Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Mākslas muzejs
Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Pils iela 8, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601

Vadītājs/ direktors:

Valdemārs Gekišs

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Galvenā krājuma glabātāja Alla Lomanovska 65623586 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1983

Sākums:

Dibināts 1983. gada 1. janvārī

Misija:

Muzejs vāc, glabā, pēta un popularizē Krāslavas novada un Krāslavas pilsētas materiālās un nemateriālās kultūras vērtības no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, iepazīstinot ar tām Krāslavas novada iedzīvotājus un citus interesentus, ar to vairojot cilvēkos zināšanas un izpratni par Krāslavas novada multinacionālo kultūrvēsturi.

Darbība:

Muzeja krājuma veidošana, saglabāšana un izmantošana; Krāslavas novada kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte, balstoties uz muzeja krājumu un citiem avotiem; muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana un popularizēšana; muzeja pamatfunkciju kvalitatīva nodrošināšana un īstenošana.

Mājaslapa

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Krāslavas pils mājaslapa
Visit Latgale
Travel Latvia
Latvijas Muzeju biedrība

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

76AA

Akreditācijas datums:

24.02.2014

Muzejs akreditēts līdz:

23.02.2019

Muzeja šifrs:

KVMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Krāslavas novada dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 16:00
Svētdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

No 1. maija līdz 30. septembrim muzejs atvērts svētdienās, no 1. oktobra līdz 30. aprīlim - otrdienās.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Muzeja apmeklējums Pirmsskolas vecuma bērniem
2 Muzeja apmeklējums Latvijas muzeju darbiniekiem (uzrādot apliecību)
3 Muzeja apmeklējums ICOM biedriem (uzrādot apliecību)
4 Muzeja apmeklējums Invalīdiem (uzrādot apliecību)
5 Muzeja apmeklējums Bērniem un mācību iestāžu audzēkņiem ar īpašām vajadzībām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Ieejas maksa muzejā Pieaugušajiem EUR 0.70
2 Ieejas maksa muzejā Skolēniem un studentiem EUR 0.30
3 Ieejas maksa par vienu izstādi Pieaugušajiem uz vienu izstādi EUR 0.30
4 Ieejas maksa par vienu izstādi Skolēniem un studentiem uz vienu izstādi EUR 0.30
5 Gida pakalpojums pieaugušo grupai līdz 10 cilvēkiem Grupai līdz 10 cilvēkiem EUR 6.00
6 Gida pakalpojums skolēnu un studentu grupai līdz 10 cilvēkiem Grupai līdz 10 cilvēkiem EUR 3.00
7 Gida pakalpojums pieaugušo grupai virs 10 cilvēkiem Grupai no 10 līdz 30 cilvēkiem EUR 9.00
8 Gida pakalpojums skolēnu un studentu grupai virs 10 cilvēkiem Grupai no 10 līdz 30 cilvēkiem EUR 6.00
9 Fotogrāfēšana muzejā No vienas personas EUR 1.00
10 Kāzu iebraukšana pils teritorijā No kāzinieku grupas EUR 15.00
11 Pils kompleksa Amatu mājas īre 1 stunda EUR 15.00
12 Pārskata ekskursija pils kompleksa teritorijā No grupas EUR 10.00

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Muzeja nolikums 28.11.2013 Protokols Nr.16,1#
2. Noteikumi par krājumu Muzeja noteikumi par krājuma veidošanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu 01.03.2013
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Muzeja krājuma evakuācijas plāns 10.04.2013
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Iekšējās darba kārtības noteikumi 26.04.2013
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības noteikumi 10.04.2007
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja Nolikums par krājuma komisiju 01.03.2013
2. Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja krājuma klasifikators 01.03.2013

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2018.gada beigās:

23689

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

16322

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

396

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

328

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 371 303

Krājuma saglabāšana

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Etnogrāfija Preventīva konservācija 2

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

1486

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

13026

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

1026

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

958

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

431

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

300

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

240

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Pieci airi 178 143
2 Grāfa Plātera notāra kabinets 23 33
3 Pie viena galda 99 64

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

296

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

191

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Latvijas 100 gadi. Krāslava. 242 153
2 KVMM šupuļu kolekcijas izstāde 21 17
3 Latgales segas 11 3
4 Jevgēija Iļjiņeca gleznu izstāde 11 7
5 Latvijas Tautas frontei - 30 11 11

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

13

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

12

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Skolas sols Krāslavas novada reprezentācijai - dokumentālās filmas uzņemšanai Latvijas televīzija 1 1 25.06.2018 27.06.2018 3 dienas
2 Glezna Izstādei Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs 1 1 25.10.2018 24.01.2019 3 mēneši
3 Priekšmeti Izstādei LNVM 11 10 01.12.2017 31.05.2021 3 gadi un 6 mēneši 11.01.2019 Priekšmetu glabāšana notiek atbilstoši līguma nosacījumiem

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 198 136 334
Digitālo attēlu izgatavošanai 1026 53 1079

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 6945
Individuālie 1983
Pārējie 2149
Apmeklētāji grupās 2813
Skolēni grupās 533
Ārzemnieki grupās 532
Pārējie grupās 1748
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

3473

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

256

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2518

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

374

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

79

Lekciju skaits muzejā:

3

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

24

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

438

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

2

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

55

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

23

tai skaitā muzejā:

23

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Valdemārs Gekišs Ieskats Krāslavas vēsturē 2 70 Nometnes 3 x 3 dalibnoeki
2 Alla Lomanovska Muzeja krājuma bagātības 1 30 Nometnes 3 x 3 dalībnieki
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Eduards Danovskis Latvijas zaļais zelts 2018 14 273 Krāslavas novada skolu audzēkņi
2 Eduards Danovskis Latvijai 100 2018 10 165 Krāslavas novada skolu audzēkņi un Dagdas vidusskolas skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Eduards Danovskis Latvijai 100 2018 2 55 Krāslavas senioru skolas klausītāji
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Ivetas Vecenānes izstādes "Ziedēšanas paralēlisms" atklāšana 11.01.2018 Muzejs 1 55 Krāslavas pilsētas iedzīvotāji
2 Ilzes Griezānes gleznu izstādes "Logs uz Daugavu" atklāšana 15.03.2018 Muzejs 1 43 Krāslavas pilsētās iedzīvotāji
3 Braslavas muzeju apvienības (Baltkrievija) speciālistu Larisas Dorofeičikas un Annas Stavickas meistarklase "Lieldienu olu krāsošana ar vasku". 20. - 21.03.2018 Muzejs 3 51 Krāslavas skolu audzēkņi
4 Izstādes "Latvijas 100 gadi. Krāslava" atklāšana 03.05.2018 Muzejs 3 43 Krāslavas skolu audzēkņi, krāslavieši
5 Jāņa Streiča gleznu izstādes atklāšana 19.05.2018 Muzejs 1 41 Krāslavieši
6 Muzeja šūpuļu kolekcijas izstādes atklāšana 19.05.2018 Muzejs 1 35 Krāslavieši
7 Elvīras Škutānes foto darbu izstādes "Krāslava" atklāšana 19.05.2018 Muzejs 1 35 Krāslavieši
8 Muzeju nakts pasākums "Mēs esam lieli tik, cik mūsu griba" (J.Rainis) 19.09.2018 Muzeja telpas, muzeja teritorija 1 475 Krāslavieši, pilsētas ciemiņi
9 Izstādes "Latgales segas atklāšana" 07.07.2018 Muzejs 1 38 Nometnes 3 x 3 dalībnieki, krāslavieši
10 Jeļenas Jekimovas - Evartes (Cēsis) gleznu izstādes "Iespaidu palete" atklāšana 20.07.2018 Muzejs 1 57 Krāslavieši, pilsētas ciemiņi
11 Latvijas Dabas fonda izstādes "Sauleskalna Ezerzemes daba un ainavas" atklāšana 10.08.2018 Muzejs 1 37 Krāslavieši, pilsētas ciemiņi
12 Jevgēnija Iļjiņeca gleznu izstādes atklāšana 30.08.2018 Muzejs 1 33 Krāslavas Baltkrievu kultūras biedrības dalībnieki, krāslavieši
13 Izstādes "Latvijas Tautas frontei - 30" atklāšana 20.09.2018 Muzejs 1 27 Krāslavas skolu audzēkņi
14 Ekspozīcijas "Pie viena galda" atklāšana 25.10.2018 Muzejs 1 95 Krāslavieši, pilsētas ciemiņi no Latvijas, Baltkrievijas un Polijas
15 Krāslavas mākslinieku gleznu izstādes "Rudens 2018" atklāšana 27.10.2018 Muzejs 1 65 Krāslavieši, pilsētas ciemiņi
16 Pasākums "Kāzas pilī" maijs - oktobris Krāslavas pils konplekss 8 395 Kāzu dalibnieki

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Apmeklētājiem ar funkcionāliem traucējumiem noklļūšana muzejā ir pieejama ar mobilo pandusu. Muzejā pārvietošanās ratiņkrēslos ir iespējama
2. Redzes invalīdiem Nav īpaša aprīkojuma
3. Dzirdes invalīdiem Nav īpaša aprīkojuma
4. Citām invalīdu grupām Nav īpaša aprīkojuma
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Muzeja apmeklētāju viedokķu uzzināšana - 74 aptaujas lapas Lauks ir obligāts. Neatbilst formātam. Neatbilst formātam.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

12

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

12

Tai skaitā no muzeja krājuma:

5

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

3

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Pie viena galda Latvijas valsts kultūrkapitāla fonds, pašvaldības budžets

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Meistarklase. Krāslavas muzejs Tradicionālo jostu un leļļu izgatavošana aprīlis, oktobris Braslavas muzeju apvienība Braslava Baltkrievija
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
meistarklase. Krāslavas muzejs Lieldienu olu apgleznošana ar vasku 20. - 21. marts Braslavas muzeju apvienība Braslava Baltkrievija
Starptautiskā sadarbība 2017.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Meistarklase, Krāslavas muzejs Baltkrievu tradicionālo jostu un leļļu izgatavošana 14. - 15. februāris Braslavas muzeju apvienība Braslava Baltkrievija
Meistarklase, Krāslavas muzejs Ziemassvētku rotājumu veidošana no salmiem 15. novembris Braslavas muzeju apvienība Braslava Baltkrievija
Izstāde "Krāslava un grāfi Broel Plāteri", Braslavas muzeju apvienība Iepazīstināt ar grāfu Broel Plāteru ieguldījumu Krāslavas attīstībā 10.03. - 31.05. Braslavas muzeju apvienība Braslava Baltkrievija
Baltijas valstu un Baltkrievijas mākslinieku darbu izstāde "Upe". Krāslavas muzejs iepazīties ar Baltijas valstu un Baltkrievijas mākslinieku darbiem 12.05. - 20.06. Latvija, Lietuva, Igaunija, Baltkrievija Vitebska Baltkrievija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Muzeja ēka Pils ielā 8 Pašvaldības īpašums 1776 6321
Ekspozīcijas telpa, restauratora telpa Pils ielā 10 Pašvaldības īpašums 1776 6321
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Muzeja ēka
Pils iela 10

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

541

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 262
Krājuma telpas 74
Pārējās telpas 205
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas