Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Mākslas muzejs
Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Pils iela 8, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

Vadītājs/ direktors:

Valdemārs Gekišs

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Galvenā krājuma glabātāja Alla Lomanovska 65623586 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1983

Sākums:

Muzejs dibināts 1983.gada 1. janvārī

Misija:

Muzejs vāc, glabā, pēta un popularizē Krāslavas novada un Krāslavas pilsētas materiālās un nemateriālās kultūras vērtības no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, iepazīstinot ar tām Krāslavas novada iedzīvotājus un citus interesentus, ar to vairojot cilvēkos zināšanas un izpratni par Krāslavas novada multinacionālo kultūrvēsturi.

Darbība:

Muzeja krājuma veidošana, saglabāšana un izmantošana; Krāslavas novada kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte, balstoties uz muzeja krājumu un citiem avotiem; muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana un popularizēšana; muzeja pamatfunkciju kvalitatīva nodrošināšana un īstenošana.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

76A4

Akreditācijas datums:

27.02.2019

Muzejs akreditēts līdz:

26.02.2024

Muzeja šifrs:

KVMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Krāslavas novada dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 16:00
Svētdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

No 1. maija līdz 30. septembrim muzejs atvērts svētdienās, no 1. oktobra līdz 30. aprīlim - otrdienās.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja apmeklējums Pirmsskolas vecuma bērniem
2 Muzeja apmeklējums Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību)
3 Muzeja apmeklējums ICOM biedriem (uzrādot apliecību)
4 Muzeja apmeklējums Invalīdiem (uzrādot apliecību)
5 Muzeja apmeklējums Bērniem un mācību iestāžu audzēkņiem ar īpašām vajadzībām
6 Muzeja un pasākumu apmeklējums Izstāžu atklāšanas un muzeja pasākumu reizēs, Starptautiskajā muzeju dienā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Ieejas maksa muzejā Pieaugušajiem - EUR 1.00
2 Ieejas maksa muzejā Skolēniem un studentiem - EUR 0.50
3 Ieejas maksa par vienu izstādi Pieaugušajiem, skolēniem un studentiem uz 1 izstādi - EUR 0.50
4 Gida pakalpojums pieaugušo grupai līdz 10 cilvēkiem Grupai līdz 10 cilvēkiem - EUR 10.00
5 Gida pakalpojums skolēnu un studentu grupai līdz 10 cilvēkiem Grupai līdz 10 cilvēkiem - EUR 5.00
6 Gida pakalpojums pieaugušo grupai virs 10 cilvēkiem Grupai no 10 līdz 30 cilvēkiem - EUR 20.00
7 Gida pakalpojums skolēnu un studentu grupai virs 10 cilvēkiem Grupai no 10 līdz 30 cilvēkiem - EUR 10.00
8 Fotogrāfēšana muzejā No vienas personas - EUR 1.00
9 Kāzu iebraukšana pils teritorijā No kāzinieku grupas - EUR 15.00
10 Pils kompleksa Amatu mājas telpu īre 1 stunda - EUR 25.00
11 Pārskata ekskursija pils kompleksa teritorijā No grupas - EUR 20.00
12 Pārskata vai tematiskā ekskursija Krāslavā No grupas - EUR 30.00
13 Kāzu ceremonijas automašīnu iebraukšana pils kompleksa teritorijā EUR - 20.00 Atļauts iebraukt ne vairāk kā trim vieglā pasažieru tipa transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3 tonnām, atļautais uzturēšanas laiks pils kompleksa teritorijā - līdz 2 stundām.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Muzeja nolikums 31.01.2019 Protokols Nr. 2
2. Noteikumi par krājumu Muzeja noteikumi par krājuma veidošanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu 05.12.2018
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Muzeja krājuma evakuācijas plāns 05.12.2018
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Iekšējās darba kārtības noteikumi 05.12.2018
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības noteikumi 05.12.2018
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja Nolikums par krājuma komisiju 05.12.2018
2. Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja krājuma klasifikators 05.12.2018

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

24311

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

16631

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

622

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

309

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 609 296

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

14124

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

1098

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

785

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

571

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

339

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

263

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Pieci airi 178 143
2 Grāfa Plātera notāra kabinets 55 45
3 Pi vīna golda 96 65
4 Mākslinieka Valentīna Zlidņa darbnīca 10 10

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

369

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

218

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Latvijas 100 gadi. Krāslava. 242 153
2 Gleznotājs, kokgriezējs un muzikants Jevgēņijs Iļjiņecs 13 8
3 Valentīnam Zlidnim - 80 19 19
4 Valentīna Zlidņa gleznas mākslinieka darbnīcas atklāšanā 10 10
5 Kad gleznas atdzīvojas - V.Zlidņa gleznu noskaņās 9 9
6 Gleznu izstāde "Rudens krāsu pieskāriens" 19 19
7 Ziemassvētku un Jaungada atklātņu izstāde 57

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

90

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

90

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Krāslavas vēsture pilsētas ielu garumā - veloekskursija ar 11 pieturvietām 52 52
2 Baltijas ceļam -30 38 38

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

9

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

9

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Gleznas Vispārizglītojošai jauniešu programmai Krāslavas novada centrālā bibliotēka 2 2 14.03.2019 31.05.2019
2 Gleznas Vispārizglītojošai jauniešu programmai Krāslavas novada centrālā bibliotēka 4 4 31.05.2019 31.08.2019
3 Gleznas Vispārizglītojošai jauniešu programmai Krāslavas novada centrālā bibliotēka 3 3 04.09.2019 31.12.2019

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 207 33 240
Digitālo attēlu izgatavošanai 948 42 990

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2019.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
2. Monogrāfijas 1 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

3

no tiem realizēti:

3

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

no tām uzsāktas īstenot:

1

Publicētās monogrāfijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Sast. Baiba Mileika "Nu sakneitis lozda zīd" - Annas Vagales latgaliešu folkloras, etnogrāfisko materiālu un vietvārdu vākums, izdots grāmatā 272 lpp.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 B.Mileika, M. Gulbe Mākslinieku Valentīnu Zlidni atceroties 2 lpp. Informatīvs raksts, “Krāslavas Vēstis” Nr.5., 08.03.2019.
2 E.Danovskis Izstāde “Skati un baudi!” Krāslavā 1 lpp. Informatīvs raksts, "Ezerzeme" Nr.20., 17.05.2019; "Krāslavas Vēstis", 14.05.2019. (elektroniskā versija)
3 B.Mileika Ekspresizstāde “Akcijai Baltijas ceļam – 30” 1 lpp. Informatīvs raksts, “Krāslavas Vēstis”, 15.08.2019. (elektroniskā versija); "Ezerzeme"; Nr.33., 16.08.2019
4 B.Mileika Grāmata “Nu sakneitis lozda zīd" 2 lpp. Informatīvs raksts “Krāslavas Vēstis” (elektroniskajā versijā), 19.12.2019.; "Ezerzeme", Nr.51., 20.12.2019 - gan drukātajā, gan elektroniskajā versijā
5 A.Lomanovska Tēlnieces Vandas Zēvaldes atklātais krājums 2 lpp. Informatīvs raksts, “Ezerzeme “ Nr.20, 20.12.2019.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Baiba Mileika Ekspozīcijas “Mākslinieka Valentīna Zlidņa darbnīca” zinātniskā koncepcija un tematiski strukturālais plāns 12 lpp.
2 Alla Lomanovska, Valdemārs Gekišs, Baiba Mileika, Marija Gulbe, Janīna Griņēviča Veloekskursijas “Krāslavas vēsture pilsētas ielu garumā” plāns 11 lpp.
3 Baiba Mileika Ekspresizstāde “Akcijai “Baltijas ceļš” - 30” plāns 5 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Eduards Danovskis Plāteru pils noslēpumi Iepazīstināt skolu audzēkņus un citus krāslaviešus ar Plāteru ieguldījumu Krāslavas vēsturē 5 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 6741
Individuālie 1585
Pārējie 2097
Apmeklētāji grupās 3059
Skolēni grupās 412
Ārzemnieki grupās 282
Pārējie grupās 2365
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

3347

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

264

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2622

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

412

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

88

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

7

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

127

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

2

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

47

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

31

tai skaitā muzejā:

29

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Eduards Danovskis Latvijai 100 2018 3 52 Krāslavas un novada skolu skolēni
2 Eduards Danovskis Plāteru pils noslēpumi 2019 4 75 Krāslavas un novada sloku skolnieki
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Eduards Danovskis Iepazīsim muzeju 2017 2 47 Krāslavas senioru skolas dalībnieki
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Māksliniekam, kokgriezējam un muzikantam Jevģenijam Iļjiņecam - 80 12.02.2019. Muzejs 1 57 Krāslavieši, J.Iļjiņeca talanta cienītāji
2 Valdas un Olgas Pauliņu keramikas izstādes "Treis pūdi muola" atklāšana 16.02.2019 Muzejs 1 85 Krāslavieši, Keāslavas un citu Latgales novadu Pauliņu talanta cienītāji
3 Tradicionālo poļu meteņu ("Zapusty" svinību pasākums 23.02.2019 Amatu māja 1 405 Krāslavieši, Latvijas poļu kultūras biedrību pārstāvi, poļu kontingenta Latvijā NATO programmas ietvaros karavīri un virsnieki
4 Māksliniekam V.Zlidnim - 80. Piemiņas pasākums 28.02.2019 Amatu māja 1 47 Krāslavieši, V.Zlidņa talanta cienītāji, Latgales mākslinieki
5 Fotomākslinieka Luka Berti (Itālija) izstādes "Cilvēks un daba" atklāšana 01.04.2019 Muzejs 1 47 Krāslavieši, Kraslavas skolu audzēkņi
6 Aleksandra Maksimova (Krāslava) fotoizstādes "Krāslava" atklāšana 13.05.2019 Muzejs 1 23 Krāslavieši
7 Sadarbībā ar Izraēlas vēstniecību Latvijā Harija Pelles fotoizstādes "Skati un baudi" atklāšana 13.052019 Amatu māja 1 30 Krāslavieši
8 Jeļenas Šalimo (Baltkrievija) papīra mākslinieciski izgriezto darbu izstādes atklāšana 17.05.2019 Muzejs 1 54 Krāslavieši, Baltkrievijas konsulāta Daugavpilī darbinieki
9 Muzeju nakts 2019 pasākums "Tēvzemes sardzē" 18.05.2019 Muzejs, Amatu māja, Pils kompleks 1 675 Krāslavieši un Krāslavas novada iedzīvotāji, ciemiņi
10 Baltkrievijas kultūras dienu pasākums 01.06.2019 Muzejs, Amatu māja, pils komplekss 1 385 Krāslavas un novada iedzīvotāji, ciemiņi no Baltkrievijas
11 Alekseja Gončarova fotoizstādes "Nekur nav tik labi kā mājās" atklāšana 07.06.2019 Amatu māja 1 60 Krāslavieši, A.Gončarova talanta cienītāji
12 Lilijas Tamas gleznu izstādes "Kaleidoskops" atklāšana 11.06.2019 Muzejs 1 45 Krāslavieši, L.Tamas talanta cienītāji
13 Ingas Pudnikas (Krāslava) fotoizstādes "Krāslavas pils un parks" atklāšana 06.07.2019 Muzejs 1 20 Krāslavieši
14 Muzeja ekspozīcijas "Mākslinieka Valentīna Zlidņa darbnīca" atklāšana Amatu mājā, Pils ielā 10 18.07.2019 Amatu māja 1 75 Krāslavieši, V.Zlidņa skolnieki sportā
15 Veloekskursija "Krāslavas vēsture ielu garumā" 19.07.2019 Krāslavas pilsētas ielas 1 180 Krāslavieši, pilsētas svētku ciemiņi no Latvijas novadiem
16 Baltijas ceļam - 30. Ekspresizstāde pilsētas laukumā 23.08.2019 18.Novembra laukums 1 320 Krāslavieši, pilsētas ciemiņi
17 "Kad gleznas atdzīvojas..." Valentīna Zlidņa mākslas darbu noskaņas - animēto darbu prezentācija) 14.09.2019 Amatu māja 1 40 Krāslavieši
18 Edītes Lukšas fotoizstādes "Mana Piedruja" atklāšana 01.10.2019 Muzejs 1 23 Krāslavieši
19 Muzeja krājuma gleznu izstādes "Rudens krāsu pieskāriens" atklāšana 01.10.2019 Muzejs 1 27 Krāslavieši
20 Kāzas pilī maijs - oktobris Krāslavas pils komplekss 10 470 Krāslavas novada un citu Latgales novadu kāzu dalībnieki
21 Muzeja krājuma Ziemassvētku un Jaungada apsveikuma atklātņu izstādes atklāšana 13.12.2019 Muzejs 1 22 Krāslavieši
22 Ķīniešu arhitektes un mākslinieces Hongge Zhang (Mary) grafikas un Aleksandra Neberekutina gleznu izstādes atklāšana 17.12.2019 Muzejs 1 45 Krāslavieši

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Apmeklētājiem ar funkcionāliem traucējumiem nokļūšana muzejā ir pieejama ar mobilo pandusu. Muzejā pārvietošanās ratiņkrēslos ir iespējama.
2. Redzes invalīdiem Nav īpaša aprīkojuma
3. Dzirdes invalīdiem Nav īpaša aprīkojuma
4. Citām invalīdu grupām Nav īpaša aprīkojuma
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Muzeja apmeklētāju viedokļu aptauja - 87 aptaujas lapas

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

18

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

16

Tai skaitā no muzeja krājuma:

7

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

2

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

2

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

2

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

4

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Mākslinieka Valentīna Zlidņa darbnīca Krāslavas novada dome, Latgales reģiona attīstības aģentūra

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Atmiņu stunda - holokaustu atceroties Holokausta upuru piemiņas saglabāšana marts - aprīlis Braslavas muzeju apvienība Braslava Baltkrievija
Meistarklase. Krāslavas muzejs Tradicionālo jostu un leļļu izgatavošana oktobris, novembris Braslavas muzeju apvienība Braslava Baltkrievija
Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Meistarklase. Krāslavas muzejs Jeļenas Šalimo (Baltkrievija) māksliniecisko izgriezumu no papīra meistarklase 01.06.2019 Braslavas muzeju apvienība Braslava Baltkrievija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Meistarklase. Krāslavas muzejs Lieldienu olu apgleznošana ar vasku 20. - 21. marts Braslavas muzeju apvienība Braslava Baltkrievija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Meistarklase, Krāslavas muzejs Baltkrievu tradicionālo jostu un leļļu izgatavošana 14. - 15. februāris Braslavas muzeju apvienība Braslava Baltkrievija
Meistarklase, Krāslavas muzejs Ziemassvētku rotājumu veidošana no salmiem 15. novembris Braslavas muzeju apvienība Braslava Baltkrievija
Izstāde "Krāslava un grāfi Broel Plāteri", Braslavas muzeju apvienība Iepazīstināt ar grāfu Broel Plāteru ieguldījumu Krāslavas attīstībā 10.03. - 31.05. Braslavas muzeju apvienība Braslava Baltkrievija
Baltijas valstu un Baltkrievijas mākslinieku darbu izstāde "Upe". Krāslavas muzejs Iepazīties ar Baltijas valstu un Baltkrievijas mākslinieku darbiem 12.05. - 20.06. Latvija, Lietuva, Igaunija, Baltkrievija Vitebska Baltkrievija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Muzeja ēka Pils ielā 8 Pašvaldības īpašums 1776 6321
Ekspozīcijas telpa, restauratora telpa Pils ielā 10 Pašvaldības īpašums 1776 6321
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Muzeja ēka
Pils iela 10

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

541

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 262
Krājuma telpas 74
Pārējās telpas 205
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas