Kandavas novada muzejs

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs

Adrese:

Talsu iela 11, Kandava, Kandavas nov., LV-3120

Vadītājs/ direktors:

Inese Roze

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
vadītāja Inese Roze 26687442 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1995

Sākums:

Kandavas novada muzejs dibināts 1995. gada 17. novembrī pateicoties vēsturnieka V.Vītola iniciatīvai un viņa savāktajiem novadpētniecības materiāliem

Misija:

Komplektēt, saglabāt un pētīt materiālus par Kandavas pilsētu un novadā iekļauto vēsturisko pagastu teritorijām no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām un, sadarbībā ar ārpusmuzeja iestādēm un organizācijām, popularizēt novada kultūrvēsturiskā mantojuma daudzveidību, veidojot novadu kā patīkamu dzīves vidi vietējiem un atraktīvu atpūtas vietu tūristiem

Darbība:

Kandavas novada muzeja kompetencē ir Kandavas novada un pilsētas vēstures liecību vākšana, glabāšana, izpēte un popularizēšana.Muzejā apskatāms Kandavas vecpilsētas makets un Kandavas pilsētas vēsturiskā centra digitālā ekspozīcija. Ir trīs pastāvīgās izstādes. Izstādes " Sarkanais Stūrītis" un " Piemiņas istaba" atrodas blakus divās nelielās telpās.Sākot no 20.gs. 50-jiem gadiem, vairāk kā 40 gadus muzeja telpās atradās PSRS valsts bankas nodaļa, kura atstājusi unikālu mūžīgo eksponātu - bankas naudas seifu. Tajā piedāvājam iekļūt un apskatīt 2018.gadā izveidoto izstādi " 100 muzeja dārgumi". 2012.gadā, pēc muzeja vienkāršotas rekonstrukcijas, atvērta Kandavas Mākslas galerija. Regulāri tiek veidotas tematiskās izstādes, skatāmas kolēģu veidotās ceļojošās izstādes, mākslas darbu un foto izstādes, kā arī rīkoti dažādi interesanti pasākumi. 2013.gadā tapa pamatekspozīcija "Ar zirgu uz Kandavas tirgu". 2018.gadā atklāta jauna pamatekspozīcija muzeja pagrabā "Valodiņa - Dieva dota. Vietu vārdi - izdomāti". Piedāvājam izglītojošas programmas : "Represijas Kandavas novadā","Spēks no ozolzīles", "Ar zirgu uz Kandavas tirgu", "Kandavas vecpilsētas tapšana - kā uz delnas".

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

124

Akreditācijas datums:

20.03.2015

Muzejs akreditēts līdz:

19.03.2020

Muzeja šifrs:

KaNM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Padotība/piederība:

Kandavas novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 9:00 17:00
Sestdiena 10:00 15:00
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājuma pieejamība Muzeja noteiktajā kārtība tiesības bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem.
2 Uzziņu materiāla pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iespēja iepazīties ar kartotēkām, datu bāzēm, rādītājiem, ceļvežiem, literatūru.
3 Mutiskās konsultācijas Muzeja darbinieku konsultācijas par novada vēsturi, dabu, mākslu
4 Pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu individuāla apskate Sestdienās muzeja pastāvīgās ekspozīcijas "Ar zirgu uz Kandavas tirgu"', "Valodiņa - Dieva dota. Vietu vārdi - izdomāti" un izstāžu "Sarkanais Stūrītis"", "Piemiņas istaba", "100 muzeja dārgumi"" un " Brīvs, kam dūša brīvam būt" apskate bez maksas. Izstādes muzeja Mākslas galerijā bez maksas .
5 Pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu individuāla apskate Pastāvīgās ekspozīcijas "Ar zirgu uz Kandavas tirgu"', "Valodiņa - Dieva dota. Vietu vārdi - izdomāti " un izstāžu "Sarkanais Stūrītis"", "Piemiņas istaba", "100 muzeja dārgumi" , "Brīvs, kam dūša brīvam būt" apskate bez maksas Kandavas novada izglītības iestāžu audzēkņiem. Izstādes muzeja Mākslas galerijā bez maksas .
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu individuāla apskate Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas "Ar zirgu uz Kandavas tirgu"' , "Valodiņa - Dieva dota. Vietu vārdi - izdomāti"un izstāžu "Sarkanais Stūrītis"", "Piemiņas istaba", "100 muzeja dārgumi " un " Brīvs, kam dūša brīvam būt" apskate 0.50 EUR - skolēniem, pensionāriem, studentiem 1.00 EUR - pieaugušajiem
2 Muzejpedagoģiskās programmas "Represijas Kandavas novadā" vadība Nodarbības laikā skolēni tiks iepazīstināti ar Latvijas vēstures slēptākajām lappusēm (ilgi slēptajām apcietināšanām un deportācijām pēc Latvijas okupācijas 1940.gada 17.jūnijā), ar konkrēti Kandavas novada iedzīvotāju deportācijām. Ar muzeja darbinieku un deportāciju aculiecinieka P.Brieža stāstījumu radīt skolēnos izpratni par padomju varas nostiprināšanas politiskajām metodēm. Mērķauditorija skolēni no 5. - 12.klasei. Nodarbības ilgums 2 stundas. Nodarbības pirmā daļa muzejā ilgst 40 min., otrā daļa P.Brieža dzimtas parka apmeklējums.Parka teritorijā ir iespēja uzkāpt skatu tornī, palūkoties uz gleznaino Abavas ieleju, "pasveicināt Sibīriju", kā arī pasēdēt nojumītē pie siltas tējas tases. Cena 2.00 EUR vienai personai
3 Muzeja krājuma izmantošana Kopēšana, printēšana Skenēšana A4 formāta lapas viena puse - 0.15 EUR 1 vienība - 0.50 EUR
4 Telpu noma Iespēja muzeja Lielās zāles un citu telpu noma semināriem, dažādiem pasākumiem gan muzeja darba laikā, gan vakaros un svētku dienās. Pēc Kandavas novada Kultūras un sporta pārvaldes izcenojuma
5 Izgītojoša programmas "Spēks no ozolzīles" vadība Programmas laikā muzeja apmeklētāji tiek iepazīstināti ar Kandavas novada simbola – ozola plašo izmantošanu ne tikai pārtikā, bet arī tautas medicīnā, amatniecībā, ar ozola tēlu latviešu folklorā un mitoloģijā. Tiek piedāvāta izzinoša galda spēle. Iepazīstina ar ozolzīļu kafijas tapšanas procesu, kā arī to nobaudīt. Ja ir vēlme, to var pagatavot paši nodarbības dalībnieki. Programmas ilgums ~ 1 stunda. Programma notiek pēc iepriekšēja pieteikuma. Cena 2 EUR vienai personai
6 Izglītojoša programma "Ar zirgu uz Kandavas tirgu" Programmas dalībnieki aicināti iejusties senās Kandavas atmosfērā un kopā ar kandavniekiem: iebraucamās vietas saimnieku, krodzinieci un viesnīcnieci apmeklēt Kandavas tirgu, iebraucamo vietu, viesnīcu un traktieri. Varēsiet praktiski darboties, uzzināt pārtikas preču un dzērienu mērvienības un cenas, tirgošanās kārtību, jocīgus un nopietnus atgadījumus daudzajos Kandavas krogos un viesnīcās 20. gadsimta sākumā. Programmas ilgums ~ 1 stunda. Programma notiek pēc iepriekšēja pieteikuma. Cena 2 EUR vienai personai
7 Izglītojošā programma skolēniem ”Kandavas vecpilsētas tapšana – kā uz delnas” 4. – 12. klašu skolēniem tiek sniegta iespēja iepazīt Kandavas vecpilsētu, Kurzemes politiskās un saimnieciskās vēstures norišu ietekmi uz tās veidošanos, ēku tapšanu un izmantošanu. Vērot pārmaiņas apbūvē un arhitektoniskajos stilos 19.gs vidū - 20.gs.sākumā vecpilsētas vēstures digitālajā ekspozīcijā un maketā. Programmas ilgums 0.40minūtes. Programma notiek pēc iepriekšēja pieteikuma. Cena 1.00 EUR vienai personai

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzejam ir šādas funkcijas: komplektēt muzeja krājumu atbilstoši krājuma politikas nostādnēm; nodrošināt muzeja krājuma atbilstošu aprūpi, saglabāšanu, restaurēšanu, uzskaiti un pārvaldību; veikt pētniecības darbu atbilstoši pētnieciskā darba politikas nostādnēm; nodrošināt muzeja krājuma pieejamību sabiedrībai; veikt izglītojošo darbu; uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Muzeja nolikums, kas nosaka iestādes struktūru un darba organizāciju 30.01.2015
2. Noteikumi par krājumu Muzeja noteikumi par krājuma veidošanu, papildināšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu 30.01.2015
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 30.01.2015
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi, kuros noteikta darba laika, samaksas, atvaļinājumu piešķiršanas vispārējā kārtība, darba aizsardzības pasākumi, darbinieku uzvedības u.c. noteikumi, kas attiecas uz darba kārtību muzejā, ja tie nav ietverti darba koplīgumā vai darba līgumos 02.10.2006
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošības u.c. noteikumi 11.10.2006

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

4893

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

4246

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

47

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

30

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 47 30

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

1536

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

104

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

104

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

188

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

56

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

55

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Ar zirgu uz Kandavas tirgu" 41 40
2 "Valodiņa - Dieva dota. Vietu vārdi - izdomāti" 15 15

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

149

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

133

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 "Sarkanais Stūrītis" 38 23
2 "Piemiņas istaba" 11 10
3 "100 muzeja dārgumi" 100 100

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

1

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Angļu patšautene Ekspozīcijas papildināšana Kurzemes cietokšņa muzejs 1 1 13.07.2015 13.07.2020 13.07.2017

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 31 30 61
Digitālo attēlu izgatavošanai 100 25 125

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2019.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 30 30
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

1

no tiem realizēti:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 A.Petrevica, I.Znotiņa Kandavas pilsētas un Kandavas novada pagastu pārvaldes vadītāji no 1991. gada līdz 2019. gadam. 01.03.2019 31.05.2019 Apzināt, apkopot un saglabāt informāciju par Kandavas pilsētas un pagastu pārvalžu vadītājiem no 1991. gada līdz 2019. gadam Pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Ināra Znotiņa Kandavā atkal sākas padomju laiki (1945 - 1949) Kandavas Novada Vēstnesis Nr.1 4 lpp.
2 Ināra Znotiņa Kandava - Kandavas rajona centrs (1950) Kandavas Novada Vēstnesis Nr.2 2 lpp.
3 Ināra Znotiņa Šī gada nozīmīgākie notikumi novadā gadsimta griezumā Kandavas Novada Vēstnesis Nr.2 4 lpp.
4 Ināra Znotiņa Kandavas Sadraudzīgās biedrības namam - 110 Kandavas Novada Vēstnesis Nr.2 2 lpp.
5 Ināra Znotiņa Kandavas hronika. 1951. - 1952. gads. Kandavas Novada Vēstnesis Nr.3 2 lpp.
6 Ināra Znotiņa Kandavas hronika 1953. - 1955. gads. Kandavas Novada Vēstnesis Nr.4 4 lpp.
7 Ināra Znotiņa Kandava - Kandavas rajona centrs 1956. - 1959. gads. Kandavas Novada Vēstnesis Nr.5 5 lpp.
8 Ināra Znotiņa 1941. gada 14.jūnija represijas pieminot. Jūlijas Kārkliņas dzimtas pavedieni. Kandavas Novada Vēstnesis Nr.6 4 lpp.
9 Ināra Znotiņa Kandava - mazpilsēta Tukuma rajonā. 1960. - 1965. gads. Kandavas Novada Vēstnesis Nr.7 4 lpp.
10 Ināra Znotiņa Kandava mazpilsēta Tukuma rajonā. 1966. - 1969. gads. Kandavas Novada Vēstnesis Nr.8 2 lpp.
11 Ināra Znotiņa Kandava - mazpilsēta Tukuma rajonā. 1970. - 1975. gads. Kandavas Novada Vēstnesis Nr.9 3 lpp.
12 Ināra Znotiņa Kandava - mazpilsēta Tukuma rajonā. 1976. - 1981. gads. Kandavas Novada Vēstnesis Nr.10 3 lpp.
13 Ināra Znotiņa Kandava - mazpilsēta Tukuma rajonā. 1981. - 1984. gads. Kandavas Novada Vēstnesis Nr.11 2 lpp.
14 Ināra Znotiņa 1951. gads Tukumā un apkārtnē. Neatkarīgās Tukuma Ziņas 2019.g. 11. janvārī. 2 lpp.
15 Ināra Znotiņa 1952. gads Tukumā un apkārtnē. Neatkarīgās Tukuma Ziņas 2019.g. 18. janvārī. 2 lpp.
16 Ināra Znotiņa 1953. gads Tukumā un pārnovados. Neatkarīgās Tukuma Ziņas 2019.g. 1. februārī. 5 lpp.
17 Ināra Znotiņa 1954. gads laikrakstā Sarkana Kandava. Neatkarīgās Tukuma Ziņas 2019.g. 22. februārī. 7 lpp.
18 Ināra znotiņa 1955. gads Kandavas rajonā. No laikraksta Sarkana Kandava slejām. Neatkarīgās Tukuma Ziņas 2019.g. 26. februārī. 17 lpp.
19 Ināra Znotiņa 1956.gads laikraksta "Sarkana Kandava" slejās. Neatkarīgās Tukuma Ziņas 2019.gada 26. februāris. 17 lpp.
20 Ināra Znotiņa 1957. gads laikraksta "Sarkana Kandava" slejās Neatkarīgās Tukuma Ziņas 2019.gada 23. aprīlis. 9 lpp.
21 Ināra Znotiņa 1958. gads laikraksta "Sarkana Kandava" slejās Neatkarīgās Tukuma Ziņas 2019.gada 24. maijs. 9 lpp.
22 Ināra Znotiņa 1959. gads laikraksta "Sarkana Kandava" slejās Neatkarīgās Tukuma Ziņas 2019.gada 11.jūnijs. 9 lpp.
23 Ināra Znotiņa 1960. gads laikraksta "Tukuma Ziņotājs" slejās Neatkarīgās Tukuma Ziņas 2019.gada 26. jūnijs. 13 lpp.
24 Ināra Znotiņa 1961. gads laikrakstā "Tukuma Ziņotājs" slejās Neatkarīgās Tukuma Ziņas 2019.gada 9. jūlijs. 7 lpp.
25 Ināra Znotiņa 1962. gads laikrakstā "Tukuma Ziņotājs" un "Komunisma Rīts" slejās Neatkarīgās Tukuma Ziņas 2019.gada 26. jūlijs. 17 lpp.
26 Ināra Znotiņa 1963. gada notikumi trimdā, Padomju Savienībā, Latvijā un Tukuma rajonā Neatkarīgās Tukuma Ziņas 2019. gada 10. septembris un 17. septembris 15 lpp.
27 Ināra Znotiņa 1964. gads laikraksta "Komunisma Rīts" slejās. Neatkarīgās Tukuma Ziņas 2019. gada 15. oktobris. 16 lpp.
28 Ināra Znotiņa 1965. gads laikraksta "Komunisma Rīts" slejās. Neatkarīgās Tukuma Ziņas 2019. gada 13. decembris. 20 lpp.
29 Ināra Znotiņa Tukuma un pārnovadu hronika 2020. gadam. Neatkarīgās Tukuma Ziņas pielikums Tukuma Gadagrāmata 2020 31 lpp.
30 Ināra Znotiņa Novadnieki - jubilāri. Neatkarīgās Tukuma Ziņas pielikums Tukuma Gadagrāmata 2020 97 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I.Znotiņa, A.Petrevica Kandavas pilsētas un pagastu pašvaldību vadītāji no 1991. - 2009. gadam. 4 lpp.

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 1730
Individuālie 631
Pārējie 2
Apmeklētāji grupās 1097
Skolēni grupās 627
Ārzemnieki grupās 30
Pārējie grupās 440
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1441

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

250

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1996

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

255

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

30

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

3

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

95

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

24

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

695

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

21

tai skaitā muzejā:

21

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Agris Dzenis "Kandavas novada represēto dzīvesstāsti attēlos un gleznās" 2016 3 95 Skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Agris Dzenis "Spēks no ozolzīles" 2011 5 182 Pieaugušie, skolēni
2 Agris Dzenis "Ar zirgu uz Kandavas tirgu" 2013 7 224 Pieaugušie, skolēni
3 Diāna Isaka, Agris Dzenis "Kandavas vecpilsētas tapšana - kā uz delnas" 2014 8 169 Skolēni, pieaugušie
4 Sarma Anģēna, Aksilda Petrevica "Valodiņa - Dieva dota. Vietu vārdi - izdomāti" 2018 4 120 Pieaugušie , skolēni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 "Tautas Saimes Grāmatas” iedziedāšana, atklāšana un novadpētniecības materiālu krājuma “Kandavas burtnīcas” atvēršanas svētki 18.01.2018. Muzejs 1 30 Pieaugušie
2 Izstādes “ Satikšanās ziemā” atklāšana un tikšanās ar Mākslas un mūzikas skolas audzēkņiem, pedagogiem 30.01.2018. Mākslas galerija 1 35 Skolēni, pieaugušie
3 Ceļojošā izstādes “Ak, svētā Lestene” atklāšana un lekcija par Lestenes baznīcas iekārtas glābšanas vēsturi un atdzimšanu. 02.03.2018. Mākslas galerija 1 15 Pieaugušie
4 Piemiņas pasākums represētajiem Kandavas novada iedzīvotājiem 25.03.2018. Muzejs, Kandava 2 36 Pieaugušie
5 Ikonu izstādes "Augšāmcelšanās Gaisma" atklāšana un priekšlasījums "Ikonas loma cilvēka dzīvē", lasa Guntis Dišlers 29.03.2018. Mākslas galerija 1 35 Pieaugušie, skolēni
6 Baltā galdauta svētki 04.05.2018. Muzejs 1 20 Pieaugušie
7 "Mēs no Kandavas" , tikšanās ar izstādes dalībniekiem - novadniekiem 11.05.2018. Muzejs, Mākslas galerija 1 29 Pieaugušie
8 Muzeju nakts pasākums “Šūpulis” 19.05.2018. Muzejs, Mākslas galerija 1 462 Pieaugušie, skolēni
9 Izstādes “100 muzeja dārgumi” atklāšana, tikšanās ar kandavniekiem 19.05.2018. Muzejs 1 60 Pieaugušie
10 Zinātniskā konference Kandavas novada svētku ietvaros “Arheoloģija. Arheoloģiskās uzraudzības rezultāti Kandavā” 25.05.2018. Muzejs 1 30 Pieaugušie
11 Piemiņas pasākums represētajiem Kandavas novada iedzīvotājiem 14.06.2018. Kandava, Kandavas pagass 2 42 Pieaugušie
12 Mākslas plenēra “Radošais mirklis” atklāšana un ekskursija ar gidu Kārli Lāci pa Kandavu. 16.07.2018. Kandava 1 40 Pieaugušie, bērni
13 Jaunās pamatekspozīcijas “Valodiņa - Dieva dota. Vietu vārdi - izdomāti” atklāšana muzeja pagraba telpās Kafijas un tējas svētku ietvaros 27.10.2018. Muzejs 1 200 Pieaugušie, skolēni
14 Olitas Gulbes – Ģērmanes gleznu izstādes atklāšana “Pie ūdeņiem” un tikšanās ar Tukuma novada mākslinieku grupu 27.10.2018. Mākslas galerija 1 22 Pieaugušie
15 Izstādes “Brīvs, kam dūša brīvam būt” atklāšana un tikšanās ar LKO kavaliera Sergeja Lagzdiņa dēlu - gleznotāju Jāni Lagzdiņu 11.11.2018. Muzejs 1 35 Pieaugušie
16 Kandavas novada muzejā interesentus konsultēja un pieredzē dalījās Šveices eksperts ēku restaurācijā Igors Dacjuks, kā arī apskatīja klātienē Kandavas vecpilsētas vēsturiskās ēkas un deva ieteikumus to uzturēšanai. 24.11.2018. Muzejs, Kandava 1 46 Pieaugušie
17 Izstāde - fotostāsts “Latvijas kultūrceltņu mantojums laikmeta griežos” atklāšana 12.12.2018. Muzejs 1 13 Pieaugušie
18 Kristīnes Želves filma "Mērijas ceļojums" novada muzejā - atkārtoti 28.11.2018. Muzejs 2 25 Pieaugušie

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem pieejamas telpas muzeja pirmajā stāvā, ar muzeja darbinieku palīdzību. Pieejamas muzeja pagrabā izremontētās telpas, kurās ir izveidota jauna pamatekspozīcija.
2. Redzes invalīdiem Muzejā nav piedāvājuma redzes invalīdiem.
3. Dzirdes invalīdiem Muzeja pakalpojumi pieejami dzirdes invalīdiem, muzeju telpās izvietotas norādes, kas ļauj telpās orientēties, kā arī izstādes papildina informatīvais materiāls.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

15

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

15

Tai skaitā no muzeja krājuma:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Kandavas novada muzejs Talsu iela 11, Kandava, Kandavas nov., LV-3120 Pašvaldības īpašums 1887
Teritorijas kopējā platība (m2):

4367

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Talsu iela 11

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

450

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 290
Krājuma telpas 100
Pārējās telpas 60
Telpās ir iespējamas norises:

Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: