Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Mākslas muzejs
Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Tirgoņu iela 29, Jūrmala, LV-2015

Vadītājs/ direktors:

Inta Baumane

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Inta Baumane 67764746 29462150 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1962

Sākums:

Jūrmalas pilsētas muzejs dibināts 1962.gadā kā Jūrmalas novadpētniecības muzejs. Savas pastāvēšanas laikā muzejs vairākkārt mainījis nosaukumu, struktūru un atrašanās vietu. 1997.gada nogalē muzejs pārcēlās uz tagadējām telpām - bijušo ķīmiskās tīrītavas un veļas mazgātavas ēku Majoros, Tirgoņu ielā 29. No 2003.gada novembra līdz 2004.gada novembrim veikti muzeja ēkas otrās kārtas rekonstrukcijas darbi un 2004.gada 26.novembrī atklātas muzeja izstāžu zāles. 2005.gada sākumā aprīkotas četras jaunas muzeja krātuves un 2005.gada 18.maijā atvērts muzeja suvenīru veikals. 2006.gada sākumā muzeja telpās sāka darboties kafejnīca. 2008.gada 19.jūnijā atklāta muzeja pastāvīgā vēstures ekspozīcija „Rīgas Jūrmalas un Ķemeru kūrorta vēsture 18.-20.gs.”

Misija:

Lai veicinātu pilsētas izaugsmi, veidojot Jūrmalu par starptautiski pazīstamu kūrortu ar kvalitatīvu kultūras dzīvi pilsētas viesiem un iedzīvotājiem, attīstīt un popularizēt Jūrmalas - Baltijas lielākās kūrortpilsētas - unikālo, ar izcilām personībām saistīto daudznacionālo kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī Rīgas Jūrmalas un Ķemeru kūrortu vēsturi 18.-21.gadsimtā, izmantojot Jūrmalas pilsētas muzeja daudzveidīgos resursus.

Darbība:

Muzeja krājumā ir vairāk nekā 66 tūkstoši priekšmetu, kas apkopoti daudzveidīgās vēstures, mākslas un zemūdens vēstures priekšmetu kolekcijās. Kolekcijas glabājas piecās labiekārtotās muzeja krātuvēs. Muzejā atvērtas vairākas izstāžu zāles (2004), pastāvīgā vēstures ekspozīcija „Rīgas Jūrmalas un Ķemeru kūrorta vēsture 18.-20.gs.”( 2008), vēstures izstāde "Bērns kūrortā" (2016), suvenīru veikaliņš (2005), telpas semināriem un konferencēm. Muzeja otrā stāva izstāžu zālēs un Kamīnzālē katru mēnesi tiek atklātas jaunas mākslas un tematiskās izstādes. Muzejam ir divas filiāles- Aspazijas māja Dubultos un Jūrmalas brīvdabas muzejs Lielupē.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Jūrmalas pilsētas dome konceptuāli un finansiāli neatbalsta atsevišķu mājas lapas izveidi pilsētas iestādēm.

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Jūrmalas pilsētas domes mājaslapa Pēc nepieciešamības
Latvijas Muzeju biedrības mājaslapa Pēc nepieciešamības
Jūrmalas pilsētas muzeja Facebook lapa Pēc nepieciešamības

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

26A4

Akreditācijas datums:

16.03.2017

Muzejs akreditēts līdz:

15.03.2022

Muzeja šifrs:

JPM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Jūrmalas pilsētas dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība - Jūrmalas pilsētas muzejs kā kolektīvais biedrs. Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) Latvijas Nacionālā komiteja - 4 muzeja speciālisti kā individuālie biedri. Nevalstiskā organizācija "Jūrmalas vēstures un mākslas biedrība" - 3 muzeja speciālisti kā individuālie biedri.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Muzeja speciālisti strādā darbdienās no 09:00 līdz 17:00. Vasaras sezonā (15.05.-14.09.) muzejs apmeklētājiem atvērts no 10:00 līdz 18:00, ziemas sezonā (15.09.-14.05.) - no 10:00 līdz 17:00. Pirmdienās un otrdienās speciālisti pieņem apmeklētājus pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Muzeja ekspozīcijas un izstāžu apskate
2. Krājuma izmantošana Iepazīšanās ar muzeja uzziņu materiāliem (ceļveži, kartotēkas, apraksti, Nacionālais muzeju krājuma kopkatalogs internetā u.c.) un muzeja priekšmetiem
3. Krājuma materiālu un priekšmetu atlase Jūrmalas iedzīvotājiem, Jūrmalas pilsētas budžeta iestādēm un to darbiniekiem, citu muzeju darbiniekiem
4. Krājuma priekšmetu izmantošana Jūrmalas pilsētas budžeta iestādēm un to darbiniekiem, citu muzeju darbiniekiem
5. Muzeja vēstures arhīva izmantošana Iepazīšanās ar arhīvu, dokumentu atlase un apkopošana
6. Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana Jūrmalas pilsētas budžeta iestādēm un Latvijas muzejiem
7. Telpu noma semināriem, konferencēm u.c. pasākumiem Jūrmalas pilsētas domes un pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizēti pasākumi
8. Fotografēšana un filmēšana muzeja telpās un ekspozīcijā Personiskām vajadzībām un muzeja popularizēšanai bez tiesībām pavairot, gūstot no tā peļņu
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

krāt, dokumentēt un saglabāt Jūrmalas pilsētas un tās tuvākās apkārtnes materiālās un nemateriālās kultūras vērtības; veikt muzeja krājuma un Jūrmalas kultūrvēstures izpēti; veikt izglītojošo darbu un informēt sabiedrību par Jūrmalas pilsētas vēsturi un kultūru, radīt pilsētas iedzīvotājos interesi, izpratni un lepnumu par savu kultūras mantojumu; popularizēt muzeja krājumu un pilsētas kultūras vērtības, izceļot Jūrmalas kūrortu unikalitāti.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums 15.12.2011 Jūrmalas pilsētas domes nolikums Nr. 23
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Jūrmalas pilsētas muzeja krājumu 29.01.2016
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Jūrmalas pilsētas muzeja kārtība par muzeja rīcību Nacionālā krājuma priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijā 09.01.2017
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Jūrmalas pilsētas muzeja darba kārtības noteikumi 08.02.2016 Muzeja rīkojums Nr.11.1
5. Darba drošības u.c. noteikumi Jūrmalas pilsētas muzeja ugunsdrošības instrukcija Nr.UD-1 13.12.2017 Muzeja rīkojums Nr.102A
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Jūrmalas pilsētas muzeja civilās aizsardzības plāns 29.10.2010
2 Jūrmalas pilsētas muzeja rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā, instrukcija Nr.UD-2 01.11.2007 Muzeja rīkojums Nr.102A
3 Jūrmalas pilsētas muzeja izstāžu nolikums 07.10.2016

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

2509

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

2108

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1519

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Rīgas Jūrmalas un Ķemeru kūrortu vēsture 262 253
2 Aspazijas mājas vēsturiskais interjers 1797 1218
3 Jūrmalas brīvdabas muzeja ekspozīcija 49 48

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

1054

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

986

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Starptautiskā akcija "Muzeju nakts"- digitālā JPM krājuma prezentācija "Jūrmala Latvijas šūpulī" 229 220
2 "Bērns kūrortā" 375 353
3 "Jūrmalas brīvības stāsti" 449 412
4 Mēneša eksponāts - Seifs 1 1
5 MARINA 2019. Par jūru. Starptautiska izstāde.
6 Grafikas stāsti. Latvijai −100. JPM mākslas krājuma izstāde.

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

4

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

4

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Izstāde "Ceļā uz Latvijas valsti" JPM filiālē Aspazijas mājā 4 4

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

884

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

668

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Sauszemes transportlīdzekļi Filmēšanai Gatis Šmits SIA “Tanka” valdes loceklis 1 1 15.12.2017 01.06.2018
2 Interjera tekstilijas Restaurācija Daina Ziemele 2 1 21.12.2017 21.12.2018
3 Iespieddarbi Restaurācija Ārija Ubarste 1 0 24.01.2018 09.04.2018
4 Apģērbs, to piederumi Eksponēšana izstādē Dace Ziemele Jūrmalas mākslas skolas direktora vietniece projektu jautājumos 13 13 23.02.2018 30.04.2018
5 Iespieddarbi Eksponēšana izstādē Zanda Ķergalve Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības direktore 4 4 16.04.2018 08.06.2018
6 Sauszemes transportlīdzekļi Uzglabāšanai un eksponēšanai Andrejs Beļinskis Rīgas Motormuzeja direktora vietnieks 1 1 09.05.2018 05.10.2018
7 Tara (bundžas) Eksponēšana izstādē Andrejs Beļinskis Rīgas Motormuzeja direktora vietnieks 16 16 09.05.2018 01.10.2018
8 Tara (kārbas) Eksponēšana izstādē Andrejs Beļinskis Rīgas Motormuzeja direktora vietnieks 6 0 09.05.2018 01.10.2018
9 Iespieddarbi Eksponēšana Ārija Vanaga JPM filiāles Aspazijas mājas vadītāja 204 102 11.06.2018 uz nenoteiktu laiku
10 Trauki Eksponēšana Ārija Vanaga JPM filiāles Aspazijas mājas vadītāja 13 13 11.06.2018 uz nenoteiktu laiku
11 Interjera tekstilijas Eksponēšana Ārija Vanaga JPM filiāles Aspazijas mājas vadītāja 3 3 11.06.2018 uz nenoteiktu laiku
12 Audioieraksti Eksponēšana Ārija Vanaga JPM filiāles Aspazijas mājas vadītāja 2 0 11.06.2018 uz nenoteiktu laiku
13 Apģērbs, to piederumi Izmantošana pasākumā Zane Saulīte Jauktā kora “Jūrmala” diriģente 1 1 29.06.2018 13.07.2018
14 Mēbeles, interjera elementi Eksponēšana izstādē Biruta Grīnfelde Babītes novada Kultūrizglītības centra vadītāja 21 19 15.08.2018 31.08.2020
15 Interjera tekstilijas Eksponēšana izstādē Biruta Grīnfelde Babītes novada Kultūrizglītības centra vadītāja 15 9 15.08.2018 31.08.2020
16 Apģērbs, to piederumi Eksponēšana izstādē Biruta Grīnfelde Babītes novada Kultūrizglītības centra vadītāja 4 3 15.08.2018 31.08.2020
17 Trauki, saimniecības piederumi Eksponēšana izstādē Biruta Grīnfelde Babītes novada Kultūrizglītības centra vadītāja 72 44 15.08.2018 31.08.2020
18 Spēles un rotaļlietas Eksponēšana izstādē Biruta Grīnfelde Babītes novada Kultūrizglītības centra vadītāja 8 8 15.08.2018 31.08.2020
19 Darba rīki, ierīces, to piederumi Eksponēšana izstādē Biruta Grīnfelde Babītes novada Kultūrizglītības centra vadītāja 12 4 15.08.2018 31.08.2020
20 Galantērija, aksesuāri Eksponēšana izstādē Biruta Grīnfelde Babītes novada Kultūrizglītības centra vadītāja 6 6 15.08.2018 31.08.2020
21 Personiskās higiēnas priekšmeti Eksponēšana izstādē Biruta Grīnfelde Babītes novada Kultūrizglītības centra vadītāja 5 5 15.08.2018 31.08.2020
22 Rakstāmpiederumi Eksponēšana izstādē Biruta Grīnfelde Babītes novada Kultūrizglītības centra vadītāja 3 3 15.08.2018 31.08.2020
23 Mākslas, tēlojošie priekšmeti Eksponēšana izstādē Biruta Grīnfelde Babītes novada Kultūrizglītības centra vadītāja 1 0 15.08.2018 31.08.2020
24 Rakstiskie priekšmeti Eksponēšana izstādē Biruta Grīnfelde Babītes novada Kultūrizglītības centra vadītāja 4 1 15.08.2018 31.08.2020
25 Fotomateriāli Eksponēšana izstādē Biruta Grīnfelde Babītes novada Kultūrizglītības centra vadītāja 1 1 15.08.2018 31.08.2020
26 Tara Eksponēšana izstādē Biruta Grīnfelde Babītes novada Kultūrizglītības centra vadītāja 14 0 15.08.2018 31.08.2020
27 Sauszemes transportlīdzekļi Uzglabāšanai un eksponēšanai Andrejs Beļinskis Rīgas Motormuzeja direktora vietnieks 1 1 05.10.2018 30.12.2019
28 Tara Uzglabāšanai un eksponēšanai Andrejs Beļinskis Rīgas Motormuzeja direktora vietnieks 22 16 05.10.2018 30.12.2019
29 Apģērbs, to piederumi Eksponēšana pastāvīgajā ekspozīcijā Evija Smiltniece Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktore 2 2 15.10.2018 30.12.2019
30 Lietišķā māksla Eksponēšana izstādē Ārija Vanaga JPM filiāles Aspazijas mājas vadītāja 1 1 30.10.2018 02.04.2019
31 Sīkiespieddarbi Eksponēšana izstādē Ārija Vanaga JPM filiāles Aspazijas mājas vadītāja 3 3 30.10.2018 02.04.2019
32 Iespieddarbi Eksponēšana Ārija Vanaga JPM filiāles Aspazijas mājas vadītāja 43 30 07.11.2018 uz nenoteiktu laiku
33 Sīkiespieddarbi Eksponēšana Ārija Vanaga JPM filiāles Aspazijas mājas vadītāja 1 1 07.11.2018 uz nenoteiktu laiku
34 Dekoratīvie trauki Eksponēšana Ārija Vanaga JPM filiāles Aspazijas mājas vadītāja 1 1 07.11.2018 uz nenoteiktu laiku
35 Saimniecības trauki Eksponēšana Ārija Vanaga JPM filiāles Aspazijas mājas vadītāja 1 1 07.11.2018 uz nenoteiktu laiku
36 Mēbeles. interjera elementi Eksponēšana Ārija Vanaga JPM filiāles Aspazijas mājas vadītāja 1 0 07.11.2018 uz nenoteiktu laiku
37 Ceremoniālie un simboliskie priekšmeti Eksponēšana izstādē Biruta Grīnfelde Babītes novada Kultūrizglītības centra vadītāja 113 113 11.12.2018 31.01.2020
38 Iespieddarbi Eksponēšana izstādē Biruta Grīnfelde Babītes novada Kultūrizglītības centra vadītāja 96 96 11.12.2018 31.01.2020
39 Tara, iepakojums Eksponēšana izstādē Biruta Grīnfelde Babītes novada Kultūrizglītības centra vadītāja 9 7 11.12.2018 31.01.2020
40 Rotaļlietas Eksponēšana izstādē Biruta Grīnfelde Babītes novada Kultūrizglītības centra vadītāja 1 1 11.12.2018 31.01.2020
41 Sporta inventārs Eksponēšana izstādē Biruta Grīnfelde Babītes novada Kultūrizglītības centra vadītāja 1 1 11.12.2018 31.01.2020
42 Ceremoniālie un simboliskie priekšmeti Eksponēšana izstādē Biruta Grīnfelde Babītes novada Kultūrizglītības centra vadītāja 2 0 11.12.2018 31.01.2020
43 Glezna Eksponēšana Durbes pilī Tukuma muzejs 3 3 03.01.2018 31.12.2018
44 Skulptūra Eksponēšana Durbes pilī Tukuma muzejs 1 1 03.01.2018 31.12.2018
45 Glezna Eksponēšana Slokas pamatskola 19 12 05.01.2018 31.12.2018
46 Glezna Eksponēšana Jūrmalas Centrālā bibliotēka 6 6 05.01.2018 31.12.2018
47 Glezna Eksponēšana Jūrmalas pilsētas domes Iepirkumu birojs 5 5 05.01.2018 31.12.2018
48 Glezna Eksponēšana A/S Fēnikss 6 6 05.01.2018 31.12.2018
49 Glezna Eksponēšana SIA Jūrmalas gaisma 1 1 10.01.2018 31.12.2018
50 Glezna Eksponēšana Jūrmalas valsts ģimnāzija 4 4 16.01.2018 31.12.2018
51 Glezna Eksponēšana Jūrmalas pilsētas dome 11 11 24.01.2018 31.12.2018
52 Grafika Eksponēšana Jūrmalas pilsētas dome 1 1 24.01.2018 31.12.2018
53 Dekoratīvs mets Eksponēšana Jūrmalas pilsētas dome 1 1 24.01.2018 31.12.2018
54 Estamps Restaurācija SIA Sēpija 1 1 24.01.2018 09.04.2018 pagarināts līdz 31.12.2018
55 Grafika-zīmējums Restaurācija SIA Sēpija 1 1 24.01.2018 09.04.2018 pagarināts līdz 31.12.2018
56 Glezna Eksponēšana JPM filiāle Aspazijas māja 2 2 11.07.2018 uz nenoteiktu laiku
57 Krūšu tēls Eksponēšana JPM filiāle Aspazijas māja 1 0 11.07.2018 uz nenoteiktu laiku
58 Grafika Ierāmēšana Gulnara Skutele 21 18 26.09.2018 08.10.2018
59 Glezna Restaurācija LMA Mākslas zinātnes nodaļa, restaurācijas katedra 2 2 03.10.2018 01.08.2019
60 Skulptūra Eksponēšana Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 1 1 16.10.2018 05.03.2019
61 Grafika Eksponēšana Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrs 4 4 12.11.2018 31.12.2019
62 Glezna Eksponēšana Babītes novada pašvaldības Kultūrizglītības centrs 7 6 12.11.2018 31.12.2018
63 Glezna Eksponēšana Valmieras muzejs 3 3 09.12.2018 31.01.2019
64 Glezna Restaurācija SIA artcom Dace Pāže 1 1 12.12.2018 01.03.2019
65 Grafika Ierāmēšana Gulnara Skutele 20 20 20.12.2018 04.01.2019
66 Cilnis Eksponēšana Sanatorija Jantarnij Bereg 1 1 09.01.2017 31.12.2018 Deponējums no iepriekšējiem gadiem
67 Glezna Eksponēšana Sanatorija Jantarnij Bereg 1 1 09.01.2017 31.12.2018 Deponējums no iepriekšējiem gadiem
68 Ikona Restaurācija SIA "ArtComStudio" 2 2 31.12.2018 Deponējums no iepriekšējiem gadiem
69 Glezna Eksponēšana Jūrmalas brīvdabas muzejs 3 3 22.02.2010 Deponējums no iepriekšējiem gadiem. Deponēts uz nenoteiktu laiku
70 Glezna Eksponēšana JPM filiāle Aspazijas māja 11 10 17.12.2014 Deponējums no iepriekšējiem gadiem. Uz nenoteiktu laiku
71 Tēlniecība Eksponēšana JPM filiāle Aspazijas māja 8 5 17.12.2014 Deponējums no iepriekšējiem gadiem. Uz nenoteiktu laiku
72 Grafika Eksponēšana JPM filiāle Aspazijas māja 5 4 17.12.2014 Deponējums no iepriekšējiem gadiem. Uz nenoteiktu laiku

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 757 781 1538
Digitālo attēlu izgatavošanai 1126 218 1344

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Izstāde Marina 2018, Jūrmala Izstādes Marina 2018 par jūru komplektēšana 08.03.2018. - 09.03.2018 Jaunās mākslas muzejs Pērnava Igaunija
Izstāde Marina 2018, Jūrmala Izstādes Marina 2018 par jūru komplektēšana 07.06.2018 Viļņas Mākslas akadēmija Viļņa Lietuva

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Jūrmalas pilsētas muzeja ēka Tirgoņu iela 29 Pašvaldības īpašums 1968
Dzīvojamā ēka Lienes iela 15 Pašvaldības īpašums 1920.-1930.gadi
Dzīvojamā ēka Lienes iela 15 k-2 Pašvaldības īpašums 1920.-1930.gadi
Teritorijas kopējā platība (m2):

2418

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Tirgoņu iela 29, Jūrmala
Lienes iela 15
Lienes iela 15 k-2

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1856

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 632
Krājuma telpas 172
Pārējās telpas 1052
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas