pasaules kontekstā. Muzejs ir izvietots Valsts aizsargājamā kultūras piemineklī Nr. 8544. Muzeja darbības pamats ir Kuldīgas novada Domes apstiprināts nolikums (21.12.2017. Prot. Nr.16). Muzejs, veiksmīgi izejot akreditācijas procesu, ieguvis valsts atzīta muzeja statusu.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

• Sākumlapā tiek ievietoti aktuālie jaunumi (pasākumi, izstādes, aktuāli notikumi muzejā) un aktuālā informācija (darba laiks, informācija par bezmaksas ieeju un Apmeklētāju centra tel. nr.). • Sadaļā “Par mums” atrodama vispārīga informācija par muzeju, tā vēsturi un misiju. • Sadaļā “Aktuāli” pieejama visa informācija par muzeja aktualitātēm. • Sadaļā “Apmeklē” pieejama informācija par muzeja piedāvājumu, ekskursijām, cenām, darba laiku. • Sadaļā “Piedāvājam” pieejama informācija par muzeja piedāvājumiem – pamatekspozīciju, izstādēm, piedāvājumu jaunlaulātajiem, dzimšanas dienu un citu svētku svinībām muzejā. • Sadaļā “Izzini” pieejama informācija par muzejpedagoģijas nodarbībām, muzeja krājumu un krājuma kolekcijām, ievērojamiem novadniekiem, virtuālajām izstādēm un konferencēm. • Kontaktu sadaļā var atrast iestādes darbinieku kontaktinformāciju (tālruni, e-pasta adresi). • Sadaļā “Ieskaties muzejā” var apskatīties fotogrāfijas, kas ievietotas muzeja Instagram kontā. Apmeklētākās mājaslapas sadaļas: sākumlapa; kontakti; par mums; galerija, pamatekspozīcija.

Mājaslapas adrese:

https://www.kuldigasmuzejs.lv/

Izveides (un pārveides) gads:

2014
2019

Kas aktualizē informāciju:

Sabiedrisko attiecību speciālists

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

49895

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

63A4

Akreditācijas datums:

27.03.2017

Muzejs akreditēts līdz:

26.03.2023

Muzeja šifrs:

KNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Kuldīgas novada Dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 12:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 18:00
Svētdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Kuldīgas novada muzeja nodaļu darba laiks (izņemot Apmeklētāju centru) darba dienās ir pirmdienās no 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.00 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 16.00.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Muzeja apmeklējums
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Ekspozīcijas un izstāžu apskate gida pavadībā Ekspozīcijas apskate gida pavadībā individuāli vai grupā līdz 10 cilvēkiem. 10,00
2. Ekspozīcijas un izstāžu apskate gida pavadībā grupām Ekspozīcijas apskate gida pavadībā grupām līdz 20 cilvēkiem latviešu, angļu, krievu un vācu valodās. 20,00
3. Telpu noma īslaicīgai izmantošanai 1 stunda - 48,40
4. Tematisks pasākums “Dzimšanas diena muzejā” Dzimšanas dienas piedāvājums ar dažādām aktivitātēm ekspozīcijā “Turīga kuldīdznieka dzīvoklis 20.gs. sākumā”. Aktivitātes tiek pielāgotas jubilāra vecuma grupai. 36,30
5. Tematisks pasākums jaunlaulātajiem Kāzu piedāvājums jaunlaulātajiem un vedējiem ar romantiskām aktivitātēm ekspozīcijā “Turīga kuldīdznieka dzīvoklis 20.gs. sākumā” ļauj dažādos veidos apliecināt mīlestību. 72,60
6. Fotografēšana vai filmēšana muzeja ekspozīcijās un izstādēs nekomerciāliem un komerciāliem mērķiem ar zibspuldzi vai citu papildus apgaismojumu un statīvu Fotografēšana vai filmēšana muzeja ekspozīcijās un izstādēs nekomerciāliem un komerciāliem mērķiem ar zibspuldzi vai citu papildus apgaismojumu un statīvu 1 stunda - 24,20
7. Muzeja krājuma dokumentu un fotogrāfiju skenēšana Ar izšķirtspēju 300 – 600 dpi ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem. 1 vienība - 10,29
8. Muzeja krājuma dokumentu un fotogrāfiju skenēšana Datu nosūtīšana uz e-pastu, datu ierakstīšana datu nesējā. 1 vienība - 1,03
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
www.kuldigasmuzejs.lv

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Iestādei ir šādas funkcijas: 1. Sistemātiski vākt materiālās liecības, atbilstoši Kuldīgas novada muzeja krājuma komplektēšanas politikai. 2. Uzskaitīt, dokumentēt un inventarizēt muzeja priekšmetus. 3. Veidot informatīvo datu bāzi par muzeja krājumu Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogam. 4. Saglabāt un pārvaldīt Kuldīgas novada muzeja krājumu. 5. Pētīt muzeja krājumu un tēmas, kas raksturo Kuldīgas novada vēsturi un kultūru no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām Latvijas un pasaules vēstures kontekstā. 6. Balstoties uz veiktajiem pētījumiem, sagatavot referātus, lekcijas un publikācijas. 7. Veidot muzejpedagoģiskās programmas, organizēt seminārus un konferences, atbilstoši Kuldīgas novada muzeja pētniecības politikai. 8. Popularizēt materiālās un nemateriālās kultūras un vēstures vērtības, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar muzeja darbību saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus. 9. Stiprināt muzeja izglītojošo lomu un piesaistīt arvien plašāku auditoriju. 10. Nodrošināt muzeja pasākumu publicitāti, kas nerada negatīvu iespaidu par muzeja darbības kvalitāti. 11. Sekmēt pozitīva Kuldīgas novada un Latvijas tēla veidošanu. 12. Nodrošināt muzeja un tā krājuma pieejamību apmeklētājiem. 13. Nodrošināt iespēju tikties ar muzeja speciālistiem. 14. Uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru. 15. Savas kompetences ietvaros sadarboties ar citām pašvaldības struktūrvienībām, iestādēm, uzņēmumiem, kā arī valsts, nevalstiskajām, ārvalstu un starptautiskajām organizācijām.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Kuldīgas novada muzeja nolikums 21.12.2017 Nr.16, P.52.
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Kuldīgas novada pašvaldības iestādes "Kuldīgas novada muzejs" krājumu 25.02.2019
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Plāns Kuldīgas novada pašvaldības iestādes "Kuldīgas novada muzejs" Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 02.01.2019
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Kuldīgas novada pašvaldības iestādes “Kuldīgas novada muzejs” Darba kārtības noteikumi 19.08.2019
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības dokumentācija 2019. gadam 02.01.2019
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Nolikums par muzeja zinātnisko padomi 15.01.2018
2 Kuldīgas novada pašvaldības iestādes "Kuldīgas novada muzejs" krājuma komisijas nolikums 15.01.2019
3 Topogrāfijas sistēma krājuma glabāšanai 15.01.2019
4 Kuldīgas novada pašvaldības iestādes "Kuldīgas novada muzejs" muzeja priekšmetu izmantošanas kārtība apmeklētājiem 15.01.2019
5 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras "Kuldīgas novada muzejs" arhīva nolikums 09.06.2017
6 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras "Kuldīgas novada muzejs" ekspertu komisijas nolikums 09.06.2017
7 Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras "Kuldīgas novada muzejs" klientu apkalpošanas standarts 08.06.2017

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL OF PHOTOGRAPHY 2018 Krājuma materiāla izmantošana fotogrāfiju tapšanā pēc franču filozofu Ž.Deridā un M.Fuko idejām, kuri savos darbos apskatījuši jautājumus par cilvēka tieksmi arhivēt un arhīva nozīmi vēsturiskās un mūsdienu telpas veidošanā. Iepazīt gan teorētisko materiālu par arhivēšanu, gan apmeklēt Kuldīgas novada muzeju, kur izstādē “Kuldīga un novads 100 gados” gūt ieskatu valsts un novada vēsturē un pirmās ierosmes saviem darbiem. 29.07.-04.08.2018. Starptautiskās Fotogrāfijas vasaras skola (ISSP) Latvija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Kuldīgas novada muzeja izstāžu un ekspozīciju ēka Pils iela 5, Kuldīga Pašvaldības īpašums Ap 1900 8544
Kuldīgas novada muzeja administrācijas ēka Pils iela 5, Kuldīga Pašvaldības īpašums Nav zināms
Kuldīgas novada muzeja krājuma ēka Dzirnavu iela 5, Kuldīga Pašvaldības īpašums 1930.
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Kuldīgas novada muzeja izstāžu un ekspozīciju ēka
Kuldīgas novada muzeja administrācijas ēka
Kuldīgas novada muzeja krājuma ēka

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1688

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 378
Krājuma telpas 642
Pārējās telpas 668
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Mākslas izstādes