Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Mākslas muzejs
Muzeji >> Vēstures un arheoloģijas muzejs
Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Akadēmijas iela 10, Jelgava, LV-3001

Vadītājs/ direktors:

Gita Grase

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Gita Grase 63027948 26460617 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

Muzejs izveidots 1944. gada decembrī uz Jelgavā pirms tam pastāvošo muzeju (Kurzemes Provinces muzejs, Latvijas Valsts Vēsturiskā muzeja Jelgavas nodaļa) bāzes.

Misija:

Saglabājot, papildinot un pilnveidojot, pētot un interpretējot muzeja pārziņā esošās kolekcijas, veicināt Zemgales novada kultūrvēsturiskā mantojuma, pagātnes un tagadnes pieredzes nepārtrauktu apriti mūsdienu un nākotnes sabiedrības izglītošanai, attīstībai, lokālpatriotisma izkopšanai un izklaidei.

Darbība:

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs nodrošina Zemgales kultūretnogrāfiskā novada kultūras mantojuma izpēti, saglabāšanu un aktīvu izmantošanu. Muzejs savas kompetences jomā realizē Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģiju (2007-2020) – Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014 – 2020 uzdevumus, kontekstā ar Latvijas kultūrpolitikas pamatnostādņu 2014-2020 “Radošā Latvija” muzeju nozares mērķiem un uzdevumiem. Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs realizē Latvijas Muzeju likumā noteiktās muzeja funkcijas: muzeja krājuma veidošanu un saglabāšanu, tā pētniecību un sabiedrības izglītošanu.

Mājaslapa

Kas aktualizē informāciju:

Muzeja darbinieki

Mājaslapas apmeklējumu skaits:

54400

Informācija citās internetvietnēs:
Internetvietnes nosaukums/adrese Cik bieži atjauno informāciju
Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs Facebook Reizi nedēļā
Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs Draugiem.lv Reizi mēnesī
Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs Instagram Atbilstoši aktualitātēm
Latvijas Muzeju biedrības Muzeju katalogs Atbilstoši aktualitātēm
Latvia Travel Atbilstoši aktualitātēm
Jelgavas reģionālais tūrisma centrs Atbilstoši aktualitātēm
Jelgavas pilsētas mājaslapa Atbilstoši aktualitātēm
Latvijas ceļvedis Vietas.lv Atbilstoši aktualitātēm

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

8A4

Akreditācijas datums:

30.04.2015

Muzejs akreditēts līdz:

29.04.2020

Muzeja šifrs:

JVMM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Jelgavas pilsētas dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība; Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) Latvijas Nacionālā komiteja.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 17:00
Svētdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Iepriekš piesakoties, muzejs pieejams arī pirmdienās. No 1. maija līdz 30. septembrim muzejs atvērts apmeklētājiem no 11.00 līdz 18.00

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Ieejas maksa: muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate 1. Pirmsskolas vecuma bērni; 2. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēni un audzēkņi; 3. Jelgavas Tehnikuma un Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņi; 4. mākslas skolu/ koledžu audzēkņi, Latvijas Mākslas un Latvijas Kultūras akadēmijas studenti; 5. akreditētie masu mediju pārstāvji (žurnālisti, fotogrāfi u.c.); 6. Latvijas muzeju darbinieki, ICOM (Starptautiskās muzeju padome) kartes īpašnieki; 7. Latvijas Mākslinieku savienības biedri; 8. grupu vadītāji (ja grupā ir 10 un vairāk cilvēki); 9. personas ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam ar pavadošo personu; 10. personas ar I invaliditātes grupu ar pavadošo personu; 11. personas ar II un III invaliditātes grupu; 12. Latvijas Valsts asinsdonoru centra donoru privilēģijas kartes īpašnieki (uzrādot arī personu apliecinošu dokumentu); 13. pensionāri – trešdienās, 14.Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu viesu delegācijas
2 Izstāžu atklāšanas pasākums Visiem interesentiem
3 Pedagoģiskās programmas apmeklējums Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu skolēniem un audzēkņiem
4 Muzeja sagatavotas ceļojošās izstādes noma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm bez maksas.
5 Muzeja krājuma izmantošana 1.Akreditētajiem Latvijas muzejiem 2. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm
6 Muzeja telpu noma Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Pastāvīgā ekspozīcijas un izstādes Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 1 personai EUR 3.00
2 Pastāvīgā ekspozīcija Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 1 personai EUR 2.00
3 Izstādes Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 1 personai EUR 1.50
4 Skolēniem pastāvīgā ekspozīcija un izstādes Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 1 personai EUR 0.50
5 Ģimenes biļete Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 2 pieaugušie un 1 vai vairāki bērni līdz 18 gadu vecumam EUR 6.00
6 Ekskursija muzeja speciālista pavadībā 1 stunda latviešu valodā grupai (līdz 20 personām) EUR 10.00
7 Ekskursija muzeja speciālista pavadībā 1 stunda svešvalodā grupai (līdz 20 personām) EUR 15.00
8 Muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā Dāvanu karte 5 personām vienam apmeklējumam vai 5 apmeklējumiem 1 personai EUR 10.00
9 Lekcija muzeja telpās 1 apmeklējums 1 personai EUR 3.00
10 Lekcija grupai ārpus muzeja 1 reize grupai EUR 15.00
11 Pedagoģiskā programma Pieaugušajiem, 1 nodarbība EUR 1.50
12 Pedagoģiskā programma skolēnam, 1 nodarbība EUR 1.00
13 Pedagoģiskā programma 1 stunda ārpus muzeja pieaugušajiem 1 nodarbība EUR 2.00
14 Pedagoģiskā programma 1 stunda ārpus muzeja pieaugušajiem 1 nodarbība EUR 1.20
15 Muzeja sagatavotas ceļojošās izstādes noma 1 diena EUR 5.00
16 Konsultācija Mutiska, 1 reize EUR 2.00
17 Konsultācija Rakstiska ar avotu norādi, 1 A4 lapa EUR 5.00
18 Atsevišķs pētījums muzeja krājumā 1 tēma Minimālā maksa EUR 5.00
19 Atsevišķs pētījums, izmantojot Latvijā pieejamos izpētes avotus 1 tēma Minimālā maksa EUR 10.00
20 Mākslas priekšmetu deponēšana Darbi, kas radīti līdz 1945.gadam; 1 reize, 1 vienība EUR 50.00
21 Mākslas priekšmetu deponēšana Darbi, kas radīti pēc 1945.gada; 1 reize, 1 vienība EUR 30.00
22 Mākslas priekšmetu deponēšana Pasākumiem ārpus muzeja, 1 vienība dienā EUR 7.00
23 Iepazīšanās ar neeksponētu priekšmetu muzeja krājumā 1 vienība EUR 0.50
24 Muzeja ekspozīciju noma filmēšanai 1 telpa Minimālā maksa EUR 15.00
25 Muzeja krājuma priekšmeta reproducēšana Individuālam pētnieciskajam darbam, 1 vienība Minimālā maksa EUR 15.00
26 Muzeja krājuma priekšmeta reproducēšana Publikācijām grāmatās, kalendāros un citos izdevumos, 1 vienība Minimālā maksa EUR 15.00
27 Muzeja krājuma priekšmeta reproducēšana Reklāmai, 1 vienība Minimālā maksa EUR 15.00
28 Attēla, dokumenta ieskenēšana, apstrāde un ieraksts diskā (nav iekļauta diska cena) 1 vienība EUR 5.00
29 Izstāžu zāles noma mākslas, kultūrvēstures vai vēstures izstādēm 4 nedēļas EUR 200.00
30 Izstāžu zāles noma pasākumiem 1 telpa stundā Minimālā maksa EUR 30.00
31 Izstāžu zāles noma laulību reģistrācijai 1 telpa stundā Minimālā maksa EUR 30.00
32 Citiem pasākumiem ar muzeja darbinieku piedalīšanos to sagatavošanā un norisē 1 telpa stundā Minimālā maksa EUR 50.00
33 Pasākumiem ārpus muzeja darba laika 1 telpa stundā Minimālā maksa EUR 50.00
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs realizē Latvijas Muzeju likumā noteiktās muzeja funkcijas: muzeja krājuma veidošanu un saglabāšanu, tā pētniecību un sabiedrības izglītošanu. Muzeja darba virzieni: krāt, dokumentēt un saglabāt Jelgavas pilsētas un apkārtējo novadu kultūrvēsturisko mantojumu un ar to saistīto informāciju; attīstīt zinātniskās pētniecības darbu, lai akadēmiskās zinātnes kontekstā interpretētu lokālo kultūrvēsturisko mantojumu; attīstot daudzveidīgas izglītošanas un informēšanas formas, veidot, uzturēt un attīstīt muzeja ekspozīcijas un izstādes kā galveno muzeja komunikācijas formu ar sabiedrību; uzturēt pozitīvu muzeja tēlu; saglabāt un uzturēt kultūrvēsturisko vidi, nodrošināt muzeja krājuma saglabāšanu, uzlabot apmeklētāju apkalpošanu un nodrošināt optimālus darba apstākļus strādājošajiem.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja Nolikums 20.04.2011 6/3
2. Noteikumi par krājumu Kārtība kādā notiek nacionālā muzeju krājuma veidošana, papildināšana, uzskaite, saglabāšana un izmantošana Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 05.01.2015 bez nr.
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Kārtība par rīcību ārkārtas situācijās 04.01.2010 bez nr.
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Darba kārtības noteikumi Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 04.06.2011 bez nr.
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba drošība 20.01.2010 bez nr.
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Krājuma komisijas Nolikums 05.01.2015
2 Vadlīnijas Ģ. Eliasa Jelgavas VMM krājuma vērtības noteikšanai naudas izteiksmē 05.01.2015
3 Ģ. Eliasa Jelgavas VMM Zinātniskās padomes Nolikums 01.02.2006
4 Nolikums par muzeja zinātnisko dokumentāciju ( zinātnisko arhīvu) 04.01.2010
5 Muzeja zinātniskās dokumentācijas kartotēkas uzbūve. Nolikums 19.01.2010
6 Ģ.Eliasa Jelgavas VMM Krājuma kartotēka. Nolikums 19.01.2010
7 Ģ.Eliasa Jelgavas VMM Nolikums par arhīvu 03.01.2002
8 Lietu nomenklatūra 2018
9 Ģ.Eliasa Jelgavas VMM Krājuma digitalizācijas stratēģija (2015-2020) 05.01.2015
10 Ģ.Eliasa Jelgavas VMM Krājuma politika (2015-2019) 05.01.2015
11 Kārtība, kādā veicamas krājuma esības pārbaudes Ģ.Eliasa Jelgavas VMM un tā filiāles Ā.Alunāna memoriālā muzeja krājumā 05.01.2015
12 Ģ.Eliasa Jelgavas VMM Zinātniskās pētniecības darba politika (2015-2019) 05.01.2015
13 Ģ.Eliasa Jelgavas VMM Kultūrizglītības un Komunikācijas darba politika (2015-2019) 05.01.2015
14 Ģ.Eliasa Jelgavas VMM attīstības stratēģija (2015-2019) 13.03.2015
15 Nolikums par Ģ.Eliasa Jelgavas VMM struktūru 05.01.2015
16 Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja nolikums 05.01.2015

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2018.gada beigās:

95746

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

79506

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

1628

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

1612

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
1. Pieņemti no citas iestādes 0 0
2. Dāvinājumi 1575 1575
3. Novēlējumi 0 0
4. Ieguvumi saskaņā ar līgumu 0 0
5. Muzejam nodotās konfiscētās vērtības 0 0
6. Citi iegūšanas veidi 0 0

Ekspedīcijas

Ekspedīcijas:
N.p.k. Veids, tēma Vieta Norises laiks Dalībnieku skaits Iegūto vienību skaits
0 NAV - - 0 0

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

107

Restaurētie/ konservētie muzeja krājuma priekšmeti:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Veiktie pasākumi (konservācija vai/un restaurācija) Vienību skaits
1 Gleznas Restaurācija 4
2 Arheoloģijas priekšmeti pilnīga restaurācija un konservācija 25
3 Arheoloģijas priekšmeti Tīrīšana, konservācija 60
4 Lietiskie priekšmeti Restaurācija 3
5 Lietiskie priekšmeti Tīrīšana, konservācija 15

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemtās vienības:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Vienību skaits Izņemšanas pamatojums Rīkojuma Nr., datums
0 0
No palīgkrājuma izņemtās vienības:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Vienību skaits Izņemšanas pamatojums Rīkojuma Nr., datums
0 0
No apmaiņas krājuma izņemtās vienības:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Vienību skaits Izņemšanas pamatojums Rīkojuma Nr., datums
0 0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

7138

Vienību skaits, kas netika atrastas:

0

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

48569

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

8830

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

8830

Citās informācijas sistēmās ievadītās vienības:
Sistēmas nosaukums un internetvietne Uzskaitīto vienību kopskaits Pārskata gadā ievadīto vienību skaits Izmantotā programmatūra
0 0

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

4435

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

2971

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

2851

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ģ.Eliass (1887-1975). 303 303
2 Jelgavas novads Kurzemes un Zemgales hercogistes periodā (1561-1795) 1852 1763
3 Aizvēsture un Livonijas periods 125 124
4 Jelgava - Zemgales pērle 82 82
5 Academia Petrina 35 35
6 Zem svešām varām dzīve turpinās 269 240
7 Jelgava-Kurzemes guberņas citadele 305 304

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

561

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

561

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 “Jelgavas mākslinieku darbu Pavasara izstāde “Mākslinieki Jelgavai ”". 29 29
2 Kurzemes Provinces muzejam 200. 204 204
3 "Muzeja krājuma pērles Latvijas dzimšanas dienā" . 323 323
4 Izstāde “ Paulu Buldinski atceroties “. 5 5

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

1041

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

1023

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Latvijas Valsts pirmais prezidents Jānis Čakste 39 24
2 Jelgava un Sv.Trīsvienības baznīca laikmetu griežos 978 977
3 Zemgale-Latvijas prezidentu šūpulis 1 0
4 Tautas tērps Zemgalē 21 21
5 Mēs lepojamies 1 1
6 Jelgavas simboli 1 0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

1138

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

1112

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Tēlojošie muzeja priekšmeti Izstādes "Kurzemes hecogienei Dorotejai 250" iekārtošanai Rundāles pils muzejs 1 0 12.01.2018 12.01.2019
2 Tēlojošie muzeja priekšmeti Telpu noformēšana Jelgavas Pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa 7 7 09.02.2017 09.02.2019
4 Lietiskie muzeja priekšmeti SIA "Lielķēniņi' Pastāvīgās ekspozīcijas papildināšanai 3 3 04.02.2018 04.02.2019
5 Lietiskie un tēlojošie muzeja priekšmeti Pastāvīgajai ekspozīcijai J.Čakstes muzejs "Aučos" 39 24 22.08.2019 22.09.2019
6 Lietiskie muzeja priekšmeti Pastāvīgajai ekspozīcijai Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs 2 2 19.01.2018 19.01.2019
7 Rīgas Celtniecības koledža,restaurācijas nodaļa Restaurēšanai Rīgas Celtniecības koledža,restaurācijas nodaļa 25 25 28.06.2018 18.02.2019
8 Lietiskie muzeja priekšmeti Pastāvīgajai ekspozīcijai Jelgavas TIC "Tornis" 980 978 11.11.2018 11.11.2019
9 Tēlojošie un lietiskie muzeja preikšmeti Latvijas muzeju veidotajā izstādē “Latvijas gadsimts” Latvijas Nacionālais Vēstures muzejs 18 12 06.12.2017 31.05.2021
10 lietiskie muzeja preikšmeti Pastāvīgajai ekspozīcijai Ā.Alunāna memoriālais muzejs 1 1 09.01.2018 09.01.2019
11 Tēlojošie muzeja priekšmeti Ierāmēšanas darbu veikšanai SIA "Jelgavas kolors" 8 8 23.05.2018 05.06.2018
12 Tēlojošie muzeja priekšmeti ierāmēšanas darbu veikšanai SIA "Jelgavas kolors" 3 3 26.09.2018 10.10.2018
13 Tēlojošie muzeja priekšmeti Izstādei Baltkrievija, Muzeju kompleksa " Mir " 23 23 17.08.2018 10.12.2018
14 Lietiskie muzeja priekšmeti Izstādei Valsts kanceleja 10 10 31.07.2018 19.12.2018
15 Iespieddarbi Izstādei Valsts kanceleja 3 3 07.12.2018 03.04.2019
16 Tēlojošie muzeja priekšmeti Ierāmēšanas darbu veikšanai SIA "Jelgavas kolors" 5 5 13.10.2018 14.11.2018
16 Tēlojošie muzeja priekšmeti Izstādei Saulaines tehnikums 6 6 12.06.2018 17.07.2018
17 Iespieddarbi Resaturācijai Latvijas Nacionālā bibliotēka 2 2 30.05.2018 02.03.2019
18 Lietiskie muzeja priekšmeti Izstādei “Ciao! Niklāvs Strunke Itālijā. 20.gadsimta 20. gadi” Latvijas Nacionālais mākslas muzejs 2 0 12.06.2018 17.09.2018

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 9238 264 9502
Digitālo attēlu izgatavošanai 2102 386 2488

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2018.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 7 4
2. Monogrāfijas 1 1
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 1 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

2

no tiem realizēti:

2

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

5

no tām uzsāktas īstenot:

5

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 Gints Putiķis Jelgavas ģimnāzistu dzīvesstāsti un viņu devums Latvijas valstij. 02.01.2018 31.08.2018 Grāmata Pabeigts
2 Gints Putiķis Lietuvieši Jelgavas ģimnāzijā 19.02.2018 16.03.2018 Zinātniskā eseja Pabiegts
3 Gints Putiķis Poļi un Jelgava 23.07.2018 11.10.2018 Zinātniskā eseja Pabeigts
4 Gita Grase 2019.gadā atceramies, ka... 25.09.2018 31.10.2018 Vēsturiskā uzziņa Pabeigts
5 Silva Poča Kurzemes Provinces muzejam 200 26.03.2018 30.11.2018 Vēsturiskā uzziņa Pabeigts
6 Zenta Broka-Lāce Arheoloģija nacistiskās Vācijas okupētajā Latvijas teritorijā (1941-1944) 02.01.2018 15.04.2018 Referāts Pabeigts
7 Zenta Broka-Lāce Latvijas arheoloģiskā mantojuma popularizēšana 19.-21.gs. 02.01.2018 01.04.2018 Referāts Pabeigts
8 Zenta Broka-Lāce The Legacy of Courland Province Museum’’ starptautiskā zinātniskā konferencē 24th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. Reflecting future. 15.01.2018 30.04.2018 Referāts Pabeigts
9 Zenta Broka-Lāce Kurzemes Provinces muzeja arheoloģijas kolekcija 01.02.2018 15.05.2018 Referāts Pabeigts
10 Zenta Broka-Lāce Latvijas aizvēsture un arheoloģija 15.01.2018 20.03.2018 Lekcija Pabeigts
11 Zenta Broka-Lāce Archaeology and Art in Latvia. Culture Crossroads 01.02.2018 31.05.2018 Referāts Pabeigts
12 Gita Grase Atklāj Jelgavu 100 veidos 01.02.2018 31.05.2018 Vēsturiska uzziņa Pabeigts
13 Gita Grase Brīvības bulvāris Jelgavā 31.01.2018 02.05.2018 Vēsturiska uzziņa Pabeigts
14 Miks Vilnis Latviešu laikraksti trimdā (1945-1949): Rietumvācijas un Zviedrijas piemērs 02.01.2018 01.09.2018 Pētījums Pabeigts
15 Aldis Barševskis Jelgavas pastkartes kā vēstures avots 15.01.2018 15.02.2018 PowerPoint prezentācija Pabeigts
16 Aldis Barševskis Jelgava lidoja 02.09.2018 01.10.2018 PowerPoint prezentācija Pabeigts
17 Gints Putiķis Neatkarīgās Lietuvas valsts veidotāji – Jelgavas ģimnāzijas audzēkņi 02.01.2018 15.02.2018 PowerPoint prezentācija Pabeigts
18 Gints Putiķis Poļu kultūras dienas “Poļi un Jelgava” Ģ.Eliasa JVMM 02.09.2018 12.10.2018 PowerPoint prezentācija Pabeigts
19 Gints Putiķis Jelgavas ģimnāzistu dzīvesstāsti un viņu devums Latvijas valstij 01.11.2018 17.11.2018 PowerPoint prezentācija Pabeigts
20 Gita Grase Jelgavas Rotary kluba prezidenti (1998.-2018.) 01.06.2018 31.08.2018 PowerPoint prezentācija Pabeigts
21 Zenta Broka - Lāce Kurzemes Provinces muzeja arheoloģijas kolekcija 05.09.2018 30.11.2018 PowerPoint prezentācija Pabeigts
22 Zenta Broka - Lāce Arheoloģija nacistiskās Vācijas okupētajā Latvijas teritorijā 01.02.2018 01.04.2018 PowerPoint prezentācija Pabeigts
23 Inese Deksne Parki Jelgavā 01.06.2018 31.08.2018 PowerPoint prezentācija Pabeigts
24 Zenta Broka - Lāce Archaeology and Art in Latvia 02.05.2018 31.08.2018 Referāts Pabeigts
25 Inese Deksne Senās Jelgavas pastkartes stāsts 15.06.2018 15.09.2018 Pētījums Pabeigts
26 Inese Deksne Pastkartei ir sava vēsture... 30.06.2018 31.10.2018 Pētījums Pabeigts
27 Gints Putiķis Cukura ražošanas vēsture Latvijā. 01.02.2018 16.11.2018 Pētījums Pabeigts
28 Marjus Zaļeckis Jelgavas cukurfabrikas vēsture. 02.05.2018 11.11.2018 Pētījums Pabeigts
29 Saiva Kuple Lidmašīnas modelis 29.01.2018 31.10.2018 Restaurācijas pase Pabeigts
30 Saiva Kuple Ģ.Eliass - glezna "Pašportrets" 22.04.2018 15.11.2018 Restaurācijas pase Pabeigts
31 Saiva Kuple E.Jurķelis glezna. "Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīca” 02.05.2018 30.11.2018 Restaurācijas pase Pabeigts
32 Marija Kaupere Halinas Kairūkštītes-Jacinienes (1896–1984) ieguldījums Latvijas kultūrā (1933 – 1940) 02.01.2018 30.09.2018 Referāts/PowerPoint prezentācija Pabeigts
33 Marija Kaupere Zemgales tautastērps un tā valkāšanas tradīcijas 02.01.2018 28.12.2018 Pētījums Pabeigts
34 Marjus Zaļeckis Kari un karavīrs cauri Jelgavas laiku lokiem 02.01.2018 28.12.2018 Pētījums Pabeigts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Zenta Broka-Lāce Latvijas arheoloģiskā mantojuma popularizēšana 19.-21.gs. Latvijas Universitātes 76. starptautiskā zinātniskā konference Vēstures, Arheoloģijas un Etnogrāfijas sekcijas referātu tēzes./ The 76th Annual International Conference of the University of Latvia Abstracts of the History, Archaeology and Ethnology session. Rīga: LVI, 2018. 3 lpp.
2 Zenta Broka-Lāce The Legacy of Courland Province Museum. In: 24th EAA Annual Meeting. Barcelona, 5-8 September, 2018. Reflecting futures. Abstract Book. Volume II. Barcelona: European Association of Archaeologists, 2018. Session Nr.671: There is more than meets the eye: Unveiling the histories of archaeological collections. P. 843. 3 lpp.
3 Zenta Broka-Lāce Augusta Bīlenšteina veikums arheoloģijas jomā. / August Bielenstein's Contribution in the Field of Archaeology. Dobeles muzeja raksti. 2018. 78.-115. lpp. Raksts pieejams tiešsaistē: http://www.dobelesmuzejs.lv/publikacijas/ 39 lpp.
4 Zenta Broka-Lāce Par Nameja gredzenu. Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja publikācijas "Latvijai - 100". Raksts pieejams tiešsaistē muzeja mājaslapā: http://jvmm.lv/Las%C4%ABtava/latvijai-100/nameja-gredzens/ 8 lpp.
Publicētās monogrāfijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Gints Putiķis Jelgavas ģimnāzistu dzīvesstāsti un viņu devums Latvijas valstij. 136 lpp.
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Marija Kaupere Pastkaršu albums "16 mākslas stāsti" 18 lpp.
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Marjus Zaļeckis Virtuālā izstāde "Zemgales enciklopēdija" 10 lpp.
2 Marjus Zaļeckis Virtuālā izstāde "Kari un karavīrs cauri Jelgavas laiku lokiem"/ "Zemgales tautas tērps un tā valkāšanas tradīcijas" 25 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 Teika Putna Viņiem arī bija bērnība Mērķis - interaktīvajā nodarbībā atcerēties 1949. gada marta deportāciju traģiku no bērnu skatu punkta. Ar vienpadsmitgadīgās meitenes Benitas Plezeres zīmējumu palīdzību ieskatīsimies 1949.g. 25.marta izvešanu traģiskumā. Izsūtījumā kopā ar vecākiem devās tūkstošiem bērnu un meitenes zīmējumi, kuri ir apkopoti grāmatā Ar bērna acīm, ataino izvešanu un dzīvi Sibīrijā vieglāk saprotamu arī jaunāko klašu skolēniem. 3 lpp.
2 Teika Putna Personu apliecinošās lietas, vietas un dokumenti (nodarbība par personu apliecinošo dokumentu rašanās) Mērķis - iepazīstināt izglītības iestāžu audzēkņus ar Latvijas valstī lietotajiem personu apliecinošiem dokumentiem pēdējo simts gadu laikā. Personu lietas, pases, vizītkartes, identifikācijas kartes un citi personas apliecinošo dokumentu veidi cauri vēstures lokiem. 3 lpp.
3 Teika Putna Iedvesmojos izstādē Mērķis - iepazīstināt izglītības iestāžu audzēkņus ar izstāžu tradīcijām Jelgavas muzejā un aktuālās izstādes stāsts, analīze, skats caur kultūrvēsturisko aspektu savstarpējo mijiedarbību mākslā un vēsturē. 2 lpp.
4 Teika Putna Academia Petrina ēka - skats no malas Nodarbības mazākie bērni uzzina, kas ir arhitektūra un kā tiek izmantotas ēku konstrukcijas, arhitektūras dekori u.c. elementi. Mazie arhitekti mēģinās radīt savus pirmos nopietnos projektus. Skolēnu nodarbības mērķis ir attīstīt audzēkņu spējas uztvert baroka un klasicisma mākslas elementus muzeja ēkas fasādēs un, veicot uzdevumus, prast analizēt šo stilu īpatnības. 2 lpp.
5 Teika Putna Lieldienas (svētku svinēšanas tradīcija - mainīgais un pastāvīgais) Mērķis - iepazīstināt jaunāko klašu skolēnus ar Lieldienu svinēšanas tradīcijām - pastāvīgo un mainīgo mūsdienu sabiedrībā. Ģimenes dienas nodarbība, kuras laikā sāksim gatavoties Lieldienu svinēšanai, spēlēsim spēles, kā arī meklēsim muzejā paslēptās olas. 3 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

1612

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

602

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Manuālā kartotēka 1612
Zinātniskās dokumentācijas materiāli 32

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 21161
Individuālie 16830
Pārējie 890
Apmeklētāji grupās 3441
Skolēni grupās 2186
Ārzemnieki grupās 362
Pārējie grupās 893
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

13024

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

303

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2112

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

709

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

67

Lekciju skaits muzejā:

39

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

101

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

1804

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

5

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

92

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

49

tai skaitā muzejā:

48

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Gints Putiķis Jelgavas ģimnāzistu dzīvesstāsti un viņu devums Latvijas valstij 3 137 Dažādi
2 Gints Putiķis Poļi un Jelgava 1 196 Poļu kultūras biedrības biedri, viesi no Polijas u.c.
3 Gints Putiķis Lietuvieši Jelgavas ģimnāzijā 2 83 Dažādi
4 Gints Putiķis Latvieši Jelgavas ģimnāzijā 1 72 Dažādi
5 Gita Grase Kurzemes un Zemgales hercogiste 17. - 18. gs. Eiropas kontekstā 3 78 Dažādi
6 Marjus Zaļeckis Bermontiāde 3 82 Skolēni
7 Marjus Zaļeckis 1. pasaules kara notikumi Jelgavā 3 79 Studenti
8 Marija Kaupere Ģederta Eliasa daiļrade 20. gs. mākslas kontekstā 3 56 Dažādi
9 Marija Kaupere Halinas Kairūkštītes-Jacinienes devums Latvijas mākslas vēsturē 2 63 Zinātnieki, Lietuvas Mākslas akadīmijas u.c. augstskolu docētāji
10 Zenta Broka-Lāce Latvijas aizvēsture un arheoloģija 2 47 Skolēni
11 Saiva Kuple Restaurācijas noslēpumi 4 64 Skolēni
12 Aldis Barševskis Kā lidoja hercogistē 2 49 Dažādi
13 Aldis Barševskis Kurzemes Provinces muzeja eksponāti Jelgavas muzeja krājumā 2 62 Dažādi
14 Teika Putna Jēkaba kanāls Jelgavā 3 52 Skolēni, pieaugušie
15 Teika Putna L.Katerfelda loma garīguma un garīgās veselības veicināšanā 2 29 Dažādi
16 G.Grase Pilsēta ar diviem vārdiem 1 18 Dažādi
17 Teika Putna Pasu vēsture 2 25 Skolēni, skolotāji
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Teika Putna Ģederta Eliasa daiļrade 2013 5 111 Skolēni
2 Teika Putna Pirmo reizi muzejā 2016 23 306 Pirmsskolas vecuma bērni, skolēni
3 Teika Putna Jelgavnieku mantojums 2018 6 112 Skolēni
4 Teika Putna Zudusī Jelgava 2016 16 286 Skolēni
7 Teika Putna 100 soļi Jelgavā 2018 6 118 Sākumskolaas audzēkņi
5 Teika Putna Viņiem arī bija bērnība 2018 7 128 Skolēni
6 Teika Putna Lieldienu tradīcijas 2018 8 161 Pirmsskolas vecuma bērni
8 Uldis Zuters Mācāmies mācīties 2005 2 18 Skolēni
9 Teika Putna Mēs restauratori 2014 8 153 Skolēni
10 Teika Putna Latvijas vēsturi skatot 2018 4 86 Skolēni
11 Teika Putna Mācības senajā skolā 2017 1 19 Skolēni
12 Aigars Pampe Mezglu siešana 2018 1 18 Skolēni
13 Marjus Zaļeckis Ieskats hercogistes vēsturē 2016 1 22 Skolēni
14 Teika Putna Pasu vēsture 2018 4 81 Skolēni
15 Teika Putna Vēlēšanas Jelgavā 20.gs. sākumā 2008 2 27 Skolēni
16 Teika Putna Academia Petrina - skats no malas 2018 1 19 Skolēni
17 Teika Putna Fotosalons muzejā 2018 1 48 Pieaugušie, bērni, jaunieši
18 Teika Putna Iedvesmojos izstādē 2016 5 91 Skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Teika Putna Ģederta Eliasa daiļrade 2013 1 14 SAC "Ziedkalne"klienti
2 Marija Kaupere Ģederta Eliasa daiļrade 20.gs. mākslas kontekstā 2013 4 78 Dažādi
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Filmas par Arvīdu Spertālu demonstrācija (tikšanās ar režisori un ģimeni, komentāri) 18.01. Reprezentācijas zāle 1 58 Dažādi
2 No cikla "Mūzika muzejā". Jelgavas mūzikas vidusskolas vijoles klases audzēkņu koncerts 20.01. Reprezentācijas zāle 1 72 Skolēni, skolēnu vecāki
3 No cikla "Mūzika muzejā". Tatjanas dienas koncerts 20.01. Reprezentācijas zāle 1 178 Dažādi
4 Jāzeps Vītols un Jelgava. Noras Lūses klavierkoncerts un lekcija 7.02. Reprezentācijas zāle 1 25 Dažādi
5 Lietuvai 100. Svinīgais pasākums, priekšlasījumi par Lietuvas un Latvijas vēsturiskajām saitēm. 17.02. Reprezentācijas zāle, Eliasa zāle 1 158 Dažādi
6 Latvijas Republikas Pilsoņu kongresam 25. Tikšanās ar dalībniekiem un izstādes atklāšana 16.02. Reprezentācijas zāle 1 48 Dažādi
7 No cikla "Mūzika muzejā". Skaņu mežs (Zviedrija, Etiopija) 24.02. Reprezentācijas zāle 1 72 Dažādi
8 Tikšanās ar Lietuvas, Igaunijas un Latvijas keramiķiem un tekstilmāksliniekiem. Izstādes "Dāvana" atklāšana 14.03. Mazā (kara) zāle 1 54 Dažādi
9 Eiropas Mūzikas skolotāju asociācijas konference, koncerts. Priekšlasijums par mūzikas vēsturi Jelgavā. 14.03. Reprezentācijas zāle 1 159 Dažādi
10 No cikla "Mūzika muzejā". Priekšlasījums par tango vēsturi Latvijā. O. Stroka dziesmu koncerts. 18.03. Reprezentācijas zāle 1 224 Dažādi
11 Tikšanās ar gleznotāju Mairu Veisbārdi un grafiķi un medaļu mākslinieku Andri Bērziņu. 6.04. Reprezentācijas zāle 1 56 Dažādi
12 No cikla "Mūzika muzejā". Klavieru trio "Vīzija" 10.04. Reprezentācijas zāle 1 39 Dažādi
13 Starptautiskā konkursa "Gederta Eliasa mīklu minot" noslēgums un laureātu apbalvošana. Izstādes atklāšana. Tikšanās ar autoriem. 26.04. Reprezentācijas zāle 1 169 Dažādi
14 Tikšanās ar Jelgavas māksliniekiem Latvijas simtgadē. izstādes atklāšana 2.05. Reprezentācijas zāle, Izstāžu zāle 1 68 Dažādi
15 Tematisks pasākums "Brīvības ceļš". Brīvdabas izstādes "Lāčplēsis - brīvības simbols" atklāšana. 4.05. Skvērs pie muzeja 1 185 Dažādi
16 Tematisks pasākums "Mātes dienas vēsture Latvijā". Koncerts. 10.05. Reprezentācijas zāle 1 59 Dažādi
17 Tautsaimnieka J. Bisenieka atceres pasākums. Priekšlasījumi, konkursa laureātu apbalvošana. 16.05. Reprezentācijas zāle 1 87 Dažādi
18 Muzeju nakts. Konkursss, īslaicīgā izstāde "Šūpulis" 19.05. Viss muzejs 1 3441 Dažādi
19 Zelta kāzas muzejā 22.05. Reprezentācijas zāle, Eliasa zāles 1 156 Dažādi
20 Ģimenes diena un koncerts muzejā. Muzicē Bubindusu ģimenes mūziķi. 1.06. Reprezentācijas zāle 1 38 Dažādi
21 Tikšanās ar Jūrmalas mākslinieku grupu. Dzintara Adieņa personālizstādes atlāšana 29.06. Reprezentācijas zāle, Izstāžu zāle 1 49 Dažādi
22 Porcelāna izstādes atklāšana. Priekšlasījums par Rīgas porcelāna vēsturi. 26.07. Reprezentācijas zāle 1 47 Dažādi
23 Mākslinieku Paulu Buldinski atceroties. Atmiņas, filmas noskatīšanās, izstādes atklāšana 3.08. Reprezentācijas zāle, Izstāžu zāle 1 58 Dažādi
24 Lūgšanu brokastis "Dievs, svētī Zemgali" 7.09. Izstāžu zāle 1 189 Dažādi
25 Pasākumu cikls "Jelgava - multikulturāla pilsēta". Iepazīsimies - esam ukraiņi. 7.09. Reprezentācijas zāle 1 145 Dažādi
26 Latvijas mākslinieki valsts simtgadei. Olitas Gulbes darbu izstādes atklāsana 8.09. Reprezentācijas zāle, Izstāžu zāle 1 78 Dažādi
27 Dzejas dienas 2018 12.09. Reprezentācijas zāle 1 248 Dažādi
28 Jelgavnieku dzimtu stāsti. Priekšlasījumi, atmiņas, izstādes atklāšana 14.09. Reprezentācijas zāle, Mazā zāle 1 132 Dažādi
29 Kultūras mantojuma dienas. 3. atmodai Jelgavā 30. Brīvības ceļš. Teatralizēts uzvedums. Īslaicīgās izstādes atklāšana 15.09. skvērā pie muzeja, Reprezentācijas zālē 1 76 Dažādi
30 Starptautisks pasākums "Baltu diena" . Konference 22.09. Reprezentācijas zāle 1 387 Dažādi
31 Starptautiskā plenēra izstādes atklāšana. 22.09. 2. stāva vestibils 1 59 Dažādi
32 Latvijas mākslinieki valsts simtgadei. Irisas Blumates "Dzirnakmeņu stāsti"tekstīlijās. Izstādes atklāšana. 12.10. Reprezentācijas zāle 1 59 Dažādi
33 Pasākumu cikls "Jelgava - multikulturāla pilsēta."Kopīgais Latvijas un Polijas vēsturē". Polijai 100. 13.10. Reprezentācijas zāle, Eliasa zāle 1 196 Dažādi
34 No cikla "Mūzika muzejā". Pianistes Diānas Zandbergas klavierkoncerts. 14.10. Reprezentācijas zāle 1 38 Dažādi
35 Pasākumu cikls "Jelgava - multikulturāla pilsēta.Iepazīsim baltkrievu māksliniekus.Latvijas baltkrievu mākslinieks Vjačeslavs Celešs un Zemgales ainava. Izstādes atklāšana 15.10. Reprezentācijas zāle 1 112 Dažādi
36 Mākslinieki Latvijas simtgadei.Izstādes "Latvija medaļu mākslā"atklāšana un tikšanās ar māksliniekiem. 18.10. Reprezentācijas zāle 1 38 Dažādi
37 Hercoga Jēkaba dzimšanas dienas atceres pasākums. Arī hercogistē lidoja. 26.10. Reprezentācijas zāle, Hercogistes zāle 1 49 Dažādi
38 Latvijas dzimšanas dienas svinības kopā ar Spīdolas Valsts ģimnāziju. Patriotisma stunda "Mēs lepojamies ar savu valsti" 16.11. Reprezentācijas zāle, Eliasa zāle 1 114 Skolēni, skolotāji
39 No cikla "Mūzika muzejā". Rīgas J. Mediņa mūzikas skolas audzēkņu koncerts Latvijas dzimšanas dienā 16.11. Reprezentācijas zāle 1 34 Dažādi
40 Latvijai 100. Grāmatas "Jelgavas ģimnāzistu dzīvesstāsti un viņu devums Latvijas valstij"atvēršanas svētki 18.11. Reprezentācijas zāle 1 116 Dažādi
41 Latvijai 100. Svinīgais pasākums un izstādes "Jelgavas muzeja pērles Latvijas dzimšanas dienā" atklāšana. 18.11. Reprezentācijas zāle, Izstāžu zāle 1 116 Dažādi
42 No cikla "Mūzika muzejā". Ansambļa "Vīzija"koncerts Latvijas dzimšanas dienā. 25.11. Reprezentācijas zāle 1 79 Dažādi
43 Brīvprātīgā darba tradīcijas Jelgavā 20.gs. Gada brīvprātīgais 2018 5.12. Reprezentācijas zāle 1 87 Dažādi
44 Pasākumu cikls "Jelgava - multikulturāla pilsēta". Krievu kultūras biedrības pasākums"Krievu saknes Jelgavā". 8.12. Reprezentācijas zāle 1 48 Dažādi
45 No cikla "Mūzika muzejā".Jelgavas mūzikas vidusskolas Ziemassvētku koncerts. 15.12., 18.12. Reprezentācijas zāle 2 78 Skolēni, skolotāji,dažādi
46 Tematisks pasākums "Ģimnāzijas Jelgavā 19.gs.beigās, 20. gs. 20.-30. gados." 19.12. Reprezentācijas zāle 1 87 Izglītības darbinieki
47 Konference "Kurzemes Provinces muzejam 200" . 20.12. Reprezentācijas zāle 1 59 Dažādi
48 Izstādes "Kurzemes Provinces muzejam 200"atklāšanas pasākums. Priekšlasījums par KPM artefaktiem Jelgavas muzeja krājumā. 20.12. Reprezentācijas zāle, Izstāžu zāle, Eliasa zāle. 1 123 Dažādi
49 Ziemassvētku labdarības koncerts. 22.12. Reprezentācijas zāle 1 159 Dažādi

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Muzeja 1. stāvs ērti ir pieejams cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. 1.stāva vestibilā novietots televizors, kurā apskatāma 2.stāva ekspozīcija, jaunās izstādes, senās Jelgavas attēli u.c.
2. Redzes invalīdiem Ir pieejams audiogids, kuru izmantot bez muzeja darbinieka vai pavadoņa palīdzības nav iespējams.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Muzeja naktī un lielākajos pasākumos veikta apmeklētāju aptauja.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

22

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

20

Tai skaitā no muzeja krājuma:

6

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

1

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

1

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

1

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

7

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Ģederta Eliasa gleznu izstāde Biržu muzejā Iepazīstināt Biržu iedzīvotājus un tūristus ar Ģ. Eliasa daiļradi Augusts-septembris Biržu muzejs Birži Lietuva
Konference, Kupišķu muzejs, Lietuva Referāts Lietuvieši Jelgavas ģimnāzijā 6. marts Kupišķu muzejs Kupišķi Lietuva
Starptautiskā sadarbība 2018.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Ģederta Eliasa gleznu izstāde pils kompleksā MIR Iepazīstināt mākslas interesentus Baltkrievijā un tūristus ar Ģ. Eliasa daiļradi, popularizēt muzeju 04.09.2018. - 30.11.2018. Pils komplekss MIR, Latvijas vēstniecība Baltkrievijā Ciemats MIR Baltkrievija
Igauņu baltvācu mākslinieku darbi, Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs Iepazīstināt jelgavniekus un pilsētas viesus ar igauņu baltvācu māksliniekiem, kuru vārdi saistīti ar Latviju 18.01.2018. - 25.02.2018. RIOS ART galerija Tallinā Tallina Igaunija
Kurzemes Provinces muzejam 200, Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs Aktualizēt savulaik Eiropā pazītā Kurzemes Provinces muzeja kolekciju 20.12.2018. - 03.02.2019. Poznaņas Nacionālais muzejs Poznaņa Polija
Dāvana, Ģ. Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs Iepazīstināt jelgavniekus un pilsētas viesus ar lietuviešu, igauņu un latviešu keramiķu daiļradi 14.03.2018. - 15.04.2018. Šauļu mākslinieku b-ba, Pērnavas mākslinieku b-ba Šauļi, Pērnava Igaunija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs Akadēmijas iela 10, Jelgava Pašvaldības īpašums 1775 5109
Ādolfa Alunāna memoriālā māja, muzeja filiāle Filozofu iela 3, Jelgava Pašvaldības īpašums 20.gs.s. 28
Muzeja krājuma telpas Raiņa iela 6, Jelgava Pašvaldības īpašums 20.gs.v.
Teritorijas kopējā platība (m2):

7818

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Akadēmijas iela 10, Jelgava
Filozofu iela 3, Jelgava
Raiņa iela 6, Jelgava

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

1909

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 934
Krājuma telpas 255
Pārējās telpas 720
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Izmaiņas darbībā

Izmaiņas darbībā:

Nav