Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Etnogrāfijas un antropoloģijas muzejs

Adrese:

Dravnieki, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4336

Vadītājs/ direktors:

Sandra Jankovska

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
muzeja vadītāja Sandra Jankovska 29356277 @
krājuma glabātāja Zinaida Volcīte 29356277 @
izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Evita Zeile 29356277 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

2008

Sākums:

Pirmā mums zināmā sabiedrības doma par muzeja veidošanu Jaunlaicenē tika izteikta jau 1976. gadā. 1998. gadā Jaunlaicenes pagasta pašvaldība sāka iekārtot vēstures ekspozīciju, kas darbojās lidz 2008. gadam. Uz vēstures ekspozīcijas bāzes pagasta pašvaldība nodibināja Jaunlaicenes muižas muzeju. Kopš 2009. gada muzejs darbojas kā Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta pārvaldes struktūrvienība, bet kopš 2010. gada 18. marta - kā Alūksnes novada pašvaldības iestāde

Misija:

Sadarbībā ar iedzīvotājiem veidot muzeju tādu, lai tas raisītu interesi, izpratni un lepnumu par Jaunlaicenes muižas un Opekalna draudzes savdabīgo kultūrvēsturisko mantojumu. Caur prieku un labām emocijām, rādot vienkāršos darbus, lietas un cilvēkus, veicināt radošo domāšanu un sekmēt jaunu ideju rašanos, lai Alūksnes novads veidotos par iedzīvotājiem tīkamu dzīves un ceļotājiem iecienītu atpūtas vietu.

Darbība:

Muzeja darbības virzieni: Jaunlaicenes muižu, Opekalna draudzi un baznīcu raksturojoša muzeja krājuma veidošana un saglabāšana; Jaunlaicenes muižas, Opekalna draudzes un baznīcas vēstures pētīšana no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, pamatojoties uz muzeja krājumu un citiem vēstures avotiem; muzeja krājuma un pētniecisko darbu pieejamības nodrošināšana, veicinot Jaunlaicenes muižas, Opekalna draudzes, baznīcas un visa novada vēstures popularizēšanu; muzeja darbības nodrošināšana, sadarbībā ar pašvaldību.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

103AA

Akreditācijas datums:

09.10.2019

Muzejs akreditēts līdz:

08.10.2024

Muzeja šifrs:

JMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Alūksnes novada dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:30
Trešdiena 09:00 17:30
Ceturtdiena 09:00 17:30
Piektdiena 09:00 17:30
Sestdiena 09:00 17:30
Papildu informācija:

Uz nodarbībām lūdzam pieteikties iepriekš. Ārpus darba laika apkalposim, ja būsiet iepriekš pieteikušies.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Muzeja kartotēku un datubāzes pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iepazīties ar muzeja kartotēkām, datubāzēm, aprakstiem un citiem uzziņas materiāliem MK Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu Nr. 956 (2006. gada 21. novembrī) 86.1.p.
2 Pasākumi "Muzeju nakts", "Muižas svētki", Latvijas valsts svētkiem veltīti pasākumi Alūksnes novada domes 2016. gada 22.decembra lēmums Nr. 425 "Par Jaunlaicenes muižas muzeja maksas pakalpojumiem" pielikuma 6.punkts
3 Muzeja krājuma priekšmetu apskate, fotografēšana, skenēšana, kopēšana pētnieciskiem un izglītojošiem mērķiem Muzeja noteiktajā kārtībā iepazīties ar muzeja krājuma priekšmetiem MK Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu Nr. 956 (2006. gada 21. novembrī) 86. 2.p.
4 Muzeja priekšmetu izdošana uz laiku (deponēšana) citiem akreditētiem muzejiem vai valsts un pašvaldības zinātnes, kultūras vai izglītības institūcijām` MK Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu Nr. 956 (2006. gada 21. novembrī) 90.p.
5 Muzeja pamatekspozīciju un izstāžu apmeklējums Bez maksas - pirmskolas vecuma bērniem, personām ar 1. grupas invaliditāti (uzrādot apliecību) un viņa pavadītājam, personai ar 2.un 3.grupas invaliditāti (uzrādot apliecību), bērnam invalīdam un viņa pavadītājam.
6 Lekcija vai izglītojošā nodarbība muzejā Bez maksas - pirmskolas vecuma bērniem, personām ar 1. grupas invaliditāti (uzrādot apliecību) un viņa pavadītājam, personai ar 2.un 3.grupas invaliditāti (uzrādot apliecību), bērnam invalīdam un viņa pavadītājam.
7 Lekcija vai izglītojošā nodarbība ārpus muzeja Bez maksas - pirmskolas vecuma bērniem, personām ar 1. grupas invaliditāti (uzrādot apliecību) un viņa pavadītājam, personai ar 2.un 3.grupas invaliditāti (uzrādot apliecību), bērnam invalīdam un viņa pavadītājam
8 Pastaigas stāstnieka pavadībā Bez maksas - pirmskolas vecuma bērniem, personām ar 1. grupas invaliditāti (uzrādot apliecību) un viņa pavadītājam, personai ar 2.un 3.grupas invaliditāti (uzrādot apliecību), bērnam invalīdam un viņa pavadītājam.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Muzeja pamatekspozīciju un izstāžu apmeklējums. Pamatekspozīcijas "Jaunlaicenes muiža", Izstāde "Daudz zābaku pa manu zemi staigā"no 1. janvāra līdz 31.martam Izstāde "Darba rīki un metodes 18. 19. gs." no 1. maija līdz 31. decembrim izstāde "Latvijas Neatkarības karš 1918.-1920. Noklusētā varonība" no 1. janvāra līdz 31. decembrim Par 1 apmeklējumu 1 personai: 1,00 euro - skolēniem studentiem, pensionāriem (uzrādot apliecību) 2,00 euro - pārējiem
2 Piedāvājam izglītojošas nodarbības: 1)Zemnieku ēšanas paradumi (visiem interesentiem) 2)Kā baronese zeķes lāpīja (rokdarbniekiem) 3)Teatralizētas krustību izdarības pēc sentēvu rituālu motīviem (pamatskolu 8.-9. klašu skolēni) 4)Vāveru tīšana (visiem interesentiem) 5)Dārgumu meklēšana muižas parkā (visiem interesentiem) 6)Cāļu sargāšana no žagatām ( visiem interesentiem) 7)Nu ir gaiša istabiņa (visiem interesentiem) 8)Muzejā caur ķēķa durvīm 9)Našķu gatavošana (Ziemassvētku programma ģimenēm un skolēnu grupām) 10) Krāsainie dzīpariņi ( Ziemassvētku programma Ģimenēm un skolēnu grupām) 11)Lieldienu izdarības(visiem interesentiem) 12)Rudentiņš bagāts vīrs (pamatskolas 1-4 klasēm) 13) Izlaušanās caur vēstures līkločiem (pamatskolas 8-9 klases) Par 1 nodarbību 1 personai: 1.00 euro - skolēniem studentiem, pensionāriem (uzrādot apliecību) 2,00 euro - pārējiem
3 Lekcijas: 1) Malēnieši un viņu valoda (visiem interesentiem) 2) Lintenes meitu skola (visiem interesentiem) Par 1 lekciju 1 personai: 1.00 euro - skolēniem studentiem, pensionāriem (uzrādot apliecību) 2,00 euro - pārējiem
4 Lekcija vai izglītojošā nodarbība ārpus muzeja Ceļa izdevumus sedz pakalpojuma saņēmējs Par 1 pasākumu 1 personai: 1.00 euro - skolēniem studentiem, pensionāriem (uzrādot apliecību) 2,00 euro - pārējiem
5 Pastaigas stāstnieka pavadībā: - Jaunlaicenes muižas parks un kungu kapi - Dēliņkalnā pa stāvāko nogāzi - Opekalna baznīca Par 1 pastaigu līdz 1 stundai: 1,00 euro - skolēniem studentiem, pensionāriem (uzrādot apliecību) 2,00 euro - pārējiem
6. Nodarbības pirmskolas vecuma bērniem: - Nu ir gaiša istabiņa - Kur palika cālīši ? - Olas dārgumi Par 1 nodarbību 1 personai - 1.00 euro
7. Kāzu, krustību un citi ģimeņu un darba kolektīvu pasākumi muzejā. Piedāvājam pasākumus: - Pēc laulības ceremonijas - Krustības pēc sentēvu rituālu motīviem - Veidojam pasākumus pēc pieprasījuma Par 1 pasākumu 1 dalībniekam - 1,50 euro

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Jaunlaicenes muižu, Opekalna draudzi un baznīcu raksturojoša muzeja krājuma veidošana un saglabāšana; Jaunlaicenes muižas, Opekalna draudzes un baznīcas vēstures pētīšana no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, pamatojoties uz muzeja krājumu un citiem vēstures avotiem; izstāžu, izglītojošo programmu, pasākumu un lekciju veidošana, muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana, veicinot Jaunlaicenes muižas, Opekalna draudzes, baznīcas un visa novada vēstures popularizēšanu; muzeja darbības nodrošināšana, valsts un starptautisku projektu īstenošana sadarbībā ar pašvaldību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Jaunlaicenes muižas muzeja nolikums 10.03.2010 4/2010
2. Noteikumi par krājumu Jaunlaicenes muižas muzeja noteikumi"kārtība par krājuma veidošanu, saglabāšanu un izmantošanu 29.03.2019 1/2019
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns muzeja priekšmetu aizsardzībai ārkārtas situācijās 11.04.2017 KRG 5.(4.3.)
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Jaunlaicenes muižas muzeja iekšējās kārtības noteikumi 21.01.2019
5. Darba drošības u.c. noteikumi darba aizsardzības sistēma 17.06.2014 KRG 5.(10)
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Jaunlaicenes muižas muzeja vidēja termiņa darbības stratēģija 2019.-2023. gadam 25.04.2019 Apstiprināts ar Alūksnes novada domes lēmumu Nr. 105

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

3809

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

1898

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

18

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

15

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 3 3
6. Citi iegūšanas veidi 14 12

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

3791

Vienību skaits, kas netika atrastas:

0

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

2091

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

282

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

272

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

280

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

159

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

91

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Malēnieši Opekalna draudzē 64 46
2 Jaunlaicenes muiža 95 45

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

273

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

189

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Daudz zābaku pa manu zemi staigā 177 106
2 Mana Latvija Malēnija mana 93 81
3 Noklusētā varonība 3 2

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

3

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

3

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 apģērbi, apavi, veksiloloģija Izstādei "Latvijas gadsimts" Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 3 3 06.12.2017 31.05.2021

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 103 2 105
Digitālo attēlu izgatavošanai 44 0 44

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2019.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 2 2
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

4

no tiem realizēti:

2

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

2

no tām uzsāktas īstenot:

2

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Evita Zeile Latvijas brīvības cīņas 03.10.2018 02.05.2019 Izstādes plāns. Realizēts
2 Evita Zeile 1940-1960 (Latvija, Opekalna draudze) 04.09.2019 30.04.2019 Izstādes plāns Realizēts
3 Evita Zeile Ražas novākšanas un pārstrādes rīki un metodes 19-20 gs 03.09.2019 30.04.2020 Izstādes plāns Materiālu meklēšana, atlase, muzeja krājuma apzināšana
4 Sandra Jankovska Par malēniešiem 03.09.2019 31.03.2020 Pamatekspozīcijas plāns Materiālu meklēšana, atlase, muzeja krājuma apzināšana
5 Sandra Jankovska Jaunlaicenes muižas ievērojamākie apskates objekti 01.01.2019 30.04.2019 Izglītojošās programmas scenārijs Realizēts
6 Evita Zeile Pirmskolas izglītības iestādes audzēkņi muzejā 01.01.2019 28.02.2019 Izglītojošās programmas scenārijs Realizēts
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Evita Zeile Informatīvs buklets "Jaunlaicenes muiža muzejs" latviešu valodā 1 lpp.
2 Evita Zeile Informatīvs buklets "Jaunlaicenes muiža muzejs" krievu valodā 1 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 E.Zeile Latvijas Neatkarības karš 1918-1920. Noklusētā varonība 3 lpp.
2 E.Zele Daudz zābaku pa manu zemi staigā 3 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 E.Zeile Muzejā caur ķēka durvīm Programma veidota pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņiem no un sākumskolas 1. klasei. Mērķis - iepazīt muzeju, muzeja darbiniekus un viņu pienākumus. Saprast, kā uzvesties muzejā. 3 lpp.
2 S.Jankovska Ar varonību kabatā Programma veidota pamatskolas 6-9. klase un vidusskolas skolēniem. Mērķis - iepazīties ar Jaunlaicenes muižas parku, ēkām, vēsturiskiem objektiem, meklējot lliterāros varoņus . 4 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Tematiskā 57 674
Hronoloģiskā 57 674

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 6536
Individuālie 974
Apmeklētāji grupās 5562
Skolēni grupās 2362
Ārzemnieki grupās 155
Pārējie grupās 3045
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

2223

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

280

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1612

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

568

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Lekciju skaits muzejā:

22

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

90

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

1744

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

74

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

1340

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

30

tai skaitā muzejā:

30

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Sandra Jankovska Malēnieši un viņu valoda 22 551 Muzeja apmeklētāji no Alūksnes novada, Rīgas, Siguldas, Rūjienas, Saldus, Lielvārdes, Kuldīgas, Ogres, Valmieras, Cēsīm, Igaunijas
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 S.Jankovska Vāveru tīšana 2012 4 74 Rēzeknes, Balvu un Smiltenes novadu skolu skolēni un PII audzēkņi
2 S.Jankovska Malēniešu vārdu spēle 2011 13 270 Gulbenes, Alūksnes, Ogres, Balvu, Apes novadu skolu skolēni
3 S.Jankovska, V.Jankovska Dārgumu meklēšana Jaunlaicenes paskā 2012 9 127 Alūksnes, Gulbenes, Apes novadu skolu sklēni
4 S.Jankovska Pastaliņu darināšana 2012 1 14 Gulbenes novada skolu skolēni
5 S.Jankovska Teatralizētas krustabu izdarības pēc sentēvu rituālu motīviem 2016 1 11 Alūksnes novada skolas skolēni
6 S.Jankovska Zemnieku ēšanas paradumi 2016 9 194 Alūksnes un Gulbenes novadu skolu skolēni
7 I.Strauta Skološanās ne pa jokam 2014 4 67 Alūksnes, Gulbenes, Rēzeknes novadu skolu skolēni
8 S.Jankovska, I.Dārziņa Rotaļas un blēņas 2016 9 221 Alūksnes, Apes, Rugāju, Gulbenes, Balvu novadu skolu skolēni
9 S.Jankovska Eglītes plūkšana 2016 5 88 Smiltenes, Rugāju, Gulbenes novadu skolu skolēni
10 E.Zeile Našķošanās 2018 12 195 Alūksnes, Apes, Rugāju, Gulbenes, Balvu novadu skolu skolēni un PII audzēkņi
11 S.Jankovska, E.Zele Rudentiņš bagāts vīrs 2018 3 57 Gulbenes novada skolu skolēni
12 E.Zeile Izlaušanās caur vēstures līkločiem 2018 10 185 Alūksnes, Gulbenes, Ogres, Smiltenes novadu skolu skolēni
13 S.Jankovska Ar varonību kabatā 2019 2 47 Alūksnes un Smiltenes novadu skolu skolēni
14 E.Zeile Muzejā caur ķēķa durvīma 2019 2 40 Alūksnes un Balvu novada P II audzēkņi
15 E.Zeile Lieldienu izdarības 2018 6 154 Alūksnes un Apes novadu skolu skolēni un PII audzēkņi
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 S.Jankovska Vāveru tīšana 2012 11 114 Muzeja apmeklētāji no Valmieras, Cēsu,Jelgavas un Alūksnes novadiem, Francijas, Vācijas un Igaunijas
2 S.Jankovska Malēniešu vārdu spēle 2011 32 589 Muzeja apmeklētāji no Valmieras, Cēsu, Beverīnas, Kuldīgas, Saldus, Sējas, Apes, Lielvārdes, Ērģļu, Vecpiebalgas, Gulbenes, Rūjienas un Siguldas novadiem
3 S.Jankovska, V.Jankovska Dārgumu meklēšana Jaunlaicenes parkā 2012 1 15 Ērgļu novada ceļotāji
4 S.Jankovska Zemnieku ēšanas paradumi 2016 13 322 Valmieras, Alūksnes, Saldus, Ogres, Kuldīgas, Vecpiebalgas, Siguldas novadu iedzīvotāji
5 S.Jankovska,I.Dārziņa Rotaļas un blēņas 2016 5 91 Alūksnes un Cēsu novada iedzīvotāji
6 S.Jankovska Nu ir gaiša istabiņa 2012 1 22 Alūksnes novada iedzīvotāji
7 S.Jankovska Našķošanās 2018 6 103 Rīgas pilsētas, Alūksnes un Apes novadu iedzīvotājinova
8 E.Zeile Izlaušanās caur vēstures līkločiem 2018 4 51 Rīgas pilsētas, Alūksnes un Apes novada iedzīvotāji
9 E.Zeile Lieldienu izdarības 2018 1 33 Jaunlaicenes pagasta iedzīvotāji
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Malēniešu valodas skola 5.janvāris Jaunlaicenes muižas muzejs 1 9 Alūksnes novada iedzīvotāji
2 Muzeju nakts pasākums "Ar varonību kabatā" 18.maijs Jaunlaicenes muižas muzejs un muižas parks 1 264 Alūksnes novada, Jaunlaicenes pagasta iedzīvotāji un citi interesenti
3 Vasaras saulgriežu pasākums "Kā negulēt Jānu nakti" 20.,22. jūnijs Jaunlaicenes muižas muzeja pagalms 2 63 Alsviķu pagasta seniori, viesi no Valmieras, Alūksnes, Rīgas, Jaunlaicenes
4 Kāzu pasākums "Daži padomi dzīvei no Jaunlaicenes muižas" 21. jūlijs, 3.augusts, 17.augusts Jaunlaicenes muižas muzeja pagalmā, Tautas nama mazajā zālē 3 116 Jaunlaulātie un kāzu viesi
5 Pasākums "Teatralizētas krustabu izdarības pēc sentēvu rituālu motīviem" 31.augusts Jaunlaicenes muižas muzejs, pagalms un muižas parks 1 14 Krustabu viesi
6 Jubilejas pasākums "Sarunas ar ziediem" 12.novembris Jaunlaicenes muižas muzejs 1 10 Jubilejas viesi
7 Ziemassvētku pasākums "Diža meža pašā vidū" 4.,5.,11.,12.,13.,14.,15.,17.,18.,19.,20.,21.,27.,29.decembris Jaunlaicenes muižas muzejs 21 434 Alūksnes, Apes, Balvu novada skolēni un pirmskolas vecuma bērni ar vecākiem; tūristu grupas no Rīgas; Alūksnes un Apes novada darba kolektīvi

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Pieejams muzeja pirmais stāvs (pamatekspozīcijas un izstāde ) aprīkots sanitārais mezgls nav nav
2. Redzes invalīdiem Piedāvājam stāstnieka palīdzību, lai persona saņemtu informāciju gan par muzeja piedāvājumu, gan vēstījumu no izstādes un nodarbībām nav nav
3. Dzirdes invalīdiem Pašiem lasīt un skatīties. Piedāvājam stāstnieka palīdzību, lai persona saņemtu informāciju gan par muzeja piedāvājumu, gan vēstījumu no izstādes un nodarbībām nav nav
4. Citām invalīdu grupām Piedāvājam stāstnieka palīdzību, lai persona saņemtu informāciju gan par muzeja piedāvājumu, gan vēstījumu no izstādes un nodarbībām nav nav
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Apmeklētāji savu viedokli par muzeja darbu izsaka apmeklētāju atsauksmju grāmatā

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

3

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

2

Tai skaitā no muzeja krājuma:

3

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

2

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

2

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Dravnieki (muzeja ēka) "Dravnieki"Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336 Pašvaldības īpašums 1840 2786
Līgotņi -1 (tornītis) "Līgotņi-1"Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads LV-4336 Pašvaldības īpašums 1852 2787
Teritorijas kopējā platība (m2):

974

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
"Dravnieki"Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads, LV-4336
"Līgotņi-1"Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads LV-4336

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

593

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 177
Krājuma telpas 112
Pārējās telpas 304

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: