Kandavas novada muzejs

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

Talsu iela 11, Kandava, Kandavas nov., LV-3120

Vadītājs/ direktors:

Inese Roze

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Inese Roze 26687442 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1995

Sākums:

Kandavas novada muzejs dibināts 1995. gada 17. novembrī pateicoties vēsturnieka V.Vītola iniciatīvai un viņa savāktajiem novadpētniecības materiāliem

Misija:

Komplektēt, saglabāt un pētīt materiālus par Kandavas pilsētu un novadā iekļauto vēsturisko pagastu teritorijām no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām un, sadarbībā ar ārpusmuzeja iestādēm un organizācijām, popularizēt novada kultūrvēsturiskā mantojuma daudzveidību, veidojot novadu kā patīkamu dzīves vidi vietējiem un atraktīvu atpūtas vietu tūristiem

Darbība:

Kandavas novada muzeja kompetencē ir Kandavas novada un pilsētas vēstures liecību vākšana, glabāšana, izpēte un popularizēšana.Muzejā apskatāms Kandavas vecpilsētas makets un Kandavas pilsētas vēsturiskā centra digitālā ekspozīcija. Ir trīs pastāvīgās izstādes. Izstādes " Sarkanais Stūrītis" un " Piemiņas istaba" atrodas blakus divās nelielās telpās.Sākot no 20.gs. 50-jiem gadiem, vairāk kā 40 gadus muzeja telpās atradās PSRS valsts bankas nodaļa, kura atstājusi unikālu mūžīgo eksponātu - bankas naudas seifu. Tajā piedāvājam iekļūt un apskatīt 2018.gadā izveidoto izstādi " 100 muzeja dārgumi". 2012.gadā, pēc muzeja vienkāršotas rekonstrukcijas, atvērta Kandavas Mākslas galerija. Regulāri tiek veidotas tematiskās izstādes, skatāmas kolēģu veidotās ceļojošās izstādes, mākslas darbu un foto izstādes, kā arī rīkoti dažādi interesanti pasākumi. 2013.gadā tapa pamatekspozīcija "Ar zirgu uz Kandavas tirgu". 2018.gadā atklāta jauna pamatekspozīcija muzeja pagrabā "Valodiņa - Dieva dota. Vietu vārdi - izdomāti". Piedāvājam izglītojošas programmas : "Represijas Kandavas novadā","Spēks no ozolzīles", "Ar zirgu uz Kandavas tirgu", "Kandavas vecpilsētas tapšana - kā uz delnas".

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

124A

Akreditācijas datums:

07.07.2020

Muzejs akreditēts līdz:

06.07.2025

Muzeja šifrs:

KaNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Kandavas novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00 No 1.08. - 30.09. 10:00 - 18:00
Otrdiena 09:00 17:00 No 1.08.-30.09. 10:00 - 18:00
Trešdiena 09:00 17:00 No 1.08.-30.09. 10:00 - 18:00
Ceturtdiena 09:00 17:00 No 1.08.-30.09. 10:00 - 18:00
Piektdiena 09:00 17:00 No 1.08. - 30.09. 10:00 - 18:00
Sestdiena 10:00 15:00 No 1.08. - 30.09. 10:00 - 17:00
Svētdiena No 1.08. - 30.09. 11:00 - 15:00
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtība tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
2 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru.
3 Mutiskās konsultācijas Muzeja darbinieku konsultācijas par novada vēsturi, dabu, mākslu
4 Pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu individuāla apskate Daudzbērnu ģimenēm apmeklējuma maksu muzejā piemēro tikai pilngadīgām personām. Ieeja muzejā par brīvu ir Starptautiskajā muzeju dienā ( 18. maijs), Starptautiskajā muzeju naktī, izstāžu atklāšanas laikā, bērniem līdz 7 gadu vecumam, personām ar speciālām vajadzībām (uzrādot invaliditātes apliecību), Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem (uzrādot apliecību), izstāžu autoriem, audzēkņu grupas pavadošām personām (ne vairāk kā divas personas), tūristu grupas pavadošajam gidam, Kandavas novada izglītības iestāžu audzēkņiem un viņu pavadošajiem pedagogiem.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu individuāla apskate Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas "Ar zirgu uz Kandavas tirgu"' , "Valodiņa - Dieva dota. Vietu vārdi - izdomāti"un izstāžu "Sarkanais Stūrītis"", "Piemiņas istaba", "100 muzeja dārgumi " un mainīgās izstādes 0.50 EUR - skolēniem, pensionāriem, studentiem 1.00 EUR - pieaugušajiem
2 Izgītojoša programmas "Spēks no ozolzīles" vadība Programmas laikā muzeja apmeklētāji tiek iepazīstināti ar Kandavas novada simbola – ozola plašo izmantošanu ne tikai pārtikā, bet arī tautas medicīnā, amatniecībā, ar ozola tēlu latviešu folklorā un mitoloģijā. Tiek piedāvāta izzinoša galda spēle. Iepazīstina ar ozolzīļu kafijas tapšanas procesu, kā arī to nobaudīt. Ja ir vēlme, to var pagatavot paši nodarbības dalībnieki. Programmas ilgums ~ 1 stunda. Programma notiek pēc iepriekšēja pieteikuma. Cena 2,42 EUR vienai personai
3 Izglītojoša programma "Valodiņa - Dieva dota, vietu vārdi - izdomāti" Programmas laikā muzeja tiek iepazīstināti ar valodnieka Kārļa Mīlenbaha dzīvi un daiļradi, viņa literāro devumu. Tiek izspēlēta vārdu spēle, izmantojot vārdus no K.Mīlenbaha vārdnīcas. Interaktīvā spēlē ir iespēja iepazīties ar Kandavas un blakus tekošās Abavas upes vietvārdiem. Ir iespēja iepazīt Maijas Laukmanes veidotos arhistokus par Kandavu. Cena 1,21 EUR vienai personai
4 lekciju sagatavošana pēc pasūtījuma Izmantojot muzeja krājumu, iepriekš sagatavota lekcija (1 stunda) Cena 36,30 EUR
5 Mākslas galerijas noma Semināriem un konferencēm - 1 stunda Cena 11,42 EUR
6 Rakstiska konsultācija Teksts sagatavots izmantojot muzeja krājumu, līdz 1800 rakstu zīmēm cena 6,05 EUR
7 Priekšmeta vai to digitālo attēlu tematiska izvēle un atlase pēc apmeklētāja pasūtījuma Viens priekšmets Cena 0,61 EUR
8 Priekšmeta izmantošana: fotografēšana, pārzīmēšana, skenēšana, filmēšana uz vietas muzejā Viens priekšmets Cena1,21 EUR
9 Krājuma ieskanēta materiāla krāsaina izdruka Viena lapa Cena 0,97 EUR
10 Krājuma ieskanēta materiāla melnbalta izdruka Viena lapa Cena 0,61 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
www.kandava.lv

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzejam ir šādas funkcijas: komplektēt muzeja krājumu atbilstoši krājuma politikas nostādnēm; nodrošināt muzeja krājuma atbilstošu aprūpi, saglabāšanu, restaurēšanu, uzskaiti un pārvaldību; veikt pētniecības darbu atbilstoši pētnieciskā darba politikas nostādnēm; nodrošināt muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai; veikt izglītojošo darbu; uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Muzeja nolikums, kas nosaka iestādes struktūru un darba organizāciju 03.02.2020
2. Noteikumi par krājumu Muzeja noteikumi par krājuma veidošanu, papildināšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu 03.02.2020
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 30.01.2015
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi, kuros noteikta darba laika, samaksas, atvaļinājumu piešķiršanas vispārējā kārtība, darba aizsardzības pasākumi, darbinieku uzvedības u.c. noteikumi, kas attiecas uz darba kārtību muzejā, ja tie nav ietverti darba koplīgumā vai darba līgumos 28.03.2019
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības u.c. noteikumi 23.04.2019

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2020.gada beigās:

5146

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

4444

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

253

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

198

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 253 198

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

10

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Kuršu sakta KaNM 151 restaurācija 1
2 Zemgaļu apaļa kalta sakta KaNM 155 restaurācija 1
3 Pakavveida sakta KaNM 157_B restaurācija 1
4 Sakta KaNM 158 restaurācija 1
5 Riņķa sakta KaNM 159 restaurācija 1
6 Kuršu sakta KaNM 160 restaurācija 1
7 Kuršu sakta KaNM 161 restaurācija 1
8 Riņķa sakta KaNM 663 restaurācija 1
9 Pakavveida sakta KaNM 1376 restaurācija 1
10 Bronzas saktas fragments KaNM 3401 restaurācija 1

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

1636

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

100

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

100

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

188

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

56

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

55

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Ar zirgu uz Kandavas tirgu" 41 40
2 "Valodiņa - Dieva dota. Vietu vārdi - izdomāti" 15 15

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

149

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

133

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Sarkanais Stūrītis" 38 23
2 "Piemiņas istaba" 11 10
3 "100 muzeja dārgumi" 100 100

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

1

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Angļu patšautene Ekspozīcijas papildināšana Kurzemes cietokšņa muzejs 1 1 21.02.2020 20.02.2025 5 08.04.2020

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 48 12 60
Digitālo attēlu izgatavošanai 98 38 136

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2020.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 47 47
Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 I.Znotiņa Žaņa Legzdiņa dzīve un fotogrāfija 01.04.2020 01.09.2020 Fotožurnālista Žaņa Legzdiņa dzīves un darba gaitu apzināšana Pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Ināra Znotiņa Cilvēku likteņgaitas. Valdmaņu ģimene no Matkules pagasta "Griebumiem." "Kandavas novada vēstnesis", 2020. gada 5. aprīlis, Nr.4 5 lpp.
2 Ināra Znotiņa Vilim Bērziņam - 120. Meliorators ar mākslinieka dvēseli. "Neatkarīgās Tukuma Ziņas", 2020.gada 24. marts 4 lpp.
3 Ināra Znotiņa Žanim Legzdiņam - 105. Visu mūžu ar fotoaparatātu rokās. "Neatkarīgās Tukuma Ziņas", 2020. gada 17. aprīlis. 2 lpp.
4 Ināra Znotiņa Jānis Skriblis. Par dzīvi - starp nopietnību un jokiem. "Neatkarīgās Tukuma Ziņas", 2020.gada 14.augusts 8 lpp.
5 Ināra Znotiņa Tukuma smukumu lūkojot. "Neatkarīgās Tukuma Ziņas", 2020. gada 11.septembris 4 lpp.
6 Ināra Znotiņa Žanim Grīvam - 110. "Neatkarīgās Tukuma Ziņas", 2020. gada 11.septembris 3 lpp.
7 Ināra Znotiņa Novada notikumu hronika 2021. gadam "Tukuma gadagrāmata 2021" 47 lpp.
8 Ināra Znotiņa Novadnieki - 2021. gada jubilāri. "Tukuma gadagrāmata 2021" 79 lpp.
9 Ināra Znotiņa Birznieku dzimta - kultūras oāze Zemītes pagastā. "Tukuma gadagrāmata 2021" 12 lpp.
10 Ināra Znotiņa Kārlis Ādolfs Veinbergs (1881 - 1949) - skolotājs, botāniķis, fotogrāfs, literāts. "Tukuma gadagrāmata 2021" 11 lpp.
11 Aksilda Petrevica Baroka laika aizmirstā pērle "Kandavas Novada Vēstnesis" 2020. gada 5.marts Nr.3 2 lpp.
12 Aksilda Petrevica Satversmes sapulcei - 100 "Kandavas Novada Vēstnesis" 2020. gada 6.maijs Nr.5 2 lpp.
13 Aksilda Petrevica Interesants atradums Kandavā - vēstules no divu draugu sarakstes 1938.-1940. gadā. "Kandavas Novada Vēstnesis"2020. gada 5. jūnijs Nr.6 4 lpp.
14 Aksilda Petrevica Svaiga ziņa no muzeja (par 17. gs. koka skulptūru restaurācijas gaitu). "Kandavas novada vēstnesis" 2020. gada 5. jūnijs Nr.6 1 lpp.
15 Aksilda Petrevica Kandavas dakteri Filmanoviči "Kandavas novada vēstnesis" 2020.gada 5.jūlijs Nr.7 3 lpp.
16 Aksilda Petrevica Vēstuļu draugu likteņi (publikācijai pa pēdām) "Kandavas novada vēstnesis" 2020.gada 5.oktobris 3 lpp.
17 Ināra Znotiņa Kandava simts gados (1918 - 2020). Kandava - mazpilsēta Tukuma rajonā. (1960 - 1995). 1985 - 1988. "Kandavas novada vēstnesis" 2020. gada 5.janvāris Nr.1 3 lpp.
18 Ināra Znotiņa Kandava simts gados (1918 - 2020). Kandava - mazpilsēta Tukuma rajonā. (1960 - 1995). 1988 - 1989. "Kandavas novada vēstnesis" 2020.gada 5.februāris Nr.2 3 lpp.
19 Ināra Znotiņa Kandava simts gados (1918 - 2020). Kandava - mazpilsēta Tukuma rajonā. (1960 - 1995). 1990 - 1992. "Kandavas novada vēstnesis" 2020.gada 5 marts. Nr.3 4 lpp.
20 Ināra Znotiņa Kandava simts gados (1918 - 2020). Kandava - mazpilsēta Tukuma rajonā. (1960 - 1995). 1993 - 1995 "Kandavas novada vēstnesis" 2020.gada 5.aprīlis Nr.4 5 lpp.
21 Ināra Znotiņa Kandava simts gados (1918 - 2020). Kandava - mazpilsēta Tukuma rajonā. (1960 - 1995). 1996 - 1997. "Kandavas novada vēstnesis" 2020.gada 5.maijs Nr.5 4 lpp.
22 Ināra Znotiņa Kandava simts gados (1918 - 2020). Kandava - mazpilsēta Tukuma rajonā. (1960 - 1995). 1998 - 1999 "Kandavas novada vēstnesis" 2020. gada 5.jūlijs Nr.7 5 lpp.
23 Ināra Znotiņa Kandava simts gados (1918 - 2020). Kandava - mazpilsēta Tukuma rajonā. (1960 - 1995). 2000 - 2001. "Kandavas novada vēstnesis" 2020.gada 5.augusts Nr.8 3 lpp.
24 Ināra Znotiņa Kandava simts gados (1918 - 2020). Kandava - mazpilsēta Tukuma rajonā. (1960 - 1995). 2002 - 2004. "Kandavas novada vēstnesis" 2020.gada 5.septembris Nr.9 5 lpp.
25 Ināra Znotiņa Kandava simts gados (1918 - 2020). Kandava - mazpilsēta Tukuma rajonā. (1960 - 1995). 2005 - 2009. "Kandavas novada vēstnesis" 2020.gada 5.novembris Nr.11 4 lpp.
26 Ināra Znotiņa Kandava simts gados (1918 - 2020). Kandava - mazpilsēta Tukuma rajonā. (1960 - 1995). 2009 - 2011. "Kandavas novada vēstnesis" 2020.gada 5.decembris Nr.12 5 lpp.
27 Ināra Znotiņa Sērija "Gads pēc gada, Latvijai - 100" - 1966 "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" 2020.gada 7.janvāris 10 lpp.
28 Ināra Znotiņa Sērija "Gads pēc gada, Latvijai - 100" - 1967 "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" 2020.gada 21.janvāris 13 lpp.
29 Ināra Znotiņa Sērija "Gads pēc gada, Latvijai - 100"- 1968 "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" 2020.gada 4.februāris 14 lpp.
30 Ināra Znotiņa Sērija "Gads pēc gada, Latvijai - 100" - 1969 "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" 2020.gada 3.marts 19 lpp.
31 Ināra Znotiņa Sērija "Gads pēc gada, Latvijai - 100"- 1970 "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" 2020.gada 31.marts 19 lpp.
32 Ināra Znotiņa Sērija "Gads pēc gada, Latvijai - 100" - 1971 "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" 2020.gada 7. aprīlis 22 lpp.
33 Ināra Znotiņa Sērija "Gads pēc gada, Latvijai - 100" - 1972 "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" 2020.gada 28. aprīlis 32 lpp.
34 Ināra Znotiņa Sērija "Gads pēc gada, Latvijai - 100" - 1973 "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" 2020.gada 12.maijs 18 lpp.
35 Ināra Znotiņa Sērija "Gads pēc gada, Latvijai - 100" - 1974 "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" 2020.gada 26.maijs 19 lpp.
36 Ināra Znotiņa Sērija "Gads pēc gada, Latvijai - 100" -1975 "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" 2020.gada 12. jūnijs 28 lpp.
37 Ināra Znotiņa Sērija "Gads pēc gada, Latvijai - 100" - 1976 "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" 2020.gada26. jūnijs 25 lpp.
38 Ināra Znotiņa Sērija "Gads pēc gada, Latvijai - 100" - 1977 "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" 2020.gada 14.jūlijs 23 lpp.
39 Ināra Znotiņa Sērija "Gads pēc gada, Latvijai - 100" - 1978 "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" 2020.gada 4. augusts 22 lpp.
40 Ināra Znotiņa Sērija "Gads pēc gada, Latvijai - 100" -1979 "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" 2020.gada 18. augusts 28 lpp.
41 Ināra Znotiņa Sērija "Gads pēc gada, Latvijai - 100" - 1980 "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" 2020.gada 28. augusts 21 lpp.
42 Ināra Znotiņa Sērija "Gads pēc gada, Latvijai - 100" - 1981 "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" 2020.gada 8. septembris 34 lpp.
43 Ināra Znotiņa Sērija "Gads pēc gada, Latvijai - 100" - 1982 "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" 2020.gada 22.septembris 36 lpp.
44 Ināra Znotiņa Sērija "Gads pēc gada, Latvijai - 100" - 1983 "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" 2020.gada27. oktobris 37 lpp.
45 Ināra Znotiņa Sērija "Gads pēc gada, Latvijai - 100" - 1984 "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" 2020.gada 17. novembris 34 lpp.
46 Ināra Znotiņa Sērija "Gads pēc gada, Latvijai - 100" - 1985 "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" 2020.gada 1.decembris 31 lpp.
47 Ināra Znotiņa Sērija "Gads pēc gada, Latvijai - 100" - 1986 "Neatkarīgās Tukuma Ziņas" 2020.gada 15. decembris 23 lpp.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Ināra Znotiņa Kandava simts gados (1918 - 2020). Kandava - mazpilsēta Tukuma rajonā. (1960 - 1995). 1985 - 1988

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 1875
Individuālie 1063
Apmeklētāji grupās 812
Skolēni grupās 563
Pārējie grupās 249
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1065

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

250

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1851

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

268

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

25

Lekciju skaits muzejā:

20

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

18

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

330

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

8

tai skaitā muzejā:

8

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Aksilda Petrevica Laiks. Laika skaitīšana. 1 23 4.klases skolēni
2 Aksilda Petrevica Arheoloģijas pamati. 2 35 7.klases skolēni
3 Aksilda Petrevica Dzeja stāsta par vēsturi. 1 12 12.klases skolēni
4 Aksilda Petrevica Lāčplēša Kara ordenim - 100. Audioversija. Atskaņota 4 reizes 11. novembra vakarā Kandavas promenādē 1 100 Bērni, skolēni, pieaugušie
5 Inese Roze Lielas zivis, mazas zivis. Stāsts par Latvijas zivju sugām, to ārējo, iekšējo uzbūvi, vairošanos īpatnībām, dzīves vietu. 15 346 1.-6.klašu skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Agris Dzenis "Spēks no ozolzīles" 2011 16 301 Pieaugušie
2 Sarma Anģēna, Aksilda Petrevica "Valodiņa - Dieva dota. Vietu vārdi - izdomāti" 2018 2 29 Skolēni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Izstādes "Zelts. Gaisma. Krāsa. Līnija." atklāšana un tikšanās ar autorēm Eviju Rudzīti, Inetu Freidenfeldi, Martu Jurjāni, Elīnu Alku un Laumu Palmbahu. 11.01.2020. Muzejs 1 35 Pieaugušie
2 Tikšanās ar fotoizstādes "Katram sava strande" autori, kādreizējo TV diktori Antu Rugāti. 08.02.2020. Muzejs 1 15 Pieaugušie
3 Saruna muzejā "Baroka laika piemirstās pērles" - par Kandavas evanģēliski luteriskās baznīcas kokgriezumiem. 13.02.2020. Muzejs 1 17 Pieaugušie
4 Lekcija "Krāšņi, bagātīgi un ilgi ziedošas ziemcietes", lektore Sanita Reinberga, SIA "Puķu lauki" daiļdārzniece 11.03.2020. Muzejs 1 10 Pieaugušie
5 Elitas Blumbahas izstādes "Sieviete - Dieviete" atklāšana, saruna ar mākslinieci 17.07.2020. Muzejs 1 28 Pieaugušie
6 Akcijas "ApGLEZNO un noBILDĒ" arī Tu savu pastkastīti - pasākums Kandavas novada muzejā 13.08.2020. Muzejs 1 45 Pieaugušie
7 Akcijas "Ziedoņa muzejs ceļā ar Baronu" norise - Friča brīvzemnieka tēls Kazdangas skolēnu versijā 16.09.2020. Muzejs 1 37 Skolēni, pieaugušie
8 Žaņa Legzdiņa izstādes "Fotogrāfijas" atklāšana, tikšanās ar fotogrāfu Daini Kārkluvalku un autora māsas meitu Lolitu Muižnieci 26.09.2020. Muzejs 1 26 Pieaugušie

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem pieejamas telpas muzeja pirmajā stāvā, ar muzeja darbinieku palīdzību.
2. Redzes invalīdiem Muzejā nav piedāvājuma redzes invalīdiem.
3. Dzirdes invalīdiem Muzeja pakalpojumi pieejami dzirdes invalīdiem, muzeju telpās izvietotas norādes, kas ļauj telpās orientēties, kā arī izstādes papildina informatīvais materiāls.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

11

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

11

Tai skaitā no muzeja krājuma:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Kandavas novada muzejs Talsu iela 11, Kandava, Kandavas nov., LV-3120 Pašvaldības īpašums 1887
Teritorijas kopējā platība (m2):

4367

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Talsu iela 11

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

450

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 290
Krājuma telpas 100
Pārējās telpas 60
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: