Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Etnogrāfijas un antropoloģijas muzejs

Adrese:

Dravnieki, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pag., Alūksnes nov., LV-4336

Vadītājs/ direktors:

Sandra Jankovska

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
muzeja vadītāja Sandra Jankovska 29356277 @
krājuma glabātāja Zinaida Volcīte 29356277 @
izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Evita Zele 29356277 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

2008

Sākums:

Pirmā mums zināmā sabiedrības doma par muzeja veidošanu Jaunlaicenē, tika izteikta 1976. gadā. No 1998. gada Jaunlaicenes pagasta pašvaldība sāka iekārtot vēstures ekspozīciju. Tā darbojās lidz 2008. gadam. Uz vēstures ekspozīcijas bāzes pagasta pašvaldība nodibināja Jaunlaicenes muižas muzeju. No 2009. gada 1.jūlija teritoriālās reformas rezultātā - Alūksnes novada pašvaldības Jaunlaicenes pagasta pārvaldes struktūrvienība. No 2010.gada 18.marta Alūksnes novada pašvaldības iestāde.

Misija:

Sadarbībā ar iedzīvotājiem veidot muzeju tādu, lai tas raisītu interesi, izpratni un lepnumu par Jaunlaicenes muižas un Opekalna draudzes savdabīgo kultūrvēsturisko mantojumu. Caur prieku un labām emocijām, rādot vienkāršos darbus, lietas un cilvēkus, veicināt radošo domāšanu un sekmēt jaunu ideju rašanos, lai Alūksnes novads veidotos par iedzīvotājiem tīkamu dzīves un ceļotājiem iecienītu atpūtas vietu.

Darbība:

Muzeja darbības virzieni 1. Jaunlaicenes muižu, Opekalna draudzi un baznīcu raksturojoša muzeja krājuma veidošana un saglabāšana. 2. Jaunlaicenes muižas, Opekalna draudzes un baznīcas vēstures pētīšana no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, pamatojoties uz muzeja krājumu un citiem vēstures avotiem. 3. Muzeja krājuma un pētniecisko darbu pieejamības nodrošināšana, veicinot Jaunlaicenes muižas, Opekalna draudzes, baznīcas un visa novada vēstures popularizēšanu. 4. Muzeja darbības nodrošināšana, sadarbībā ar pašvaldību.

Mājaslapa

Informācija citās internetvietnēs:

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

103A

Akreditācijas datums:

03.10.2014

Muzejs akreditēts līdz:

03.10.2019

Muzeja šifrs:

JMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Alūksnes novada dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 18:00 Vasaras sezonā (aprīlis, maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris, oktobris)
Trešdiena 10:00 18:00 Vasaras sezonā (aprīlis, maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris, oktobris)
Ceturtdiena 10:00 18:00 Vasaras sezonā (aprīlis, maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris, oktobris)
Piektdiena 10:00 18:00 Vasaras sezonā (aprīlis, maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris, oktobris)
Sestdiena 10:00 18:00 Vasaras sezonā (aprīlis, maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris, oktobris)
Svētdiena 11:00 17:00 Vasaras sezonā (aprīlis, maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris, oktobris)
Papildu informācija:

Tabulā uzrādīts muzeja darba laiks vasaras sezonā, no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim. Ziemas sezonā, no 1.novembra līdz 31.martam, muzejs atvērts no otrdienas līdz sestdienai 9:00-17:00. Uz nodarbībām lūdzam pieteikties iepriekš. Piedāvājam muzeju apmeklēt arī ārpus darba laika, iepriekš piesakoties.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Muzeja kartotēku un datubāzes pieejamība Muzeja noteiktajā kārtībā iepazīties ar muzeja kartotēkām, datubāzēm, aprakstiem un citiem uzziņas materiāliem MK Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu Nr. 956 (2006. gada 21. novembrī) 86.1.p.
2 Pasākumi "Muzeju nakts", "Muižas svētki", Latvijas valsts svētkiem veltīti pasākumi Alūksnes novada domes 2016. gada 22.decembra lēmums Nr. 425 "Par Jaunlaicenes muižas muzeja maksas pakalpojumiem" pielikuma 6.punkts
3 Muzeja krājuma priekšmetu apskate, fotografēšana, skenēšana, kopēšana pētnieciskiem un izglītojošiem mērķiem Muzeja noteiktajā kārtībā iepazīties ar muzeja krājuma priekšmetiem MK Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu Nr. 956 (2006. gada 21. novembrī) 86. 2.p.
4 Muzeja priekšmetu izdošana uz laiku (deponēšana) citiem akreditētiem muzejiem vai valsts un pašvaldības zinātnes, kultūras vai izglītības institūcijām` MK Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu Nr. 956 (2006. gada 21. novembrī) 90.p.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Muzeja pamatekspozīciju un izstāžu apmeklējums Par vienu apmeklējumu vienai personai Pamatekspozīcijas "Jaunlaicenes muiža", "Malēnieši Opekalna draudzē" Izstāde "Mana Latvija, Malēnija mana"no 1. janvāra līdz 31.martam Izstāde "Daudz zābaku pa manu zemi staigā " no 1. maija līdz 31. decembrim 2,00 euro - pārējiem 1,00 euro - skolēniem studentiem, pensionāriem (uzrādot apliecību) bez maksas - pirmskolas vecuma bērniem, personām ar 1. grupas invaliditāti (uzrādot apliecību) un viņa pavadītājam, personai ar 2.un 3.grupas invaliditāti (uzrādot apliecību), bērnam invalīdam un viņa pavadītājam.
2 Lekcija vai izglītojošā nodarbība muzejā Par vienu nodarbību vai lekciju vienai personai Piedāvājam nodarbības: 1)Zemnieku ēšanas paradumi (visiem interesentiem) 2)Kā baronese zeķes lāpīja (rokdarbniekiem) 3)Teatralizētas krustabu izdarības pēc sentēvu rituālu motīviem (pamatskolu 8.-9. klašu skolēni) 4)Vāveru tīšana (visiem interesentiem) 5)Dārgumu meklēšana muižas parkā (visiem interesentiem) 6)Cāļu sargāšana no žagatām ( visiem interesentiem) 7)Nu ir gaiša istabiņa (visiem interesentiem) 8)Mana Latvija 9)Našķu gatavošana (Ziemassvētku programma ģimenēm un skolēnu grupām) 10) Krāsainie dzīpariņi ( Ziemassvētku programma Ģimenēm un skolēnu grupām) 11)Lieldienu izdarības(visiem interesentiem) 12)Rudentiņš bagāts vīrs (pamatskolas 1-4 klasēm) 13) Izlaušanās caur vēstures līkločiem (pamatskolas 8-9 klases) Lekcijas: 1) Malēnieši un viņu valoda (visiem interesentiem) 2)„Lintenes meitu skola” (visiem interesentiem) 2,00 euro - pārējiem 1.00 euro - skolēniem studentiem, pensionāriem (uzrādot apliecību) bez maksas - pirmskolas vecuma bērniem, personām ar 1. grupas invaliditāti (uzrādot apliecību) un viņa pavadītājam, personai ar 2.un 3.grupas invaliditāti (uzrādot apliecību), bērnam invalīdam un viņa pavadītājam.
3 Kāzu programma, kristību un citi ģimeņu un darba kolektīvu pasākumi muzejā Par vienu pasākumu vienam dalībniekam Piedāvājam pasākumus: 1) Pēc laulības ceremonijas 2) Krustības pēc sentēvu rituālu motīviem 3) Veidojam pasākumus pēc pieprasījuma 1,50euro
4 Lekcija vai izglītojošā nodarbība ārpus muzeja Par vienu pasākumu vienai personai Ceļa izdevumus sedz pakalpojuma saņēmējs 2,00 euro - pārējiem 1.00 euro - skolēniem studentiem, pensionāriem (uzrādot apliecību) bez maksas - pirmskolas vecuma bērniem, personām ar 1. grupas invaliditāti (uzrādot apliecību) un viņa pavadītājam, personai ar 2.un 3.grupas invaliditāti (uzrādot apliecību), bērnam invalīdam un viņa pavadītājam.
5 Pastaigas stāstnieka pavadībā Par vienu pastaigu līdz 1 stundai piedāvājam: 1)Jaunlaicenes muižas parks un kungu kapi 2)Dēliņkalnā pa stāvāko nogāzi 3)Opekalna baznīca 2,00 euro - pārējiem 1,00 euro - skolēniem studentiem, pensionāriem (uzrādot apliecību) bez maksas - pirmskolas vecuma bērniem, personām ar 1. grupas invaliditāti (uzrādot apliecību) un viņa pavadītājam, personai ar 2.un 3.grupas invaliditāti (uzrādot apliecību), bērnam invalīdam un viņa pavadītājam.
6. Nodarbības pirmskolas vecuma bērniem Par vienu nodarbību vienai personai 1)Nu ir gaiša istabiņa 2)Kur palika cālīši? 3)Olas dārgumi 1.00 euro

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Muzeja darbības virzieni 1. Jaunlaicenes muižu, Opekalna draudzi un baznīcu raksturojoša muzeja krājuma veidošana un saglabāšana. 2. Jaunlaicenes muižas, Opekalna draudzes un baznīcas vēstures pētīšana no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, pamatojoties uz muzeja krājumu un citiem vēstures avotiem. 3. Muzeja krājuma un pētniecisko darbu pieejamības nodrošināšana, veicinot Jaunlaicenes muižas, Opekalna draudzes, baznīcas un visa novada vēstures popularizēšanu. 4. Muzeja darbības nodrošināšana, sadarbībā ar pašvaldību.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Jaunlaicenes muižas muzeja nolikums 18.03.2010 4/2010
2. Noteikumi par krājumu Jaunlaicenes muižas muzeja noteikumi "Kārtība, kādā notiek krājuma veidošana, saglabāšana un izmantošana" 29.07.2014 KRG 4.(4.1.)
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns muzeja priekšmetu aizsardzībaiārkārtas situācijās. Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā. 17.06.2014 KRG 5.(4.3.) ( 4.4.)
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Noteikumi "Par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā" 28.11.2013 3/2013
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības instrukcija katram darbiniekam darbam ar elektroierīcēm, darbam ar datoru. Darba drošības instrukcija smagumu pārvietošanai. darvba drošības instrukcija stresa un noguruma novēršana darbavietā' 17.06.2014 KRG 5.(10.)
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Tirgus cenu izpētes kārtība 25.10.2018 KRG 12

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2018.gada beigās:

3791

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

1883

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

116

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

58

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
1. Pieņemti no citas iestādes 34 12
2. Dāvinājumi 24 16
3. Novēlējumi 0 0
4. Ieguvumi saskaņā ar līgumu 10 10
6. Citi iegūšanas veidi 47 20

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

348

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

1809

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

569

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

354

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

220

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

165

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

96

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Malēnieši Opekelna draudzē 70 51
2 Jaunlaicenes muiža 95 45

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

146

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

124

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Baltā smilšu kalniņā 53 43
2 Mana Latvija, Malēnija mana 93 81

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

18

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

8

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 apģērbi, galantērijas priekšmeti Izstādei"Gatavs uznācienam" Viktora Ķirpa Ates muzejs 8 2 19.05.2018 19.08.2018
2 apģērbi Izrādei "Mūža maize" Jaunlaicenes tautas nams 3 1 24.05.2018 25.06.2018
3 apģērbi Konkursam "Latviešu dzīvesziņa" Ziemeru pamatskolai 1 30.10.2018 06.11.2018
4 apģērbi Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienas pasākumam Ziemeru pamatskola 2 1 13.11.2018 23.11.2018
5 apgaismošanas priekšmeti Adventes pasākumam Jaunlaicenes tautas nams 1 1 05.12.2018 21.12.2018
6 apģērbi,apavi, veksiloloģija Izstādei "Latvijas gadsimts" Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 3 3 06.12.2017 31.05.2021

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 55 10 65
Digitālo attēlu izgatavošanai 16 36 52

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

2

no tiem realizēti:

2

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

6

no tām uzsāktas īstenot:

6

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija Pētnieciskā darba nosaukums
1 S.Jankovska 25.06.2011 28.04.2018 Publikācija Realizēts 23.07.2018. Malēniešu izloksne
2 S.Jankovska 01.12.2014 28.04.2018 Publikācija Realizēts 23.07.2018. Ganiņu rotaļas malēnijā
3 E.Zeile S.Jankovska 23.05.2017 27.04.2018 Izstādes plāns Realizēts 2018. gada aprīlī, izveidots izstādes plāns Opekalna draudzes teritorija 1918.-1940. Brīvības cīņas, robežu vilkšana, muižas zemes dalīšana
4 S.Jankovska, E Zeile 15.12.2017 29.06.2018 Izstādes plāns Realizēts, izveidots izstādes plāns Malēnieša raksturs
5 E.Zeile 06.02.2018 01.03.2018 Izglītojošo programmu scenāriji Realizēts, izveidoti četri izglītojošo programmu scenāriji Latviešu svētki, latviešu gadskārtu svētki
6 E.Zeile 07.02.2018 26.04.2019 Izglītojošo programmu scenāriji Realizēts, izveidoti divi izglītojošo programmu scenāriji Latvijas valsts veidošanās
7 E.Zeile 03.10.2018 02.05.2019 Izglītojošas nodarbības scenārijs Materiālu meklēšana, atlase Latvijas Brīvības cīņas
8 E.Zeile 04.09.2018 30.04.2019 Izstādes plāns Materiālu meklēšana, atlase 1940-1960 (Latvija, Opekalna draudze)
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 Sandra Jankovska No Apukalna veroties Alūksnes puses malēnieši senāk un tagad 330 lpp grāmata
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Evita Zeile Mana Latvija, Malēnija mana 4 lpp.
2 Evita Zeile, Sandra Jankovska Malēnieša raksturs jeb ak prieks, ak lustes, ak borģele 2 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Evita Zeile Lieldienu izdarības Iepazīt Latviešu gadskārtu svētkus - Lieldienas un to tradīcijas, veicināt lieldienu tradīciju saglabāšanu un turpināšanu mūsdienās 7lpp
2 Evita Zeile Rudentiņš bagāts vīrs Iepazīt senos rudens ražas pārstrādes darbus un darbarīkus, apskatot krājuma priekšmetus, izspēlējot darbus un degustējot produktus 6lpp
3 Evita Zeile Mana Latvija Pilnveidojot skolēna izpratni par neatkarīgas valsts veidošanas posmiem, veicināt piedrības apziņu Latvijas valstij un patriotismu. 5lpp
4 Evita Zeile Izlaušanās caur vēstures līkločiem Sekmēt skolēna personības daudzpusīgu attīstību, ar spēles palīdzību izzinot Latvijas vēstures procesus 8lpp
5 Evita Zeile Našķošanās Sniegt zināšanas par saldumu vēsturi un veicināt kopīgu darbošanos , apgūt sen aizmirtsu saldumu gatavošanu 3lpp
6 Evita Zeile Krāsainie dzīpariņi Sniegt zināšanas par telpu rotāšanas vēsturi un veicinot kopīgu darbošanos, apgūt rotājumu gatavošanu 2lpp

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Tematiskā 91
Hronoloģiskā 91

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 6011
Individuālie 1771
Apmeklētāji grupās 4240
Skolēni grupās 1258
Pārējie grupās 2982
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

2920

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

280

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2176

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

674

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

39

Lekciju skaits muzejā:

24

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

38

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

874

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

64

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

1289

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

21

tai skaitā muzejā:

20

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Sandra Jankovska Lintenes meitu skola 4 123 Brāļu draudzes dienas dalībnieki, Rīgas Torņkalna draudzes locekļi u.c.
2 Sandra Jankovska; Evita Zeile Malēnieši un viņu valoda 20 592 Ekskursantu grupas no Alūksnes, Gulbenes Amatas, Cēsu, Līgatnes Ropažu Kokneses, Mazsalacas, Rīgas novadiem un pilsētām.
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Sandra Jankovska Vāveru tīšana 2012 2 47 Alūksnes v-sk; Balvu m-sk.
2 Sandra Jankovska Malēniešu vārdu spēle 2011 2 38 Balvu m-sk.; Tilžas p-sk.
3 Sandra Jankovska; Vanda Jankovska Dārgumu meklēšana Jaunlaicenes parkā 2012 8 246 Alūksnes v-sk.; Ziemera p-sk.; Jaunpiebalgas jaunsargi; Gaujienas m-sk. Balvu m-sk. Tilžas p-sk. ; Baltinavas p-sk.
4 Sandra Jankovska Pastaliņu darināšana 2012 2 38 Balvu m-sk.
5 Sandra Jankovska Kad muižā zvani skanēja 2012 3 65 Ziemera p-sk
6 Sandra Jankovska Nu ir gaiša istabiņa 2012 1 9 Jaunlaicenes s-sk.
7 Sandra Jankovska Cāļu sargāšana no žagatām 2012 1 12 Jaunpiebalgas jaunsargi
8 Sandra Jankovska; Inese Dārziņa Rotaļas un blēņas 2016 6 160 Jaunlaicenes s-sk.; Ziemera p-sk.; Jaunpiebalgas jaunsargi; Aluksnes v-sk.; Balvu m-sk. Baltinavas p-sk.
9 Sandra Jankovska Eglītes plūkšana 2016 6 145 Palsmanes p-sk.; Launkalnes s-sk.; Sveķu i-sk.; Apes v-sk.; Ludzas ģimn.
10 Evita Zeile Lieldienu izdarības 2018 4 47 Jaunlaicenes s-sk.; Galgauskas p-sk.; Pededzes p-sk.
11 Evita Zeile Rudentiņš bagāts vīrs 2018 1 21 Alūksnes s-sk.
12 Evita Zeile Mana Latvija 2018 1 23 Apes v-sk.
13 Evita Zeile Izlaušanās caur vēstures līkločiem 2018 1 23 Apes v-sk.
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Sandra Jankovska Vāveru tīšana 2012 10 89 Holande, Vācija, Ance, Tukums, Ventspils, Alūksne, Rīga
2 Sandra Jankovska Malēniešu vārdu spēle 2011 25 521 Rīga, Smiltene, Tukums, Baldone, Inčukalns, Ventspils, Ropaži, Gulbene, Balvi, Ogre
3 Sandra Jankovska Dārgumu meklēšana Jaunlaicenes parkā 2012 3 53 Alūksne, Jelgava, Rīga
4 Sandra Jankovska Cāļu sargāšana no žagatām 2012 4 44 Alūksne, Jelgava
5 Sandra Jankovska Zemnieku ēšanas paradumi 2016 9 312 Rīga, Ance, Smiltene, Gaujiena, Alūksne, Lizums, Baltinava
6 Sandra Jankovska, Inese Dārziņa Rotaļas un blēņas 2016 6 115 Rīga, Alūksne, Jelgava
7 Sandra Jankovska Eglītes plūkšnana 2016 1 10 Alūksne
8 Evita Zeile Krāsainie dzīpariņi 2018 1 19 Aduliena
9 Evita Zeile Našķošanās 2018 5 126 Palsmane, Launkalne, Aduliena, Ape, Ludza
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Malēniešu valodas skola 10.marts; 28.decembris Jaunlaicenes muižas muzejs 2 17 Vietējie iedzīvotāji ar malēniešu valodas prasmēm
2 Jubilejas pasākums "Meitene no saulainās ielejas" 27.marts Jaunlaicenes muižas muzejs 1 30 Pasākuma viesi
3 Latvijas neatkarības pasludināšanasgadadienai un Latvijas 100 gadei veltīts pasākums Baltā galdauta svētku ietvaros "Dižkoku meklēšanas talka Jaunlaicenes muižas parkā" 5.maijs Jaunlaicenes muižas muzejs un parks 1 22 Jjaunannas un Gulbenes skolēnu klubs "Ceļa meklētāji"
4 Muzeju nakts pasākums "Malēnijas šūpulī izšūpoti" 19.maijs Jaunlaicenes muižas muzejs 1 423 Aluksnes un Apes novadu iedzīvotāji u.c. interesenti
5 Kāzu pasākums "Daži padomi dzīvei no Jaunlaicenes muižas" 30.maijs; 15. jūnijs; 14., 27., 28.jūlijs, 4.augusts Jaunlaicenes muižas muzejs 6 219 Jaunlaulātie un kāzu viesi
6 Pasākums "Teatralizētas krustabu izdarības pēc sentēvu rituāļu motīviem 11, 18.augusts; Jaunlaicenes muižas muzejs 2 43 Pasākuma viesi
7 Grāmatas "No Apukalna veroties Alūksnes puses malēnieši senāk un tagad" atvēršanas pasākums 28. jūlijs Jaunlaicenes sākumskolas zāle 1 90 Interesenti
8 Kāzu jubilejas pasākums "Dzintara kāzas" 11. augusts Jaunlaicenes muižas muzejs 1 13 pasākuma viesi
9 Latvijas 100 gadei veltīts pasākums "Dzelzs dēlu manevri Jaunlaicenē" 17.novembris Jaunlaicenes muižas muzejs 1 300 Alūksnes un Apes novada iedzīvotāji
10 Dzimšanas dienas svinību pasākums 28 1.decembris Jaunlaicenes muižas muzejs 1 8 pasākuma viesi
11 Dzimšanas dienas svinību pasākums 30 1.decembris Jaunlaicenes muižas muzejs 1 8 pasākuma viesi
12 Kāzu jubilejas pasākums "Zelta kāzas" 8.decembris Jaunlaicenes muižas muzejs 1 20 pasākuma viesi
13 Ziemassvētku pasākums Rūķis un meža vecis 12.; 14. decembris Jaunlaicenes muižas muzejs 2 17 Kalncempi, Ziemeri

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Pieejams muzeja pirmais stāvs (pamatekspozīcijas un izstāde ) aprīkots sanitārais mezgls nav nav
2. Redzes invalīdiem Piedāvājam stāstnieka palīdzību, lai personas saņemtu informāciju gan par muzeja piedāvājumu, gan vēstījumu no izstādes un nodarbībām. nav nav
3. Dzirdes invalīdiem Pašiem lasīt un skatīties. Piedāvājam stāstnieka palīdzību, lai personas saņemtu informāciju gan par muzeja piedāvājumu, gan vēstījumu no izstādes un nodarbībām. nav nav
4. Citām invalīdu grupām Piedāvājam stāstnieka palīdzību, lai personas saņemtu informāciju gan par muzeja piedāvājumu, gan vēstījumu no izstādes un nodarbībām. nav nav
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Apmeklētāji savu viedokli par muzeja darbu izsaka atsauksmju grāmatā

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

2

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Tai skaitā no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

1

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

1

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

2

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Dravnieki (muzeja ēka) "Dravnieki", Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4336 Pašvaldības īpašums 1840 2786
Līgotņi -1 (tornītis) "Līgotņi-1", Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4336 Pašvaldības īpašums 1852 2787
Teritorijas kopējā platība (m2):

974

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
"Dravnieki"Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā"
"Līgotņi-1" Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, LV-4336

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

593

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 177
Krājuma telpas 112
Pārējās telpas 304

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: