Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Mākslas muzejs
Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Akadēmijas iela 10, Jelgava, LV-3001

Vadītājs/ direktors:

Gita Grase

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Gita Grase 63027948 26460617 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

Muzejs izveidots 1944. gada decembrī uz Jelgavā pirms tam pastāvošo muzeju (Kurzemes Provinces muzejs, Latvijas Valsts Vēsturiskā muzeja Jelgavas nodaļa) bāzes.

Misija:

Saglabājot, papildinot un pilnveidojot, pētot un interpretējot muzeja pārziņā esošās kolekcijas, veicināt Zemgales novada kultūrvēsturiskā mantojuma, pagātnes un tagadnes pieredzes nepārtrauktu apriti mūsdienu un nākotnes sabiedrības izglītošanai, attīstībai, lokālpatriotisma izkopšanai un izklaidei.

Darbība:

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs nodrošina Zemgales kultūretnogrāfiskā novada kultūras mantojuma izpēti, saglabāšanu un aktīvu izmantošanu. Muzejs savas kompetences jomā realizē Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģiju (2007-2020) – Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014 – 2020 uzdevumus, kontekstā ar Latvijas kultūrpolitikas pamatnostādņu 2014-2020 “Radošā Latvija” muzeju nozares mērķiem un uzdevumiem. Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs realizē Latvijas Muzeju likumā noteiktās muzeja funkcijas: muzeja krājuma veidošanu un saglabāšanu, tā pētniecību un sabiedrības izglītošanu.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja mājaslapā ir pieejama informācija par pastāvīgajām ekspozīcijām, aktuālajām izstādēm un pasākumiem, pakalpojumiem, ieejas biļešu cenām.

Izveides (un pārveides) gads:

2017

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja darbinieki

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Muzeja veikals
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

8A4

Akreditācijas datums:

30.04.2015

Muzejs akreditēts līdz:

29.04.2020

Muzeja šifrs:

JVMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Jelgavas pilsētas dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība; Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) Latvijas Nacionālā komiteja.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

vasaras sezonā, no 1. maija līdz 30. eptembrim muzejs atvērts no otrdienas līdz svētdienai 11:00-18:00.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Ieejas maksa: muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate 1. Pirmsskolas vecuma bērni; 2. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēni un audzēkņi; 3. Jelgavas Tehnikuma un Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņi; 4. Mākslas skolu/ koledžu audzēkņi, Latvijas Mākslas un Latvijas Kultūras akadēmijas studenti; 5.Akreditētie masu mediju pārstāvji (žurnālisti, fotogrāfi u.c.); 6. Latvijas muzeju darbinieki, ICOM (Starptautiskās muzeju padome) kartes īpašnieki; 7. Latvijas Mākslinieku savienības biedri; 8. Grupu vadītāji (ja grupā ir 10 un vairāk cilvēki); 9. Personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam ar pavadošo personu; 10. Personas ar I invaliditātes grupu ar pavadošo personu; 11. Personas ar II un III invaliditātes grupu; 12. Latvijas Valsts asinsdonoru centra donoru privilēģijas kartes īpašnieki (uzrādot arī personu apliecinošu dokumentu); 14.Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu viesu delegācijas
2 Izstāžu atklāšanas pasākums Visiem interesentiem
3 Pedagoģiskās programmas apmeklējums Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem un audzēkņiem
4 Muzeja sagatavotas ceļojošās izstādes noma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm bez maksas.
5 Muzeja krājuma izmantošana 1.Akreditētajiem Latvijas muzejiem 2. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm
6 Muzeja telpu noma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Pastāvīgā ekspozīcija un izstādes Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā 1 personai - EUR 3.00
2 Pastāvīgā ekspozīcija Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 1 personai - EUR 2.00
3 Izstādes Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 1 personai - EUR 1.50
4 Skolēniem pastāvīgā ekspozīcija un izstādes Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 1 personai - EUR 0.50
5 Ģimenes biļete Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 2 pieaugušie un 1 vai vairāki bērni līdz 18 gadu vecumam - EUR 6.00
6 Ekskursija muzeja speciālista pavadībā 1 stunda latviešu valodā grupai (līdz 20 personām) - EUR 10.00
7 Ekskursija muzeja speciālista pavadībā 1 stunda svešvalodā grupai (līdz 20 personām) - EUR 15.00
8 Muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā Dāvanu karte 5 personām vienam apmeklējumam vai 5 apmeklējumiem 1 personai - EUR 10.00
9 Lekcija muzeja telpās 1 apmeklējums 1 personai - EUR 3.00
10 Lekcija grupai ārpus muzeja 1 reize grupai - EUR 15.00
11 Pedagoģiskā programma Pieaugušajiem, 1 nodarbība - EUR 1.50
12 Pedagoģiskā programma Skolēnam, 1 nodarbība - EUR 1.00
13 Pedagoģiskā programma 1 stunda ārpus muzeja pieaugušajiem 1 nodarbība - EUR 2.00
14 Pedagoģiskā programma 1 stunda ārpus muzeja pieaugušajiem 1 nodarbība - EUR 1.20
15 Muzeja sagatavotas ceļojošās izstādes noma 1 diena - EUR 5.00
16 Konsultācija Mutiska, 1 reize - EUR 2.00
17 Konsultācija Rakstiska ar avotu norādi, 1 A4 lapa - EUR 5.00
18 Atsevišķs pētījums muzeja krājumā 1 tēma - minimālā maksa EUR 5.00
19 Atsevišķs pētījums, izmantojot Latvijā pieejamos izpētes avotus 1 tēma - minimālā maksa EUR 10.00
20 Mākslas priekšmetu deponēšana Darbi, kas radīti līdz 1945.gadam; 1 reize, 1 vienība - EUR 50.00
21 Mākslas priekšmetu deponēšana Darbi, kas radīti pēc 1945.gada; 1 reize, 1 vienība - EUR 30.00
22 Mākslas priekšmetu deponēšana Pasākumiem ārpus muzeja, 1 vienība dienā - EUR 7.00
23 Iepazīšanās ar neeksponētu priekšmetu muzeja krājumā 1 vienība - EUR 0.50
24 Muzeja ekspozīciju noma filmēšanai 1 telpa - minimālā maksa EUR 15.00
25 Muzeja krājuma priekšmeta reproducēšana Individuālam pētnieciskajam darbam, 1 vienība - minimālā maksa EUR 15.00
26 Muzeja krājuma priekšmeta reproducēšana Publikācijām grāmatās, kalendāros un citos izdevumos, 1 vienība - minimālā maksa EUR 15.00
27 Muzeja krājuma priekšmeta reproducēšana Reklāmai, 1 vienība - minimālā maksa EUR 15.00
28 Attēla, dokumenta ieskenēšana, apstrāde un ieraksts diskā (nav iekļauta diska cena) 1 vienība - EUR 5.00
29 Izstāžu zāles noma mākslas, kultūrvēstures vai vēstures izstādēm 4 nedēļas - EUR 200.00
30 Izstāžu zāles noma pasākumiem 1 telpa stundā - minimālā maksa EUR 30.00
31 Izstāžu zāles noma laulību reģistrācijai 1 telpa stundā - minimālā maksa EUR 30.00
32 Citiem pasākumiem ar muzeja darbinieku piedalīšanos to sagatavošanā un norisē 1 telpa stundā - minimālā maksa EUR 50.00
33 Pasākumiem ārpus muzeja darba laika 1 telpa stundā - minimālā maksa EUR 50.00
34 Muzeja skatu torņa apmeklējums 1 personai - 1.50 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs realizē Latvijas Muzeju likumā noteiktās muzeja funkcijas: muzeja krājuma veidošanu un saglabāšanu, tā pētniecību un sabiedrības izglītošanu. Muzeja darba virzieni: krāt, dokumentēt un saglabāt Jelgavas pilsētas un apkārtējo novadu kultūrvēsturisko mantojumu un ar to saistīto informāciju; attīstīt zinātniskās pētniecības darbu, lai akadēmiskās zinātnes kontekstā interpretētu lokālo kultūrvēsturisko mantojumu; attīstot daudzveidīgas izglītošanas un informēšanas formas, veidot, uzturēt un attīstīt muzeja ekspozīcijas un izstādes kā galveno muzeja komunikācijas formu ar sabiedrību; uzturēt pozitīvu muzeja tēlu; saglabāt un uzturēt kultūrvēsturisko vidi, nodrošināt muzeja krājuma saglabāšanu, uzlabot apmeklētāju apkalpošanu un nodrošināt optimālus darba apstākļus strādājošajiem.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja Nolikums 20.04.2011 6/3
2. Noteikumi par krājumu Kārtība kādā notiek nacionālā muzeju krājuma veidošana, papildināšana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 05.01.2015 bez nr.
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par rīcību ārkārtas situācijās 04.01.2010 bez nr.
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 04.06.2011 bez nr.
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošība 20.01.2010 bez nr.
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Krājuma komisijas Nolikums 05.01.2015
2 Vadlīnijas Ģ. Eliasa Jelgavas VMM krājuma vērtības noteikšanai naudas izteiksmē 05.01.2019
3 Nolikums par muzeja zinātnisko dokumentāciju ( zinātnisko arhīvu) 04.01.2010
4 Muzeja zinātniskās dokumentācijas kartotēkas uzbūve. Nolikums 19.01.2010
5 Ģ.Eliasa Jelgavas VMM Nolikums par arhīvu 03.01.2002
6 Lietu nomenklatūra 2019 17.07.2019
6 Ģ.Eliasa Jelgavas VMM Krājuma digitalizācijas stratēģija (2015-2020) 05.01.2015
7 Ģ.Eliasa Jelgavas VMM Krājuma politika (2015-2019) 05.01.2015
8 Kārtība, kādā veicamas krājuma esības pārbaudes Ģ.Eliasa Jelgavas VMM un tā filiāles Ā.Alunāna memoriālā muzeja krājumā 05.01.2015
9 Ģ.Eliasa Jelgavas VMM Zinātniskās pētniecības darba politika (2015-2019) 05.01.2015
10 Ģ.Eliasa Jelgavas VMM Kultūrizglītības un Komunikācijas darba politika (2015-2019) 05.01.2015
11 Ģ.Eliasa Jelgavas VMM attīstības stratēģija (2015-2019) 13.03.2015
12 Nolikums par Ģ.Eliasa Jelgavas VMM struktūru 15.12.2019
13 Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja nolikums 05.01.2015

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

97208

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

80801

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

1462

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

1295

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
1. Pieņemti no citas iestādes 51 35
2. Dāvinājumi 1407 1256

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

1089

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Gleznas Restaurācija 8
2 Lietiskie muzeja priekšmeti Restaurācija un konservācija 7
3 Lietiskie muzeja priekšmeti Tīrīšana un konservācija 1068
4 Arheoloģijas priekšmeti Pilnīga restaurācija un konservācija 6
Restaurētie/ konservētie muzejiskie objekti, kuriem ir eksponāta nozīme (ēka, interjers, teritorija u.c.):
N.p.k. Objekts/ objektu grupa Veikto darbu raksturojums Vienību skaits
1 Akadēmijas 10, ēkas tornis Veikti remontdarbi visos torņa 5 stāvos, izbūvētas divas jaunas platformas ap 70 kv.m. un tjās izvietoti plaukti krājuma novietošanai. Torņa 5. stāvā iekārtota ekspozīcija un kļuvis publiski pieejams kultūrvēsturiskā pieminekļa torņa telpas un brīvdabas skatu laukums. 1

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

5915

Vienību skaits, kas netika atrastas:

0

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

9

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

57209

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

8338

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

8338

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

4290

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

3099

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

2977

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ģ.Eliass (1887-1975). 303 303
2 Jelgavas novads Kurzemes un Zemgales hercogistes periodā (1561-1795) 1853 1764
3 Academia Petrina (Ateneum) 35 35
4 Zem svešām varām dzīve turpinās 269 240
5 Aizvēsture un Livonijas periods 125 124
6 Jelgava-Kurzemes guberņas citadele 319 318
7 Kari un karavīrs cauri Jelgavas laiku lokiem 110 108
8 Jelgava-Zemgales pērle 85 85

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

290

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

290

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 E. Kalnenieka izstādei muzejā 5 5
2 Izstāde " No dārgumu lādes ".: 73 73
3 Izstāde "Jelgavas Stefenhāgeni 1769-1919 ": 17 17
4 KPM Medaļu īslaicīgā izstāde “Ateneum” zālē 109 109
5 Izstāde Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla laikā 3 3
6 Pastāvīgā izstāde muzeja tornī "Visapkārt Jelgava" 50 50
7 Pastāvīgā izstāde "Jelgava- pilsētvide, cilvēki, notikumi" 33 33

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

1041

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1023

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Latvijas Valsts pirmais prezidents Jānis Čakste 39 24
2 Jelgava un Sv.Trīsvienības baznīca laikmetu griežos 978 977
3 Zemgale-Latvijas prezidentu šūpulis 1 0
4 Tautas tērps Zemgalē 21 21
5 Mēs lepojamies 1 1
6 Jelgavas simboli 1 0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

1290

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1259

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Mākslas darbi Izstādei Liepājas muzejs 1 1 04.01.2019 29.03.2019
2 Lietiskie muzeja priekšmeti Ekspozīcijai Ā.Alunāna memoriālais muzejs 1 1 09.01.2019 09.01.2012
3 Mākslas priekšmeti Pastāvīgajai ekspozīcijai Rundāles pils muzejs 1 0 11.01.2019 11.01.2020
4 Tēlojošie un lietiskie muzeja priekšmeti Latvijas muzeju veidotajā izstādē “Latvijas gadsimts” Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs 18 12 06.01.2017 31.05.2021
5 Lietiskie muzeja priekšmeti Pastāvīgajā ekspozīcijā " Daugavas lejteces senvēsture Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs 2 2 14.01.2019 14.01.2020
6 Tēlojošie muzeja priekšmeti A. Zvejnieka un Dz. Zvejnieces izstāde Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs 24 24 29.01.2019 01.03.2019
7 Tēlojošie muzeja priekšmeti Ģ.Eliasa darbu izstādē Lielvircavas kultūras namā Lielvircavas kultūras nams 20 20 04.03.2019 08.04.2019
8 Lietiskie muzeja priekšmeti Izvietošanai pastāvīgajā ekspozīcijā Ā.Alunāna memoriālais muzejs 1 1 28.02.2019 28.02.2020
9 Tēlojošie muzeja priekšmeti Eksponēt uz restauratoru darbu izstādi " No pagātnes uz nākotni. Restauratora darbnīca" LNMM, Mākslas muzejs “Rīgas Birža” 1 1 22.03.2019 14.06.2019
10 Tēlojošie muzeja priekšmeti Restaurēšanas darbu veikšanai Rīgas Celtniecības koledža 1 1 24.05.2019 28.06.2019
11 Lietiskie muzeja priekšmeti Latvijas Nacionālās bibliotēkas simtgades izstādei " Neredzamā bibliotēka Latvijas Nacionālā bibliotēka 1 1 16.07.2019 06.03.2020
12 Tēlojošie muzeja priekšmeti Mārča Stumbra gleznu izstādei Dobeles Novadpētniecības muzejā Dobeles Novadpētniecības muzejs 3 3 22.07.2019 10.09.2019
13 Fotogrāfijas Izstādei izstādē " Lāčplēša Kara ordenim - 100" Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 3 3 13.08.2019 16.03.2020
14 Tēlojošie muzeja priekšmeti Arņa Ozola 70 gadu jubilejas izstādei Jelgava Kultūras namā Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde " Kultūra " 1 1 13.08.2019 19.09.2019
15 Lietiskie muzeja priekšmeti Ekspozīcijā par Latvijas Valsts prezidentu J.Čaksti. J.Čakstes māju „Auči” īpašniece Kristīne Anna Čakste 11 10 22.08.2019 24.08.2020
16 Tēlojošie muzeja priekšmeti M. Stumbra glezniecības izstādei "Dzīvot mākslā" Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs 3 3 03.09.2019 17.02.2020
17 Lietiskie muzeja priekšmeti Eksponēšānai Latvijas Nacionālā bibliotēka 41 41 09.09.2019 15.11.2019
18 Tēlojošie muzeja priekšmeti Ģ.Eliasa darbu izstādei Biržu muzejs "Sela" 40 40 20.09.2019 31.10.2019
19 Lietiskie muzeja priekšmeti Restaurēšanas darbu veikšanai Rīgas Celtniecības koledža 6 6 16.10.2019 05.02.2020
20 Tēlojošie un lietiskie priekšmeti K.Kugra 115 gadu jubilejas izstādei Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs 52 52 13.11.2019 12.01.2020
21 Tēlojošie muzeja priekšmeti Telpu noformēšanai Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa 11 6 11.04.2019 01.04.2020
22 Lietiskie un tēlojošie priekšmeti Pastāvīgajām ekspozīcijām Jelgavas TIC "Tornis" 1041 1023 11.11.2019 11.11.2020
23 Tēlojošie muzeja priekšmeti Telpu noformēšanai Jelgavas Dome 7 7 11.04.2019 11.04.2020

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 141 829 970
Digitālo attēlu izgatavošanai 8842 789 9631

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2019.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 9 2
2. Monogrāfijas 1 1
3. Izstāžu, krājuma katalogi 1 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

3

no tiem realizēti:

3

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

6

no tām uzsāktas īstenot:

6

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Zenta Broka Lāce ,,The Problems with Marxist Approaches in Archaeology: an Example of Archaeological Thought in Soviet occupied Latvia (1940-1941; 1944-1991).’’ starptautiskā zinātniskā konferencē 25th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Beyond paradigms. 13.05.2019 30.08.2019 Referāts Pabeigts
2 Zenta Broka Lāce ,,The Value of the Past in Communist Economic System: Case of Latvia (1940-1941; 1944-1991)’’ starptautiskas doktorantūras skolas The Value of the Past: Heritage, Economics, and Sustainability (The Nordic Graduate School in Archaeology – Dialogues with the Past) ietvaros. 21.01.2019 26.07.2019 Referāts Pabeigts
3 Zenta Broka Lāce ,,Misuse of Archaeology: The Case of Ancient Latvian Religion.’’ starptautiskas doktorantūras skolas Writing a Successful Article (The Nordic Graduate School in Archaeology – Dialogues with the Past) ietvaros. 22.04.2019 16.09.2019 Referāts Pabeigts
4 Zenta Broka Lāce ,,Ancient Latvian Religion: Attempts to Reconstruct ''Pagan'' Religious Praxes in 20s and 30s of the 20th Century.’’ starptautiskā zinātniskā konferencē: Teorētiskās Arheoloģijas Grupas konference 2019, ,,Vara, zināšanas un pagātne’’. 15.04.2019 31.07.2019 Referāts Pabeigts
5 Gints Putiķis Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri - Jelgavas ģimnāzijas audzēkņi. 07.01.2019 14.10.2019 Manuskripts Pabeigts
6 Gints Putiķis Lietuvieši Mītavas ģimnāzijā 14.01.2019 22.02.2019 Referāts Pabeigts
7 Edgars Umbraško Baltijas ceļam 30 27.05.2019 22.08.2019 Referāts Pabeigts
8 Edgars Umbraško Bermontiādei 100: Latvijas armijas triumfs. 15.05.2019 20.11.2019 Referāts Pabeigts
9 Silva Barševska Kurzemes hercogu Ketleru dzimtas raduraksti. 27.05.2019 27.10.2019 Referāts Pabeigts
10 Silva Barševska Atskats uz muzeju tradīciju Jelgavā. 20.03.2019 23.09.2019 Referāts Pabeigts
11 Silva Barševska 1949. gada 25.-30.marta deportācijām 70 gadi: vēsturiskā atmiņa un piemiņa. 05.01.2019 20.03.2019 Pētījums Pabeigts
12 Zenta Broka - Lāce The Problems with Marxist Approaches in Archaeology: an Example of Archaeological Thought in Soviet occupied Latvia (1940-1941; 1944-1991). 03.01.2019 28.02.2019 Pētījums Pabeigts
13 Zenta Broka - Lāce Ancient Latvian Religion: Attempts to Reconstruct ,,Pagan’’ Religious Praxes in 20s and 30s of the 20th Century. 04.03.2019 26.04.2019 Pētījums Pabeigts
14 Teika Putna 1991. gada barikādes Latvijā 03.01.2019 20.01.2019 Pētījums Pabeigts
15 Teika Putna Rotaļlietu stāsts 01.03.2019 30.05.2019 Pētījums Pabeigts
16 Teika Putna No burta līdz ābecei 01.11.2019 02.12.2019 Pētījums Pabeigts
17 Marija Kaupere Gleznotājs Edvīns Kalnenieks - viņa dzīvesstāsts. 01.02.2019 30.08.2019 Vēsturiska uzziņa Pabeigts
18 Gints Putiķis Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri - dzimuši, mācījušies, strādājuši Jelgavā 15.02.2019 01.09.2019 Vēsturiska uzziņa Pabeigts
19 Gints Putiķis 16 Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri Jelgavas ģimnāzijā: pagātne satiekas ar šodienu. 01.03.2019 30.09.2019 Vēsturiska uzziņa Pabeigts
20 Artūrs Melderis Mākslinieks Ģederts Eliass. 01.09.2019 30.11.2019 Vēsturiska uzziņa Pabeigts
21 Edgars Umbraško Kurzemes hercogi - Ketleru un Bīronu dinastija 25.11.2019 31.01.2020 Vēsturiska uzziņa Darbs tiek turpināts
22 Inese Deksne Jelgavas dārzi un parki 07.01.2019 27.12.2019 Pētījums Pabeigts
23 A.Barševskis, S.Barševska, A.Melderis Visapkārt Jelgava 18.02.2019 03.05.2019 Pētījums Pabeigts
24 A.Barševskis Kurzemes Provinces muzeja pēdas Ģ.Eliasa JVMM un Eiropas muzejos 03.01.2019 02.04.2019 Pētījums Pabeigts
25 Saiva Kuple JVMM 14349. Durklis, 1915.gads. 02.01.2019 30.12.2019 Restaurācijas pase Pabeigts
26 Saiva Kuple JVMM 5240. Firmas "Gebruder Simson" durklis, 1878.gads. 02.01.2019 30.12.2019 Restaurācijas pase Pabeigts
27 Saiva Kuple JVMM 511. Ģederts Eliass, glezna "Saulespuķes" 02.01.2019 30.12.2019 Restaurācijas pase Pabeigts
28 Saiva Kuple JVMM 39455. Pīts grozs, 20.gs.1.puse. 02.01.2019 30.12.2019 Restaurācijas pase Pabeigts
29 Saiva Kuple JVMM 27381. Eduards Jurķelis, glezna "Ainava ar siena zārdiem" (1942) 02.01.2019 30.12.2019 Restaurācijas pase Pabeigts
30 Saiva Kuple JVMM 16760. Petrolejas lampa, ražotājs Hugo Schneider Aktiengesellschaft Metallwarenfabrik, 20.gs. sākums. 02.01.2019 30.12.2019 Restaurācijas pase Pabeigts
31 Saiva Kuple Vāze. Ražotājs - Rīgas Porcelāna fabrika. 20.gs.40.-50.gadi 02.01.2019 30.12.2019 Restaurācijas pase Pabeigts
32 Teika Putna Reālskola, Skolotāju seminārs, Skolotāju institūts 20.03.2019 30.09.2019 Pētījums Pabeigts
33 Teika Putna Jelgavas Zemkopības skola, Valsts Jelgavas lauksaimniecības vidusskola 02.05.2019 31.10.2019 Pētījums Pabeigts
34 Teika Putna Jelgavas Mājturības skola 01.02.2019 31.08.2019 Pētījums Pabeigts
35 Teika Putna Ādolfa Karlhofa privātā zēnu pamatskola, vēlāk Jelgavas 5. pamatskola 01.03.2019 31.07.2019 Pētījums Pabeigts
36 Silva Poča Hercogs Jēkabs Ketlers 02.01.2019 30.12.2019 Vēsturiska uzziņa Pabeigts
37 Silva Poča Latvija un Jelgava Eiropas Savienībā - 15 gadi. 30.01.2019 03.05.2019 Vēsturiska uzziņa Pabeigts
38 Inese Deksne Sagrautās Jelgavas atjaunošana pēc Otrā pasaules kara 02.01.2019 30.10.2019 Vēsturiska uzziņa Pabeigts
39 Inese Deksne Reliģija. Reliģisko konfesiju daudzveidība Jelgavā guberņas laikā 10.03.2019 15.09.2019 Vēsturiska uzziņa Pabeigts
40 Teika Putna Vecmāšu skola 28.02.2019 30.04.2019 Vēsturiska uzziņa Pabeigts
41 Aldis Barševskis Arī hercogistē, Priekulē un Jelgavā LIDOJA 02.01.2019 30.04.2019 Pētījums Pabeigts
42 A.Barševskis, S.Barševska Kurzemes Provinces muzeja dabas kolekcijas liktenis 02.01.2019 20.02.2019 Pētījums Pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Zenta Broka - Lāce The Problems with Marxist Approaches in Archaeology: an Example of Archaeological Thought in Soviet occupied Latvia (1940-1941; 1944-1991). In: 25th EAA Annual Meeting (Bern, 2019) – Abstract Book. Volume I. Bern: European Association of Archaeologists, 2019. Session Nr.343: Heritage, Culture, Ideology and Archeological Aesthetics during Dictatorial Regimes in Europe and America. P. 534. 2 lpp.
2 Zenta Broka - Lāce Ancient Latvian Religion: Attempts to Reconstruct ,,Pagan’’ Religious Praxes in 20s and 30s of the 20th Century. Session ID: 33, Session Title: Reassessing the Archaeology of Religion. In: Harris, B. (ed.) Theoretical Archaeology Group – Programme Book. UCL Institute of Archaeology: London, December 2019. P. 146-147. 2 lpp.
Publicētās monogrāfijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Gints Putiķis Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri - Jelgavas ģimnāzijas audzēkņi 279 lpp.
Publicētie katalogi:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Saturs (kolekcija/ izstāde/ ekspozīcija, tās nosaukums) Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Marija Kaupere (sast.) Gleznotājs Edvīns Kalnenieks Izstāde "Edvīna Kalnenieka darbu izstāde" 120 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 G.Putiķis Visapkārt Jelgava 16 lpp.
2 G.Putiķis Jelgava - pilsētvide, cilvēki, notikumi 5 lpp.
3 G.Putiķis Kari un karavīrs cauri Jelgavas laiku lokiem 30 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Teika Putna 1991. gada barikādes Latvijā Mērķis - interaktīvajā nodarbībā iepazīstināt ar barikāžu laiku Latvijas vēsturē (1991) un to nozīmi Latvijas valsts neatkarības atjaunošanā. Nodarbības laikā skolēniem dota iespēja iepazīties ar galvenajiem barikāžu laika notikumiem. Tikties ar barikāžu laika dalībnieku- fotogrāfu Jāni Bērziņu un kopā skatīties un pārspriest notikumus viņa uzņemtās fotogrāfijās. 3lpp.
2 Teika Putna Rotaļlietu stāsts Nodarbība veidota Bauskas kolekcionāra Jāņa Bites rotaļlietu izstādes ietvaros, kuras mērķis ir iepazīstināt bērnus ar rotaļlietu dažādību 20.gadsimtā. 2lpp.
3 Teika Putna No burta līdz ābecei Nodarbība sagatavota izstādes “Jelgavas Stefenhāgeni 1769-1919” ietvaros. Tās mērķis – ļaut bērniem interaktīvā veidā izzināt materiālus par Stefenhāgenu dzimtu , kā arī viņu izdoto grāmatu klāstu. 2lpp.
4 Teika Putna Ģederta Eliasa daiļrade - atrodi gleznu Nodarbība sagatavota pastāvīgās ekspozīcijas "Ģederts Eliass (1887. - 1975.) ietvaros. Mērķis - iepazīstināt bērnus ar mākslinieka Ģederta Eliasa daiļradi un viņa gleznu stāstiem. 2lpp.
5 Teika Putna Bendrupa skolas ēkas arhitektūra Nodarbības mērķis iepazīstināt jauniešus ar Jelgavas Paula Bendrupa skolas vēsturi, ēkas arhitektūras savdabību kopējā Jelgavas pilsētbūvnieciskajā ansamblī cauri laiku lokiem. 1lpp.
6 Teika Putna Jelgavas skolas 19. gadsimtā Nodarbība sagatavota ar mērķi iepazīstināt jauniešus ar izglītības sistēmas vēsturi Jelgavā 19. gadsimtā. 2lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

1289

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

64

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Manuālā kartotēka 1295 64
Zinātniskās dokumentācijas materiāli 42 0

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 21191
Individuālie 16742
Pārējie 0
Apmeklētāji grupās 4449
Skolēni grupās 2937
Ārzemnieki grupās 655
Pārējie grupās 857
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

13060

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

307

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2143

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

714

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

67

Lekciju skaits muzejā:

46

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

106

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

2465

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

2

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

34

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

38

tai skaitā muzejā:

38

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A. Barševskis Kurzemes Provinces muzejam 200. KPM eksponāti Jelgavas muzeja krājumā 4 153 Skolēni, pieaugušie
2 T. Putna 1991. gada barikādes 2 48 Dažādi
3 T. Putna Jēkaba kanāls 2 38 Dažādi
4 S. Poča Atskats uz muzeju tradīciju Jelgavā 2 39 Studenti, skolēni
5 S. Poča Kurzemes un Zemgales hercogu Ketleru dzimtas raduraksti 3 61 Dažādi
6 S. Poča 1949. gada 25. - 30. marta deportācijām 70 gadi: vēsturiskā atmiņa un piemiņa 2 53 Dažādi
7 G. Putiķis Lāčplēša kara ordeņa kavalieri - Jelgavas ģimnāzijas audzēkņi. 5 126 Dažādi
8 E. Umbraško Baltijas ceļam 30. 1 68 Dažādi
9 L. Stepiņa Zemgaļi un sēļi Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā. 2 124 Dažādi
10 M. Kaupere Ģederts Eliass. No "Zīlēniem" Eiropā. 2 52 Dažādi
11 I. Deksne Saimnieciskā dzīve Kurzemes un Zemgales hercogistē. 3 74 Dažādi
12 A. Barševskis Jelgavas tirgus laukums. 2 43 Dažādi
13 A. Barševskis Sakrālās celtnes Jelgavā. 1 17 Dažādi
14 A. Melderis Jelgavā reiz bija... 2 26 Dažādi
15 A. Barševskis Jelgavā un Priekulē lidoja. 1 48 Dažādi
16 T. Putna Jelgavas skolas 19. gs. beigās - 20. gs. sākumā. 2 52 Skolēni
17 T. Putna Bendrupa pamatskolas ēkas arhitektūras elementu apskats 2 42 Skolēni, skolotāji
18 T. Putna Mode 18. gs. 2 39 Skolēni, skolotāji
19 T. Putna Ieskats Academia Petrina vēsturē. 1 24 Skolēni, skolotāji
20 E. Umbraško Bermontiādei 100. 4 72 Skolēni, skolotāji
21 S. Poča Latvija un Jelgava Eiropā - 15 gadi. 1 37 Dažādi
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Teika Putna Pirmo reizi muzejā 2016 41 1058 Jaunāko klašu skolēni
2 Teika Putna Mācības senajā skolā 2017 8 168 Jaunāko klašu skolēni
3 Teika Putna Iedvesmojos izstādē 2016 1 18 1. - 6. klases skolēni
4 Teika Putna Kāpēc barikādes 2019 1 21 7.klases skolēni
5 Teika Putna Rotaļlietas stāsts 2019 41 902 Pirmsskolas iestāžu audzēkņi
6 Teika Putna No burta līdz ābecei 2019 2 46 Jaunāko klašu skolēni
7 Teika Putna Ģederta Eliasa daiļrade - Atrodi gleznu 2019 2 38 Jaunāko klašu skolēni
8 Teika Putna Bendrupa skolas ēkas arhitektūra 2019 7 145 Pamatskolas skolēni
9 Teika Putna Jelgavas skolas 19.gs. 2019 1 22 Pamatskolas skolēni
10 Teika Putna Zudusī Jelgava 2016 2 47 Pamatskolas skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Marija Kaupere Ģederta Eliasa daiļrade 20.gs. mākslas kontekstā 2013 2 34
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Virtuālās ekspozīcijas "Kari un karavīrs Jelgavā cauri laiku lokiem" atvēršana 18.01.2019. Kara zāle 1 72 Dažādi
2 Izstādes "Daba. Objekts. Subjekts" atklāšana un tikšanās ar izstādes autorēm. 08.02.2019. Reprezentācijas zāle, Izstāžu zāle 1 68 Dažādi
3 No cikla "Multinacionālā Jelgava gadsimtu gaitā". Lietuvas Neatkarības dienas svinīgais pasākums ar Lietuvas kultūras un sabiedrisko darbinieku piedalīšanos. 16.02.2019. Reprezentācijas zāle 1 148 Dažādi
4 Izstādes "Svalbard. Pusnakts saules zeme"(S. Eglītes fotogrāfijas un I. D'diņas stikla darbi) atvēršana un tikšanās ar autorēm. 29. 03. Reprezentācijas zāle, Izstāžu zāle 1 46
5 Seminārs "Interaktīvo animācijas spēļu ieviešana praksē un ekspozīcijas "Kari un karavīrs Jelgavā cauri laiku lokiem"prezentācija 11.04.2019. Reprezentācijas zāle, kara zāle 1 78
6 Starptautiskā skolēnu darbu konkursa "Ģederta Eliasa mīklu minot. Klusā daba. Lauku veltes" noslēguma ceremonija (Izstādes atklāšana, konkursa rezultātu pasludināšana, laureātu un dalībnieku apbalvošana) 25.04.2019. Reprezentācijas zāle, Eliasa zāles 1 178
7 Jelgavas mākslinieku darbu izstādes atvēršanas svētki. Tikšanās ar māksliniekiem 03.05.2019. Reprezentācijas zāle 1 51
8 Latvija un Jelgava Eiropā: 15 gadi. 04.05.2019. Reprezentācijas zāle 1 37 Dažādi
9 Muzeju nakts 2019. 18.05.2019. Viss muzejs 1 3650 Dažādi
10 Tematisks sarīkojums "Ieskaties jelgavā". Tikšanas ar jelgavniekiem vairākās paaudzēs un Jura Zēberga fotoizstādes atklāšana. 21.05.2019. 2. stāva vestibils 1 46 Dažādi
11 Pusgadsimts Jelgavā (Zelta pāriem veltītais svinīgais pasākums). 22.05.2019. Reprezentācijas zāle 1 121 Dažādi
12 Tikšanās ar tēlnieci Rasu Kalniņu-Grīnbergu un grāmatas atvēršanas svētki. 02.06.2019. 1 43 Dažādi
13 No cikla "Multinacionālā Jelgava gadsimtu gaitā". Krievu pēdas Jelgavas kultūrvēsturē. 02.06.2019. Reprezentācijas zāle 1 114 Dažādi
14 "Domu sprakšķi" un "Spēles ar materiāliem"Latvijas tekstilmākslas asociācijas dalībnieku skatījumā. tikšanās ar māksliniekiem. Diskusijas par jaunāko Latvijas tekstilmākslā. 06.06.2019. Reprezentācijas zāle 1 63 Dažādi
15 Vienoti brīvībai. Baltijas ceļa 30 gadu atcers pasākums. 23.08.2019. Muzeja skvērs, Reprezentācijas zāle 1 83 Skolēni, skolotāji, vecāki
16 Zinību diena muzejā kopā ar Spīdolas valsts ģimnāzijas audzēkņiem. 2.09.2019. Reprezentācijas zāle 1 189
17 No cikla "Multinacionālā Jelgava gadsimtu gaitā." Kazahu kultūras nospiedumi Jelgavā. 07.09.2019. Reprezentācijas zāle 1 92 Dažādi
18 Latvijas Valsts pirmajam prezidentam Jānim Čakstem 160. Svinīgais pasākums muzejā ar valsts prezidenta Egila Levita piedalīšanos. 14.09.2019. Reprezentācijas zāle 1 63 Jelgavas sabiedrības pārstāvji
19 Konference: Zemgaļi un sēļi tūrisma maršrutā "Baltu ceļš". 19.09.2019. Reprezentācijas zāle 1 87 Latvijas un Lietuvas kultūras un tūrisma jomas darbiniekias
20 No cikla "Multinacionālā Jelgava gadsimtu gaitā." Ukraiņu pienesums jelgavas kultūrvidē. 19.09.2019. Reprezentācijas zāle 1 128 Dažādi
21 Grāmatas"Edvīns Kalnenieks"prezentācija. Tikšanās ar mākslinieku un grāmatas autoru M. Branci. 06.10.2019. Reprezentācijas zāle, Izstāžu zāle 1 69 Dažādi
22 Tekstilmākslinieces Ineses Jakobi izstādes "Logi" atvēršanas svētki. Tikšanās ar autori. Sarunas par norisēm mākslā un sabiedrībā caur tekstilmākslas prizmu. 11.10.2019. Reprezentācijas zāle, Izstāžu zāle 1 58 Dažādi
23 Hercoga Jēkaba 409. dzimšanas dienas svinības ar lomu spēlēm. 29.10.2019. Hercogistes ekspozīcijas zāle 1 72 Dažādi
24 Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru - Jelgavas ģimnāzijas audzēkņu atcerei. Grāmatas atvēršanas svētki, piemiņas plāksnes atklāšana. 11.11.2019. Reprezentācijas zāle, muzeja skvērs 1 78 Dažādi
25 Jelgavas Stefenhāgeni (Stefenhāgenu izdevniecībai Jelgavā 250). Izstādes atvēršanas svētki, tikšanās ar Stefenhāgenu dzimtas pārstāvjiem, 15.11.2019. reprezentācijas zāle, Izstāžu zāle 1 91 Dažādi
26 Latvijas dzimšanas diena kopā ar Spīdolas Valsts ģimnāzijas audzēkņiem un skolotājiem. 15.11.2019. Viss muzejs 1 387 Skolēni, skolotāji
27 Latvijas dzimšanas dienā atceramies ... Jelgavas atbrīvotājiem veltītās piemiņas medaļas prezentācija. 18.11.2019. Reprezentācijas zāle 1 75 Dažādi
28 Teatralizēts uzvedums "Latvijas armijas triumfs (Bermontiādei 100)" (Spīdolas Valsts ģimnāzijas teātra iestudējums un diskusija par brīvības cīņām, karu un karošanu pirms 100 gadiem). 20.11.2019. Reprezentācijas zāle 1 102 Dažādi
29 Koncerti no cikla "Mūzika muzejā". 20.02.. 8.03.,9.03.,2.04., 7.04.,8.05., 11.05., 25.05., 4.06., 7.12., Reprezentācijas zāle 10 311 Dažādi

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzeja 1. stāvs ērti ir pieejams cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. 1.stāva vestibilā novietots televizors, kurā apskatāma 2.stāva ekspozīcija, jaunās izstādes, senās Jelgavas attēli u.c. Saņemta pašvaldības dotācija lifta ierīkošanai uz 2. stāvu.
2. Redzes invalīdiem Ir pieejams audiogids, kuru izmantot bez muzeja darbinieka vai pavadoņa palīdzības nav iespējams.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Apmeklētāji savu viedokli, pieredzi, vērtējumu, kritiku var izteikt sociālajos tīklos - muzeja lapā facebook.com, kā arī sameklējot muzeju google.com. Muzejā ir novietotas kastītes, kurās apmeklētājs uzreiz pēc apmeklējuma var nobalsot par sev patīkamāko, interesantāko muzeja ekspozīciju, tādējādi izsakot savu viedokli.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

26

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

23

Tai skaitā no muzeja krājuma:

6

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

1

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

1

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

8

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Kari un karavīrs Jelgavā cauri laiku lokiem Muzeja budžets, Interreg
Pārskata periodā pilnveidotās ekspozīcijas (saturiski, mākslinieciski, informatīvi):
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Jelgava - Kurzemes guberņas citadele (Virtuālā ekspozīcija "Zemgales tautas tērps un tā valkāšanas tradīcijas") Interreg
2 Jelgava - Zemgales pērle Muzeja budžets
3 Jelgava Kurzemes un Zemgales hercogistes periodā Muzeja budžets

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Lietuviešu mākslas zinātnieces H. Kairūkštītes-Jacinienes ieguldījums Latvijas kultūrvēsturē Grāmata par lietuviešu mākslas zinātnieci H. Kairūkštīti-Jacinieni (kopā ar Viļņas Mākslas akadēmiju) 2020.-2021. Viļņas Mākslas akadēmija (Lietuva) Viļņa Lietuva
Gleznu izstāde "Šauļu Monmartra" no Šauļu mākslas galerijas "Laiptai" Iepazīstināt Jelgavas sabiedrību ar Šauļu mākslas galerijas "Laiptai" organizēto starptautisko plenēru autoru darbiem. Izstāde organizēta par godu Lietuvas Neatkarības dienai. 2020. februāris Šauļu mākslas galerija "Laiptai" (Lietuva) Šauļi Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Ģederta Eliasa gleznu izstāde Biržu muzejā Iepazīstināt Biržu iedzīvotājus un tūristus ar Ģ. Eliasa daiļradi 22.09. - 31.10.2019. Biržu novada muzejs (Lietuva) Birži Lietuva
Konference, Kupišķu muzejs, Lietuva Referāts Lietuvieši Jelgavas ģimnāzijā 6. marts Kupišķu muzejs Kupišķi Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Ģederta Eliasa gleznu izstāde pils kompleksā MIR Iepazīstināt mākslas interesentus Baltkrievijā un tūristus ar Ģ. Eliasa daiļradi, popularizēt muzeju 04.09.2018. - 30.11.2018. Pils komplekss MIR, Latvijas vēstniecība Baltkrievijā Ciemats MIR Baltkrievija
Igauņu baltvācu mākslinieku darbi, Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs Iepazīstināt jelgavniekus un pilsētas viesus ar igauņu baltvācu māksliniekiem, kuru vārdi saistīti ar Latviju 18.01.2018. - 25.02.2018. RIOS ART galerija Tallinā Tallina Igaunija
Kurzemes Provinces muzejam 200, Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs Aktualizēt savulaik Eiropā pazītā Kurzemes Provinces muzeja kolekciju 20.12.2018. - 03.02.2019. Poznaņas Nacionālais muzejs Poznaņa Polija
Dāvana, Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs Iepazīstināt jelgavniekus un pilsētas viesus ar lietuviešu, igauņu un latviešu keramiķu daiļradi 14.03.2018. - 15.04.2018. Šauļu mākslinieku b-ba, Pērnavas mākslinieku b-ba Šauļi, Pērnava Igaunija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs Akadēmijas iela 10, Jelgava Pašvaldības īpašums 1775 5109
Ādolfa Alunāna memoriālā māja, muzeja filiāle Filozofu iela 3, Jelgava Pašvaldības īpašums 20.gs.s. 28
Muzeja krājuma telpas Raiņa iela 6, Jelgava Pašvaldības īpašums 20.gs.v.
Teritorijas kopējā platība (m2):

7818

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Akadēmijas iela 10, Jelgava
Filozofu iela 3, Jelgava
Raiņa iela 6, Jelgava

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1979

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 957
Krājuma telpas 325
Pārējās telpas 697
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas